HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Поєдинок Валерія Вікторівна
д.ю.н. професор кафедри Господарського права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримала під час викладацької роботи та внаслідок участі в конференціях, форумах, воркшопах.
Організаційно-управлінська компетентність: брала участь в оргкомітетах конференцій, інших публічних заходів, керувала студентським науковим гуртком.
Інші професійні навички: юридичний переклад (англійська, німецька мови).
Області професійних інтересів: господарське право, інвестиційне право, економічне право ЄС, право СОТ, права людини в сфері бізнесу.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: впевнений користувач
Комунікація: робота з міжнародними наукометричними базами. Створення й адміністрування Facebook-сторінки кафедри.
Створення контенту (програм, сайтів): WordPress, Medium
Інші комп'ютерні навички: створення презентацій для використання в навчальному процесі. Використання програмного забезпечення для редагування фотографій.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Інвестиційне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Вирішення зовнішньоторговельних та інвестиційних спорів
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Альтернативне вирішення спорів / Alternative disputes resolution
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Вступ до економічного права ЄС
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Право внутрішнього ринку ЄС
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Корпоративне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми господарського права
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Legal aspects of economic relations between EU and its Eastern European Neighbours

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2015 до по цей час - професор кафедри господарського права юридичного факультету, член спеціалізованої вченої ради. , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2006 до 2015 - доцент кафедри господарського права юридичного факультету., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2001 до 2006 - асистент кафедри господарського права юридичного факультету., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.07.2017 до 30.07.2017 - Університет Вісмару, м. Вісмар, Німеччина , Опанування основ німецької методики вирішення юридичних задач (казусів).

Іноземна мова

Англійська C1
Німецька B2
Польська A2

Додаткова інформація

Проект - Rechtsdialog (Німецько-український правовий діалог)
Семінар - Осіння школі з адміністративного права та німецької методики вирішення задач у межах проекту ОБСЄ «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини (Київ, листопад 2016)
Публікація - Corporate Social Responsibility v. Business & Human Rights: Making a Portrait of a Socially Responsible Businessman. Legal Scholarly Discussions in the XXI Century: collective monograph. Lviv-Torun, Liha-Pres, 2019. P.228-247 (SENSE).
Публікація - Несправедливі умови в господарських договорах. Економіка та право. 2019. №4 (55). С.24-31.
Публікація - «Корпоративна соціальна відповідальність» та «бізнес і права людини»: співвідношення концепцій. Право України. 2019. №8. С.132-144.
Публікація - Втручання у права людини в німецькій та українській правових доктринах. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №3. С.50-56 (у співавторстві з О.І. Косіловою).
Публікація - Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (ст. ст. 116, 117, 129; Глави 19-22; Глава 24; ст. ст. 230 - 234; Глави 33-34; Глава 37; Глави 38-39; Глава 41). К.: Юрінком Інтер, 2019.
Публікація - Окремі проблеми правового становища суб’єктів господарювання державного сектора економіки. Право України. 2018. №6. С.57-70.
Публікація - The Doctrine of Legitimate Expectations: Need for Limits. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2017. № VIII Issue 5 (27). Р. 1604-1609 (SCOPUS) (у співавторстві з О.В. Кологойдою, І.В. Лукач).
Публікація - Legal Aspects of Corporate Social Responsibility in Ukraine on the Way to European Integration. Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017. № 13 [2017]. Р. 291-312 (SCOPUS) (у співавторстві з О.В. Кологойдою, І.В. Лукач).
Публікація - Основні поняття господарського законодавства в контексті його реформи. Форум права. 2016. №3. С.57-66.
Публікація - Актуальні проблеми господарського права (особлива частина): Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2018, С.36-42. 694-796.
Публікація - Актуальні проблеми господарського права: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2012. С.7-26.
Публікація - Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 282 с.
Презентація - Лекційна презентація з навчальної дисципліни «Вступ до економічного права ЄС».
Презентація - Лекційна презентація з навчальної дисципліни Право внутрішнього ринку ЄС».
Презентація - Лекційна презентація з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського права».
Презентація - Лекційна презентація з навчальної дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності».
Презентація - Лекційна презентація з навчальної дисципліни Інвестиційне право».
Презентація - Лекційна презентація з навчальної дисципліни «Вирішення зовнішньоторговельних та інвестиційних спорів».
Презентація - Лекційна презентація з навчальної дисципліни «Legal aspects of economic relations between the EU and its Eastern European neighbours».
Проект - Інституційне партнерство «Умови функціонування третьої гілки влади» з Університетом Геттінгену, Німеччина.
Публікація - німецько-українська on-line база даних юридичної термінології, http://rechtsdialog.org/ua/
Конференція - Міждисциплінарний діалог «Основні права людини: розуміння та виклики» (10 грудня 2019 р., м. Київ).
Публікація - всеукраїнська науково-практична, присвячена 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (11–12 жовтня 2019 р., м. Вінниця).
Публікація - Закарпатські правові читання: XI Міжнародна науково-практична конференція (11-13 квітня 2019 р., м. Ужгород).
Публікація - Перші наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова: матеріали круглого столу (8 лютого 2019 р., м. Київ).
Публікація - Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Матеріали круглого столу.
Семінар - VIIІ Форум ОБСЄ з практики Європейського суду з прав людини (2019).
Семінар - ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум (2019).
Семінар - Літня школа ОБСЄ з конституційного права для викладачів (2019).
Семінар - Німецькомовна літня школа «Право в Німеччині» (2019).
Семінар - міжнародний науково-практичний «Зміцнення засад у сфері бізнесу і прав людини: драйвери для України» (2018).
Семінар - німецькомовний воркшоп «Юридична освіта в Німеччині» (2018).
Нагорода - Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2020).
Членство в організації - робоча група Міністерства юстиції України з підготовки Концепції модернізації правового регулювання умов ведення бізнесу в Україні (наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2016 р. № 82/7).

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net