HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Власенко Юлія Леонідівна
к.ю.н. доцент кафедри Екологічного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Маю гарні комунікативні здібності, навички вести дискусію та навички публічних виступів, переконання, аргументованого доведеннн своєї позиції, які отримала в аудиторії, на конференціях
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснювала керування проходження переддипломною практикою студентів; була у складі організаторів проведення круглих столів та конференцій.
Інші професійні навички: Добре обізнана із практичною юридичною діяльністю в якості юридичного консультатнта, адвоката.
Області професійних інтересів: Проблеми реалізації екологічної політики, захист екологічних прав громадян, проблеми права екологічної безпеки, проблеми міжнародного екологічного права

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: ВідсутнійВільне володіння комп’ютерними програмами Microsoft word, Excel, Internet Explorer
Інші комп'ютерні навички: Використання програмного забезпечення для редагування фотографій (фотограф-аматор), обробка і аналіз великих масивів правової інформації, нормативно-правових актів при підготовці юридичних документів

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право України
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Міжнародне екологічне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові засади формування та реалізації екологічної політики в Україні
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Екологічне право Європейського Союзу
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Земельне та екологічне порівняльне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Основи екологічного права
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми екологічного права
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми права екологічної безпеки
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Право екологічної безпеки
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Земельне право
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Правознавство
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Міжнародне екологічне право
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові форми екологічного контролю
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові засади формування та реалізації екологічної політики в Україні
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Міжнародне екологічне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 1.07.2016 до 30.06.2021 - Доцент кафедри екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Т. Шевченка, Наука
з 1.07. 2010 до 31.06.2016 - Асистент кафедри екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Т. Шевченка, Наука
з 01.09.2009 до 31.06.2010 - Асистент кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Т. Шевченка, Наука
з 14.05 2007 до 31.08.2009 - юрист І категорії науково-дослідного сектору юридичного факультету , „Центр досліджень проблем прав людини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 09.2017 до 12.2018 - Школа польського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, удосконалення професійної підготовки в частині порівняльного аналізу вітчизняної правової системи із правовою системою Польщі.
з 1.11.2015 до 9.11.2015 - Науково-дослідний інститут економічного розвитку: стажування., Программа підвищення кваліфікації за напрямом «Правове регулювання та актуальні проблеми викладання правових дисциплін в умовах впровадження Закону України «Про вищу освіту» в обсязі 108 годин. За підсумками участі у програмі взяла участь в апробаційному
з З1.10.1998 до 12.11.2006 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура юридичного факультету дисертація на здобуття наукового ступеня “кандидат юридичних наук” на тему: “Оптимізація законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки»”
з 1.09.1993 до 24.06.1998 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Магістр права, магістерська робота «Проблеми оптимізації законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки»

Іноземна мова

Російська C2
Англійська СIFR as of Augist 3, 2015 B2
Польська A2

Додаткова інформація

Публікація - Правові засади стратегії і тактики екологічної політики України // Електронне наукове фахове видання Порівняльно-аналітичне право, №5, 2017. - с.167-171.
Публікація - Екологічна політика України в умовах глобалізації// Науковий вісник публічного та приватного права. - Випуск 6, том 1, 2016р. – с. 134-138.
Публікація - Реформування системи державного екологічного контролю як напрям реалізації екологічної політики України // Екологічне право України: науково-практичний журнал». №1-2, 2016. – с.89-92.
Публікація - Environmental protection fund as a principal element of financing measures in the sphere of ecological legal relations in Ukraine // Legea si Viata. – 2016. - №. 2. – С.19-22.
Публікація - Правове регулювання екологічного інформаційного забезпечення та його місце в системі екологічної безпеки // Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. / М.В. Краснова, Г.І. Балюк, А.Г. Бобокова [ та ін.]; під заг ред. М,В. Краснової та Р.С. Кіріна; відп. Ред. В.І. Андрейцев; М-во освіти і науки України; Київ. Нац. ун-т, Нац. Гірн. Ун-т.- Дніпро: НГУ, 2016.-575 с.- С.134-154.
Публікація - Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України: навчальний посібник// За ред. члена – кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Г.І. Балюк. (Підрозділ 2.2. Функціонально-правове забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України у співавторстві. - Чернівці: Кондратьєв А.В.- 2015. – 120с. (с. 70-82)
Публікація - Процесуально-правовий механізм реалізації права на доступ до екологічної інформації в Україні // Evropský politický a právní diskurz svazek 2 № 4. (European political and law discourse volume 2 issue 4). – 2015. – С. 319-327.
Публікація - Правовое регулирование экологического информационного обеспечения и его место в системе экологической безопасности Украины // Legea si Viata. – 2015. – №4. (aprilie). – С.7-14.
Публікація - Правове регулювання поводження з генетично-модифікованими організмами в Україні// Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – № 71. – С. 174 - 179.
Публікація - Правові аспекти охорони біорізноманіття в Україні// Журнал східноєвропейського права. – 2014. – №3. – С.70 - 74.
Публікація - Еколого-правове забезпечення охорони тваринного світу // Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2014. - №2. – С.179-182.
Публікація - Aglorithmization principles of the legislative activity in the sphere of ekological safety provision (Принципи алгоритмізації юридичної діяльності у сфері забезпечення екологічної безпеки)// Proceedings of the Second International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20". – Kyiv, 2013. – 142 p.
Публікація - Органи державної влади в галузі екології: збірник нормативно-правових актів України За ред. Г.І.Балюк. [та ін.]; Київський університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, кафедра екологічного права. –Чернівці: Кондратьєв А.В., 2012. – 232 с.
Публікація - Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Н.Р. Малишева [та ін.]; за ред. Балюк Г.І. (У співавторстві з Балюк Г.І.) – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 328 с.
Публікація - Правова класифікація принципів державного екологічного контролю сучасні проблеми та шляхи їх розв’язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – № 92. – С. 36-40.
Публікація - Современные технологии совершенствования законодательства в сфере обеспечения экологической безопасности // Гуманитарные проблемы современности: человек и общество: монография / Власенко Ю.Л., Ерошевская Д.В. и др. / Под общ ред. С.С.Чернова. - Книга 16. – Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2012. – 189с. (Гл. 7. – С.133-146.)
Публікація - Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки (міжнародно-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2010. – № 82. – С. 36-39.
Публікація - Методологічні підходи до моделювання ефективного законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1. – C.48-54.
Публікація - Науково-практичний коментар Лісового колексу України / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Т.Г. Ковальчук [та ін.] ; за редакцією Г.І. Балюк. - К.: ЮрінкомІнтер, 2009. – 368 с. (є співавтором, без визначення конкретної частини твору).
Публікація - Теоретичні засади проблем систематизації законодавства в галузі екологічної безпеки у контексті його оптимізації // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 9. – С. 90-98.
Публікація - Аналіз законодавства України в сфері екологічної безпеки як необхідна умова його оптимізації // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки. – 2008. – Вип. 79. – С. 22-27.
Проект - Перші Всеукраїнські студентські дебати з екологічного права — 2016 р., юридичний факультет Київського національного університету імені тараса Шевченка, суддя-арбітр.
Конференція - Власенко Ю. Л. До питання про пріоритети екологічної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки / International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 248 pages. – с.95-99.
Конференція - Власенко Ю.Л. К вопросу об особенностях экологической политики Украины в условиях глобализации // Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права : материалы Респ. круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол. :С. А. Балашенко [и др.]. Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – 255. с. С.95-98.
Конференція - До питання про ефективність удосконалення державної системи екологічного управління як однієї з стратегічних цілей екологічної політики України // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. Наук-практ. конф. (м. Львів, 18 листопада 2016р.) ПП Ощипок М.М. - 314с . - С.157-160.
Конференція - Legal regulation of financing events in the ecological relations sphere ("Правове регулюванняя фінанування заходів у сфері екологічних відносин")/ Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток: теорія, методологія, управління», 1-9 листопада 2015р. / Пшонківський О.В. - Будапешт-Прага-Київ, 2015. – С. 80-88.
Конференція - Деякі аспекти правового регулювання екологічних фондів як джерел фінансування у сфері екології / Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov //Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 27. – 28. novembra, 2015. Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava 2015. – С. 217-220.
Конференція - Деякі аспекти державної політики щодо забезпечення біологічної безпеки України / Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні: Матеріали науково-практичного Круглого столу, 28 березня 2014 р., м. Київ / ред. кол. М.В. Краснова та ін.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2014. – С. 91-95.
Конференція - Види моделювання в теорії оптимізації законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки /Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів Y Міжнародної науково-практичної конференції (19 - 20 травня 2012 року, м. Суми). I частина / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми: ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2012. – С. 33-35.
Конференція - Концептуальные вопросы моделирования еколого-правовых процесов/ «Актуальные вопросы права»: материалы международной заочной научно-практической конференции (03 мая 2012г.) Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. – С.83 - 89.
Конференція - Стратегія оптимізації національної екологічної політики України у сфері забезпечення екологічної безпеки / Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: Збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011р.) - К. : “Обрії”, 2011. –С. 70 – 75.
Сертифікат - Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1784/10 від 29.06.2000р.
Публікація - Матеріали конференції Методологічні завдання еколого-правової науки Балюк Галина Іванівна Власенко Юлія Леонідівна 2019 Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України c.7-10
Публікація - Матеріали конференції Еколого-правові умови забезпечення соціально-економічного розвитку України Балюк Галина Іванівна Власенко Юлія Леонідівна 2019 Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 1–12 жовтня 2019 р.) c.196-198
Публікація - Наукова стаття Правові засади формування та реалізації основних напрямів екологічної політики України на сучасному етапі Власенко Юлія Леонідівна 2018 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція т.2 в.36 c.86-89
Публікація - наукова стаття Проблеми забезпечення державою реалізації громадянами України конституційного права власності на землю Балюк Галина Іванівна Власенко Юлія Леонідівна Ковальчук Тетяна Григорівна 2018 Соціологія права: науково-практичний журнал в.3-4(26-27) c.3-12
Публікація - Наукова стаття Екологічні права громадян України: міжнародні та європейські стандарти і вітчизняні проблеми Балюк Галина Іванівна Власенко Юлія Леонідівна Ковальчук Тетяна Григорівна 2018 Екологічне право України.Науково-практичний журанл в.3-4 c.2-16
Публікація - Наукова стаття Правовые основы стратегии климатической политики Украины Власенко Юлія Леонідівна 2019 Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». в.6/2 c.14-19
Публікація - Тези Сучасні методи викладання екологічного права в контексті освіти для сталого розвитку Балюк Галина Іванівна Власенко Юлія Леонідівна 2019 Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.) c.20-27
Публікація - Тези Максимальна досконалість і системність як чинники подальшого розвитку екологічного права і законодавства України Балюк Галина Іванівна Власенко Юлія Леонідівна 2018 Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р. c.11-15
Публікація - Тези Правове регулювання публічних інтересів в екологічному праві Балюк Галина Іванівна Власенко Юлія Леонідівна 2018 Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9-10 листопада 2018 року). К.: ВД "Дакор". 2018. c.9-12
Публікація - Тези Роль принципу збалансованості сталого розвитку у створенні соціально-еколого-економічного середовища Балюк Галина Іванівна Власенко Юлія Леонідівна 2019 Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжнар. наук.-практ.конф.(м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. М.Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 297 с. c.111-114
Публікація - Монографія International Environmental Policy and its Impact on Environmental Policy of Ukraine Власенко Юлія Леонідівна 2018 Lublin: Maria Curie Skłodowska University c.33-44
Публікація - Тези До питання про національну стратегію управління відходами як один з пріоритетних напрямів державної екологічної політики України у сфері євроінтеграції Власенко Юлія Леонідівна 2018 Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с. c.103-105
Публікація - Тези Правовые основы реализации приоритетных направлений государственной экологической политики Украины / Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права Власенко Юлія Леонідівна 2018 Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018 c.93-96

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua