HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Діхтієвський Петро Васильович
д.ю.н. професор кафедри Адміністративного права

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: -
Організаційно-управлінська компетентність: -
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Адмінітсратвине право. Актуальні проблеми адміністративно-правовго регулювання державних органів влади, адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту прав громадяну сфері публічного управління

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Базовий
Мережева та програмна безпека: Середній
Вирішення проблем: Високий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адміністративне право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Реалізація та захист прав громадян у сфері публічного адміністрування
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові засади контрольної діяльності суб’єктів публічної адміністрації
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адміністративне право України
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Правові засади державного контролю та нагляду
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми адміністративно-правового захисту прав громадян
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми адміністративного права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.09.2011 до по тепер - професор кафедри адміністративного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, www.law.univ.kiev.ua, Освіта
з 02.09.2009 до 01.09.2011 - Завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Інституту повітряного та космічного права , Національний авіаційний університет, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, https://nau.edu.ua, Освіта
з 12.09.2006 до 01.09.2009 - Завідувач кафедри конституційного та адміністративного права, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, https://kneu.edu.ua, Освіта

Навчання та стажування

з 01.10.2019 до 31.10.2019 - Запорізький національний університет, Сертифікат
з 05.02.2007 до 09.02.2007 - Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут вищої освіти АПН України та Канадсько-Український Проект «Розбудова демократії»., Вкладання курсу «Основи демократії»

Додаткова інформація

Публікація - Діхтієвський П.В., Бойко А.В. Якість адміністративно процесуального законодавства: питання теорії та практики: Монографія. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 208 с.
Публікація - Dikhtiievskyi, P; Kolomoiets, T; Kolpakov, V; Kushnir, S; Alimov, K. (2019) Monitoring the lifestyle of public officials – a means of preventing corruption of legalized interference in a one`s private and personal life? AMAZONIA INVESTIGA, Vol 8 No 24, P. 267-274. (SCOPUS)
Публікація - Діхтієвський П.В. Забезпечення захисту прав громадян суб’єктами публічної адміністрації через адаптацію законодавства України до Acuguis Communaitaire, захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід // Діхтієвський П.В., Бєлінгіо В.О. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. М. – Київ 16 травня 2019 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – с. 189-192.
Публікація - Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Діхтієвський П., Галунько В., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання друге. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 520 С.
Публікація - Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Діхтієвський П., Галунько В., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 446 С.
Публікація - Діхтієвський П.В. Публічна влада і громадянське суспільство: загально-теоретичні міркування / П.В. Діхтієвський, Є.В. Невмержицький // Адміністративне право і процес. – 2017. - № 1 (19) – с. 15-31.
Публікація - Діхтієвський П.В. Загальне адміністративне право : підручник. Глава 6. Приватні особи у системі суб’єктів адміністративного права / Загальне адміністративне право : підручник // Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А., та ін. за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – с. 226-242.
Публікація - Діхтієвський П.В., Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект. Монографія / П.В. Діхтієвський, О.М. Лагнюк – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 212 С.
Публікація - Діхтієвський П.В., Губанов О.О. Застосування як форма реалізації адміністративного законодавства України: теорія та практика. Монографія / П.В. Діхтієвський, О.О. Губанов. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 218 С.
Публікація - Діхтієвський П.В. Кримінологічна компонента соціально-правового механізму забезпечення прав людини / Збірник статей Актуальні кримінологічні питання та їх вирішення в різних наукових галузях. – Донецьк ПП “Видавничій дім” Кальміус”, 2013. – с. 9-15.
Публікація - Діхтієвський П.В. Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз / А.Й. Бучинська, П.В. Діхтієвський // Публічне право, 2013. - № 1 (9) – с. 57-68.
Публікація - Діхтієвський П.В. Державне управління і виконавча влада: співвідношення, тенденції сучасного розвитку // Вісник Національного авіаційного університету, 2011. - № 1 (18) – с. 41-53.
Публікація - Діхтієвський П.В. Новий погляд на адміністративне право як навчальну дисципліну // Держава і право : Збірник наукових праць. Випуск 54. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – с. 713-718.
Нагорода - Медаль Ярослава Мудрого. Академія наук вищої освіти України.
Членство в організації - Академік академії наук вищої освіти України
Членство в організації - Член ГО «Асоціація випускників юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка»
Членство в організації - Член ГО «Академія адміністративно-правових наук»
Членство в організації - Член редакційної ради науково-практичного журналу «Адміністративне право і процес»

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88