HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кучма Ольга Леонідівна
д.ю.н. професор кафедри Трудового права та права соціального забезпечення

Директор Департаменту юридичного забезпечення

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Належні навички комунікації отримала під час роботи в органах державної служби та під час зайняття юридичною практикою
Організаційно-управлінська компетентність: З 2002 року працювала на керівних посадах у юридичних підрозділах
Інші професійні навички: Супроводження справ у судах
Області професійних інтересів: Трудове право, право соціального забезпечення, страхування

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Пенсійне право України
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права та основ підприємницької діяльності
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи охорони праці
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального захисту
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання надання допомог та соціальних послуг
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Юридична деонтологія
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове забезпечення соціального захисту окремих категорій працівників
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Європейські основи модернізації соціального страхування України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 09.2013 до - доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2006 до 2013 - асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з З 2018 до - професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2004 до 2008 - Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук
з 2003 до 2004 - Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціаліст права
з 1998 до 2003 - Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бакалавр права
з 17.06.2019 до 28.06.2019 - науково-педагогічного стажування «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ОСВІТІ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» ,

Іноземна мова

Російська C1
Німецька B1

Додаткова інформація

Публікація - Суб’єктний склад осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення: проблеми практики // Судова та слідча практика в Україні. – 2017. - №5. – С. 99-103
Публікація - Окремі аспекти соціального страхування осіб, які виконують роботи чи надають послуги на підставі цивільно-правового договору // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Сер.: Юриспруденція. – 2017. - №29. – С.38-40
Публікація - Сплата страхового відшкодування утриманцям потерпілого в дтп: проблемні аспекти // Приватне та публічне право. – 2017. - № 4. – С.34-37
Публікація - Проблемы определения момента возникновения существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования // Legea si Viata. Publikatie stiintifico-practicá. Nr.12/2 (312) 2017. - C.105-108
Публікація - Недійсність договорів страхування: проблеми практики застосування // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. - Серія:Юридичні науки. - Вип.4. – Т.1. – С.66-68
Публікація - Відшкодування шкоди, завданої роботодавцю працівником внаслідок дорожньо-транспортної пригоди: проблема визначення виду відповідальності // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2017. - №4. – С.101-103
Публікація - Перспективи систематизації законодавства в сфері соціального страхування // Університетські наукові записки Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – Вип.3(59). – С.218-224
Публікація - Мова офіційного перекладу міжнародних договорів у сфері соціального страхування // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Сер.: Юриспруденція. – 2016. - №21. – С.80-83
Публікація - Соціальна політика держави у сфері соціального страхування // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, наук. збірник. – 2016. – Вип.4. – С.42-45
Публікація - Соціальне страхування як складова методу в галузі права соціального забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Серія:Право. – Вип.39. – Т.1. – С.104-106
Публікація - Зловживання правом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. праць. Юрид. Науки. – Запоріжжя: Запорізький нац. Університет, 2016. - №1. – 150 с. – С.127-133
Публікація - Проблеми застосування процедурних та процесуальних норм в сфері страхування // Публічне право, наук.-практ. юрид. журнал, 2016. - №2. – С.314-318
Публікація - Виникнення соціально-страхових та трудових відносин із суддями: практично-правові проблеми // Visegrad journal on human rights, 2016. – №1/2. – С.137-142
Публікація - Обов’язки осіб, відповідальних за відшкодування шкоди завданої здоров’ю застрахованої особи // East European Scientific Journal Wschonioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warszawa. – Polska, 2016. - №5(9). – С.131-135
Публікація - Ответственность субъектов общеобязательного государственного социального страхования в правовой доктрине и законодательстве // Modern Science Moderní veda. – Praha. - Ceská republika, Nemoros, 2016. - №2. – С.189-195
Публікація - Загальнообов'язкове державне соціальне страхування в структурі права соціального забезпечення // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2016. - №4. – С.79-82
Публікація - Правоспособность физического лица в правоотношениях социального страхования и теории права // Legea si Viata. Publikatie stiintifico-practicá. Nr.4/2 (292) 2016. C.35-38
Публікація - Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. праць. Юрид. Науки. – Запоріжжя: Запорізький нац. Університет, 2015. - №4(І). – 196 с. – С.177-181
Публікація - Принципи законності й верховенства права: проблеми правозастосування // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. - Серія: Юридичні науки. - Вип.6. – Т.1. – С.154-156
Публікація - Страховий ризик в соціальному страхуванні як правова категорія та категорія права // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2015. - №6. – С.137-139
Публікація - Понятие «объект социального страхования» в доктрине и законодательстве // Legea si Viata. Publikatie stiintifico-practicá. Nr.6/2 (282) 2015. C.66-69
Публікація - Соціальне страхування осіб, які перебувають у фактичних трудових відносинах // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - Серія:Юридичні науки. - Вип.5. – Т.1. – С.307-309
Публікація - Час вимушеного прогулу в трудовому праві та загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2014. - №6. – С.138-140
Публікація - Обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування науково-педагогічних працівників // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2014. - №6. – С.60-62
Публікація - Проблеми визначення кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – Випуск 9-2 том 2. – 136 с. – С.17-19
Публікація - Право судді на соціальне страхування: результати судової реформи // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2013. - №4. – С.136-138
Публікація - Взаимосвязь уплаты единого страхового взноса и права на пенсионное обеспечение // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь» («Legea si Viata») в Украине. - №9-2 (261). – 2013. - С.238-242
Публікація - Реалізація права інваліда на пільги: проблеми практики застосування // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2013. - №2. - с.159-163
Публікація - Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – Вип. 59. – С.265–269
Публікація - Підстави підтвердження стажу роботи в шкідливих умовах праці // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2012. – №4. – С. 141–145
Публікація - Питання зарахування до страхового стажу періоду надання особою послуг за договорами цивільно-правового характеру // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2011. – Вип. 52. – С.287–291
Публікація - Особливості обчислення страхового стажу працівників, роботодавцем яких є платник єдиного податку // Вісник прокуратури. – 2010. – №10. – С. 110–114
Публікація - Періодизація розвитку законодавства про страховий стаж // Вісник прокуратури. – 2010. – №3. – С. 107–113
Публікація - Значення та правова характеристика умов, які впливають на обчислення стажу наукової роботи // Держава та регіони. Серія : Право. – 2007. – №2. – С. 96–100

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88