HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Мельник Роман Сергійович
д.ю.н. завідувач кафедри Адміністративного права

Директор Наукового центру німецького права (громадські засади)

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: маю навички комунікації з представниками органів державної влади центрального рівня, керівництвом органів місцевого самоврядування, представниками бізнесу та іноземних органів державної влади і науков
Організаційно-управлінська компетентність: здійснюю керівництво держбюджетною науково-дослідною темою, в якій працює 10 осіб; двома громадськими організаціями
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: адміністративне право, систематика адміністративного права, право мирних зібрань, адміністративне право Німеччини

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Високий
Інші комп'ютерні навички: упевнений користувач базових комп’ютерних програм

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми конституційного та адміністративного права
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адміністративне право України
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Телекомунікаційне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Містобудівне право
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адміністративне право України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 12.02.2012 до 30.11.2017 - професор кафедри адміністративного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, www.law.univ.kiev.ua, Освіта
з 02.06.2010 до 12.02.2012 - начальник кафедри адміністративної діяльності ОВС , Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, пр-т Л. Ландау, 27, www.univd.edu.ua, Освіта
з 07.07.2009 до 02.06.2010 - начальник кафедри адміністративного права, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, пр-т Л. Ландау, 27, www.univd.edu.ua, Освіта
з 01.06.2006 до 07.07.2009 - начальник науково-дослідної лабораторії з проблем попередження правопорушень та взаємодії з населенням і громадськістю, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, пр-т Л. Ландау, 27, www.univd.edu.ua, Наука
з 10.11.2002 до 01.06.2006 - старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, пр-т Л. Ландау, 27, www.univd.edu.ua, Освіта
з 2017 до по тепер - Завідувач кафедри адміністратвиного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2018 до 2019 - Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg für Good Governance, Німеччина, управління у сфері освіти та науки
з 01.06.2015 до 30.08.2015 - Університет ім. Георга Августа, м. Гьотинген, Німеччина, організація та проведення наукових досліджень
з 01.06.2014 до 30.08.2014 - Університет ім. Георга Августа, м. Гьотинген, Німеччина, організація та проведення наукових досліджень
з 01.06.2013 до 30.08.2013 - Університет ім. Георга Августа, м. Гьотинген, Німеччина, організація та проведення наукових досліджень

Іноземна мова

Німецька C1
Російська C2

Додаткова інформація

Публікація - Німецька методика права : навчальний посібник / Е. Соколов, С. Роснер, Р. Мельник. – Херсон:. Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 136 с.
Публікація - Мельник Р.С. Джерела адміністративного права: сучасний погляд на сталі конструкції // Право України. – 2019. – № 5. – С. 46-62.
Публікація - Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 308 с.
Публікація - Мельник Р.С. Предмет адміністративного права // Право України. – 2018. – № 3. – С. 159-182.
Публікація - 100 ответов на 100 вопросов по Общему административному праву : Учебное пособие / под ред. Мельника Р.С. - Киев, Юринком Интер, 2017. - 240 с.
Публікація - Мельник Р., Шаблій О., Шлоер Б. Докорінна реформа юридичної освіти як основна умова утвердження правової державності в Україні // Право України. – 2017. – № 10. – С. 56-65.
Публікація - Мельник Р.С. Неопределенные категории в праве мирных собраний и их толкование через призму европейского опыта // Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 35. – С. 4–10.
Публікація - Мельник Р.С., Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) : навч. посібник / Р.С.Мельник, С.О.Мосьондз; за ред. Р.С.Мельника. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.
Публікація - Мельник Р.С., Петров С.В. Право громадян на інформацію та його правова природа // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 21. – С. 6–13.
Публікація - Мельник Р.С. Окремі процедурні питання реалізації громадянами України права на свободу мирних зібрань // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 17. – С. 10–21.
Публікація - Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. – К. : Ваіте, 2015. – 168 с.
Публікація - Мельник Р. С. Конституційні підстави обмеження права на свободу мирних зібрань: як їх розуміти та застосовувати на практиці // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 16. – С. 6–17.
Публікація - Melnyk Roman Das Konzept der Ausrichtung auf den Menschen in der heutigen Doktrin des ukrainischen Verwaltungsrechts // Recht der osteuropäischen Staaten. – 2015. – Heft 3. – S. 260–269.
Публікація - Мельник Р.С. Загальне адміністративне право / Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко : Навчальний посібник / За заг. ред. Р.С.Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.
Премія - відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» І та ІІ ступенів премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства
Премія - премія Фонду Олександра фон Гумбольдта (Німеччина)
Членство в організації - Член правління ГО «Асоціація фахівців адміністративного права»
Членство в організації - Член правління ГО «Німецько-український правознавчий діалог»http://www.rechtsdialog.org/ua/
Членство в організації - Член правління ГО «Академія адміністративно-правових наук»
Членство в організації - Керівник освітньо-соціального проекту «Університет юних правознавців» http://kids.law.knu.ua/
Членство в організації - Головний редактор науково-практичного журналу «Адміністративне право і процес» http://applaw.net
Членство в організації - Президент ГО «Асоціація випускників юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка»https://alumni.law.knu.ua/

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88