HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Саленко Ольга Василівна
к.ю.н. асистент кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Маю гарні комунікаційні навички, здобуті на посаді асистента кафедри правосуддя та на посаді головного консультанта Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Організаційно-управлінська компетентність: Володію організаційними та управлінськими навиками, брала участь в організації та проведені наукових гуртків.
Інші професійні навички: Маю такі професійні навички: участь у судових засіданннях, досвід ведення переговорів, досвід роботи з законодавчими базами Ліга, Законодавство (rada.gov.ua), ipLex (iplex.com.ua) тощо.
Області професійних інтересів: Судова влада України, судоустрій України, міжнародні стандарти у сфері судочинства, цивільний процес України

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Впевнений користувач ПК, досвід роботи на ПК понад 15 років. Вільно володію програмами MS Office (Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint), HTML, Internet тощо.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільний процес України
2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Судоустрій України
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Судова влада України
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільний процес України
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми цивільного процесу України
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Судоустрій в Україні
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Судоустрій в Україні

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2015 до 2018 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 05.02.2018 до 17.02.2018 - University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Під час стажування прослухано курси: проблеми теорії права; проблеми методології викладення юридичних дисциплін; проблеми цивільного та цивільного процесуального права, включаючи економічне право; проблеми публічного та публічного процесуального права; пр

Іноземна мова

Англійська мова B2

Додаткова інформація

Публікація - Саленко О. В. Судове адміністрування в Україні через призму міжнародних стандартів / О. В. Саленко // Науково-практичний фаховий збірник наукових праць "Прикарпатський юридичний вісник". - 2017. - № 3. С. 127-133
Публікація - Саленко О. В. Про окремі питання доступності суду: національні реалії та міжнародні стандарти / О. В. Саленко Visegard Journal of Human Rights. - 2017. - № 3. - С. 161-167
Публікація - Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : монографія / О. В. Саленко. – К.: Алерта, 2016. – 276 с.
Публікація - Саленко О. В. Гармонізація положень національного законодавства в частині визначення порядку формування кількісного та якісного складу Вищої ради юстиції із європейськими стандартами / О. В. Саленко // Науково-практичний журнал «Європейські перспективи». – 2013. – № 6. – С. 25–30.
Публікація - Саленко О. В. Оптимізація статусу суддівського самоврядування в Україні шляхом гармонізації національного законодавства із європейськими стандартами / О. В. Саленко // Науково-практичний журнал «Наше право». – 2013. – № 9. – С. 5–12.
Публікація - Саленко О. В. Вплив практики Європейського суду з прав людини на процес гармонізації законодавства України про судоустрій і статус суддів / О. В. Саленко // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : збірник тез наукових доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Луцьк, 22–23 березня 2013 року). – Луцьк : ПП Петринка А. Ю., 2013. – С. 150 – 152.
Публікація - Саленко О. В. Визначення порядку формування кількісного та якісного складу Вищої ради юстиції (гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами) / О. В. Саленко // Закарпатські правові читання : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (м. Ужгород, 25–26 квітня 2013 року). – Ужгород : Редакційно-видавничий центр ЗакДУ, 2013. – С. 484–487.
Публікація - Саленко О. В. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація / О. В. Саленко // Jurnalul juridic national: teorie şi practică (Национальный юридический журнал: теория и практика). – 2014. – № 3 (7) 2014. – С. 263–269.
Публікація - Саленко О. В. Застосування в Україні європейських стандартів для забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді / О. В. Саленко // Науково-практичний журнал «Європейські перспективи». – 2014. – № 3. – С. 69–76.
Публікація - Саленко О. В. На порозі нової судової реформи: основні ілюстрації законодавчого механізму «люстрації» судової влади, їх відповідність міжнародним стандартам / О. В. Саленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 4. Том 2. – С. 282–289.
Публікація - Саленко О. В. Гармонізація законодавства України про систему професійної підготовки суддів у Національній школі суддів України з міжнародними стандартами / О. В. Саленко // Нові завдання та напрямки розвитку юридичної науки у ХХІ столітті : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 4 квітня 2014 року). – Одеса : Інститут національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету, 2014. – С. 148–154.
Публікація - Саленко О. В. Система спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, її відповідність міжнародним стандартам / О. В. Саленко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 17–18 травня 2014 року). – Суми : Друкарський дім «ПАПІРУС», 2014. – С. 91–93.
Публікація - Саленко О. В. Міжнародні стандарти гендерної рівності, їх реалізація при здійсненні правосуддя в Україні / О. В. Саленко // Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva: zbirka Medzinárodná vedecká konferencia (Bratislava, Slovenská republika, 19–20 septembra 2014 r). – Bratislava : Paneuropska vysoka skola, 2014. – С. 86–89.
Публікація - Саленко О. В. Дотримання міжнародних стандартів і вимог Конституції України щодо дисциплінарної відповідальності суддів у межах застосування механізму відновлення довіри до судової влади / О. В. Саленко // Науково-практичний журнал «Адміністративне право і процес». – 2015. – № 1(11)/2015. – С. 34–40.
Публікація - Саленко О. В. Гармонізація як універсальний інструмент приведення судової системи України у відповідність із загальновизнаними міжнародними стандартами / О. В. Саленко // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права». ¬– 2015. – № 75. – С. 295–304.
Публікація - Саленко О. В. Принцип спеціалізації у національній системі судоустрою / О. В. Саленко // Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2018 . № 3 .С. 94–101.
Публікація - Саленко О. В., Погорецький М. А. Забезпечення особі права на ефективну, реальну та практичну правову допомогу в кримінальному провадженні крізь призму практики Європейського суду з прав людини / О. В. Саленко, М. А. Погорецький // Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2018. № 4.
Публікація - Практикум із цивільного процесу України : Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За заг. ред. Н. В. Василини, Ю. Д. Притики. Київ : ВД «Дакор», 2018. 332 с.
Публікація - Закон України «Про судоустрій і статус суддів» : Науково-практичний коментар / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького, д-ра юрид. наук, проф. О. З. Хотинської-Нор, д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. Київ : Алерта, 2019. 668 с.
Публікація - Саленко О. В. Незмінюваність судді як гарантія незалежної, авторитетної та ефективної судової влади в Україні / О. В. Саленко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку юридичної науки», 6–7 вересня 2019 р. Дніпро, с. 212–215.
Публікація - Саленко О. В. Інститут відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду того самого рівні і спеціалізації / О. В. Саленко // Збірник наукових праць «Право та державне управління». – 2019. № 3.
Публікація - Саленко О. В. Моніторинг способу життя судді: дієвий механізм забезпечення доброчесності суддів чи інструмент втручання у їх незалежність / О. В. Саленко // Зарубіжний науковий журнал «Recht der Osteuropaischen Staaten». 2019. № 2/2019.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net