HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Пожоджук Тетяна Богданівна
к.ю.н. асистент кафедри Господарського права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримала під час викладацької діяльності.
Організаційно-управлінська компетентність: керує написанням магістерських робіт, а також має досвід керівництва практикою студентів.
Інші професійні навички: адвокат (Посвідчення адвоката України № 8236/10 від 08.10.2019).
Області професійних інтересів: Господарське право, господарcьке процесуальне право, корпоративне право.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: соціальні мережі, месенджери, електронна пошта.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Господарське процесуальне право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове регулювання економічної безпеки
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Захист майнових прав суб'єктів господарювання
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Господарське право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Захист майнових прав суб’єктів господарювання
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Угоди в корпоративних правовідносинах
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Господарське процесуальне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Захист майнових прав суб’єктів господарювання
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Господарське право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2011 до по цей час - асистент кафедри господарського права, Київський національнийуніверситет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2011 до 2014 - викладач, Фінансово-правовий коледж, Освіта

Навчання та стажування

з 21.03.2016 до 31.03.2016 - , «EU Law: Current Situation, Problems and Perspectives» for scientist and professional managers, Warsaw, Poland.

Іноземна мова

Англійська Certificate № E-75, Kyiv, 26 September 2016 B2
Іспанська A2
Російська C1

Додаткова інформація

Публікація - Legal and Organizational Framework for Financial Leasing in Ukraine and Cyprus: A Comparative Analysis. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol: 22 Issue: 4, 2019. – С. 1-9. У співавторстві з: Serhii O Koroied, Heorhii H Kharchenko, Antonina I Sabovchyk, Yevhen O Butyrin Міжнародне фахове видання включене до наукометричної бази Scopus. 
Публікація - Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. За заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії. Київ: Юрінком Інтер, 2019. – 816 с. Статті: 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 283-291.
Публікація - Актуальні проблеми господарського права (особлива частина): навчальний посібник. За ред. проф. Щербини В.С., проф. Рєзнікової В. В. – К.: Ліра-К, 2018. – 672 с.
Публікація - Проблематика значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВ. Матеріали круглого столу “Актуальні проблеми господарського права та господарського процесу: “(м. Київ, 9 листопада 2018 р.) – К. : Вид-во Ліра-К –2018 р. – 260 с. – С. 156-159.
Публікація - Fashion Law нова віха у праві. Збірник наукових праць “Приватне право і підприємництво”. – НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України. – 2017. – Випуск 17. – С. 77-82. У співавторстві з Пожоджук Р. В.
Публікація - Окремі питання захисту інституційних інвесторів як міноритарних акціонерів. Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - № 3. – С. 66 – 72.
Публікація - До питання щодо укладення договорів з акціями публічного акціонерного товариства. Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – № 2. – С. 48 – 54.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net