HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Пацурія Ніно Бондовна
д.ю.н. професор кафедри Господарського права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: інваріант знань, умінь і досвіду, для вирішення освітньо-наукових задач, професійних задач передусім, засобами ІКТ загального призначення.
Організаційно-управлінська компетентність: керівництво написанням двох кандидатських дисертацій. Керівництво з підготовки 4-х докторів філософії в галузі права. Опонування дисертаційного дослідження.
Інші професійні навички: добре обізнана з процесами функціонування страхового та фінансового ринків.
Області професійних інтересів: господарське право, страхове право; правове регулювання перестрахової діяльності, ринків фінансових послуг, публічних закупівель, консалтингової діяльності; економічне право ЄС; економічний аналіз.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Інші комп'ютерні навички: робота з текстовим редактором, робота з таблицями, робота з PowerPoint, презентації, робота з мультимедіа, робота з правовими електронними базами даних, робота з державними реєстрами тощо.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Страхове право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми господарського права
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання страхової справи

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 16.09.2015 до по цей час - Професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.07.2014 до 30.06.2015 - Доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.02.2012 до 01.07.2014 - Доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.11.2011 до 25.03.2014 - Докторант юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2005 до 31.10.2011 - Доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 15.01.2002 до 15.09.2005 - Науковий співробітник НДЧ Київського університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2001 до 30.06.2005 - Асистент кафедри господарського права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.12.2000 до 02.01.2001 - Викладач кафедри правових дисциплін, Фінансово-правового коледжу Київського університету імені Тараса Шевченка, Фінансово-правовий коледж, Освіта
з 01.10.1997 до 01.10.2000 - Аспірантка юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 21.07.1992 до 22.05.1997 - Студентка юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 21.03.2016 до 31.03.2016 - CLM Consulting “EU Law: Current Situation. Problems and Perspectives”, Варшава, Польща. Сертифікат JS16013.
з 01.11.2011 до 25.03.2014 - докторантура на юридичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка, м. Київ. Дисертаційне дослідження на тему «Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект)», диплом доктора юридичних наук дд №003354 від 16 травня 2014.
з 24.10.2005 до 28.10.2005 - МОН, Центр підготовки та перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку. «Практика впровадження Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та інших нормативни, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №220118 від 28.10.2005.
з 01.10.1997 до 01.10.2000 - Аспірантура на юридичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. Дисертаційне дослідження на тему «Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно - правовий аспект)», диплом кандидата юридичних наук дк №010885 від 13 червня 2001.
з 1992 до 1997 - закінчила Київський університет імені Тараса Шевченко, спеціаліст, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист, диплом з відзнакою АКІ №97000204.
з 29.11.2019 до 29.11.2019 - НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, «Об'єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку».
з 27.03.2018 до 12.04.2018 - Wyzsza szkola komunikacji I zarzadzania, Poznan college of communications and management “Organization of European Education, Scientific Projects and Publication Activity”.

Іноземна мова

Англійська Свідоцтво № Е-40 від 23 березня 2015 року Київських державних курсів «Інтерлінгва» B2

Додаткова інформація

Сертифікат - свідоцтво про право на право зайняття адвокатською діяльністю №1162 від 24 квітня 1998 року.
Нагорода - диплом «Кращий викладач року» у 2013/2014 навчальному році за високі досягнення у навчально-виховній та науково-методичній роботі, на підставі рішення Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 23.06.2014 року і Наказу Ректора від 02.07.2014 року.
Нагорода - подяка як науковому керівнику за перемогу і диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних дисциплін, наказ № 943-32 від 07.11.2014 року.
Нагорода - подяка Київського міського голови за вагомі досягнення у професійній діяльності від 5 квітня 2005 року.
Семінар - 2014 рік – курс лекцій / науково-практичні семінари для суддів ВГСУ в межах проекту Національної школи суддів України.
Проект - автор проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про дорожній рух” щодо основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху.
Проект - бюджетна тема юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 11 БФ 042-01).
Публікація - бюджетна тема юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу» (номер теми 06-БФ-042-01, номер державної реєстрації 0101 U 003 579).
Публікація - понад 173 наукових та науково-методичних праць.
Семінар - курс лекцій в межах проекту Національної школи суддів України в рамках Загальноукраїнського семінару для суддів господарських судів на тему: “Новели господарського судочинства України та їх застосування в судовій практиці” на тему «Окремі проблемні аспекти застосування норм страхового законодавства України у судовій практиці».
Членство в організації - Національна асоціація адвокатів України.
Членство в організації - Асоціація правників України.
Членство в організації - Громадське об’єднання «Всеукраїнське партнерство заради безпеки дорожнього руху», член Наглядової ради, дата набуття членства, протокол № 1 Установчих Зборів Засновників від 22 грудня 2015 р.
Членство в організації - спеціалізовані вчені ради: Д 26.001.06 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, дата повноважень: 21.12.2015-21.12.2018, юридичний факультет, спеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net