HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Щербина Валентин Степанович
д.ю.н. професор кафедри Господарського права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні комунікаційні навички отримав за 37 років праці в університеті, а також під час взаємодії з вищими державними органами та науковими установами в питаннях вдосконалення законодавства.
Організаційно-управлінська компетентність: протягом 20 років здійснював керівництво кафедрою господарського права.
Інші професійні навички: під керівництвом проф. Щербини В.С. успішно захищено 21 кандидатську дисертацію. Здійснював наукове консультування при виконанні 12 докторських дисертаційних досліджень.
Області професійних інтересів: господарське право, господарське процесуальне право.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий
Комунікація: наукометричні бази, соціальні мережі, месенджери, електронна пошта.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Господарське процесуальне право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Правовий режим майна суб'єктів господарювання

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2001 до по цей час - професор кафедри господарського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1999 до 2019 - завідувач кафедри господарського права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1989 до 2001 - доцент кафедри господарського права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1983 до 1989 - асистент кафедри господарського права , Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 1996 до - Київський університет імені Тараса Шевченка, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки» (спеціальність 12.00.04).
з 1983 до - Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове становище учасників арбітражного процесу» (спеціальність 12.00.04).

Іноземна мова

Російська C1

Додаткова інформація

Нагорода - відзнака Національної академії наук України "За підготовку наукової зміни".
Нагорода - медаль Національної академії наук України "Народна шана українським науковцям 1918-2018".
Премія - лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2018).
Публікація - понад 210 наукових праць за весь період наукової діяльності.
Публікація - Рєзнікова В. В. Єдність судової практики в сучасних реаліях: загрози модернізації механізмів її забезпечення / В. В. Рєзнікова, В. С. Щербина // Право України. – 2019. – № 10. – С. 229–249.
Публікація - Рєзнікова В. В. Основні засади (принципи) господарського судочинства України / В. В. Рєзнікова, В. С. Щербина // Право України. – 2018. – № 7. – С. 13–33.
Публікація - Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): підручник / За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 672 с.
Публікація - «Конкурентне право України» (у співавт., 2017).
Публікація - Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): Навчальний посібник За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К.: Ліра-К, 2016. – 800 с.
Публікація - «Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2019)
Публікація - Ukrainian Legal Doctrine. Vol. 4. – London (у співавт., 2018)
Публікація - «Відповідальність у публічному праві» (у співавт., 2014).
Публікація - Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013), 4 том наукової праці у 5 т. "Правова доктрина України".
Публікація - «Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2012 ).
Публікація - «Господарське право: Підручник» (2013).
Публікація - «Господарське право: Підручник» (2012).
Нагорода - лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2012).
Публікація - «Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності» (у співавт., 2010).
Публікація - «Господарське право: Підручник» (2009).
Членство в організації - дійсний член (академік) Національної академії правових наук України (з 2009 року).
Публікація - «Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2008).
Публікація - «Актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні» (у співавт., 2008).
Публікація - Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008), 4 том наукової роботи у 5 т. «Правова система України: історія, стан та перспективи".
Публікація - «Господарське право: Підручник» (2007).
Нагорода - знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2008).
Публікація - «Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні» (у співавт., 2005).
Публікація - «Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004).
Публікація - «Господарське право: Підручник» (2003).
Публікація - навчальний посібник з господарського права України (2002).
Публікація - навчальний посібник з господарського права України (2001).
Публікація - навчальний посібник з господарського права України (1999).
Нагорода - знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1999).
Публікація - навчальний посібник з господарського права України (1998).
Публікація - навчальний посібник з господарського права України (1996).
Публікація - «Арбітражний процес» (у співавт., 1999).
Публікація - навчальний посібник з господарського права України (1996).
Публікація - «Очерки акционерного права Украины» (у співавт., 1995).
Публікація - «Попередження господарських правопорушень» (1993).
Публікація - «Суб’єкти господарського права» (2008).
Нагорода - нагрудний знак Вищого арбітражного суду України «Почесний працівник арбітражного суду України»
Нагорода - нагрудний знак і платівка Вищого господарського суду України «85 років арбітражно-судовій системі України».
Членство в організації - Національна академія правових наук України (член-кореспондент).
Членство в організації - Науково-консультативна рада при Верховному Суді.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net