HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Черненко Олена Анатоліївна
к.ю.н. асистент кафедри Господарського права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримала під час роботи в НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАН України.
Організаційно-управлінська компетентність: здійснює керівництво кафедрою «Правознавства» у ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж».
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: господарське право, господарське процесуальне право.

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Господарське процесуальне право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Конкурентне право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правое регулювання окремих видів господарської діяльності
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове забезпечення діяльності фірми
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання окремих видів господарської діяльності
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Правові засади підприємницької діяльності
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Страхове право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Оподаткування суб'єктів господарювання

Додаткова інформація

Нагорода - Почесна грамота НАН України як співробітник НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака.
Проект - Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про підприємництво», який було надіслано до Верховної Ради України. Законопроект опрацьовано та подано народним депутатом А. В. Помазановим як суб’єктом законодавчої ініціативи до Верховної Ради України реєстраційний номер 3578 від 03.12.2015р.
Конференція - Черненко О. А. Підвищення ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р.). «Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики». Івано-Франківськ. 2017. С. 255– 258.
Конференція - Черненко О. А. До питання декодифікації господарського законодавства// Збірник тез III науково-практичної конференції» (18 березня 2016р.) Актуальні наукові дослідження: сучасної юридичної науки: теория та практика» – К. – 2016. – С. 223– 225.
Конференція - Черненко О. А. Іпотечні правовідносини: судова практика // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квітня 2016р.) «Наукові пошуки у III тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри» – Кіровоград. – 2016. – С. 47 – 49.
Конференція - Черненко О. А. Кворум загальних зборів акціонерного товариства // Збірник наукових матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (09 квітня 2015р.) «Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства» – К. – 2015. – С.110 –112.
Конференція - Черненко О. А. Перспективи розвитку медіації в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015р.) «П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є. В. Васьковського» – Одеса. – 2015. – С. 262–266.
Конференція - Черненко О. А. Комунальні підприємства як суб’єкти господарювання у галузі видобування бурштину // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково–практичної конференції «Проблеми легалізації видобутку бурштину місцевими жителями» (м. Київ 11 вересня 2015 року) – Київ. – 2015. – С. 83– 88.
Конференція - Черненко О. А. Скасування обов’язковості застосування печаток суб’єктами господарювання // Збірник матеріалів круглого столу(м. Київ, 30 жовтня 2015 р.) «Актуальні проблеми господарського права та процесу» – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015 (друк).
Конференція - Черненко О. А. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності // Збірник матеріалів круглого столу(м. Київ, 4 грудня 2015 р.) «Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства» – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – С. 226 –229.
Конференція - Черненко О. А. Про представництво прокуратурою інтересів держави в господарському процесі // Збірник матеріалів Круглого столу (11 квітня 2014 р.) на тему «Правовий порядок у підприємницьких відносинах: засоби забезпечення» Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. С.148–152.
Публікація - Черненко О. А. Недобросовісна реклама в конкурентних правовідносинах // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип. 17, 2017 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2017. С. 156–159.
Публікація - Черненко О. А. Деякі проблеми застосування норм про поруку / Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення. Збірник наук. праць. Випуск 4 / Ред. кол.: О. А. Беляневич. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2016. С. 154–158.
Публікація - Черненко О. А. Проблеми законодавчого визначення кворуму загальних зборів господарських товариств // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. 2016 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2016. С. 150–152.
Публікація - Черненко О. А. Модельний статут як установний документ суб’єкта господарювання // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип. 15, 2016 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2016. – С. 154– 157.
Публікація - Черненко О. А. Медіація як альтернативний спосіб врегулювання спорів між суб’єктами господарювання // Правове забезпечення підпрємництва в умовах сучасного ринку. Збірник наук. праць / Ред. кол.: В. С. Щербина – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 100 –118.
Публікація - Черненко О. А. Захист прав суб’єктів господарювання // Правове регулювання господарської діяльності. Навч. посіб. За заг. ред. В. В. Мачуського – К.: КНЕУ, 2015. – С. 135 – 148.
Публікація - Черненко О. А. Деякі проблеми застосування норм про іпотеку / Стабільності цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення. Збірник наук. праць. Випуск 3 / Ред. кол.: О. А. Беляневич. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. С. 116–135.
Публікація - Черненко О. А. Відвід судді в господарському процесі // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип. 14, 2015 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015. С. 89-93.
Публікація - Черненко О. А. Державне господарювання: поняття та ознаки // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип. 13, 2014 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2014. С. 176–179.
Публікація - Черненко О. А. Особливості правового становища державних комерційних підприємств за законодавством України // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2013. С. 151-154.
Публікація - Черненко О. А. Правове становище державних підприємств в Україні: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. 202 с.
Публікація - Правовий режим майна державних акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 12. С. 130-134.
Публікація - Реалізація права на виплату дивідендів в Україні // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць, 2019 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. 2019. С. 168-171.
Публікація - До питання захисту інтересів вкладників банків // Підприємництво, господарство і право. 2018. №10. С.186 –189.
Публікація - Створення наглядових рад у державних підприємствах // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць, 2018 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. 2018. С. 190 –194.
Публікація - Аудит в умовах громадянського суспільства// Правове забезпечення ринкових відносин в умовах громадянського суспільства. Збірник наук. праць. / Ред. кол.: О. А. Беляневич – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. С.141-157.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net