HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Радзивілюк Валерія Вікторівна
д.ю.н. професор кафедри Господарського права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: ділова активність, цілеспрямованість з орієнтацією на успішний результат, висока відповідальність за роботу, ініціативність, прагнення до нововведень, вміння ефективно працювати самостійно і в команді
Організаційно-управлінська компетентність: здійснювала керівництво написанням кандидатських досліджень. Здійснювала керівництво з підготовки 2-х докторів філософії в галузі права. Здійснювала опонування дисертаційного дослідження.
Інші професійні навички: здійснювала підготовку відгуків на дисертаційні дослідження.
Області професійних інтересів: проблеми правового регулювання господарських відносин, правового регулювання банкрутства, процесуальні проблеми банкрутства, дослідження питань майнової основи господарювання та правового режиму майна у сфері господарювання, правового забезпечення діяльно

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий
Комунікація: наукометричні бази, соціальні мережі, месенджери, електронна пошта.
Інші комп'ютерні навички: робота з текстовим редактором, робота з таблицями, робота PowerPoint, презентації, робота з мультимедіа, робота з правовими електронними базами даних, робота з державними реєстрами.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове регулювання банкрутства
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Провадження у справах про банкрутство
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правовий режим майна у сфері господарювання
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми господарського права
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми господарського права
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Корпоративне право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Господарське право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Процедури банкрутства
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми господарського права
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове регулювання банкрутства
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Провадження у справі про банкрутство
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Правовий режим майна у сфері господарювання
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми запобігання банкрутству
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми господарського права
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Корпоративне право
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Господарське право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми комерційного права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Створення та припинення суб’єктів комерційної діяльності

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 16.09.2015 до по цей час - професор кафедри господарського права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 21.11.2002 до 30.06.2015 - доцент кафедри господарського права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 02.11.1992 до 20.11.2002 - ассистент кафедри економічного права юридичного факультету, ассистент, старший викладач кафедри господарського права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.09.2008 до 31.08.2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук із спеціальності 12.00.04 господарське право; господарсько-процесуальне право «Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності)». Диплом ДД № 003665 від 23 вересня 2014 року.
з 27.03.2018 до 12.04.2018 - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, ul. Garbary 71/19 , 61-758 Poznań, Проходила практику за учбовою програмою: «Organization of European Education, Scientific Projects and Publication Activity»
з 27.10.1997 до 07.11.1997 - Constitutional and Legal Policy Institute, Open Society Institute, Central European University, Nador u. 9, 1051 Budapest, Hungary, курси підвищення кваліфікації «International Disputes Resolution in WTO and International Commercial Arbitration»
з 27.10.1997 до 07.11.1997 - Constitutional and Legal Policy Institute, Open Society Institute, Central European University, Nador u. 9, 1051 Budapest, Hungary, курси підвищення кваліфікації викладачів юридичних вузів.
з 14.05.1996 до 14.07.1996 - Faculty of Law University of Utrecht, Janskerkhof 3, 3512 BK UTRECHT, The Netherlands , стажування та навчання з метою ознайомлення з проблемами комерційного права, права банкрутства, права власності, міжнародного приватного права тощо, вивчення досвіду викладання зазначених дисциплін, методики викладення, дослідження нормативних та науков
з 01.09.2008 до 31.08.2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук із спеціальності 12.00.04 господарське право; господарсько-процесуальне право «Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності)». Диплом ДД № 003665 від 23 вересня 2014 року.
з 01.10.1989 до 01.10.1992 - Київський університет імені Тараса Шевченка, аспірантка юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Дисертаційне дослідження на тему «Санація як судова процедура банкрутства: порівняльно-правове дослідження» Диплом кандидата юридичних наук ДК № 014113 від ві 10 квітня 2002 р
з 27.07.1977 до 22.05.1983 - Київський університет імені Тараса Шевченка, Студентка юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Диплом зі спеціальності правознавство №729029, здобута кваліфікація – юрист.

Іноземна мова

Англійська сертифікат № Е-35 від 17. 03. 2015 р.; англійська з оцінкою «відмінно», свідоцтво № 834 від 19.06.81р. про закінчення повного курсу (з1979 по 1981р.р.) англійської мови на Других київських міських курсах іноземних мов. B2
Італійська італійська, Другі київськи міські курси іноземних мов. A2

Додаткова інформація

Членство в організації - Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Членство в організації - Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.52 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Конференція - Проблемні питання та шляхи удосконалення практики застосування окремих процедур банкрутства: «Круглий стіл», Київ, 25 травня 2017р.
Конференція - Концепція та методологія історії Українського права: науково-практичний «круглий стіл», Київ, 28 квітня 2017р.
Конференція - Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy. Medzinárodnej vedecko- praktická konferencie.-28 – 29 októbra 2016.- Vysoká škola Danbius, Fakulta práva Janka Jesenského, Sládkovičovo, Slovenská republika.
Конференція - Методологія приватного права» (теоретичний дискурс та практика застосування), присвячена 20-річчю НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Київ, 10 червня 2016 р.
Конференція - Реформування господарського законодавства України: «Круглий стіл», Київ, 31 березня 2016р. Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства: «Круглий стіл», Київ, 4 грудня 2015 р.
Конференція - Integrarea Republicii Moldova si Ucrainei in UE: aspectul juridic: Conferinta internationala stiintifico-practica, Chisinau (Republica Moldova), 6-7 noiembrie 2015.
Конференція - Актуальні проблеми господарського права та процесу: «Круглий стіл», Київ, 30 жовтня 2015р.
Публікація - Radzyviliuk V.V. Legal Specifics of Bankruptcy Proceedings of Insurers in Ukraine / Valeria V. Radzyviliuk, Nino B. Patsuriia, Nataliіa V. Fedorchenko, Ivan R. Kalaur, Mikhail I. Bazhenv. // Issues in Legal Scholarship, 2019 Volume 16, – Р. 1-9. (Scopus).
Публікація - Radzyviliuk V.V. Accounting and financial reporting of economic entities: adaptation of Ukrainian legislation to the standards of the European Union / Valeria V. Radzyviliuk, Tatyana V. Bodnar, Viktoria V. Reznikova, Nino B. Patsuriia, Iryna M. Kravets // Law and Financial Markets Review, 2019. Issue 1. р.p. 12-25 (SCOPUS).
Публікація - Radzyviliuk V.V. Issues and prospects of legal regulation of commercial concession in Ukraine / Valeria V. Radzyviliuk, Tatyana V. Bodnar, Olena A.Belyanevych, Viktoria V. Reznikova, Nino B. Patsuriia // ASIA LIFE SCIENCTTS -The Asian International Journal of Life Sciences, Supplement 21 (2) 28 December 2019, Р 847-857 (SCOPUS).
Публікація - Радзивілюк В.В. Концептуальні зміни цільової спрямованості новітнього законодавства про банкрутство Право України. - 2019. - № 8. – С. 107 – 119.
Публікація - Радзивілюк В.В. Коментар до Глави 10 «Підприємства колективної власності» Господарського кодексу України \\ Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України. - К: Юрінком Інтер, 2019. - 816 с. - с. 210 - 232.
Публікація - Радзивілюк В.В. Коментар до Глави 14 «Майно суб’єктів господарювання» // Господарського кодексу України \\ Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України. - К: Юрінком Інтер, 2019. - 816 с. - с. 269 -294.
Публікація - Радзивілюк В.В. Коментар до Глави 23 «Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом» Господарського кодексу України  // Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України. - К: Юрінком Інтер, 2019. - 816 с. - с. 422 -434.
Публікація - Radzyviliuk V.  Сonceptual shortcomings of the cooperative legislation of Ukraine // Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference (Karlovy Vary - Kyiv, 27 June 2019) [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 file 6 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. - 536 p. – P. 154-162.
Публікація - Radzyviliuk V. Bankruptcy Code of Ukraine: Problems of legal regulation // Perspectives of science and education: The 11th International youth conference (New York, USA 2 August, 2019). - New York (USA): The CSR «Solution», SLOVO\WORD, Accent Graphics Communications & Publishing or Premier Publishing s.r.o., New York, 2019. - 323 p. - Р. 123-130.
Публікація - Radzyviliuk V.V. State of Legal Regulation of Bankruptcy by the Legislation of Ukraine / Valeria V. Radzyviliuk, Nino B. Patsuriia, Viсtoria V. Reznikova, Iryna M. Kravets, Oksana S. Orlova. // Utopía y Praxis Latinoamericana. – 2018. - Año 23, n° 82. - Р.234-244. (Scopus).
Публікація - Радзивілюк В.В. Державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): Підручник. – Київ.: Видавництво Ліра-К, 2018. –  672с.   - С. 481 – 492.
Публікація - Бюджетна тема юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 11 БФ 042-01).
Публікація - Бюджетна тема юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу» (номер теми 06-БФ-042-01, номер державної реєстрації 0101 U 003 579).
Нагорода - Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю в Університеті з нагоди 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Нагорода - Подяка за вагомі досягнення у професійній діяльності від 5 квітня 2005 року, Київський міський голова.
Членство в організації - редколегія фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного журналу «Слово Національної школи суддів України».

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net