HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кобан Ольга Геннадіївна
к.ю.н. асистент кафедри Теорії права та держави

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час участі в воркшопі "Професійна відповідальність правника", проведена USAD (Нове правосуддя)
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснює наукове керівництво студентами з підготовки магістерських робіт та проходження асистентської практики.
Інші професійні навички: Здійснює керівництво гуртком для магістрів "Соціологічна школа права"
Області професійних інтересів: Соціологія права. Психологія права. Теорія права. Філософія права. Професійна етика

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий
Комунікація: високий
Створення контенту (програм, сайтів): -
Мережева та програмна безпека: -
Вирішення проблем: -
Інші комп'ютерні навички: високий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Професійна та корпоративна етика
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійна етика(за спеціальністю)
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми теорії та філософії права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, 4. Юридична допомога при захисті прав людини у Європейському Суді з прав людини
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійна та корпоративна етика
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Юридична допомога при захисті прав людини у Європейському суді з прав людини/Human rights protection at the European Court of Human Rights
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Юридична допомога при захисті прав людини у Європейському суді з прав людини/Human rights protection at the European Court of Human Rights
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Теорія права
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійна та корпоративна етика
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Соціологія права
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Право Європейських країн
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правознавство

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 02.2016 до 2018 - асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2016 до 2018 - викладач кафедри загальноправових дисциплін, ФПК , Освіта
з 2016 до 2017 - старший викладач кафедри історії держави та права, НАВСУ, Освіта

Навчання та стажування

з 2016 до 2016 - Університет суспільних наук в м. Лодзь, Польща, 180 годин,
з 2013 до 2016 - Інститут післядипломної освіти, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, психолог
з 01.01.2019 до 30.06.2019 - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,

Іноземна мова

Російська B2
Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Task of internal state activity in the socialization process..Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 26 (1), 48–61. Фахове видання Index Copernicus International (Варшава, Польша).
Публікація - «Живе право» Є. Ерліха як відправна точка розвитку сучасного правового плюралізму. Юридичний науковий електронний журнал №2\2019 http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=108 Фахове видання. Index Copernicus International (Республіка Польща)
Публікація - Моніторинг соціалізації діяльності органів виконавчої влади. Альманах права.Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. Вип. 10.Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2019. в.10 c.142-147 Фахове видання
Публікація - Соціалізаційна діяльність органів державної влади в системі моніторингу джерел права. Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права., ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3-4 жовтня 2019 р.), с. 328-331
Публікація - До питання визначення поняття "соціалізація" в філософсько-правовому розумінні. Актуальні питання реформування правової системи : збірник матеріалів ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р.) c.57-58.
Публікація - Етапи формування поняття "соціалізація особистості". Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.). – Київ: «Видавництво Людмила», 2019. c.55-58.
Публікація - Дуальність процесу соціалізації особистості. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції " Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка) 27 квітня 2018 року) c.53-55
Публікація - Сучасний Шевченко. Матеріали круглого столу Шевченківські читання 22.03.2018 р. – Київ, 2018 c.16-17
Публікація - Діяльність виконавчої гілки влади як об’єкт соціалізації. Альманах права, випуск 8 Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017, с 163-167.
Публікація - Правові обмеження та самообмеження державної влади. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. c.63-70

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net