HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Ромащенко Іван Олегович
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час проходження факультативного курсу з медіації, що викладався проф. Девідом Даулінгом, та під час роботи юристом.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснено керівництво науковим проектом «Міжнародні юрисдикції країн світу» за участю студентів юридичного факультету (8 осіб) та у співпраці з юридичною фірмою «Авеллум Партнерс».
Інші професійні навички: Добре обізнаний з методами оцінки процесів забезпечення якості юридичної освіти (брав участь у двох національних проектах з оцінки якості).
Області професійних інтересів: Цивільне право, корпоративне право, міжнародне приватне право, культурні права, юридичний маркетинг, англійська мова, римське право, право ЄС, право СОТ.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Базовий
Мережева та програмна безпека: Базовий
Вирішення проблем: Середній
Інші комп'ютерні навички: Використання програмного забезпечення для пошуку нормативних джерел.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Цивільне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Cultural Rights / Культурні права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Marketing Aspects of Legal Practice / Маркетингові аспекти юридичної практики
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільне право
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Римське приватне право
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного права,

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.11.2012 до 01.03.2018 - Асистент кафедри цивільного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2009 до 1.08.2011 - Асистент кафедри цивільного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.07.2016 до 01.08.2017 - Інститут Макса Планка з порівняльного і міжнародного приватного права, м. Гамбург, Німеччина, Проведено дослідження на тему «Правочини із заінтересованістю та корпоративні групи»
з 01.09.2011 до 01.01.2012 - Ляйденський університет, м. Ляйден, Нідерланди, Магістр з європейського та міжнародного бізнес справа
з 01.09.2007 до 01.01.2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, , Магістр справа
з 01.09.2003 до 01.07.2007 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Бакалавр справа

Іноземна мова

Англійська IELTS (7.0) B2
Російська C2
Французька A1

Додаткова інформація

Публікація - Порядок та форми захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів шляхом зміни та припинення правовідношення // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2017. – Випуск 3. Том 1. – С. 110-115.
Публікація - Підстави захисту охоронюваного законом інтересу шляхом зміни чи припинення цивільного правовідношення // Юридична Україна. – 2017. – № 1. – С. 29-36.
Публікація - An Overview of Legal Regulation of Related Party Transactions and Corporate Groups in Ukrainian Company Law // Evolution of Private Law, New Approach, Vol. II, Katowice, 2016, pp. 64-72.
Публікація - Порушення права як підстава для захисту цивільного права шляхом зміни чи припинення правовідношення // Європейські перспективи. – 2016. – № 4. – С. 177-182.
Публікація - До питання про можливість визнання зміни правовідношення як способу захисту заходом цивільно-правової відповідальності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Серія ПРАВО. Випуск 37. Том 1. – С. 46-49.
Публікація - До питання про можливість визнання припинення правовідношення як способу захисту заходом цивільно-правової відповідальності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Серія ПРАВО. Випуск 36. Том 1. – С. 137-139.
Публікація - Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав / І.О. Ромащенко. – К.: Алерта, 2016. – 242 с.
Публікація - Private and Public Companies Under Ukrainian Laws: Notion and Types // Evolution of Private Law, Katowice, 2015, pp. 39-47.
Публікація - Corporate Law Development in Ukraine: From Post-Soviet Past to European Future // European Company Law. – 2015. – No. 5. – pp. 217-222.
Публікація - Contractual Solutions to Problems of Corporate Groups. – The Journal of Eastern European Law / Журнал Східноєвропейського права. – 2015. – № 14. – С. 180-188.
Публікація - 11. Майданик Р.А., Цюра В.В., Ромащенко І.О. Методический стандарт высшего юридического образования: формы подготовки и компетенции юриста // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 6 / под ред. Р. А. Майданика. – К.: Алерта, 2015. – С. 537-545.
Презентація - Related Party Transactions in Limited Liability Companies and Joint Stock Companies in Ukraine
Презентація - Особливості опублікування результатів наукових досліджень з права у іноземних виданнях
Проект - Експерт у Зовнішніх незалежних оцінюваннях процесів забезпечення якості юридичної освіти на Факультеті адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» та в Інституті підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Конференція - «Європеїзація української юридичної освіти» Конференція у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу
Конференція - «Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання)» Міжнародна науково-практична конференція
Конференція - «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу» Міжнародна науково-практична конференція
Конференція - «Evolution of Private Law, New Approach» Міжнародна конференція у Катовіцах, Польща.
Конференція - «Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи». VI Міжнародний цивілістичний форум, Київ

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net