HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Бусуйок Діана Вікторівна
д.ю.н. доцент кафедри Земельного та аграрного права

-

Рідна мова: Російська/ Українська
Комунікаційна компетентність: -
Організаційно-управлінська компетентність: -
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: -

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Здійснення прав на землю у сфері інвестиційної діяльності
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми Державного земельного кадастру
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Земельне право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Аграрне право
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Містобудівне право України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.11.2001 до 23.11.2016 - аспірант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник та старший науковий співробітник , Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Освіта
з 01.12.2016 до 2018 - доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта

Іноземна мова

Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Бусуйок Д. Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України: монографія. Київ: Ніка-Центр, 2017. 352 с.
Публікація - Бусуйок Д.В. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю: навчальний посібник. Київ: Видавництво Європейського університету, 2010. 185 с.
Публікація - Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: монографія. Київ: ТзОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. 144 с.
Нагорода - 2009 році нагороджена відзнакою «Почесний знак Міністерства юстиції України»
Нагорода - 2006 році стала переможцем конкурсу на здобуття стипендії НАН України для молодих учених
Публікація - Бусуйок Д.В. Обмеження прав іноземних інвесторів у сфері сільськогосподарського використання земель // Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові питання: монографія / Кол. авторів. За ред. В.І.Семчика. – К.: ТзОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – Підрозділ 3.2. – С. 137 – 155.
Публікація - Бусуйок Д.В. Правові питання регулювання природокористування у сфері охорони і використання земель сільськогосподарського призначення: інноваційні підходи // Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України: монографія / Кол. авторів. За ред. В.І.Семчика. – К.: ТзОВ «Видавництво «Юридична думка», 2010. – Підрозділ 4.1. – С.264 – 301.
Публікація - Бусуйок Д.В. Поняття та види функцій публічних суб’єктів у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: монографія / Кол. авторів. За ред. Ю.Л.Бошицького. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – Підрозділ 2.3. – С.169 – 183.
Публікація - Бусуйок Д.В. Розвиток державного управління у сфері використання й охорони земель в Україні // Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: монографія / Кол. авторів. За ред. В.І.Семчика, П.Ф.Кулинича. – К.: Редакція журналу «Право України»; Харків: «Право», 2013. – Розділ 7. – С. 301 – 336.
Публікація - Бусуйок Д.В. Моніторинг земель за законодавством України та зарубіжних країн // Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія / Кол. авторів. За ред. Ю.Л.Бошицького. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – Підрозділ 2.2. – С. 109 – 123.
Публікація - Бусуйок Д.В. Правове регулювання публічно-приватного партнерства при здійсненні органами виконавчої влади управлінської та сервісної діяльності у сфері використання та охорони земель // Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах / Кол. авторів. За ред. В.І.Семчика, П.Ф.Кулинича. – К.: Наукова думка, 2015. – Розділ 3. – С. 87 – 109.
Публікація - Бусуйок Д.В. Відносини державного управління у сфері використання та охорони земель як предмет правого регулювання // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики: монографія / Кол. авторів. За ред. Ю.Л.Бошицького. – Львів: СПОЛКОМ, 2015. - Підрозділ 2.2. – С.76 – 83.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88