HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Задирака Наталія Юріївна
к.ю.н. доцент кафедри Адміністративного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Вдосконалила комунікативні навички як член журі III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2015/2016 та 2016/2017 навчальних
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво виробничою практикою студентів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування (Бакалавр, 2 р.н.)
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Адміністративне судочинство, Публічне майно, Теоретичні проблеми адміністративного права, надання адміністративних послуг.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Високий
Інші комп'ютерні навички: Високий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Адміністративне судочинство
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Альтернативні способи вирішення адміністративних спорів
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Надання адміністративних послуг в Україні
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Адміністративні процедури
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Адміністративні юрисдикційні провадження
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми адміністративного права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Адміністративні послуги в Україні
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Адміністративна юрисдикція в Україні

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2011 до по тепер - доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601 www.law.univ.kiev.ua, Освіта
з 2010 до 2011 - доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601 www.law.univ.kiev.ua, Освіта
з 2007 до 2010 - асистент кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601 www.law.univ.kiev.ua, Освіта
з 2004 до 2007 - науковий співробітник Центру досліджень проблем прав людини юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601 www.law.univ.kiev.ua, Наука

Навчання та стажування

з 02.09.2019 до 30.09.2019 - Шостий апеляційний адміністративний суд, Київ, Україна, Стажування (підвищення кваліфікації),
з 23.04.2019 до 24.04.2019 - Міністерство освіти і науки України спільно з Міжнародною громадською організацією “Універсальна екзаменаційна мережа” Україна, Київ, Програма “Основа тестології та розробки тестових завдань”
з 17.10.2018 до 18.10.2018 - Інститут права, адміністрації та економіки Педагогічного університету в Кракові, республіка Польща, м. Краків, International Scientific Conference “Convergence of Public Administration in EU Member States”
з 11.07.2017 до 13.07.2017 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вул. Володимирська, 60, місто Київ, 01601, Літня школа з права охорони здоров’я

Іноземна мова

Російська C1
Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Задирака Н.Ю. Інститут публічного майна: адміністративно-правовий аспект. Монографія. Київ : Дакор, 2019. 384 с. Адміністративне судочинство в питаннях та відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. Н. Ю. Задираки, Є. С. Герасименка. Київ : ВД Дакор, 2019. 224 с.
Публікація - Zadyraka Nataliia Legal relations in public property use: dialog for exercise of public interest. Jurisprudence in the modern information space. Hamilton : Accent Graphics Communications & Publishing. 2019. P. 140-158.
Публікація - Задирака Н.Ю. Прагматичний вектор відносин щодо публічного майна: практика Європейського суду з прав людини. Human rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development : Collective monograph. Lublin : «Baltija Publishing». 2019. P. 124-146.
Публікація - Задирака Н.Ю. Природа відповідальності суб’єктів публічної адміністрації при використанні публічного майна. Право України. 2019. № 5. С. 151-163.
Публікація - Задирака Н.Ю. Перспективи впливу Особливого адміністративного права на інститут публічного майна. Вісник Львівського університету. 2019. № 68. С. 151-157 (Серія юридична).
Публікація - Задирака Н.Ю. Встановлення адміністративної юрисдикції відносин щодо публічного майна: вплив правового режиму. Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / редкол.:А.П.Гетьман та ін. Харків: Право, 2019. № 1 (36). С. 136-158.
Публікація - Задирака Н.Ю. Забезпечення соціального добробуту в разі неправомірного використання публічного майна. Форум Права. 54(1). 2019. С. 32–41.
Публікація - Zadyraka N.Yu. Social dialogue in relations on the use of public property. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. № 2-2. (36). 2019. P.46-50.
Публікація - Задирака Н.Ю. Удосконалення адміністративної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації при використанні публічного майна. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 3. С. 103-111.
Публікація - Задирака Н.Ю. Забезпечення соціального добробуту в разі неправомірного використання публічного майна. Форум Права. 54(1). 2019. С. 32–41.
Публікація - Zadyraka N. Yu. Limits for responsibility of public administration in relations on using public property. Visegrad journal on human rights. №6 (volume 2). 2018. C. 75-80
Публікація - Zadyraka Nataliia Public money as a type of public property: administrative and legal regulation. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. № 3. Р. 40-42.
Публікація - Задирака Н.Ю. Підходи до розуміння правового режиму корпоративних прав, що належать державі в статутних капіталах господарських організацій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. № 31. С. 154-156 (Серія: «Юриспруденція»).
Публікація - Задирака Н.Ю. Багатоаспектність категорії «правовий режим публічного майна». Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Том 21. С. 33-41.
Публікація - Zadyraka N. Yu. Criteria for the Establishment of the Public Property Institution from the Perspective of General Administrative Law. Public Administration Yearbook. 2018 (4). P. 285-291.
Публікація - Задирака Н.Ю. Антропоцентризм механізму реалізації відповідальності суб’єктів публічної адміністрації за правопорушення у сфері використання публічного майна. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2018. № 4(40). С. 109-114 (Серія: Політологія. Соціологія. Право.).
Публікація - Задирака Н.Ю. Еволюція відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна. Приватне та публічне право. 2018. № 4. С. 38-44.
Публікація - Задирака Н.Ю. Межі відповідальності суб’єктів публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна. Visegrad journal on human rights. 2018. №6 (Ч.2). C. 75-80.
Публікація - Задирака Н.Ю. Реалізація «трискладового тесту» з урахуванням новітньої антології правничої думки про публічне майно. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 4. С. 86-90.
Публікація - Задирака Н.Ю. Місце та призначення інституту публічного майна в системі загального адміністративного права // Підприємництво, господарство і право. Київ, 2017. № 9. С. 125-128.
Публікація - Задирака Н.Ю. Джерела адміністративного права (Глава 4) // Загальне адміністративне право. Підручник. К.:Юрінком Інтер, 2017. С. 96-119.
Публікація - Задирака Н.Ю. Наука про публічне майно на українських землях у XVIII – XX сторіччях. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород, 2017. № 45. Том 1. С. 177-181.
Публікація - Задирака Н.Ю. Витоки формування наукової думки про публічне майно. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – Дніпро, 2017. Спеціальний випуск, присвячений міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми вітчизняного права» в рамках Х наукових читань, присвячених пам’яті В.М. Корецького. С. 109-112.
Публікація - Задирака Н.Ю. Ознаки та сутність публічного майна як підґрунтя для здійснення правової охорони. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). Київ, 2016. №1-2 (64-65). С. 96-100.
Публікація - Задирака Н.Ю. Рішення Європейського Суду з прав людини у правовій системі континентального права як джерело адміністративного процесуального права. Адміністративне право і процес. № 3(9). 2014. Ювілейний. С. 234-244.
Публікація - Податковий кодекс України. Науково-практичний коментар. Системи інформаційно-правового забезпечення “Ліга:Закон”, 2012 // Коментар до розділу VII Податкового Кодексу України (збір за першу реєстрацію транспортного засобу)
Публікація - Задирака Н.Ю. Адміністративний позов: історія та сучасне розуміння. Право та управління. Випуск 3. 2011. С.74-78.
Публікація - Задирака Н.Ю. Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми. Форум права. Випуск 3. 2011. С. 277-281.
Публікація - Задирака Н.Ю. Поняття «державне управління»: історія та сучасне розуміння. Фінансове право. Вип. 1. 2011. С. 21-22.
Публікація - Задирака Н.Ю. Рівність доступу до управління державними справами за ґендерною ознакою. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 85. 2010. С. 51- 53.
Публікація - Задирака Н.Ю. Адміністративне право: проблеми реформування в Україні та європейський досвід. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб.статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. К.: Логос, 2009. С. 352-354.
Членство в організації - Член ГО «Асоціація випускників юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка» https://alumni.law.knu.ua/
Членство в організації - Член ГО «Асоціація фахівців адміністративного права»

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88