HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кравцова Зоріна Сергіївна
к.ю.н. доцент кафедри Конституційного права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Комунікабельна; володіє змістовною інформацією та вміє оперувати нею; здатна до партнерської взаємодії та досягнення взаєморозуміння
Організаційно-управлінська компетентність: Здатна приймати оптимальні управлінські рішення; сприймати, аналізувати і реалізовувати управлінські інновації у професійній діяльності
Інші професійні навички: Високий рівнь професійної освіти, досвід та індивідуальні здібності до викладання, мотивовані прагнення до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, творче та відповідальне ставленням до роботи
Області професійних інтересів: Загальна теорія конституційного права, Порівняльне конституційне право, Конституційні засади організації та здійснення державної влади

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Уміння знаходити, аналізувати та використовувати інформацію з ел. ресурсів для професійного розвитку
Комунікація: Участь в онлайн-конференціях, публікація у фахових електронних виданнях; організація вебінарів
Створення контенту (програм, сайтів): Створення та підтримка відкритих навчальних ресурсів.
Вирішення проблем: Використання поштових сервісів; використання пошукових систем із ранжуванням результатів пошуку, вик

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Конституційне право
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Конституційне право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Конституційне право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Конституційне законодавство: генезис та перспективи розвитку
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми конституційного та адміністративного права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Порядок оскарження порушень виборчого законодавства та розгляду виборчих процесів, магістр
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Promoting and implementing democratic principles and human rights standards in EU and partne
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Верховенство права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Вищі органи сучасної держави

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2014 до сьогодні - Асистент кафедри конституційного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта

Навчання та стажування

з 2010 до 2013 - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка , Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
з 2005 до 2010 - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка , Магістр права
з 26.12.2016 до 28.12.2016 - Університет Данубіс ,
з 10.08.2016 до 13.08.2016 - Pan-European University,

Іноземна мова

Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Поняття і теоретико-методологічна характеристика механізму конституційно-правового регулювання
Публікація - Напрями розвитку юридичної освіти в Україні на етапі входження в європейський освітній простір
Публікація - Моделювання як один із методів навчання в системі вищої юридичної освіти
Публікація - Категорія «конституційно-правовий статус»: поняття та загальна характеристика
Публікація - Конституційні моделі закріплення права на сецесію Ефіопії та Сент-Кітс і Невіс
Публікація - До питання визначення поняття «легітимація державної влади»: конституційно-правовий аспект
Публікація - Моделі конституційного закріплення принципів конституційного ладу
Публікація - Проблеми класифікації (типологізації) форми державного правління
Публікація - До проблеми визначення оптимальної і придатної форми державного правління в Україні
Публікація - Типологія форми державного правління
Конференція - Міжнародноа науково-практична конференція (м. Одесса, 11-12 серпня 2017 року)
Конференція - International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Сonference Proceedings, January 27-28, 2017
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 22-23 червня 2017 року)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 19-20 серпня 2016 року
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 20-21 жовтня 2012 року
Конференція - Всеукраїнські науково-практичні читання, м. Львів, 25-26 лютого 2011 р
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, Україна, 29-30 вересня 2011 р.)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 14 грудня 2012 року

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88