HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Соломаха Артем Григорович
к.ю.н. доцент кафедри Адміністративного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Опис комунікаційних навичок із вказівкою контексту їх здобуття. Наприклад: «гарні навички комунікації отримав під час роботи менеджером з продаж»
Організаційно-управлінська компетентність: З 2013 по 2015 керуючий партнер Всеукраїнського адвокатського об’єднання « Альянс» З 2014 року по сьогоднішній день здійснюю керівництво виробничою практикою студентів бакалаврів другого курсу та кер
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Історія адміністративного права, особливе адміністративне право, адміністративно – процесуальне право, право Європейського Союзу.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Високий
Інші комп'ютерні навички: Професіональний рівень володіння операційними системами Windows, MacOS та програмним забезпеченням до них.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Історія правничої думки в Київському університеті
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адміністративне право
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Адміністративно – процесуальне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Історія адміністративного права
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми конституційного та адміністративного права
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Адміністративні послуги

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2008 до по тепер - викладач, Фінансово – правовий коледж. Приватний навчальний заклад. Пітерська, 5 – а., Освіта
з 2015 до 2017 - Викладач – погодинник., Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. М. Київ, вул. Васильківська, 36., Освіта
з 2012 до по тепер - асистент, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Іноземна мова

Англійська B2
Фрвнцузька A1

Додаткова інформація

Публікація - SolomakhaA. PolicelawinthescientificheritageofM. Tsytovych.Monogaraph. Posvit, Kyiv –Drohobych, 2018.
Публікація - endencjerozwojoweprawaadministracyjnego. Monograph. WydawnictwouniwersytetuMariiCurie - Sklodowskiej, Lublin 2017. - p.176 -185.
Публікація - Навчально – методичний комплекс «Історія правничої думки в Київському університеті».Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – 57 с.
Публікація - Навчально – методичний комплекс «Історя правничої думки в Київському університеті». Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – 35 с.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.law.univ.kiev.ua/biblioteka/27-literatura-kafedry-administratyvnoho-prava/navchalno-metodychna-literatura/ Учебно – методический комплекс. История юридической мысли в Киевском университете. Киев. КНУ им. Тараса Шевченка., 2016. – 35с.
Публікація - Навчально – методичний комплекс « Адміністративне право». Киїі: Інститут післядипломної освіти КНУ ім.. Тараса Шевченка, 2016. – 36 с.
Публікація - Навчально-методичний комплекс. Юридична деонтологія. Київ: Інститут післядипломної освіти, КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – 27 с.
Публікація - Навчально-методичний посібник. «Тренінговапрограма з питаньвивчення нового законодавства. Модуль 1. Модернізаціядержавноїслужби в контекстізаконодавстваУкраїни про державну службу.» За ред. проф. Дрозд І.К – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський Університет», 2015. – с. 41 -52.
Публікація - Поліцейське право у науковій спадщині М. Цитовича. Монографія. Київ - Дрогобич, 2015. – 200 с.
Публікація - Київська університетська школа поліцейського права. Наше право. -2015. - № 5. – с. 49-57
Публікація - Становлення М.Д. Іванішева як науковця-поліцеїста. Право.ua Law.Ua. – 2015. - №1. – с.63-69.
Публікація - Поліцейське право у наукових поглядах М. Бунге Адміністративне право і процес. – 2015. – № 2(12). – С. 23–36.
Публікація - Ретроспектива та перспективи поліцейського права в Україні. Адміністративне право і процес. – 2015. – № 1(11). – С. 284–295.
Публікація - Ретроспектива та перспективи поліцейського права в Україні. Адміністративне право і процес. – 2015. – № 1(11). – С. 284–295.
Публікація - Перший підручник з поліцейського права у Київському університеті. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми державотворення в Україні» м. Київ. 23 травня 2014 року. - с.122- 124
Публікація - Поліцейське право у наукових поглядах М. Бунге. Адміністративне право і процес. – 2015. – № 2(12). – С. 23–36.
Публікація - Поліцейське право у наукових поглядах М. Бунге. Адміністративне право і процес. – 2015. – № 2(12). – С. 23–36.
Публікація - Ретроспектива та перспективи поліцейського права в Україні. Адміністративне право і процес. – 2015. – № 1(11). – С. 284–295.
Публікація - Перший підручник з поліцейського права у Київському університеті. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми державотворення в Україні» м. Київ. 23 травня 2014 року. - с.122- 124
Публікація - Поліцейське право як юридична наука. Збірник матеріалів Міжнародна наукова конференції «Актуальні проблеми державотворення в Україні». м. Київ. 24 квітня 2013 року.– с. 143 - 145
Публікація - Поліцейське право як юридична наука. Збірник матеріалів Міжнародна наукова конференції «Актуальні проблеми державотворення в Україні». м. Київ. 24 квітня 2013 року.– с. 143 - 145
Публікація - До питання відродження поліцейського права як науки. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державотворення в Україні». м. Київ. 30 березня 2012 року. - с. 118 - 120
Публікація - Передумови виникнення нового адміністративного права. Збірник матеріалів міжнародної наукової - практичної конференції, «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу», м. Миколаїв, 10-11 грудня 2010.– с. 44-49
Публікація - Передумови виникнення нового адміністративного права. Збірник матеріалів міжнародної наукової - практичної конференції, «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу», м. Миколаїв, 10-11 грудня 2010.– с. 44-4
Публікація - Радянський період розвитку адміністративного права у Київському університеті. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції–«Дев’яті осінні юридичні читання», М. Хмельницький, 12-13 листопада 2010. с. 62 -64
Публікація - Проблематика визначення предмету адміністративного права в Україні. Збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції, «Актуальні питання державотворення в Україні». м.Київ, 21 квітня 2011 року. - с. 97- 99
Публікація - Дослідження історії українського адміністративного права у працях Михайла Владимирського-Буданова. Вісник Академії управління МВС – 2010. - №3(15). – с. 102 – 108
Публікація - Розвиток засад поліцейського права у працях і діяльності Миколи Бунге. Вісник Академії управління МВС – 2010. - № 2(14). – с. 74 – 82
Публікація - Сучасні тенденції розвитку науки адміністративного права. Держава і право - 2010. -№ 50. – с. 264 -267.
Публікація - Сучасний стан та перспективи запровадження поліцейського права в Україні. Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 6 жовтня 2016 року; м. Львів, 11 листопада 2016 року)
Публікація - Роль професора А. Антоновича у становленні наукових поглядів М. Цитовича на науку поліцейського права. Форум права. – 2013. – № 2. – С. 528–535 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_2_83.pdf
Публікація - Викладацька діяльність М. Цитовича – останнього професора поліцейського права в Університеті Святого Володимира. Адміністративне право і процес. – 2014. – № 1(7). – С. 203–217
Публікація - Наукова діяльність М. Цитовича: курси лекцій з поліцейського права. Адміністративне право і процес. – 2013. – № 3(5). – С. 168–189.
Публікація - Берлінська наукова школа професора А. Вагнера і становлення наукових поглядів М. Цитовича Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 2(96). – С. 119–124.
Публікація - Участь М. Цитовича у дискусії щодо проблем поліцейського права на сторінках газети «Право» Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 «Економіка і право». – 2013. – Вип. 22. – С. 213–223.
Публікація - Напрямки розвитку сучасних шкіл адміністративного права в Європі та Україні.Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, «Сучасні тенденції та перспективи розвитку Європейського права. Досвід для України.» м. Шамборі та Шамоні 9-16 січня 2010. – с.36-39
Публікація - До питання про періодизацію адміністративного права. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, «Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених», 23 квітеня 2010. – с.101-102

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88