HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кологойда Олександра В’ячеславівна
д.ю.н. професор кафедри Господарського права

Директор юридичного департаменту

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички усної та письмової комунікації зі студентами, представниками державних органів, судів, наукових установ та організацій, державних органів.
Організаційно-управлінська компетентність: здійснює керівництво аспірантурою, переддипломною та асистентською практикою, є членом науково-методичної комісії юридичного факультету, керує юридичним департаментом компанії з 2 осіб.
Інші професійні навички: адвокат, корпоративний юрист з досвідом роботи в сфері страхової діяльності, професійної діяльності на фондовому ринку.
Області професійних інтересів: корпоративне право, господарське право, фондовий ринок, право компаній та ринків капіталів ЄС, право промислової власності.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: наукометричні бази, соціальні мережі, месенджери, електронна пошта
Інші комп'ютерні навички: робота в програмах Word, Power Point, Excel, Outlook Exspress, робота з мультимедіа

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Акціонерне право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове регулювання фінансової діяльності
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Захист майнових прав суб'єктів господарювання
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Право компаній та ринків капіталів ЄС
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Господарсько-правова відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з з 2017 до по цей час - професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з з 2006 до по 2017 - доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з з 2001 до по 2006 - асистент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з З 09.2019 до До 03.2020 - Верховний Суд, науковий консультант відділу вивчення судової практики правового управління (ІІ) департаменту аналітичної та правової роботи
з З 02.2018 до До 03.2018 - Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow , New and innovative teaching methods, сертифікат №1688/MSAP/2018
з 11.2016 до 11.2016 - Проект ОБСЄ «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини» (Київ), Осіння школі з адміністративного права та німецької методики вирішення задач
з 03.2016 до 05.2016 - University of Arkansas School of Law , Сертифікат «Writing English Course»
з 02.2016 до 03.2016 - Chapman University Fowler School of Law , Basic Mediation Training, сертифікат медіатора

Іноземна мова

Англійська сертифікат №3001, 2017 курс «Англійська мова для професійних цілей», Київський національний університет імені Тараса Шевченка B2
Російська C2

Додаткова інформація

Публікація - Фондове право України. – Підручний. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 648 с.
Публікація - Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні. Монографія. – К. : Видавництво Ліра-К, 2015. – 704 с.
Публікація - Правовий режим цінних паперів / Актуальні проблеми господарського права : Навчальний посібник / за ред. д.ю.н. проф. Щербини В. С. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – С. 307 – 335.
Публікація - Система органів державного регулювання фондового ринку України // Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності : Монографія / За ред. В. С. Щербини. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. – С. 198 – 216.
Публікація - Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні. Навчальний посібник. У співавторстві з Безручко Ю.В., Вінник О.М., Глотовим М.О. −К.: Центр учбової літератури, 2007. − 194 с.
Публікація - Фінансові послуги. Пріоритетна сфера: регулювання цінних паперів та фондового ринку. Огляд стану адаптації законодавства України до acquic communautaire. – К.: ВД „Професіонал”. – 2007. – C. 195–258.
Публікація - Правове регулювання лізингової діяльності в Україні. Монографія. −К.: Видавництво "КИТ". - 2005. – 216 с.
Публікація - Актуальні проблеми господарського права (особлива частина) : Навчальний посібник / за ред. д.ю.н. проф. Щербини В. С., д.ю.н. проф. Рєзнікової В. В. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016.
Публікація - Навчальний посібник «Правове регулювання фондового ринку України», К.: Юрінком Інтер, 2008р. – 320 с.
Публікація - Науково-практичний коментар до статей 36, 39 глави 3, статті 143 глави 14, глави 16, глави 17, статей 235 – 237 глави 26, глави 27, статті 292 параграфу 5 глави 30, статей 356 – 361 глави параграфу 3 глави 35 Господарського кодексу України. Інформаційно-правова система Ліга: Закон
Сертифікат - Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
Членство в організації - Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д 26.001.06 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Членство в організації - Член редакційної колегії Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки
Членство в організації - Член науково-методичної комісії юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Членство в організації - Член Асоціації правників України, Комітет з корпоративного права та фондового ринку

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net