HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Балюк Галина Іванівна
д.ю.н. професор кафедри Екологічного права

-

Рідна мова: Українська мова
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікацій отримала,працюючи професором, доцентом в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка; під науковим керівництвом захищено 25 кандидатських та докторських дисертацій
Організаційно-управлінська компетентність: Керівник державної бюджетної науково-дослідної теми на юридичному факультеті “Доктрина права в правовій системі України: теоретичні і практичні аспекти”; керівник наукового студентського гуртка
Інші професійні навички: Досвід підготовки законопроектів, експертних висновків, Legal drafting; медіація; рецензування; редагування
Області професійних інтересів: Теорія держави і права; екологічне, ядерне, цивільне та господарське право, міжнародне публічне і приватне право, арбітраж, міжнародний комерційний арбітраж.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Досвідчений користувач ПК
Комунікація: використання інтернет телефонії
Вирішення проблем: професійний пошук нормативних актів і судових рішень в реєстрах

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Ядерне право України
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми права екологічної безпеки
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Ядерне право України
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми екологічного та земельного права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми права екологічної безпеки
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Ядерне право
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври,

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 30.06.2001 до 30.06.2021 - професор кафедри екологічного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 01.09.1998 до 30.06.2001 - доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету, иївський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 01.09.1995 до 30.08.1998 - докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Наука
з 01.12.1987 до 01.09.1995 - доцент кафедри господарського і аграрного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 01.07.1985 до 01.12.1987 - викладач, старший викладач кафедри права , Інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів комунального господарства , Освіта

Навчання та стажування

з 13.02.2017 до 11.06.2017 - Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України відділ екологічного та космічного права,
з 1995 до 1998 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, докторантура , доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.01 та 12.00.06; назва дисертації “Проблеми формування та становлення ядерного права України”
з 1978 до 1982 - Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, аспірантура, кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.01, назва дисертації “Взаємозв’язок правової культури і демократії”
з 1970 до 1975 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, юрист

Іноземна мова

Російська мова C2
Німецька мова A2

Додаткова інформація

Публікація - Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: монографія / В.Ф. Опришко, О.К. Намясенко та ін.; за заг. ред. В.Ф. Опришка. – К.: КНЕУ, 2017, 540 С. (глави 8, 9, 10, стор, - 150-208).
Публікація - Балюк Г.І. Вдосконалення екологічного права і законодавства як об’єкта державної екологічної політики України // Матеріали Круглого столу "Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного, аграрного права в умовах Євроінтеграції", м. Харків, 8 грудня 2017 р.
Публікація - Балюк Г.І. Екологічне право України: його сучасне і майбутнє // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова. - К.: ДП “Прінт Сервіс”, 2017. –536 с. (с.73-79).
Публікація - Балюк Г.І. Еколого-правова політика Української держави – основа ефективної реалізації норм екологічного законодавства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України”. – м. Івано-Франківськ. – м. Яремче. – 8-10 вересня 2017 р. – с. 7-9.
Публікація - Балюк Г.І. Світоглядні та еколого-правові засади взаємодії людини і природи // Екологічне право України: науково-практичний журнал. - № 1-2. - 2017. - С. 8-13.
Публікація - Балюк Г.І. І знову до проблем еколого-правової освіти… // Матеріали Міжнародного конгресу “Правові проблеми державно-правового партнерства в умовах Євроінтеграції: - Одеса: Національний університет “Одеська юридична академія”, 2-4 червня 2017. – С. 15-21.
Публікація - Балюк Г.І. Держава як субєкт регулювання еколого-правових відносин в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України” присвяченої пам’яті доктора юридичних наук, професора В.Л. Мунтяна з нагоди 95 річчя від дня народження. К. – 26 травня 2017. – С. 32-77.
Публікація - Балюк Г.И. Законодательное обеспечение инвестирования в окружающую природную среду // Материалы XV Международной Атирауской правовой конференции на тему “Недропользование и инвестиционный климат в Республике Казахстан: вызовы времени”, 27-29 апреля 2017 г. – Атырау, Республика Казахстан. - С. 71-80.
Публікація - Балюк Г.И. О приоритетах и те только в экологическом праве и законодательстве // Материалы Республиканского круглого стола, приуроченные к юбилею доктора юридических наук профессора Т.И. Макаровой / ред.кол. С.А. Балашенко (и др.). – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – 255 с. (с. 18-21).
Публікація - Проблеми права екологічної безпеки: Навчальний посібник / М.В. Краснова, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкова [та ін.]; під заг.ред. М.В. Краснової та Р.С. Кіріна; відп. ред.. В.І. Андрейцев; М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т. – Дніпро: НГУ, 2016. – 575 с.
Публікація - Балюк Г.І. Екологічне право чи екологічне "безправ’я" / Балюк Г.І. // Збірник матеріалів Круглого столу "Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України", м. Харків, 2 грудня 2016 р. – Харків.
Публікація - Балюк Г.І. "Удосконалення" екологічного законодавства України: сучасні реалії в екологічній сфері / Балюк Г.І. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин" присвячена 90-річчю від дня народження д.ю.н., проф. Титової Ніни Іванівни м. Львів, 18 листопада 2016 р.
Публікація - Балюк Г.І. Концептуально-правові "реформи" в сфері екології в Україні та сучасні виклики / Балюк Г.І. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-правові, політичні, економічні та екологічні складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини: теоретико-методологічні та прикладні проблеми розвитку екологічного права та правової охорони довкілля", м. Київ, 7 листопада 2016 р.
Публікація - Балюк Г.І. Проблеми правового регулювання екологічного прогнозування, програмування, планування та ефективності реалізації еколого-правових програм / Балюк Г.І. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті" м. Львів, 21-22 жовтня 2016р. Львів.
Публікація - Балюк Г.І. Концептуально-правові проблеми удосконалення законодавства щодо управління в сфері екології / Балюк Г.І., Сушик О.В. // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання ( м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): ( у 2-х част.).-Частина друга.- Хмельницький.
Публікація - Балюк Г.І. З досвіду викладання еколого-правових дисциплін на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Балюк Г.І.// Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України (м.Одеса, 9-10 вересня 2016 р.) / відп. Ред.проф. І.І. Каракаш
Публікація - Балюк Г.И. Правовые проблемы управления в области использования и охраны недр в Украине / Г.И. Балюк // Недропользование". - № 2. – 2016. - С. 124-129.
Публікація - Балюк Г.І. Відновлювальна енергетика в Україні: правові питання / Балюк Г.І., Сушик О.В. // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Чернівці: Кондратьєв А.В., 2016. – 374 с.; С. 247-251.
Публікація - Балюк Г.І. Правові засади забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні: погляд через 30 років після Чорнобильської катастрофи/ Балюк Г.І. // Актуальні питання реформування правової системи: збірн. матер. ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 24-25 травня 2016 р.) / уклад. Л.М. Джурак.
Публікація - Балюк Г.И. Правовые проблемы развития возобновляемых источников энергии в Украине / Г.И. Балюк, О.В. Сушик // "Материалы XIV Международной Атирауской правовой конференции", м. Атырау 22 апреля 2016 Республика Казахстан - С. 73-82.
Публікація - Балюк Г.І. Чорнобильська катастрофа та її вплив на розвиток законодавства України щодо радіаційного захисту населення / Балюк Г.І., Сушик О.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Чорнобильська трагедія: осмислення. 30 років потому" (м. Київ 14 квітня 2016 р.) http://chornobylmuseum.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/09/conf_2016.pdf с. 13-19.
Публікація - До методології "Екологічного права України" як навчальної дисципліни / Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади: матеріали "круглого столу"(м. Харків, 4 грудня 2015 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. юр. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2015. – 344с. (с. 30-33).
Публікація - До питання ефективності оптимізації управління в сфері природокористування в Україні / Збірник матеріалів круглого столу "Природоресурсне право України: історія, сьогодення, перспективи"/ за заг.ред. М.В. Шульги. – Х.: Вид-во ТОВ "Оберіг", 2015. – 224с. (с. 211-215).
Публікація - Теоретико-методологические основы эколого-правового образования и его роль в обеспечении устойчивого развития в Украине / Материалы Международной научно-практической конференции "Теоретико-методологические и конституционные основы устойчивого развития национальной правовой системы в условиях глобальных и региональных процессов в контексте защиты прав человека и построения правового государства". – Минск: БГУ, 19-20 октября 2015. – С. 71-73.
Публікація - Правове забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України / Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного і екологічного права: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 травня 2015 р. – Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування (юридичний факультет) 2015. – С. 14-21.
Публікація - Правовые проблемы управления в области использования и охраны недр в Украине / Материалы 13-той Международной Атырауской правовой конференции на тему: "Недропользование – основа экономики Казахстана"17 апреля 2015 года. – Атырау, Республика Казахстан, 2015. –с. 63-69.
Публікація - Поняття екологічного ризику в діяльності Збройних Сил України: правові аспекти. / Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал. 2015. - № 4/13. –с. 47-53.
Публікація - Законодавче забезпечення екологічної безпеки в сфері енергетики / Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал. 2015. - № 3/13. –с. 42-47.
Публікація - Національні та міжнародно-правові проблеми регулювання охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки / Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал. 2015. - № 2/12. –с. 30-35.
Публікація - Навчальний посібник “Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України./ – К.: Київський національний університет імені Т.Шевченка, кафедра екологічного права. Чернівці: Кондратьєв А.В., 2015. – 120 с.
Публікація - Наука екологічного права: сфера та предмет / Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 грудня 2014 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. юр. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2014. – С. 25 – 28.
Публікація - Екологічне право в системі права України: самостійна галузь чи міф? / Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції “Тринадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницькии, 14–15 листопада 2014 року): [у 3-х част.]. – Частина третя. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – С.22 – 23.
Публікація - Институализация науки экологического права и ее задачи в современных условиях / Наука экологического, природоресурсного и аграрного права: традиции, современность и перспективы. Материалы круглого стола, 5 ноября 2014 года, г. Минск, юридический факультет Белорусского государственного университета. – Минск, 2014. – C.12 – 14.
Публікація - Законодавче забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України // Всеукраїнська науково-практична конференція «Вплив сучасної юридичної науки на політичні і соціально-економічні процеси в Україні, Одеса, 24 жовтня 2014. – Інститут національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету. – С. 193-197.
Публікація - Правове забезпечення моніторингу земель як умова ефективного виробництва / Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі: Матеріали «круглого столу», м. Харків, 13 червня 2014 р.: зб. тез наук.доп. / за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого.- Х.: Оберіг, 2014. – С. 10-13.
Публікація - Сучасні проблеми правового регулювання відносин щодо забезпечення екологічної безпеки / Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні. Матеріали науково-практичного круглого столу 28 березня 2014 року, м. Київ. / ред. кол. М.В. Краснова та ін.; КНУ імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2014. –156 с. –С.17 – 20.
Публікація - Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду / Робоча програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Магістр права». / - К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, юридичний факультет, 2013.
Публікація - Вплив правової реформи в Україні на оптимізацію інституційно-функціональної системи управління у галузі екології. / Сучасні науково-практичні проблеми екологчного, земельного та аграрного права: матеріали “круглого столу” (Харків, 6 грудня 2013 року) : зб. Тез наук. Доп. / за заг. ред. А.П. Гетьмана ; Нац. Ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х.: Право, 2013. – С. 19-22.
Публікація - Екологічне право Європейського союзу. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" / К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка / юрид. факультет, 2013.
Публікація - Міжнародне екологічне право. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" / К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка / юрид. факультет, 2013.
Публікація - Екологічне право України. Змістовний модуль 1 "Загальна частина екологічного права. Науково-методологічні засади екологічного права" Практикум. (для студентів спеціальності 6.060100) "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр права" / К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка / юрид. факультет, 2013.
Публікація - Екологічне право України. Змістовний модуль 2, "Особлива частина екологічного права. Природоресурсове право" Змістовний модуль 3. "Природоохоронне право. Право екологічної безпеки. Міжнародно-правове співробітництво України у галузі екології (міжнародне екологічне право)" Практикум (для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр права" / К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Публікація - Правові проблеми державного регулювання забезпечення радіаційної безпеки / Робоча програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Магістр права» / - К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, юридичний факультет, 2013. – 60 c.
Публікація - Ядерне право України / Робоча програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр права») / - К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, юридичний факультет, 2013
Публікація - Еколого-правова наука України: чи змінилися її завдання в сучасних умовах? / Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права: збірник матеріалів круглого столу (24 травня 2013 року). – 2013. – Національний університет “Юридична академія імені Ярослава Мудрого”, Національна академія правових наук України. – С. 20-22.
Публікація - Еколого-правові проблеми сьогодення: які шляхи її вирішення? / Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013) – Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 10-12.
Публікація - Устойчивое развитие: проблемы правового обеспечения на уровне международных документов и в национальном законодательстве. / Материалы международной научно-практической конференции «Современные тенденции правового регулирования экологических отношений». – Минск, 26-27 апреля 2013 г. – С. 6-8.
Публікація - Екологічне право: словник термінів (українською, російською, англійською мовами) / ред. Г.І. Балюк, О.А. Купрієвич. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, кафедра екологічного права. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2013. – 332 с.
Публікація - Балюк Г.І. Роль доктрини екологічного права в започаткуванні і розвитку ядерно-правових досліджень / Правова доктрина України : у п'яти томах. - Х. : Право, 2013 . Т. 4 : Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / Ю.С. Шемшученко, А.П. Гетьман, В.І. Андрейцев та ін.. : за заг. ред.. Ю.С. Шемшученко. – 848 с.- Х. : Право, 2013. – С. 252-269.
Публікація - Роль еколого-правової науки і освіти в Україні в умовах глобалізаційних процесів ХХІ століття / Збірник доповідей XXV ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал Європейської вищої школи у глобалізаційних трансформаціях ХХІ століття». – Україна (Ужгород) – Словаччина (Скаліца) – Угорщина (Мішкольц), 27-30 листопада 2012 р.
Публікація - Енергетичне право України. Еколого-правові проблеми в енергетиці. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.030401”Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень ”Магістр права” / К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2012 Ковальчук Т.Г., Сушик О.В.
Публікація - Правові проблеми державного регулювання забезпечення радіаційної безпеки. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.030401 "Право" Освітньо-кваліфікайійний рівень "Магістр права" / К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка / юрид. факультет, 2012. – 39с.
Публікація - Правовые проблемы перехода от приоритетов охраны окружающей среды к обеспечению устойчивого развития в Украине / Материалы круглого стола «Правовые проблемы предупреждения негативных воздействий на окружающую среду», 27 ноября 2012 г. – Астана: ТОО «Мастер ПО», 2012. – С. 17-22.
Публікація - Сучасні проблеми кодифікації екологічного законодавства України / Збірник наукових доповідей учасників «Круглого столу» «Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України». – Харків; Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 9 листопада 2012 р. – С. 19-22.
Публікація - Создание экологической столицы мира – требование времени / Материалы междунар. конф. «Современное общество, глобализация и право». – Санкт Петербург, Фонд развития юридической науки. – 12-13 октября 2012 г. – С. 142-147.
Публікація - Еколого-правова наука – не периферія державної політики, а її передова / Матеріали круглого столу «Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права». – Київ, 19 жовтня 2012. р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/science.html
Публікація - Проблеми систематизації ядерного законодавства України: сьогодення та майбутнє / Збірник наукових праць другого міжнародного семінару «Медична фізика – сучасні стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології». – Київ: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 37-41.
Публікація - Правове забезпечення екологізації освітньої діяльності в Україні / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна система освіти для збалансованого розвитку: практика та перспективи впровадження», 24 квітня 2012 р. – К. – С. 121-125.
Публікація - Правове забезпечення екологічної складової сталого розвитку: проблеми законодавчого регулювання, створення екологічної столиці світу та удосконалення екологічної освіти в Україні / Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Вип. 92. – 2012. – С. 9-13.
Публікація - Органи державної влади у галузі екології:збірник нормативно-правових актів України / Чернівці: Кондратьев А.В., 2012. Сушик О.В., Ковальчук Т.Г., Краснова М.В.
Публікація - Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду(навчальний посібник) / Чернівці: Кондратьев А.В., 2012. Сушик О.В., Кронда О.Ю.
Публікація - Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Н.Р. Малишева [та ін.]; за редакцією Г.І. Балюк. / К.: Юрінком Інтер, 2012. – 328 с. (загальна кількість обл. вид. арк. 23,5; власна частина др. арк.).А.П. Гетьман, Н.Р. Малишева [та ін.]
Публікація - Проблеми правового регулювання впровадження концепції сталого розвитку у вітчизняну освіту / Часопис Хмельницького університету Управління та права, 2012– Випуск 1 (41) / 2012. – С. 613-619.
Публікація - Проблеми модернізації юридичної освіти в Україні у світлі Болонського процесу / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Модернізація європейської вищої освіти в контексті Болонського процесу" в м. Кошице (Словацька Республіка) та м. Мішкольц (Угорська Республік), 17-20 травня 2011 р.
Публікація - Систематизація ядерного законодавства України / Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25 роковинам Чорнобильської Катастрофи “Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи” 18 травня 2011 р. / Відп. ред. В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 56-66.
Публікація - Правове регулювання мінімізації впливу іонізуючого випромінювання на людину з урахуванням сучасних досягнень в сфері біологічної дозиметрії / Міжнародна науково-практична конференція "Досвід та стан подолання медико-біологічних наслідків Чорнобильської катастрофи" (Київ, 19 квітня 2011р.).
Публікація - Основні концептуальні підходи визначення нормативно-правового механізму передачі деградованих земель для використання /Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. С.238-242
Публікація - Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку / Право України. 2011 № 2. – 10
Публікація - Науково-практичний коментар Закону України “Про охорону атмосферного повітря” / К.; Юрінком Інтер, 2011.Балюк Г.І., Гриценко І.С, Ковальчук Т.Г. та інші
Публікація - Problem issues of legislative regulation and the implementation of environmental aspect of the concept of sustainable development in Ukraine / Low of Ukraine. 2011. № 3-4. – 9 с.
Публікація - Проблемы законодательной регламентации и реализации в Украине экологической составляющей концепции устойчивого развития / Право Украины. 2011. № 3-4. – 10 с.
Публікація - Систематизація екологічного законодавства України: теоретичні основи / Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: Збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011р.) - К.: “Обрії”. 2011.
Публікація - Еколого-правові проблеми у сфері трансплантології. (Навчальний посібник). / К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011.
Публікація - Юридичні терміни та вислови (афоризми) з Римського права (латинською, українською і російською мовами). / К.: ВГЛ «Обрій». 2011 За ред. Г.І. Балюк,Т.Г. Ковальчук
Публікація - Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. - 4-те вид., перероб. і допов.– т.ІІ. / К.; Юрінком Інтер, 2011. - С.877-882. за ред.. О.В. Дзери (кер.авт.кол.)Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця.
Публікація - Рекомендації щодо проведення першого(вводного) практичного заняття / Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, -2010
Публікація - Правові проблеми екологічного та ядерного страхування в Україні: робоча навчальна програма [для для студентів спеціальності 6.060100 “Правознавство” освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр права” для спеціалізації “Земельне і екологічне право”]./ Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, -2010. Позняк Е.В., Сушик О.В.
Публікація - Засади еколого-правової освіти на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Республіканська науково-практична конференція «Сучасні екологічні проблеми та методика викладання еколого-правових дисциплін» (25-26 листопада 2010 року) / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 2010. С.4-8.
Публікація - Міжнародно-правові проблеми гуманітарної співпраці з подолання надзвичайних ситуацій / Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 жовтня 2010 р.), К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2010.-304 с.- С.45-49
Публікація - Роль эколого-правовой науки и эколого-правового образования в условиях инновационного развития экономики / Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Беларусь": материалы Международной научно-практической конференции (21-22 окт. 2010 г., г. Минск) / редкол.: И.Н. Колядко – Минск: Позитив-центр, 2010. С.418-420. Сушик О.В.
Публікація - Проблеми правового регулювання природоресурсних зборів(платежів) / Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в країні та країнах СНД": Міжнар. Наук.-практ. конф.(м. Луцьк, 10-11 вересня 2010 р.) Збірник наукових праць / За заг. ред. А.М. Статівки та ін. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. С.13-16. Сушик О.В.
Публікація - Тваринний світ України і правова охорона, використання та відтворення / К.; Юрінком Інтер, 2010.-384с. Балюк Г.І., Гетьман А.П., Ковальчук Т.Г. та інші
Публікація - Тваринний світ України і правова охорона, використання та відтворення / К.; Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 3, 2010 р. Балюк Г.І., Гетьман А.П., Ковальчук Т.Г. та інші
Публікація - Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні (навчальний посібник) / Київ: Обрій, 2010. Сушик О.В., Кронда О.Ю.
Публікація - Методичні рекомендації з підготовки та рейтингової оцінки магістерських робіт / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2009.
Публікація - Методичні рекомендації з підготовки та рейтингової оцінки дипломних робіт для студентів спеціальності «Правознавство» / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2009.
Публікація - Робоча навчальна програма "Актуальні проблеми екологічного". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2009.
Публікація - Робоча навчальна програма "Екологічне право". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2009
Публікація - Робоча навчальна програма "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2009.
Публікація - Завдання для практичних занять зі спецкурсу "Актуальні проблеми екологічного права". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2009.
Публікація - Завдання для практичних занять з курсу "Екологічне право". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2009.
Публікація - Практикум з навчальної дисципліни "Земельне право України". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2009.
Публікація - Відповідальність за „минулу” екологічну шкоду, завдану господарською діяльністю: проблеми законодавчого регулювання / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період» 8-9 жовтня 2009 року. Київ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Публікація - Реформування наукової роботи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та юридична освіта сьогодні: головне-не зупинятися в саморозвитку / Правничий часопис Донецького університету №1(21)-2(22)-2009.
Публікація - Кодифікація екологічного законодавства України: сучасне розуміння та межі / Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. В.О. Зайчука. – Випуск 1. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009.
Публікація - Методологічні проблеми еколого-правової науки в умовах сучасної глобалістики / Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання та охорони природних ресурсів 9-10 жовтня 2009 р./ за заг. редакцією проф. А.П. Гетьмана та проф. Шульги М.В. Харків:Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2009.
Публікація - Еколого-правові проблеми використання та охорони надр України в сучасних умовах державотворення / Доповіді І-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Еколого-правові та соціально-правові проблеми розвитку гірничодобувної галузі" 27-30 травня 2009 року Ч.1. – Д: Національний гірничий університет, 2009. Ковальчук Т.Г.
Публікація - Реформування наукової роботи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та юридична освіта сьогодні: головне – не зупинятися на саморозвитку / Збірник наукових статей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Законодательное обеспечение экономической политики государства и юридическое образование" - м. Донецьк, 16 квітня 2009.
Публікація - Екологічне право України: передумови і особливості його подальшого розвитку / Вісник Київського нац.університету ім. Т.Шевченка. ─ 2009.
Публікація - Робоча навчальна програма "Право екологічної безпеки". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2008. Краснова М.В., Позняк Е.В., Шомпол О.А. та інші
Публікація - Земельний кодекс України "Науково-практичний коментар" 4-тє видання, перероблене й доповнене. / Київ: ІнЮре, 2009. Шемшушенко Ю.С., Семчик В.І., Балюк Г.І.
Публікація - Науково-практичний коментар Лісового кодексу України. К.; Юрінком Інтер, 2009. Балюк Г.І., Гетьман А.П., Ковальчук Т.Г. та інші
Публікація - Науково-практичний коментар Лісового кодексу України. / К.; Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 10, 2009. Балюк Г.І., Гетьман А.П., Ковальчук Т.Г. та інші
Публікація - Кодификация экологического законодательства Украины: проблемы и пути ее реализации. / Матеріали Українського екологічного конгресу "Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України". – К., 2008, 27-28 жовтня.
Публікація - Ядерное право Украины: современное состояние и перспективы развития. / Энергетическое право. – 2008. - № 5.
Публікація - Нові об’єкти екологічного права: проблеми правового регулювання. / Збірник наукових статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи України» - м. Луцьк, 30-31 травня 2008 – С. 312-316.
Публікація - Проблема законодавчої регламентації і реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку. / Збірник наукових праць „Державне будівництво та місцеве самоврядування” – Вип. 15. – Х., Право, 2008. – С. 88-97.
Публікація - Радіаційна безпека. / Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2008. – Т. 3: Літери О-Я. – С.166.
Публікація - Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду. / Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2008. – Т. 3: Літери О-Я. – С.358-359.
Публікація - Ядерне право. / Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2008. – Т. 3: Літери О-Я. – С.387.
Публікація - Проблема законодавчої регламентації і реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку / Міжнародна науково-практична конференція „Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку”, м. Харків, 13-14 грудня 2007р. – „Право” - 2008. - С. 35-43.
Публікація - Проблеми відповідальності за „минулу” екологічну шкоду, завдану господарською діяльністю. / Міжнародна науково-практична конференція "Перші Юридичні читання". ─ м. Луцьк, 23 травня 2008 р.
Публікація - Деякі проблеми вирішення судами земельних спорів. / Бюлетень Міністерства юстиції ─ 2008. ─ № 6. ─ С. 68-81.
Публікація - Екологічне право України. Академічний курс. Підручник для вищих навчальних закладів//За редакцією академіка НАН України Ю.С.Шемшученка. / К.: "Юридична думка", 2008. Видання друге. Шемшученко Ю.С., Балюк Г.І. та інші
Публікація - Земельне право України: підручник / за ред. В.В. Носіка К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". – 2008. Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.
Публікація - Проблеми правового регулювання в Україні діяльності, пов’язаної з використанням генетично модифікованих організмів. / Міжнародна наукова конференція "Генетично модифіковані організми: наукові та практичні аспекти, ризики та законодавче врегулювання". –Київ, 28-29 лютого 2008 р.
Публікація - Правове регулювання відносин щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав громадян на рівні Європейського Союзу та його значення для адаптації законодавства України. / Анотований звіт по виконанню Держбюджетної теми - К., 2007.
Публікація - Плани проведення семінарських занять з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду". / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
Публікація - Програма з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" (доповнена, перероблена). / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007.
Публікація - Завдання для практичних занять з спецкурсу "Ядерне право України". / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
Публікація - Програма спецкурсу "Ядерне право України". / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
Публікація - Завдання для практичних занять зі спецкурсу "Проблеми права екологічної безпеки". / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
Публікація - Навчально-методичний комплекс із спецкурсу "Правові засади юридичного захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" для студентів 4─го курсу юридичного факультету. / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
Публікація - Програма курсу "Екологічне право". / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем'янчука, -2007
Публікація - Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: збірник нормативних актів. / Київ: Юрінком Інтер, 2007.
Публікація - Співвідношення права громадян на радіоекологічну безпеку з правом на одержання повної і достовірної інформації про її стан. / Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції "Шості осінні юридичні читання". – Хмельницький університет управління та права, 26-27 жовтня 2007р. – С. 183-184.
Публікація - Ядерне законодавство України: його роль у вирішенні проблем соціально─правового захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. / Матеріали міжнародної науково─практичної конференції "Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства в третьому тисячолітті". – Рівне, Міжнародний економіко─гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, 3─5 жовтня 2007.
Публікація - Європейський досвід правового регулювання охорони грунтів. / Земельне право України. ─ 2007. ─ № 6. ─ С. 12-17.
Публікація - Конвенція про ядерну безпеку. / Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – 201- С. 202.
Публікація - Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" / Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С 48.
Публікація - Міжнародне ядерне право. / Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С. 296-297.
Публікація - Законодавство про використання ядерної енергії. / Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С. 296-297.
Публікація - Законодавство про ядерну безпеку. / Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С. 59.
Публікація - Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію. (стаття) / Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С. 196-197.
Публікація - Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації. / Екологічна енциклопедія: У 3 Т.- К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – Т. 2: Літери Є-Н. – С. 192.
Публікація - Екологічна мережа України. / Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 227.
Публікація - Екологічний контроль. / Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 227
Публікація - Європейське співтовариство з атомної енергії. / Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 246.
Публікація - Міжнародне агентство з атомної енергії. / Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 454.
Публікація - Міжнародне ядерне право. / Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 463.
Публікація - Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. / Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 585.
Публікація - Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. / Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 605.
Публікація - Чорнобильська катастрофа. / Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 970.
Публікація - Ядерна безпека. / Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 985.
Публікація - Ядерне право. / Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 986.
Публікація - Ядерний інцидент. / Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ „Видавництво "Юридична думка", 2007. – С. 987.
Публікація - Додержання вимог земельного законодавства як умова збалансованого природокористування в Україні. / Матеріали Українського екологічного конгресу "Збалансований розвиток України ─ шлях до здоров'я і добробуту нації". – К., 2007, 21 вересня ─ С. 387-390.
Публікація - Правове забезпечення розмежування земель державної та комунальної власності. / Фіксований виступ на науково-практичному семінарі із головами сільських, селищних та міських рад на тему: "Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад". - м. Камянець-Подільський, червень 2007 р.
Публікація - Досвід правового регулювання відносин щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав громадян на рівні Європейського Союзу та його значення для адаптації законодавства України. / Бюлетень Міністерства юстиції ─ 2007. ─ № 5. С.77-99.
Публікація - Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: збірник нормативних актів. / Київ: Юрінком Інтер, 2007
Публікація - Основи правознавства. Підручник для середньої школи. / К.: „Юрінком Інтер”, 2007.
Публікація - Земельний кодекс України "Науково-практичний коментар" 3-тє видання, перероблене й доповнене. / Київ: ІнЮре, 2007. Шемшушенко Ю.С. Андрейцев В.І. Семчик В.І.
Публікація - Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку України. / Вісник Київського нац.університету ім. Т.Шевченка. ─ 2006.
Публікація - Плани проведення семінарських занять з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, -2006
Публікація - Програма з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" (доповнена, перероблена). / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2006
Публікація - Завдання для практичних занять з спецкурсу "Ядерне право України". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, -2006
Публікація - Програма з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2006
Публікація - Програма спецкурсу "Ядерне право України". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2006
Публікація - Розвиток ядерної енергетики та законодавства України про охорону довкілля в зазначеній сфері: правові і моральні аспекти. / Матеріали Міжнародної науково-практичної екологічної конференції "Открытый диалог между правительством, промышленостью и обществом" (18-22 вересня 2006р.) – Маріуполь, 2006.
Публікація - Соціальна ефективність діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства. / Прокурорський нагляд за дотриманням земельного законодавства//Матеріали науково-практичного семінару з природоохоронними прокурорами (11-12 травня 2006р.) – Київ, 2006.
Публікація - Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України. / Матеріали Міжнародної наукової конференції "Земельні відносини у контексті просторового розвитку" – Київ, 13-14 квітня 2006 р. – С. 157-160.
Публікація - Дотримання норм земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України. / Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (29-30 березня 2006 р.) – Київ, 2006.
Публікація - Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в сучасних умовах державотворення. / Матеріали XII регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, юридичний факультет, 9-10 лютого 2006 р. – С. 261-264.
Публікація - Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства. / Земельне право України. - №6. – 2006. – С. 49-56.
Публікація - Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні // Матеріали XII регіональної науково-практичної конференції (9-10 лютого 2006 р.) -Львів, 2006. - С. 261-264.
Публікація - Екологічне право. Курс лекцій в схемах (Загальна та особлива частини). Навчальний посібник.К.; Юрінком Інтер, 2006.
Публікація - Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. (т. 2, ст. 1189). / К.; Юрінком Інтер, 2006. За відп.ред. О.В. Дзери (кор.авт.кол.)
Публікація - Роль кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку ядерно-правових досліджень. / Матеріали міжнародної конференції "Науково-правничі школи Київського університету". – К., 2005, 12 жовтня.
Публікація - Формування механізму захисту прав і свобод громадян в Україні. / Анотований звіт про виконання науково-дослідної роботи // Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2005.
Публікація - Закон України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення". / Київ, 2005 у співавт.
Публікація - Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України. / Матеріали круглого столу „Екологічний кодекс: міфи та реальність” -К., 2005, 12-13 травня.
Публікація - Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій. / Вісник Київського нац.університету ім. Т.Шевченка.– Випуск 63. - № 63-64 – 2005, – С.13-19.
Публікація - Законодавство України в сфері надзвичайних ситуацій: історія становлення і сучасний стан.
Публікація - Вісник Київського нац.університету ім. Т.Шевченка. –Випуск 67. – 2005, – C.11-16.
Публікація - Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України. / Фіксований виступ під час проведення круглого столу: "Екологічний кодекс: міфи та реальність". Київ, 12-13 травня 2005 року. – К., 2005.
Публікація - Правові проблеми охорони навколишнього середовища в ядерній енергетиці. / Вісник Київського нац.університету ім. Т.Шевченка.– Випуск 68, – 2005, – С. 37-44.
Публікація - Екологічне право України. Академічний курс.Підручник для вищих навчальних закладів//За редакцією академіка НАН України Ю.С.Шемшученка / К.: "Юридична думка", 2005. Шемшученко Ю.С., Балюк Г.І. та інші
Публікація - Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. (т. 2, ст. 1189). / К.; Юрінком Інтер, 2005.За відп.ред. О.В. Дзери (кор.авт.кол.)
Публікація - Ядерне право: науково-теоретичні засади формування, становлення та утвердження в системі права України. / Наукові записки. Том ІV. Економічний факультет. Юридичний факультет. Київський нац.університет ім. Т.Шевченка, 2004,- С.156-161.
Публікація - Земельний кодекс України "Науково-практичний коментар" 2-ге видання, перероблене й доповнене. / Київ: ІнЮре, 2004. Шемшушенко Ю.С. Андрейцев В.І. Семчик В.І.
Публікація - Закон України "Про впорядкування питань, повя’заних із забезпеченням ядерної безпеки". Київ, 2004 у співавт.
Публікація - Чорнобильська катастрофа. / Юридична енциклопедія – К.: вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 2004. Т.6. – С. 413.
Публікація - Ядерне право. / Юридична енциклопедія – К.: вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 2004. Т.6. – С. 504.
Публікація - Правовий механізм функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні. / Вісник Київського нац. університету ім. Т.Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 56. - 2004.– С. 26-28.
Публікація - Правові засади вирішення судами спорів, пов’язаних із зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора. (стаття) / Вісник Київського нац.університету ім. Т.Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. - Випуск 61. – С. 75-79. Єлісєєва О.В.
Публікація - Модернізація навчального процесу як основа якісно нового рівня викладання еколого-правових дисциплін: завдання викладача вищого закладу освіти. / Матеріали ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка- Київ, 2004.
Публікація - Земельний кодекс України "Науково-практичний коментар". / Київ: ІнЮре, 2003. Шемшушенко Ю.С.,Андрей-цев В.І. Семчик В.І.
Публікація - Правові засади доступу громадян до інформації у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки. / Вісник Київського нац. університету ім. Т.Шевченка.-№ 49-51. - Випуск 50. 2003 С.70-73.
Публікація - Проблеми імплементації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу в Україні//За ред. акад. АпрН України Андрейцева В.І. / Київський нац. університет ім. Т. Шевченка.- К., 2003. у спвавторстві.
Публікація - Особи, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи. / Юридична енциклопедія – К.: вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 2002. Т.4. – С. 354-355.
Публікація - Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. / Юридична енциклопедія – К.: вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 2002. Т.4. – С. 433-434.
Публікація - Правові проблеми забезпечення здійснення земельної реформи. / Науковий збірник Ради по вивченню продуктивних сил НАН України, 2002.
Публікація - Правові проблеми забезпечення здійснення земельної реформи. / Науковий збірник Ради по вивченню продуктивних сил НАН України, 2002.
Публікація - До проблеми використання техногенно забруднених земель. / Науковий збірник Ради по вивченню продуктивних сил НАН України, 2002.
Публікація - Роль екологічних нормативів у сфері використання і охорони земель // Проект "Підвищення екологічної та правової свідомості громадян України з метою реалізації прав приватної власності на землю, екологічну безпеку і збалансоване землекористування в контексті положень нового земельного кодексу України". / Інформаційно-ресурсний центр "Реформування земельних відносин в Україні" (http\\myland.org.ua). – К., 2002. – С. 73-74. Мірошниченко А.М.
Публікація - Завдання для практичних занять з спецкурсу "Ядерне право України". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, -2002
Публікація - Плани проведення семінарських занять з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, -2002
Публікація - Програма з спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" (доповнена, перероблена) / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 2002
Публікація - Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про порядок проведення і склад експертизи матеріалів щодо зміни меж радіаційно забруднених земель". / Київ, 2002 у співавт.
Публікація - Екологічне право: Особлива частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів: Повний академічний курс. // За редакцією академіка АПрН В.І. Андрейцева. / К.: Істина, 2001. Андрейцев В.І., Ковальчук Т.Г., Краснова М.В. та інші
Публікація - Міжнародно-правові засади співробітництва України у сфері нерозповсюдження ядерної зброї. / Вісник Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. - Серія: Юридичні науки. - Випуск 41. -К, 2001.
Публікація - Правові проблеми фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.
Публікація - Вісник Київського нац. університету ім. Т. Шевченка.-Серія: Юридичні науки. - Випуск 42. -К,2001.
Публікація - До встановлення причинного зв'язку між ядерним інцидентом та ядерною шкодою. / Вісник Київського нац. університету ім. Т. Шевченка.-Серія: Юридичні науки. - Випуск 43. -К,2001.
Публікація - Стан законодавства України про відходи та проблеми його вдосконалення. / Вісник Київського нац. університету ім. Т. Шевченка.- Серія: Юридичні науки. - Випуск 42. -К,2001.
Публікація - Міжнародне агентство по атомній енергії. / Юридична енциклопедія – К.: вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 2001. Т.3. – С. 663.
Публікація - Міжнародне ядерне право. / Юридична енциклопедія – К.: вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 2001. Т.3. – С. 674
Публікація - Проект Закону України "Про екологічну (природно-техногенну) безпеку". / Київ, 2001 у співавт.
Публікація - Закон України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення". / Київ, 2001 у співавт.
Публікація - Ядерне законодавство України: його загальна характеристика, система та проблеми вдосконалення. / Держава і право. Збірник наукових праць з юридичних і політичних наук. Випуск 5.-К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України – 2000.
Публікація - Правові аспекти ліцензування в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки / Держава і право. Збірник наукових праць з юридичних і політичних наук. Випуск 6. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2000.
Публікація - Правові проблеми нормування діяльності в сфері використання ядерної енергії. / Держава і право. Збірник наукових праць з юридичних і політичних наук. Випуск 7. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України – 2000.
Публікація - До поняття державного регулювання використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки. / Держава і право. Збірник наукових праць з юридичних і політичних наук. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Випуск 8. – 2000.
Публікація - Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки. (стаття) / Вісник Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. -Серія: Юридичні науки. - Випуск 37. -К., 2000.
Публікація - Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду за законодавством України: проблеми встановлення та удосконалення. (стаття) / Вісник Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. -Серія: Юридичні науки. - Випуск 38. -К., 2000.
Публікація - До визначення системи ядерного права України. / Право України. -2000. - №6.
Публікація - Програма спецкурсу "Ядерне право України". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, -2000
Публікація - Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, об'єктів, інших джерел іонізуючого випромінювання". / Київ, 2000 у співавт.
Публікація - Контроль і нагляд за додержанням законодавства про ядерну та радіаційну безпеку // Екологічний контроль: питання теорії і практики / Монографія. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1999. Шемшушенко Ю.С., Малишева Н.Р. та інші
Публікація - Ядерний ризик: правові проблеми визначення, оцінювання та компенсації. Збірник наукових праць з юридичних і політичних наук "Держава і право" - Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького –НАН України Випуск 4. – 1999.
Публікація - Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки. / Вісник Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. -Серія: Юридичні науки. - Випуск 37. – 1999.
Публікація - Ядерне право України: науково-теоретичні засади виділення ядерних відносин. (стаття) / Право України. -1999 - №7.
Публікація - Правові аспекти понять ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки. / Право України. -1999 - №12.
Публікація - Ядерне законодавство України: проблеми вдосконалення, планування, наукового забезпечення. / Міжнародна науково-практична конференція: Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999.
Публікація - Развитие законодательства Украины в области обеспечения радиоэкологической безопасности. / Межвузовский сборник научных трудов по аграрному, земельному и экологическому праву. Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 1999.
Публікація - Програма спецкурсу "Ядерне законодавство України". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, -1999
Публікація - Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії". / Київ, 1999 у співавт.
Публікація - Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання". Київ, 1999 у співавт.
Публікація - Ядерне законодавство України: проблеми удосконалення, планування, наукового забезпечення. / Проблеми ядерного законодавства // Матеріали міжнародного семінару по проблемах ядерного законодавства -Київ, 9-11 грудня 1998.
Публікація - Правова культура і демократія як фактори удосконалення суспільних відносин (депонований рукопис монографії). / Депонований рукопис монографії в ІУРІСН АН СРСР № 33436 від 14.04.1988.- Москва, 1998.
Публікація - Соціально-економічні, міжнародні і екологічні проблеми забезпечення радіоекологічної безпеки / Щорічник наукових праць "Правова держава" (випуск 9).-Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. -1998.
Публікація - Правові проблеми формування інституту ядерного страхування в нових ринкових відносинах. / Проблеми освіти // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених, аспірантів та студентів "Конституцію - в життя" (науково-методичний збірник, випуск 15).-Київ.1998.
Публікація - Використання ядерної енергії. / Юридична енциклопедія – К.: вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 1998. т.1. – С. 391-392.
Публікація - Програма спецкурсу "Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, -1998
Публікація - Ядерне законодавство (збірник нормативно-правових актів) / Київ: Ін. Юре. 1998 – 608с.
Публікація - Ядерне законодавство (збірник нормативно-правових актів) / Київ: Ін. Юре. 1998 - (том 1)
Публікація - Ядерне законодавство (збірник нормативно-правових актів) / Київ: Ін. Юре. 1998 - (том 2)
Публікація - Закон України "Про видобування та переробку уранових руд". / Київ, 1997 у співавт.
Публікація - До створення правового механізму охорони і використання радіоактивно забруднених територій і земель. / Сучасні проблеми охорони земель // Матеріали міждержавної конференції (в трьох частинах). -Київ, 10-12 вересня 1997.
Публікація - До поняття цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду. / Щорічник наукових праць "Правова держава" (випуск 8). - Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1997.
Публікація - Еколого-правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні. / Збірник статей Міжнародного круглого столу "Ядерне законодавство: стан і перспективи". -Київ. – 1997.
Публікація - Правові проблеми здійснення атомного нагляду в сфері забезпечення радіоеко-логічної безпеки. / Науково-практичний збірник "Проблеми права" (випуск 1). - Чернігів. -1997.
Публікація - Правові проблеми забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні. / Державно-правова реформа в Україні // Матеріали науково-практичної конференції. -Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України. – 1997.
Публікація - Еколого-правові проблеми страхування ядерної шкоди / Конференція: "Розвиток законодавства України". -Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України//Матеріали науково-практичної конференції. -Київ, травень 1996.
Публікація - Правові аспекти удосконалення фінансового законодавства з питань пом'якшення наслідків Чорнобильської катастрофи, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. (стаття) / Збірник статей Міжнародної наукової конференції "Проблеми фінансового права" (випуск 1). - Чернівці. -1996.
Публікація - Правові проблеми фінансування природо-охоронних заходів, пов'язаних з забезпеченням радіаційної безпеки. (стаття) / Збірник статей Міжнародної наукової конференції "Проблеми фінансового права" (випуск 2). - Чернівці. -1996.
Публікація - Ядерне право України: стан і перспективи розвитку (правові аспекти радіоекології) / Київ: Міносвіти України, Київський нац. університет ім. Т.Шевченка,1996.
Публікація - Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні / Київ: Міносвіти України, Київський нац. університет ім. Т.Шевченка,1996.
Публікація - Правові проблеми соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. / Проблеми соціального захисту в Україні // Матеріали науково-практичної конференції. -Чернігів, 20-24 червня 1996.
Публікація - Положення про паспортизацію та обстеження хвостосховищ (затверджено наказом Міністра Мінекобезпеки України). / Київ, 1996
Публікація - Паспорт хвостосховища (затверджено наказом Міністра Мінекобезпеки України). / Київ, 1996
Публікація - Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з приєднанням України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (1963)". / Київ, 1996 у співавт.
Публікація - Право приватної власності громадян на радіоактивно забруднених землях. (стаття) / Матеріали міжнародної конференції "Україна в світових земельних, продовольчих, кормових ресурсах і економічних відносинах". -Вінниця, 11-14 грудня 1995.
Публікація - До проблеми систематизації і кодифікації ядерного законодавства. / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність пріоритети, уніфікація". -Львів, 7-8 грудня 1995.
Публікація - Атомне право і правові аспекти радіаційної безпеки. / Матеріали науково-практичної конференції "Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку". Харків, 4-11 листопада 1995.
Публікація - Правові аспекти приватизації земель на радіоактивно забруднених територіях. / Матеріали науково-практичної конференції молодих юристів "Право власності в Україні в умовах ринкових відносин". -Одеса, 22-24 вересня 1995.
Публікація - Аварія на ЧАЕС і правове регулювання радіаційної безпеки. (стаття) / Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні // Збірник наукових статей .-Чернівці: Чернівецький університет. -1995.
Публікація - Правові аспекти радіоекології в співвідношенні з екологічним правом України. / Вісник Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. -Серія: Юридичні науки. - Випуск 33/34. – 1995.
Публікація - Правові аспекти радіаційної безпеки, пов'язані з Чорнобильською катастрофою. / Матеріали науково-практичної конференції молодих юристів: Майбутнє правової системи України". - Київ, 15-16 березня 1995.
Публікація - Ядерне право України: до предмету правового регулювання. / Науковий вісник Чернівецького університету. Серія правознавство. Випуск 1. -Чернівці, 1995
Публікація - Метод правового регулювання в ядерному праві України. / Науковий вісник Чернівецького університету. Серія правознавство. Випуск 2. -Чернівці, 1995.
Публікація - Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". / Київ, 1995. у співавт.
Публікація - Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами”. / Київ, 1995
Публікація - Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина 2. Завдання для практичних занять з курсу "Екологічне право". / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, - 1995. Андрейцев В.І., Ковальчук Т.Г., Краснова М.В.
Публікація - Програма вивчення дисципліни "Екологічне право". / Київ: МАУП. - 1995
Публікація - Завдання для виконання контрольних робіт з дисципліни "Екологічне право". / Київ: МАУП. - 1995
Публікація - Тематика курсових робіт з екологічного права. / Київ: МАУП. - 1995
Публікація - Юридична відповідальність за ядерну шкоду. / Міжнародний симпозіум: "Правові проблеми екологічного ліцензування, контролю і юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. - Хмельницький. -1995.
Публікація - Інститут відшкодування шкоди заподіяної внаслідок радіоактивного забруднення в новому Цивільному кодексі України. (стаття) / Міжнародна наукова конференція "150 років Сербського Цивільного кодексу"//Збірник наукових статей. - Ніш. -1994.
Публікація - Правові проблеми збереження і захоронення радіоактивних відходів. (стаття) / Міжнародний науково-практичний семінар: "Проблеми удосконалення екологічного законодавства і управління в сфері охорони навколишнього середовища". -Київ. -1994.
Публікація - Збірник задач з екологічного права для студентів юридичних вузів (загальна частина). / Київ: Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, 1994. Андрейцев В.І., Ковальчук Т.Г., Краснова М.В.
Публікація - Аграрно-економічні проблеми в Україні і право. / Міждержавний науковий семінар: Сучасні проблеми охорони і відтворення родючості ґрунтів: екологія, економія, право. - Одеса. - Київ. -1994.
Публікація - Чорнобиль: деякі правові питання радіаційної безпеки. (стаття) / Міжнародний симпозіум: "Розвиток науки та технологій: соціально-економічна доцільність і екологічна безпека". - Київ. 1994.
Публікація - Правові аспекти використання радіоактивно-забруднених земель. (стаття) / Науково-практична конференція "Проблеми земельної реформи в Україні'У/Збірник наукових статей. -Київ.-1994.
Публікація - Деякі проблеми права власності на природні ресурси в новому Господарському (Торговому) кодексі. (стаття) / Науково-практична конференція: Проблеми становлення господарського законодавства в Україні// Збірник наукових статей і матеріалів конференції. -Донецьк. -1993.
Публікація - Роль органів внутрішніх справ у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. (стаття) / Міжвузівська науково-практична конференція: Використання зарубіжного досвіду для покращення діяльності органів внутрішніх справ Російської Федерації // Збірник наукових статей. - Санкт-Петербург. -1993.
Публікація - Радіаційна безпека як складова екологічної безпеки України. / Науково-практична конференція: Політика України в галузі охорони довкілля та екологічна безпека// Збірник тез наукових доповідей. -Київ. – 1993.
Публікація - Деякі аспекти реалізації екологічного права. / Республіканська науково-практична конференція: Концептуальні питання створення нового Цивільного кодексу України // Збірник доповідей. -Київ.-1992.
Публікація - Правові аспекти відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю громадян внаслідок аварії на ЧАЕС. (стаття) / Республіканська науково-практична конференція: Медичні аспекти ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. - Київ.-1992.
Публікація - Відповідальність за порушення земельного законодавства. / Бюлетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. -1990-№2.
Публікація - Тринадцята зарплата. (стаття) / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів.-1990.-№ 1.
Публікація - Громадянин. Суспільство. Закон. (навчальний посібник) / Київ: Політвидав України, 1989. Дзера О.В., Ярош В.М.
Публікація - Правові проблеми відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю громадян в результаті радіоактивного забруднення навколишнього середовища. / Республіканська конференція: стан здоров'я жителів Народицького та інших жорстко контрольованих районів - Київ: Мінздрав УРСР.-1989.
Публікація - Про роботу за сумісництвом. / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. -1989- №12.
Публікація - Користування землею для потреб індивідуального житлово-побутового будівництва. / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. -1989.№9.
Публікація - Відповідальність за порушення законодавства про охорону природи. (стаття) / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. -1989.-№8.
Публікація - Поняття і система злочинів проти природи. / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. -1989.-№7.
Публікація - Правова культура і правоохоронна діяльність міліції. (стаття) / Актуальні проблеми партійно- політичної роботи в органах внутрішніх справ в світлі сучасних вимог. Збірник наукових праць. -Ленінград, 1989. Боер В.М. Молчанов А.А.
Публікація - Використання землі під колективні сади і городи. / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. - 1989.-№6
Публікація - Еколого-правові питання в депутатській діяльності. / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. - 1989.-№3.
Публікація - Перебудова управління народним господарством і право. / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів.-1989.-№ 2.
Публікація - Закон про вибори і нове в розвитку радянської демократії. (стаття) / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. – 1989.
Публікація - Програма по радянському законодавству для працівників юридичної служби підприємств, організацій і об'єднань житлово-комунального господарства Мінжитлокомунгоспу УРСР (учбово-методична розробка). / Київ: Вид-цтво ІПК Мінжитлокомунгоспу УРСР. – 1989, Васильченко В.М., Пеньковський В.Ф.
Публікація - Підвищення ролі Рад і удосконалення практики скликання та проведення сесій. / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. – 1988/- № 10.
Публікація - Посилення впливу людини на природу в епоху сучасного науково-технічного прогресу і право. / Всесоюзна конференція: використання обчислювальної техніки для охорони навколишнього середовища в теплоенергетиці. - Тези доповідей. Севастополь. - 1988.
Публікація - Сесії Рад: теорія, практика, проблеми. / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. - 1988.-№9.
Публікація - Якщо з Вами вчинили несправедливо. / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів.-1988-№8.
Публікація - Виконком і його правові акти. / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. -1988.-№7.
Публікація - Як набути будинок в селі. / Бюллетень виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. -1988.№2.
Публікація - Плани практичних занять по дисципліні "Кримінальне законодавство" для керівних працівників системи Мінжитлокомунгоспу УРСР. / Київ: Вид-цтво ІПК Мінжитлокомунгоспу УРСР. – 1987.
Презентація - науково-практичний коментар Лісового Кодексу України, науково-практичний коментар Кодексу України про надра, науково-практичний коментар Закону України "Про тваринний світ", науково-практичний коментар Закону України "Про охорону атмосферного повітря"
Проект - Державна бюджетна науково-дослідна тема на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Доктрина права в правовій системі України: теоретичні і практичні аспекти” номер теми - 11БФ042-01, 2011-2016
Проект - "Дослідження державно-правового механізму забезпечення аграрної, земельної реформи і одержання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції" №97116 (термін виконання - з 1 січня 1997 р. по 31 грудня 2000 р.), за результатами якої були підготовлені проект Закону України "Про приватизацію земель", проект Аграрного кодексу України;
Проект - "Удосконалення правового механізму реалізації та захисту прав та інтересів людини і громадянина в Україні" № 99001, за результатами якої були підготовлені доповнення до Законів України "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", "Про місцеве самоврядування в Україні", до Цивільного, Цивільно-процесуального кодексів України щодо вдосконалення механізмів реалізації та захисту екологічних
Проект - "Формування механізму реалізації та захисту прав та свобод громади в Україні" в межах Центру дослідження проблем прав людини (термін виконання - з 1 січня 2001 р. по 31 грудня 2005 р.)
Проект - "Правове забезпечення здійснення аграрної і земельної реформи" - угода з Міністерством освіти. Робота виконувалась з 20 жовтня 1997 р. по 30 грудня 2000 р. і завершилась підготовкою обґрунтування проекту Закону України "Про приватизацію земель в Україні"
Проект - "Розробка нормативно-правового механізму передачі територій зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" - угода з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Робота виконувалася з 1998 р. по 15 грудня 2001 р. і завершилась розробкою проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про передачу територій зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення"
Проект - Проблеми правового регулювання приватизаційних процесів в Україні та шляхи вирішення" - угода з Фондом державного майна України. За час дії угоди з 12 лютого 1999 р. по 31 березня 2000 р. за участю науковців школи було проведено 4 науково- теоретичних та практичних семінари для працівників цієї інституції
Проект - "Розробка проекту Закону України "Про екологічну (природно-техногенну) безпеку" - угода з Міністерством екології та природних ресурсів України. Робота виконувалась з 29 жовтня 1999 р. по 29 грудня 2000 р. і завершилась розробкою проекту Закону України "Про екологічну (природно-техногенну) безпеку"
Конференція - Міжнародна Атирауська правова конференція, м. Атирау, 27-29.04.2017 р. Республіка Казахстан
Конференція - Всеукраїнська науково-практична конференція “Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України” присвячена пам’яті доктора юридичних наук, професора В.Л. Мунтяна з нагоди 95 річчя від дня народження, Київ 26.05.2017
Конференція - Міжнародної науково-практичної конференції "Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин" присвячена 90-річчю від дня народження д.ю.н., проф. Титової Ніни Іванівни м. Львів, 18.11.2016 р.
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція "Чорнобильська трагедія: осмислення. 30 років потому", м. Київ 14.04.2016 р.
Конференція - Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции правового регулирования экологических отношений», Минск (26-27.04.2013г.)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація європейської вищої освіти в контексті Болонського процесу" в м. Кошице (Словацька Республіка) та м. Мішкольц (Угорська Республіка), (17-20.05.2011 р.)
Семінар - Міжнародний конгрес “Правові проблеми державно-правового партнерства в умовах Євроінтеграції”, Одеса, 2-4 червня 2017
Семінар - Перше зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України, м. Одеса, 9-10 вересня 2016 року
Семінар - Науково-практичний семінар з природоохоронними прокурорами "Прокурорський нагляд за дотриманням земельного законодавства", Київ (11-12 травня 2006 р.)
Семінар - Міжнародний семінар "Проблеми ядерного законодавства", Київ (9-11 грудня 1998 р.)
Нагорода - Почесна грамота Кабінету Міністрів України (№ 27014 від 29 березня 2017р.);
Нагорода - Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, пропаганду правових знань та підготовку наукових кадрів (наказ ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 752-32 від 05.10.2016 р.)
Нагорода - диплом щорічного конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-практичне видання в Україні у номінації земельне право; екологічне право; природоресурсне право; право екологічної безпеки
Нагорода - Грамота Міністерства освіти і науки України (наказ від 27.09.2007 р. № 837)
Нагорода - Заслужений юрист України
Нагорода - Почесна Грамота за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (від 4.12.2009 р.)
Нагорода - Почесні Грамоти юридичного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка – за багаторічну, сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток юридичного факультету (06.04.2002 р. та 15.09.2003 р.)
Нагорода - Знак “Відмінник освіти України”
Нагорода - Грамота Священного синоду Української Православної Церкви "В пам'ять святкування 1020-річчя хрещення Русі"
Нагорода - Почесна Грамота Київського національного університету (№ 42) – за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Т. Шевченка (наказ № 514-31 від 13.09.2001 р.)
Нагорода - медаль "За трудову доблесть"
Нагорода - медаль "В пам’ять 1500 річчя м. Києва"
Нагорода - за високі досягнення перед українським народом та Українською Православною Церквою нагороджена Знаком Ордена "Свята Анна" IV ступеня (№ 098)
Нагорода - Грамота митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнійшого Володимира.
Членство в організації - Член-кореспондент Національної академії правових наук України
Членство в організації - член Асоціації юристів України
Членство в організації - член Міжнародної асоціації юристів
Членство в організації - Член Національної комісії з радіаційного захисту населення України
Членство в організації - науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань паливо-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Членство в організації - вчений секретар Експертної ради з юридичних та політичних наук Вищої атестаційної комісії України
Членство в організації - член Експертної ради з юридичних та політичних наук Вищої атестаційної комісії України
Членство в організації - член Експертної ради з права при Державній акредитаційній комісії України
Членство в організації - відповідальний секретар координаційно-експертної ради “Право. Захист інтелектуальної власності” наукової ради при Київському міському голові
Членство в організації - член редакційної колегії Вісника “Юридичні науки” Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Членство в організації - член вченої ради юридичного факультету, член спеціалізованої вченої ради Д.26.001.52 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Членство в організації - член Української асоціації міжнародного права (Всеукраїнська громадська організація)
Членство в організації - член науково-методичної комісії юридичного факультету.
Публікація - Сучасні загально-теоретичні тенденції щодо визначення системоутворюючих факторів галузей права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 березня 2019 року / ред. кол. Гриценко І.С. , Мельник Р.С. та ін Матеріали конференції Видавничий дім "Гельветика" c.59-63
Публікація - Сучасні загально-теоретичні тенденції щодо визначення системоутворюючих факторів галузей права Матеріали конференції Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф, м.Київ, 15-16 берез.2019 р. Київ, 2019 c.59-63
Публікація - Охоронюваний законом інтерес у структурі еколого -правового статусу людини і громадянина Матеріали конференції Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) c.9-13
Публікація - Методологічні завдання еколого-правової науки Матеріали конференції Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України c.7-10
Публікація - Еколого-правові умови забезпечення соціально-економічного розвитку України Матеріали конференції Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 1–12 жовтня 2019 р.) c.196-198
Публікація - Особливості розвитку екологічного законодавства в умовах глобалізаці Матеріали конференції Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ –м. Яремче, 20–22 вересня 2019р.) c.9-11
Публікація - Сучасні методи викладання екологічного права в контексті освіти для сталого розвитку Тези Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.) c.20-27
Публікація - Державний облік радіоактивних відходів. Енциклопедія Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с. т.14 c.234
Публікація - Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів. Енциклопедія Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с. т.14 c.223-224
Публікація - Збереження радіоактивних відходів. Енциклопедія Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с. c.252-254
Публікація - Кондиціонування радіоактивних відходів. Енциклопедія Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
Публікація - Новые вызовы для экологического права и законодательства Матеріали конференції Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного права. Материалы международной научно-практической конференции. – Минск, БГУ, 26-27 апреля. 2018. – 307 с. c.5-11
Публікація - Гібридна війна Росії проти України після Революції Гідності Монографія К.: "Ніка-Центр"
Публікація - Державний реєстр радіоактивних відходів Наукова стаття Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с. т.14 c.240-241
Публікація - Проблеми забезпечення державою реалізації громадянами України конституційного права власності на землю Наукова стаття Соціологія права: науково-практичний журнал в.3-4(26-27) c.3-12
Публікація - Екологічні права громадян України: міжнародні та європейські стандарти і вітчизняні проблеми Наукова стаття Екологічне право України.Науково-практичний журанл в.3-4 c.2-16
Публікація - Правові проблеми формування концепції вирішення екологічних проблем малих річок в Україні Тези Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірн. матер. Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (6-9 червня 2019 року), м. Одеса c.5-7
Публікація - Правові засади державної екологічної політики України: сучасні проблеми. Екологічне право. 2017. № 3 – 4. с. 8 – 15.
Публікація - Максимальна досконалість і системність як чинники подальшого розвитку екологічного права і законодавства України Тези Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р. c.11-15
Публікація - Правове регулювання публічних інтересів в екологічному праві Тези Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9-10 листопада 2018 року). К.: ВД "Дакор". 2018. c.9-12
Публікація - Роль принципу збалансованості сталого розвитку у створенні соціально-еколого-економічного середовища Тези Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжнар. наук.-практ.конф.(м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. М.Б. Мельник. – Київ:
Публікація - Лісовий фонд Енциклопедія Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с. т.14 c.463-465
Публікація - Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Енциклопедія Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с. т.14 c.441-443
Публікація - Проблеми застосування вітчизняного законодавства щодо оцінки впливу на навколишнє середовище // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля Матеріали конференції Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018 c.27-29
Публікація - Wokedview Environmental and Legal Fundamental Principles of Interaction Between Humans and Nature Наукова стаття Yearbook of Ukrainian Law: coll. of sci. papers в.10 c.221-229
Публікація - Правові проблеми агроекології Тези Матеріали науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: збірник наукових праць. – Харків, 20 квітня 2018р. c.24-28
Публікація - Реформи в сфері еколого-правового регулювання: сучасне і майбутнє Тези Збірник матеріалів ХV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 1-2 червня 2018. c.86-88
Публікація - Новые вызовы для экологического права в современных условиях Тези Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018 c.5-11
Публікація -
Нагорода - Медаль «Народна шана Українським науковцям 1918-2018»
Нагорода - Відзнака МАРТІС «Золота фортуна» (диплом № 217 2019 р.).
Нагорода - Почесна Грамота НАПрН України за вагомий внесок у забезпечення розвитку юридичної науки, значні трудові досягнення, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя НАПрН України (вересень 2018 р.)
Конференція - Всеукраїнська науково-практична конференція «Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку» (Київ, 29 листопада 2019 р.).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів» (Київ, 22 листопада 2019 р.);
Конференція - Х Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука у громадянському суспільстві» до 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Київ, 30 жовтня 2019 р.);
Конференція - Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.)
Конференція - «Предмет правового регулювання галузей права України» (Київ, 18 вересня 2019); III Харківський міжнародний юридичний фору (Харків, 24-28 вересня 2019 р.);
Конференція - Четверте зібрання фахівців споріднених кафедр “Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах” (Одеса, 6-9 червня 2019 року);
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди» (Київ, 31 травня 2019 року)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід» (Київ, 16 травня 2019)
Конференція - Круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах» присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук., проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019р.);

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua