HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Костюченко Олена Юріївна
к.ю.н. доцент кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час роботи викладачем, адвокатом, керівної роботи в адвокатській фірмі та Асоціації адвокатів України
Організаційно-управлінська компетентність: Управлінські та організаційні навички отримані під час викладацької діяльності, участі у міжнародних проектах, проведенні тренінгів для адвокатів як сертифікований тренер-викладач, виконання організа
Інші професійні навички: Аналітична робота, законопроектна діяльність, правові експертизи, адвокатська практика, написання статей, посібників, підручників, підготовка аспірантів, проведення тренінгів, семінарів
Області професійних інтересів: участь у міжнародних проектах з питань реформування правосуддя, адвокатури та вищої юридичної освіти. Аналіз та узагальнення науково-практичних матеріалів, проведення тренінгів для адвокатів. Голова науково-експертної ради та член Правління Асоціації адво

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Обробка інформації: рівень -Базовий
Комунікація: Гарні навички комунікації отримала під час роботи викладачем, адвокатом, керівної роботи

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального процесу
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва в кримінальному процесі
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Кримінальне провадження на підставі угод
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми участі адвоката у кримінальному провадженні
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права і кримінального процесу України
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Забезпечення законності судових рішень в кримінальному судочинстві

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2005 до 2018 - доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 1996 до 2005 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 04.02.2017 до 05.02.2017 - Українське бюро психофізіологічних досліджень та безпеки, Навчальний курс «Психологічна оцінка достовірності інформації, що повідомляється на основі вербальних і невербальних критеріїв»
з 10.08.2016 до 13.08.2016 - Пан*європейський університет м. Братислава, Науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» за фахом «Юридичні науки»
з 26.03.2015 до 26.03.2015 - Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Національна асоціація Адвокатів України, Тренінг з прав людини в рамках Проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя»
з 2017 до - Школа польського права при Варшавському Університеті,
з 2018 до - Школа польського права при Варшавському Університеті,
з 14.10.2018 до 21.10.2018 - ЄСПЛ, Рада Європи, Європарламент, Рейхстаг, ООН. Міжнародне стажування за програмою «Парламенти світу» ,
з 11.07.2018 до 13.07.2018 - Навчально-науковий центр медичного права при юридичному факультеті КНУ, ААУ. ітня школа з права охорони здоров’я ,
з 16.04.2018 до 21.04.2018 - Весняна правнича школа «Вплив законодавства Європейського Союзу на національні правові системи: досвід Литви та України» 16-21 квітня 2018 р. на базі юридичних факультетів Вільнюського університету та КНУ імені Тараса Шевченка.,
з 05.07.2017 до 07.07.2017 - Семінар-практикум для викладачів українських університетів з питань розробки навчальних курсів з кримінального права і процесу, орієнтованих на розвиток практичних навичок у студентів / USAID,

Іноземна мова

Німецька мова B1
Польська мова B1

Додаткова інформація

Публікація - Костюченко О.Ю. Якою має бути стаття «Істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону» у новому Кримінально-процесуальному кодексі України / О.Ю. Костюченко // Вестник Днепропетровского университета. Правоведение. Дніпропетровськ.: - Видавництво ДДУ, 1995. - Випуск 2. - С.76 - 81.
Публікація - Костюченко О.Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О.Ю. Костюченко. – К.: Академія адвокатури України, 2005. – 18 с.
Публікація - Костюченко О.Ю. Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України / О.Ю. Костюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005 - № 70 – 71. – С. 27-34.
Публікація - Костюченко О.Ю. Поняття та значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України / О.Ю. Костюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005 - № 70 – 71. – С. 91 – 96.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О.Ю. Костюченко // К.: ІМВ КНУ.- 2005 р. - 13 с.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу "Актуальні проблеми діяльності адвокатури в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2006 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О.Ю. Костюченко // К.: ІМВ КНУ.- 2006 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2006 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів Фінансово-правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко // К.: ФПК при КНУ.- 2006 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Проблемні питання апеляційного оскарження у кримінальному процесі України / О.Ю. Костюченко // Наукові правничі школи Київського університету імені Тараса Шевченка: - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», - 2006. - С. 166 – 169.
Публікація - Костюченко О.Ю. Забезпечення права на захист обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого при апеляційному оскарженні судових рішень / О.Ю. Костюченко // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: Х.: ЦНТ «Гопак», 2006. - С. 136– 141.
Публікація - Костюченко О.Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України / О.Ю. Костюченко // Монографія. К. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. - 182 с.
Публікація - Костюченко О.Ю. Поняття та значення інституту апеляції у кримінальному процесі України / О.Ю. Костюченко // Судова апеляція – 2006 - № 1. – С. 30 – 44.
Публікація - Костюченко О.Ю. Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України / О.Ю. Костюченко // Судова апеляція – 2006 - № 2. – С. 107-124.
Публікація - Костюченко О.Ю. Апеляція прокурора на судові рішення у кримінальних справах/ О.Ю. Костюченко // Вісник Академії прокуратури України – 2006 - № 3. – С.69 – 75.
Публікація - Костюченко О.Ю. Порядок і строки апеляційного оскарження у кримінальному судочинстві України / О.Ю. Костюченко // Судова апеляція – 2006 - № 3. – С. 43 – 56.
Публікація - Костюченко О.Ю. Форма та зміст апеляції у кримінальному судочинстві України / О.Ю. Костюченко // Судова апеляція. – 2006. - № 4. – С. 50 – 59.
Публікація - Костюченко О.Ю. Об’єкт і предмет апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України / О.Ю. Костюченко // Правничий вісник / Ун-т економіки та права „КРОК”. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 203 – 213.
Публікація - Костюченко О.Ю. Вдосконалення процедури апеляційного оскарження у кримінальному процесі України / О.Ю. Костюченко // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве: Материалы международной научно-практической конференции в 3-х книгах. – К.: Университет экономики и права „КРОК”, 2006. – Кн..1, С. 124 – 129.
Публікація - Робоча навчальна програма «Адвокатура в Україні» для студентів денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2007 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Проблемні питання участі прокурора в апеляційному провадженні в кримінальних справах / О.Ю. Костюченко // Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2-3 жовтня 2006 р. – К., Академія прокуратури України. 2007. – С.132-134.
Публікація - Костюченко О.Ю. Про доцільність запровадження окремого оскарження і перегляду постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України / О.Ю. Костюченко // Судова апеляція. – 2007. - № 1. – С. 42 – 52.
Публікація - Костюченко О.Ю. Окреме оскарження і перегляд постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України / О.Ю. Костюченко // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – № 3. – С. 99-106.
Публікація - Костюченко О.Ю. Проблемні питання апеляційного оскарження вироку засудженим, виправданим / О.Ю. Костюченко // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – С.129-132. (270 с.).
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Адвокатура в Україні» для студентів денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю Костюченко, Д.В. Кухнюк, В.І. Малюга // К.: КНУ.- 2007 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Адвокатура в Україні» для студентів заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю. Костюченко, Д.В. Кухнюк, В.І. Малюга // К.: КНУ.- 2007 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О.Ю. Костюченко // К.: ІМВ КНУ.- 2007 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Адвокатура в Україні» для студентів Фінансово-правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко // К.:ФПК при КНУ. - 2007 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Прокуратура України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю. Костюченко, В.В. Крижанівський, В.І. Малюга // К.: КНУ.- 2007 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Судоустрій України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю. Костюченко, Н.О. Кіреєва, Р.О. Куйбіда, В.І Малюга. // К.: КНУ.- 2007 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні".для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко // К.: ІМВ КНУ.- 2008 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча програма з дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу України» / О.Ю. Костюченко // К.: КУП.- 2008 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів Фінансово-правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко // К.: ФПК при КНУ.- 2008 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Деякі правові засоби забезпечення права на оскарження судового рішення в кримінальній справі / О.Ю. Костюченко // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам`яті професорів М.М.Михеєнка та М.Й.Штефана. (Київ 31 жовтня 2008 року). - К.:ВГЛ «Обрії», 2009. – С.180-182. (264 с.).
Публікація - Костюченко О.Ю. Науково-аналітичне дослідження правової регламентації та практики застосування в Україні запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту / О.Ю. Костюченко, В.Д. Новіков // Американська асоціація юристів / Ініциатива з верховенства права – Україна, Держдепартамент США. – 2009.
Публікація - Костюченко О.Ю. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Актуальні проблеми кримінально-процесуального права України» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2009 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні проблеми кримінально-процесуального права України» / О.Ю. Костюченко, Н.П. Сиза // К.: КНУ.- 2009 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу "Актуальні проблеми діяльності адвокатури в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко, Д.В. Кухнюк // К.: КНУ.- 2009 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко, Д.В. Кухнюк // К.: КНУ.- 2009 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів Фінансово-правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко // К.: ФПК при КНУ.- 2009 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О.Ю. Костюченко // К.: ІМВ КНУ.- 2009 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України / О.Ю. Костюченко, Д.В. Кухнюк, Н.М. Ахтирська, В.Д. Новіков // Посібник викладача // За підтримки Американської асоціації юристів Ініциатива з верховенства права – Україна, Державного Департаменту США – К.: Конус - Ю. – 2009. – 236 с.
Публікація - Костюченко О.Ю. Апеляційне провадження як засіб забезпечення законності судового рішення у кримінальному процесі України / О.Ю. Костюченко // Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка , 20 травня 2010 року. – К. ВГЛ «Обрії», 2010. – с.199-202. (270 с.)
Публікація - Костюченко О.Ю. Обставини (критерії), що враховуються при обранні запобіжного заходу в Україні / О.Ю. Костюченко // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність / Збірник наукових праць другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам`яті вчених-процесуалістів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (Київ, 25-26 листопада 2010 року). К., 2010. - С.291-294.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма навчальних занять підвищення кваліфікації адвокатів в галузі реалізації функції захисту та представництва в кримінальному процесі «Актуальні проблеми участі адвоката у кримінальному процесі» / О.Ю. Костюченко // Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, К.: ВККА.- 2010 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Навчально-методичний комплекс «Актуальні проблеми кримінального процесу України» / О.Ю. Костюченко // К.: КУП.- 2010 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю. Костюченко, Н.П. Сиза // К.: КНУ.- 2010 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми діяльності адвокатури та прокуратури в Україні» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю. Костюченко, Д.В. Кухнюк // К.: КНУ.- 2010 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко, Д.В. Кухнюк // К.: КНУ.- 2010 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко // К.: ІМВ КНУ.- 2010 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів Фінансово-правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Ю. Костюченко // К.: ФПК при КНУ.- 2010 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Проблемні питання застосування запобіжних заходів / О.Ю. Костюченко // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (м. Київ, 20 травня 2011 рік). - К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. - С. 111-113.
Публікація - Костюченко О.Ю. Перспективи вдосконалення правового регулювання застосування негласних оперативно-розшукових заходів під час досудового розслідування кримінальних справ / О.Ю. Костюченко // Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.).- К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011.- - С. 83-84
Публікація - Костюченко О.Ю. Щодо можливості подання апеляції особою, до якої застосовано примусовий захід медичного характеру / О.Ю. Костюченко // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року) – Одеса: Фенікс: 2011. – С. 2
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю. Костюченко, Н.П. Сиза // К.: КНУ.- 2010 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О.Ю. Костюченко // К.: ІМВ КНУ.- 2011 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Окремі аспекти вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні / О.Ю. Костюченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю проф.. Белкіна Р.С., (Київ, 25 квітня 2012 р.). К.:- НАВСУ, 2012.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2012 р.
Публікація - Костюченко Е.Ю. Основные тенденции реформирования уголовно-процессуального законодательства Украины / Е.Ю. Костюченко // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 12: в 2 т. Т.2. – М.: ООО «Издательство «Юрист», 2012. – С. 498 – 501
Публікація - Костюченко О.Ю. Реалізація принципу недоторканності особи в новому КПК України / О.Ю. Костюченко // Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації в діяльності СБ України. – К. : Наук. видання НАСБ України, 2012.
Публікація - Костюченко О.Ю. Вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні / О.Ю. Костюченко // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х: Видавець Строков Д.В., 2012. - С. 65 – 68.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2012 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю. Костюченко, М.А. Погорецький, М.Є. Шумило, Н.П. Сиза, О.В. Задоєнко // К.: КНУ.- 2012 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О.Ю. Костюченко // К.: ІМВ КНУ.- 2013 р
Публікація - Костюченко О.Ю. Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції / О.Ю.Костюченко, М.А. Погорецький // Право України – 2012 - № 11-12 - С.35-41.
Публікація - Костюченко О.Ю. Проблемні питання правового регулювання участі захисника у кримінальному провадженні (особливості реалізації права на прямий та перехресний допит свідків) / О.Ю. Костюченко // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. В. О. Зайчука. – Випуск 5. – К., 2013. – 188 с. / С. 79-81.
Публікація - Костюченко О.Ю. Прямий та перехресний допиту свідків і потерпілих за новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року / О.Ю. Костюченко // Бюлетень Асоціації адвокатів України. – 2013. - № 3 (8). С. 11-15.
Публікація - Костюченко О.Ю. Процессуальный порядок осуществления сторонами уголовного производства прямого и перекрестного допроса свидетелей, потерпевших и повышение его эффективности по Уголовному процессуальному кодексу Украины 2012 года / О.Ю. Костюченко // Закон и жизнь (Республіка Молдова). - 2013. - № 9/3. - С.96-100
Публікація - Костюченко О.Ю. Роль суду та сторін в проведенні судового допиту обвинуваченого, свідків і потерпілих за новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року / О.Ю. Костюченко // Право України. – 2013. – № 11. – С. 127 – 136.
Публікація - Костюченко О.Ю. Процесуальні засоби забезпечення законності судових рішень в кримінальному провадженні / О.Ю. Костюченко // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України ( до 75 – річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. - С. 203-205.
Публікація - Костюченко О.Ю. Ексклюзивний курс постійно діючих семінарів (прес реліз) // Бюлетень Асоціації адвокатів України. – 2013. - №1 (6). - С. 22-23.
Публікація - Костюченко О.Ю. Адвокаты обсудили проблемные вопросы применения статей нового УПК Украины (пресс релиз) // Юридическая практика. – 18 февраля 2013. / Режим доступу: yurpractika.com/newslist.php.
Публікація - Костюченко О.Ю. Прямий і перехресний допит свідків, потерпілих у судовому кримінальному провадженні / О.Ю. Костюченко // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XX річчю Національної академії правових наук України (м. Одесса, 1 листопада 2013 р.) - Одеса: Фенікс. 2013. - C. 296 - 299.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю. Костюченко, М.А. Погорецький, М.Є. Шумило, Н.П. Сиза, О.Г. Яновська, О.В. Задоєнко // К.: КНУ. - 2013 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Забезпечення законності судових рішень в кримінальному процесі України» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2013 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Адвокат у кримінальному процесі України» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2013 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми участі адвоката у кримінальному процесі України» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2014 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю. Костюченко, М.Є.Шумило, Н.П. Сиза, О.Г. Яновська, О.В. Задоєнко // К.: КНУ. - 2014 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Кримінальне провадження на підставі угод» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2014 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Законність судового рішення в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру» / О.Ю Костюченко // Матеріали круглого столу до 80-річча з дня народження професора А.Я. Дубинського «Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах» АВСУ, м. Київ (4 квітня 2014 р.).
Публікація - Костюченко О.Ю. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру / О.Ю. Костюченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції «Правове життя сучасної України» м. Одеса, 16.05.2014 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Здійснення правосуддя та кримінального провадження в умовах проведенням антитерористичної операції / О.Ю. Костюченко // Матеріали Міжнар. наук.- прак. конф. «Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві випробування часом» (м. Київ, 26 верес. 2014 р.). / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. — К, 2014. – C. 186 -188.
Публікація - Костюченко О.Ю., Дмитрієва Ю.А. Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування / О.Ю. Костюченко, Ю.А. Дмитрієва // Журнал «Юридичний вісник», № 3, 2014 р. – С. 175-179.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів магістраттури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О.Ю. Костюченко, Н.П. Сиза, О.В. Задоєнко // К.: КНУ. - 2015 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Забезпечення законності судових рішень в кримінальному процесі України» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2015 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Кримінальне провадження на підставі угод» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2015 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва в кримінальному процесі» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Адвокатура» / О.Ю. Костюченко, Д.В. Кухнюк // К.: КНУ.- 2015 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми участі адвоката в кримінальному провадженні» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2015 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Змагальність сторін під час досудового розслідування кримінального правопорушення в Україні / О.Ю. Костюченко // Medzinarodna vedecka konferencia pravna veda a prax v tretom tisicroci. Kosice, slovenska respublika / 27-28 februar 2015 r. // «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» / Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. м. Кошице, Словацька Республіка 26-27 лют. 2015 р. / Університет Павла Йозефа Шафарика, Ф-т. права. — К
Публікація - Костюченко О.Ю. Щодо можливості касаційного оскарження та перегляду ухвал, постановлених, в порядку виконання судових рішень в кримінальному провадженні / О.Ю. Костюченко // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17.04.2015 р. / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 20
Публікація - Костюченко О.Ю. Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих / О.Ю. Костюченко // Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства», 2015. - №1.– с. 66-73
Публікація - Практикум з кримінального процесу України: навч. Посібник / За ред.. проф. М.А. Погорецького, доц. Н.П. Сизої. К.: Алерта, 2015. – 226 с.
Публікація - Судоустрій України: підручник / За ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської. – К. Юрінком Інтер, 2015. – 344 с
Публікація - Костюченко О.Ю. Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення / О.Ю. Костюченко // Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». - 2015. - № 2. С. 37-43.
Публікація - Костюченко О.Ю. Реалізація засади змагальності сторін у доказуванні в досудовому кримінальному провадженні / О.Ю. Костюченко // Право України. – 2015. - № 8. С. 136 – 143.
Публікація - Костюченко О.Ю. Щодо проблематики дослідження доказів при перегляді вироків судами апеляційної інстанції: у питаннях і відповідях / О.Ю. Костюченко // Бюлетень асоціації адвокатів України. – 2015. - № 4 (17). С. 25-28
Публікація - Повноваження суду апеляційної інстанції з перегляду судових рішень у кримінальному процесі України : монографія / О.С. Кашка ; за ред. О.Ю. Костюченко. – К.: Алерта, 2015. – 613 с.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Кримінальне провадження на підставі угод» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2016 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва в кримінальному процесі» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Адвокатура» / О.Ю. Костюченко, Д.В. Кухнюк // К.: КНУ.- 2016 р.
Публікація - Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми участі адвоката в кримінальному провадженні» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2016 р.
Публікація - Гарантій нема. Одні обов’язки. В ААУ назвали слабкі місця закону України «Про адвокатуру»… / К. Гриньова (виклад інтерв’ю з О.Ю. Костюченко // Газета «Закон і Бізнес». – 01.05 -13.05.2016. - № 18 (1264)
Публікація - Перегляд судових рішень Верховним Судом України / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.
Публікація - Путівник судовою системою / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.
Публікація - Як оскаржити неналежну поведінку судді або працівника суду? / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.
Публікація - Навіщо потрібен юрист і де отримати правову допомогу? / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.
Публікація - Права підозрюваного і обвинуваченого у кримінальному провадженні / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.
Публікація - Що потрібно знати потерпілому від кримінального правопорушення / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.
Публікація - Що робити, якщо Вас затримали? / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. USAID, 6 с.
Публікація - Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.
Публікація - Як оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора чи слідчого судді? / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.
Публікація - Судові витрати у цивільній справі / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Судові витрати в адміністративній справі / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Як подати цивільний позов до суду / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Що таке судовий наказ? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Виконання судових рішень у цивільних справах / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Чи можливо залагодити спір без суду? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Як подати до суду адміністративний позов / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 c.
Публікація - Путівник для учасника цивільного процесу / Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н. доц. О.Ю. Костюченко, к.ю.н. доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 176 с.
Публікація - Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати? / Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н. доц. О.Ю. Костюченко, к.ю.н. доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 64 с.
Публікація - Як визначити компетентний суд у вашій справі? / Автор-упорядник Т.В. Руда. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н.. доц. О.Ю. Костюченко, к.ю.н..доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 60 с.
Публікація - Путівник для учасника кримінального процесу / Автори-упорядники О.А. Банчук, П.М. Залізняк, А.О. Шаіпов. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н..доц. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. – 148 с.
Публікація - Як ознайомитись із судовим рішенням? / Автор-упорядник Т.В. Руда. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н.. доц. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. – 36 с
Публікація - Путівник для учасника адміністративного процесу / Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н..доц. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 144 с.
Публікація - Костюченко О.Ю. Щодо доцільності запровадження наскрізної магістерської програми підготовки юристів в Україні / О.Ю. Костюченко // Бюлетень асоціації адвокатів України. – 2016. - № 3 (20). С. 29 - 30.
Публікація - Костюченко О.Ю. Реформування структури вищої юридичної освіти в Україні / О.Ю. Костюченко // Internship «Innovational educational technologies: European union experience and its implementation to the training of lawyers». Pan – European university faculty of law. June 15 – 18, 2016, Bratislava, Slovak Republic. – 2016.
Публікація - Костюченко О.Ю. Розширення обсягу законодавчих гарантій адвокатської діяльності в кримінальному провадженні / О.Ю. Костюченко // Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2016. - № 2. С. 57- 62.
Публікація - Костюченко О.Ю. Багатообіцяюча перспектива. Розширення прав та гарантій діяльності адвоката в кримінальному провадженні / О.Ю. Костюченко // «Юридична газета» 21 червня 2016. - № 26 (524). С. 14 -15.
Публікація - Костюченко О.Ю. Реформування структури вищої юридичної освіти в Україні / О.Ю. Костюченко // The abstracts of scientifically methodological works by the results of international scientifically-educational internship «Innovational educational technologies: European union experience and its implementation to the training of lawyers». Pan-European university, faculty of law (august 10 – 13 2016), Bratislava, Slovak Republic. - 2016, С.99-102.
Публікація - Костюченко О.Ю. Розширення гарантій діяльності адвоката-захисника та представника в кримінальному провадженні / О. Ю. Костюченко // Адвокатура минуле та сучасність: матер. VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / М-во освіти і науки, Нац. Унів. «Одеська юридична академія», ф-т адвокатури, каф орг..суд.. правоох, орг.. та адв. (м. Одеса, 12.11.2016 р.). – 2016, С. 11-13 / режим доступу/ http://fa.onua.edu.ua/ua/science/sbornik2016/
Публікація - Костюченко О.Ю. Питання вдосконалення правової регламентації участі захисника та представника в кримінальному провадженні / О.Ю. Костюченко // Право України. – 2016. - № 12. С. 44 – 52.
Публікація - Костюченко О.Ю. Успішний адвокат – це досконала теорія та постійна практика / О.Ю. Костюченко // Бюлетень асоціації адвокатів України. – 2016. - № 6 (23). С. 3.
Публікація - Костюченко О.Ю Окремі аспекти реалізації права потерпілого на професійну правничу допомогу в кримінальному провадженні України / О.Ю. Костюченко // Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2016. - № 4. С. 40 – 46.
Публікація - Kostiuchenko O. Pomoc prawna pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym Ukrainy / Materials V International Scientific conference on the topic of «The forensic process and the participation of victims in criminal proceedings», 22.11.2016, Wroclaw. – 2017. - р. 11-12.
Публікація - Kostiuchenko O. Inproving of the legal regulation of the procedural status of victim and his representative in the criminal proceeding of Ukraine / Kostiuchenko O.// Ochrona prawna pokrzywdzonego, Wroclaw. – 2017. - р. 491-497.
Публікація - Костюченко О.Ю. Розширення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності необхідне для забезпечення прав і свобод людини / інтерв’ю з О.Ю. Костюченко // «Закон і Бізнес» 28.01—03.02.2017 – № 4 (1302). – С. 1, 12.
Публікація - Костюченко О.Ю. Проблеми впливу слідчого, прокурора, слідчого судді на набуття та реалізацію особою процесуального статусу потерпілого / О.Ю. Костюченко // Процесуальні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 07 квітня 2017 р. — Одеса : ОДУВС, 2017. – 267 с., С. 109-112
Публікація - Костюченко О.Ю. Щодо обов’язковості ухвалення судом у підготовчому судовому провадженні обґрунтованого рішення про продовження застосування чи скасування запобіжного заходу / О.Ю. Костюченко // Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2017. - № 1. С. 42 – 49.
Публікація - Костюченко О.Ю. Адвокатура в Україні та правових системах інших країн / О.Ю. Костюченко // Робоча програма навчальної дисципліни для студентів зааочної магістратури Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, К.: ІМВ КНУ.- 2017 р. – 22 с.
Публікація - Костюченко О.Ю.. Ефективний допит свідка, потерпілого у судовому засіданні: процесуальні та етичні аспекти / О.Ю. Костюченко / Бюлетень асоціації адвокатів України. – 2017. - № 6 (29). С. 8 - 9.
Публікація - Костюченко О.Ю.. Етика прямого та перехресного допиту свідка, потерпілого у судовому засіданні / О.Ю. Костюченко // Професійна етика судового процесу : матеріали круглого столу Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Українська асоціація прокурорів, Асоціація розвитку судівського самоврядування України, Асоціація адвокатів України, 24листопада 2017 р. – Київ, 2018. С. 42 – 45.
Публікація - Костюченко О.Ю.. Етичні аспекти проведення захисником допиту під час судового засідання / О.Ю. Костюченко // Етичні засади адвокатської професії : матеріали наук.-практ. конф. кафедра правосуддя юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка, Академія адвокатури України, Рада адвокатів київської області, м. Київ, 12 грудня 2017 р. – Київ, 2018. С. 34 – 35.
Публікація - Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник 2-ге вид., перероб. та доп. / За ред.. проф. М.А. Погорецького, доц. Н.П. Сизої. К.: Алерта, 2018. – 232 с.
Публікація -
Публікація - Слово Феміни. Український адвокат. 2018. № 3 (139). С. 18 - 22.
Конференція - Костюченко О.Ю. Судова реформа в Україні: шляхи та результати. Міжнародна науково-практична конференція на тему «Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення», 27–28.04.2018 року на базі Університету Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва). International scientific-practical conference «The development of legal sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings Vytautas Magnus Universitu, April 27-28. 2018 Kaunas, Lithuania: Izdevnieciba «Ba
Публікація - Костюченко О.Ю., Міфтахутдінов В.С. Окремі питання вдосконалення правового регулювання угоди про примирення як форми відновного правосуддя в межах кримінального процесу. Open Access Peer-reviewed Journal, Science Review, Warsaw, Poland, June 2018, № 5(12), Vol.2., DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr. С. 64 – 69.
Публікація - Костюченко О.Ю. ТОП-5 постанов Верховного Суду в кримінальних справах. Юридична газета online. 2018. червень.  URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/top5-postanov-verhovnogo-sudu-v-kriminalnih-spravah.html
Публікація - Костюченко О.Ю. Питання конституційності ч. 2 ст. 392 КПК України щодо права на апеляційне та касаційне оскарження ухвал суду, винесених під час судового розгляду щодо обрання та продовження міри запобіжного заходу. Бюлетень Асоціації адвокатів України. 2018. № 4 (33). С. 18 - 19.
Публікація - Правова еліта України. Костюченко Олена Юріївна. К.: Видавництво ЛОГОС Україна., 2018. С. 206 – 207
Публікація - Костюченко О.Ю. Щодо права на апеляційне оскарження та перегляд ухвал суду про обрання та продовження запобіжного заходу, винесених під час судового розгляду кримінального провадження. Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2018. № 2. С. 34-41.
Публікація - Kostiuchenko O., Dunaievska L., Vasylieva-Shalamova Z., Zadoienko O. On the Issues of Repeated Forensic Medical Examination in Ukrainian Procedural Law [Abdstract.]. Medicine and Law: Special Issue for the 24th World Congress on Medical Law and Bioethics. (Scopus) August 2018. Number 2 part 2. Р. 108.
Публікація - Щодо оскарження неоскаржуваного у кримінальному процесі. Бюлетень Асоціації адвокатів України. 2018. № 8 (37). С.22-24.
Публікація - Костюченко О.Ю., Дунаєвська Л.Г. Правомірність розголошення лікарської таємниці в кримінальному проваджені. Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 12 грудня 2018 року. ред. кол. Гревцова Р.Ю., Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 63-65.
Конференція - Костюченко О.Ю. Щодо невідповідності Конституції України (неконституційності) положень статті 303, частини третьої статті 307, статті 309, частини четвертої статті 399 Кримінального процесуального кодексу України. Матеріали наукової конференції КНУ Т. Шевченка, 12 грудня 2018
Публікація - Костюченко О.Ю. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Науково-практичний коментар. Ст.ст. 1, 18 С. 9-17, 75-78; ст.ст. 2, 3, 5 С. 18-25, 29-30 у спів авторстві з О.П. Кучинською. За заг. ред д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького, д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Яновської та д-ра юрид. наук, проф. О.З. Хотинської-Нор. К.: Алерта, 2018. С. 296.
Публікація - Костюченко О.Ю., Балишев М.В., Сілко М.В. Проблемні питання реалізації функції захисту в кримінальному провадженні. Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2018. № 3. С. 8-14.
Публікація - Костюченко О.Ю., Гембарська В.Г. Забезпечення участі захисника у кримінальному провадженні, як одна з гарантій реалізації права на справедливий суд. Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2018. № 4. С. 35-42.
Публікація - Костюченко О.Ю., Дунаєвська Л.Г. Деякі проблемні питання забезпечення права на захист при примусовому освідуванні особи. Актуальні питання реформування правової системи України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 5-6 липня 2019 р. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. С. 82-84.
Публікація - Костюченко О.Ю. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Науково-практичний коментар. 2-ге вид. зі змін. та доповн. (Ст.ст. 1, 18. С. 9-18, 83-86; ст.ст. 2, 3, 5. С. 18-25, 30-31 у спів авторстві з О.П. Кучинською. За заг. ред д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького. К.: Алерта, 2019. 346 с.
Публікація - Костюченко О.Ю. Закон України «Про судоустрій». Науково-практичний коментар. - ст. 14. С. 60-62, ст.ст. 26-30. С. 120-129 у співавтор. з Хотинською-Нор О.З., ст.ст. 36–47. С. 146-182 у співавтор. з Погорецьким М.А. та Яновською О.Г.. За заг. ред д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького, д-ра юрид. наук, доц. О.З. Хотинської-Нор та д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Яновської та. К: Алерта, 2019. С. 668.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net