HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Міхровська Марина Станіславівна
к.ю.н. асистент кафедри Адміністративного права

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час проходження наукового стажування у Республіці Словенія, Марібор, під час академічноїї мобільності у травні 2015 р.
Організаційно-управлінська компетентність: -
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Юриспруденція, юридична компаративістика

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Базовий
Інші комп'ютерні навички: Використання програмного забезпечення для редагування текстівWORD, MicrosoftPowerPoint

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адміністративне право
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Адміністративне процесуальне право
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Організаційні засади електронного урядування
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Адміністративні договори
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Теорія публічної адміністрації
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, 7. Теоретичні проблеми конституційного та адміністративного права
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Правові засади публічної служби в Україні
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Акти органів державного управління

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 10.2010 до 10.2014 - Навчання в аспірантурі (денна та заочнаформи), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, www.law.univ.kiev.ua, Освіта
з 09.2011 до по тепер - Ассистент кафедри адміністративного права юридичного факультету, Київськийнаціональнийуніверситетімені Тараса Шевченка, юридичний факультет, вул..Володимирська, 60, Київ-01601, https://law.knu.ua/ua/, Освіта

Навчання та стажування

з 2015 до 2015 - Науковестажування у Республіці Словенія, Марібор, управління у сфері освіти та науки
з 10.2010 до 10.2014 - Навчання в аспірантурі (денна та заочнаформи), диплом кандидата юридичних наук

Іноземна мова

англійська B1
A1
Іспанська B1
Англійська B2
Російська C2

Додаткова інформація

Публікація - Міхровська М.С. Принципи організації та діяльності органів виконавчої влади як інструмент становлення сервісної держави/ Адміністративне право і процес. – 2015. – №2(12). – С.55-62.
Публікація - Міхровська М.С. Електронні звернення громадян та електронні петиції: питання законодавчого закріплення/Адміністративне право і процес. – 2015. – №3(13). – С.80-85.
Публікація - МіхровськаМ.С. Адміністративний договір як важлива форма діяльності публічної адміністрації/Адміністративнеправоіпроцес. – 2014. – №2(8). – 102-108.
Публікація - Міхровська М.С. Адміністративна реформа в Україні: аналіз, периодизація та перспективи/Адміністративне право і процес. – 2014. – №4(10). – 16-30.
Публікація - Міхровська М.С. Розвиток електронного урядування як одне з пріоритетних завдань реформи публічної влади в Україні/ Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.:д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), проф. П.С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.). – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С.111–113
Публікація - Міхровська М.С. Електронні петиції як особливий вид звернень громадян/ Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року ) : д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін.- В 3-х томах.- Том 1. – К.:ВПЦ «Київськийуніверситет», 2016.- С. 325-326
Публікація - Міхровська М.С. Загальне адміністративне право / Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко : Навчальний посібник / За заг. ред. Р.С.Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.(Глава “Електронне урядування”)
Публікація - Міхровська М. С. Деякі аспекти впровадження електронного урядування в Україні на прикладі досвіду зарубіжних країн / М. С. Міхровська, А. Г. Чорноус // Право і суспільство. - 2016. - № 2(2). - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_2(2)__24.
Членство в організації - Членство у ГО «Асоціація випускників юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка»https://alumni.law.knu.ua/
Членство в організації - ленство у ГО «Асоціація фахівців адміністративного права»

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88