HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Євстігнєєв Андрій Сергійович
д.ю.н. доцент кафедри Екологічного права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні комунікативні здібності, навички вести дискусію та навички публічних виступів, переконання, аргументованого доведеннн своєї позиції, які отримав, здійснюючи практичну юридичну діяльність.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю координацію науково-методичної діяльності членів кафедри як член науково-методичної комісії юридичного факутету
Інші професійні навички: Добре обізнани із законотворчою діяльністю Верховної Ради України, маю великий досвід ведення справ, консультування і представництва юридичних та фізичних осіб в судах всіх інстанцій та юрисдикцій.
Області професійних інтересів: Захист екологічних прав фізичних та юридичних осіб, проблеми права екологічної безпеки, проблеми дозвільних правовідносин в сфері екології

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий рівень

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми дозвільної системи в екологічному праві
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право України
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право України
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми права екологічної безпеки
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми еколого-правової відповідальності
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Правові проблеми екологічної експертології
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Прирохоохоронне законодавство та екологічне право
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Основи екологічного права
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Основи правознавства
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми дозвільної системи в екологічному праві
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми дозвільної системи в екологічному праві
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Дозвільна система в екологічному праві
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право України
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2012 до 2018 - доцент кафедри екологічного права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2007 до 2012 - асистент кафедри трудового, земельного та екологічного права, екологічного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2005 до 2009 - аспірант, кафедри трудового, земельного і екологічного права юридичного факультету, Освіта

Навчання та стажування

з 1999 до 2005 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Магістр права, магістерська робота “Види забезпечення виконання зобовязань: поняття і правова природа”
з до - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура юридичного факультету дисертація на здобуття наукового ступеня “кандидат юридичних наук” на тему: “Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні”

Іноземна мова

Російська C2
Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологычної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Часопис Київського університету права. 2017. № 2. С. 201-204.
Публікація - Євстігнєєв А.С. Пропозиції щодо правового регулювання забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування. Часопис Київського університету права. 2017. № 3. С. 207-210.
Публікація - Проблеми права екологічної безпеки : навчальний посібник /М.В. Краснова, Г.І. Балюк, А.Г. Бокова [та ін.] ; під заг.ред. М.В. Краснової та Р.С. Кіріна; відп.ред. В.І. Андрейцев; М-во освіти і науки України; Київ.нац.ун-т, Нац. Гірн.ун-т. – Дніпро: НГУ, 2016. – 575 с. (підготовано тему 2.2. спільно із Красновою М.В.)
Публікація - Євстігнєєв А.С. Правові проблеми здійснення державного нагляду (контролю) за забезпеченням екологічної безпечності надрокористування в Україні. Часопис Київського університету права. 2014. № 2. С. 253-256.
Публікація - Правові форми екологічного контролю: навчальний посібник. / Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.П. та ін. (за ред. Краснової М.В.). – К.: Алерта, 2012. – 760 с. (підготовано параграфи 3-4 розілу 3, параграф 1 розділу 9)
Публікація - Євстігнєєв А. Наукові підходи до визначення предметів природоресурсного та антропоохоронного права в контексті інтеграції їх норм. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. 2013. № 2 (96). С. 57-60.
Публікація - Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Н.Р. Малишева [та ін.]; за редакцією Г.І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 328 с. (є співавтором, без визначення конкретної частини твору)
Публікація - Євстігнєєв А. Проблеми правового забезпечення балансу екологічної та економічної складових сталого розвитку при наданні спеціальних дозволів на користування надрами в Україні. Юридична Україна. 2012. № 2. С. 73-77.
Публікація - Євстігнєєв А.С. Сутність правового забезпечення балансу екологічної та економічної складових сталого розвитку у сфері спеціального природокористування в Україні. Часопис Київського університету права. 2012. № 3. С 292-296.
Публікація - Євстігнєєв А.С. Вчення про пріоритетність забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування у доктрині екологічного права. Часопис Київського університету права. 2012. № 4. С. 283-289.
Публікація - Євстігнєєв Андрій. Право на екологічну інформацію як гарантія забезпечення права на екологічну безпеку при здійсненні природокористування. Юридична Україна. 2011. № 6. С. 93-98.
Публікація - Євстігнєєв Андрій. Основні засади (Стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року як джерело права екологічної безпеки. Юридична Україна. 2011. № 9. С. 69-73.
Публікація - Євстігнєєв Андрій. Правове регулювання екологічної безпечності природокористування в Україні у Програмі поводження з твердими побутовими відходами. Юридична Україна. 2011. № 12. С. 78-82.
Публікація - Євстігнєєв Андрій. Приорітетність вимог екологічної безпеки як принцип земельного законодавства України. Юридична Україна. 2011. № 2. С. 62-67.
Публікація - Євстігнєєв А.С. Правове регулювання пріоритету питного водопостачання в Україні. Форум права. 2011. № 1. С. 335-340. Електронний ресурс. URL: http://www/nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11eacvvu.pdf.
Публікація - Євстігнєєв А.С. Правове регулювання ведення державного лісового кадастру та обліку лісів як засіб забезпечення екологічної безпеки. Форум права. 2010. № 4. С. 354-359. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10eaczeb.pdf.
Публікація - Науково-практичний коментар Закону України „Про тваринний світ” / Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С Шемшученко [та ін.] ; за редакцією Г.І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. (є співавтором, без визначення конкретної частини твору).
Публікація - Науково-практичний коментар Лісового колексу України / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Т.Г. Ковальчук [та ін.] ; за редакцією Г.І. Балюк. - К.: ЮрінкомІнтер, 2009. – 368 с. (є співавтором, без визначення конкретної частини твору).
Публікація - Земельне право України: підручник. /Г,І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін. ; за ред. В.В, Носіка. - К.: КПЦ „Київський університет”, 2008. – 511 с. , гриф МОН України – лист № 1.4/18-Г-2973 від 31.12.2008 р. (підготовано параграф 2 розділу 12, у співавторстві з Балюк Г.І.)
Проект - Перші Всеукраїнські студентські дебати з екологічного права — 2016 р., юридичний факультет Київського національного університету імені тараса Шевченка, співорганізатор
Проект - Круглі столи та наукові конференції з проблем екологічного, земельного та аграрного права (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), що проводились на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедрами трудового, земельного та екологічного права, екологічного права, земельного та аграрного права) — член оргкомітету
Конференція - Круглий стіл на тему: «Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку», Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 27 травня 2016 р.
Конференція - Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні», Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 28 березня 2014 р.
Конференція - Круглий стіл на тему: «Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права», Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19 жовтня 2012 р.
Конференція - Круглий стіл на тему: «Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України», Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 18 березня 2011 р.
Конференція - Круглий стіл на тему: «Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади», Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 4 грудня 2015 р.
Конференція - Круглий стіл на тему: «Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи», Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 30-31 жовтня 2015 р.
Конференція - Круглий стіл на тему: «Екологічне право України: система та межі правового регулювання», Дніпропетровськ, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 25 вересня 2015 р.
Конференція - Круглий стіл на тему: «Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України», Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 9 листопада 2012 р.
Конференція - Всеукраїнська науково-теоретична конференція на тему : «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення», Київ, Національна академія внутрішніх справ, 11 жовтня 2012 р.
Конференція - Міжвузівська науково-практична конференція на тему: «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні» Київ, Національна академія внутрішніх справ, 08 грудня 2010 р.
Членство в організації - Національна асоціація адвокатів України
Членство в організації - ГО “Асоціація правників України”
Членство в організації - ГО “Ліга народних адвокатів”
Сертифікат - Сертифікати Національної асоціації адвокатів України 2014 р. — експерт НААУ з правом організації і проведення заходів з підвищення кваліфікації аовдкатів України по темах: «Основні правові процедури набуття прав на спеціальне використання окремих природних ресурсів (вода, ліси, атмосферне повітря, надра)»; «Особливості правового регулювання набуття та оформлення (реєстрації) прав на землю та земельні ділянки»;
Публікація - Роль науки екологічного права у часи докорінних суспільних перетворень. Autoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві: Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України / Ред.колегія: Н,М. Пархоменко, О.О. Малишев, А.М. Гурова та ін. Київ, 2019. С. 80-81.
Публікація - Окремі проблеми державної політики щодо забезпечення екологічної безпеки. Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2019 р.) / відп.ред. Н.Р. Кобецька.– Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 80-81.
Публікація - Вивчення актів ЄС з питань довкілля: досвід кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Innovative technologies in legal education: experience of the European union countries. Матеріали наукового та педагогічного стажування. Вроцлавек, Республіка Польща. 17-28 червня 2019 р. Вроцлавек: Куявський університет у Вроцлавеку. С. 15-19
Публікація - Окремі проблеми ефективності забезпечення права на екологічну безпеку. Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсрних відносинах: Збірник матеріалів Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 червня 2019 р.) / відп.ред. д.ю.н., доц. Т.Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х.А. Григор'єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 93-96.
Публікація - Окремі проблеми ефективної реалізації екологічних прав людини. Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 р.) / за заг.ред. Краснової М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В., 2019. С. 122-126.
Публікація - Принципи екологічного законодавства в контексті сталого розвитку сучасної України. Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах. Матеріали "круглого столу", присвяченого 90-річчю з дня народження д.ю.н., проф.., член.-кор. НАПрН України В.К. Попова(Харків, 1 березня 2019 р.) / за заг.ред. А.П. Гетьмана і М.В. Шульги. Харків : Право, 2019. С. 106-108.
Публікація - Окремі правові проблеми порядку проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, 7 грудня 2018 р., / За ред.. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. С. 233-235.
Публікація - Основні недоліки Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля: Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правових наук України. Київський регіональний науковий центр. Київ, 2018. С. 58-61
Публікація - До питання про превентивну функцію права екологічної безпеки. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інноваційного розвитку України»: матер.конф. 7-10 червня 2018 р., м. Одеса / відп.ред.: д.ю.н., доц. Харитонова Т.Є., к.ю.н., доц. Х.А. Григор’єва. Одеса: Видавничий д
Публікація - Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»: перші підзаконні обмеження застосування. Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 травня 2018 р., м. Київ / за заг.ред. д.ю.н., проф. В.М. Єрмоленка. К.: 2018. С. 327-330.
Сертифікат - сертифікований в якості експерта Національної асоціації адвокатів України з правом організації та проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua