HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Краснова Марія Василівна
д.ю.н. професор кафедри Екологічного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час роботи в Юридичному управлінні Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, заступником декана юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснювала керівництво заочної форми навчання як заступник декана юридичного факультету, здійснюю керівництво кафедрою екологічного права у складі 12 осіб з 2011 року
Інші професійні навички: Технологія обробітку алмазів у діаманти, обробка металів. Нормотворча діяльність, розробка проекту Закону України «Про екологічну (природно-техногенну) безпеку», підготовка підзаконних актів.
Області професійних інтересів: Екологічне право; Актуальні проблеми екологічного права; Право екологічної безпеки; Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян; Правові форми екологічного контролю; Договори в екологічному праві; Проблеми еколого-правової відповідальності.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий рівень роботи з комп’ютером
Інші комп'ютерні навички: Робота з системою Інтернет, законодавчою базою Верховної Ради України

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми права екологічної безпеки
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Договори в екологічному праві
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право України
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право України
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові форми екологічного контролю
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми екологічного права
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Право екологічної безпеки
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічого права
2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Екологічне право
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Договори в екологічному праві
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми екологічної експертології
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Кваліфікаційна робота магістра
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові форми екологічного контролю
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Міжнародне екологічне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові проблеми державного регулювання забезпечення радіаційної безпеки

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2011 до 2018 - Завідувач кафедри екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Т. Шевченка, Освіта
з 2010 до 2011 - Професор кафедри екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Т. Шевченка, Освіта
з 2008 до 2010 - Доцент кафедри трудового, земельного, екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Т. Шевченка, Освіта
з 1996 до 2005 - Доцент кафедри трудового, земельного, екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Т. Шевченка, Освіта
з 1993 до 1996 - Асистент кафедри господарського права юридичного факультету , Київський національний університет імені Т. Шевченка, Освіта
з 1991 до 1995 - Юрист Юридичного управління , Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Юридична практика
з 1987 до 1992 - Студентка юридичного факультету , Київський національний університет імені Т. Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2005 до 2008 - Докторант кафедри трудового, земельного, екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка , Доктор юридичних наук по спеціальності 12.00.06 – земельне право; аграрне права; екологічне право; природоресурсне право .

Іноземна мова

Французька B1

Додаткова інформація

Публікація - Краснова М. В. Науково-методологічні питання розвитку екологічного права // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки – Київ, 1(103)/2017. – С. 7-11.
Публікація - Краснова М.В. Рецензія на монографію «Правові механізми охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки» . - Мінськ, БДУ, 2016. 191 с.// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право» / редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред..) та ін.. – К, 2017. – Вип. 264. - 241 с. С. 238-239.
Публікація - The legal basis of modern environmental policy of Ukraine: scientific and methodological issues // Zeszyty naukowe. – NR 3. - Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense. Varia. - Sandomierz 2017. – Р. 150-161
Публікація - Краснова М. В. Науково-методологічні питання еволюції екологічного права // Методологія в праві : монографія / І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг ред. І Безклубого. _ К.: Грамота, 2017. - :58 с. – (Серія «Про українське право»). – С. 615-621
Публікація - Краснова М. В. Екологічне управління: науково-методологічні та правові питання // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки – Київ, (2)103/2016. – С. 9-14.
Публікація - Краснова М. В. Принцип екологізації національної правової системи України: науково-методологічні аспекти // Екологічне право України. Науково-практичний журнал. № 2, 2016. – С. 106-108.
Публікація - Краснова М. В. Правовые основы участия общественности в процессе принятия экологически значимых решений // Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография: 2-е изд., перераб. и доп. / ред. М. Шмидт, Б. Хансманн, Д.А. Палехов, Г.Г. Пивняк, Ю.С. Шемшученко, А.Ф. Павленко, А.Г. Шапарь, В.Я. Швец, Л.Л. Палехова. – Днепропетровск – Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. – 433 с. – С. 110-118.
Публікація - Краснова М. В. Правові основи сучасної екологічної політики України: науково-методологічні питання // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки – Київ, (1)102/2016. – С. 9-13.
Публікація - Передмова, теми 2.1, 2.2 (спільно з Євстігнєєвим А.С.), 2.3 (спільно з Власенко Ю.Л.), 2.4 (спільно з Шохою Т.П.), теми 2.5, 2.6 // Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. / М.В. Краснова, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкова [та ін.]; під заг. ред.. М.В. Краснової та Р.С. Кіріна; відп. ред.. В.І. Андрейцев; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро, 2016. – 575 с. – С. 12-13, 92-232.
Публікація - Краснова М. В. Інтеграційний та диференційний підходи в теорії екологічного права: проблеми методології науки // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки – Київ, (1)100/2015. – С. 7-11.
Публікація - Краснова М. В. Новітній погляд на дослідження правовідносин соціального розвитку села// Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 2. – С. 80–81
Публікація - Краснова М. В. Предмет екологічного права: погляд з позицій юридичної науки і законодавства Білорусі, України і Росії // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки – Київ, (1)99/2014. – С. 9-13.
Публікація - Краснова М. В. К вопросу о предмете экологического права и законодательства Беларуси, России и Украины // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол. В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Белпринт, 2014. – 640 с. – С. 386-394
Публікація - Краснова М. В. Стан та перспективи розвитку вчення про об’єкти екологічного права: науково-методологічні аспекти // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки – Київ, 96/2013. – С. 6-13.
Публікація - Краснова М. В. Наукові доктрини договірного екологічного права України // Правові доктрини України : у 5 т., т.4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / Ю.С. Шемшученко, А.П. Гетьман, В.І. Андрейцев та ін.; за заг. Ред. Ю.С. Шемшученка. – Х.: Право, 2013. – С.269-290
Конференція - Органічне землеробство - спосіб правового забезпечення екологічної безпеки природокористування Правові засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2017 року) за ред. Шульги М.В. - Харків, Доміно", 2017. - 246 с. - С. 126-130.
Конференція - Держава в механізмі реалізації екологічного права та законодавства // Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.)
Конференція - Екологічні права та обов’язки громадян у системі сучасної правової науки та освіти: Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2-4 червня 2017 р. / відп. ред..: Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Т.Є Харитонова; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад..». – Одеса: Юридична література, 2017. – 280 с.
Семінар - Перспективи розвитку екологічного права в умовах євроінтеграції Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: матеріали «круглого столу» (Харків, 8 грудня 2017 р.) / за заг. ред.. А.П. Гетьмана. – Харків : Право, 2017. – 322 с. – С. 70-73.
Семінар - Правова характеристика екологічної безпеки в системі національної безпеки України Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред.. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. – Дніпро: Літограф, 2017. – 195 с. – С. 55-58.
Семінар - Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 року)
Семінар - «Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні». - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 28 березня 2014 р.
Семінар - «Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19 жовтня 2012 р.
Семінар - «Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 18 березня 2011 р.;
Нагорода - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, № 45246
Нагорода - звання МОН України «Відмінник освіти України», № посвідчення 50169
Членство в організації - Народний депутат Ленінградської (тепер – Святошинської) районної в місті Києві ради
Посилання - Статистика 126 в Google Scholar
Цитування - Індекс Гірша 5 в Google Scholar
Публікація - Органи державної влади у галузі екології:збірник нормативно-правових актів України / Чернівці: Кондратьев А.В., 2012. Сушик О.В., Ковальчук Т.Г., Краснова М.В.
Публікація - Матеріали конференції Проблеми посилення публічного характеру екологічного та земельного права Краснова Марія Василівна 2018 Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 7 грудня 2018 р. c.31-32
Публікація - Матеріали конференції Особливості предмета екологічного права та його вплив на національну систему права Краснова Марія Василівна 2019 Предмет правового регулювання галузей вітчизняного права: матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2019 року, м. Київ c.63-68
Публікація - Матеріали конференції Сучасні науково-методологічні проблеми екологічних прав та обов’язків громадян Краснова Марія Василівна 2019 Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) c.42-47
Публікація - Матеріали конференції Сучасні підходи до поняття об'єктів екологічних правовідносин Краснова Марія Василівна 2019 Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. Київ). c.43-47
Публікація - Матеріали конференції Місце правового регулювання охорони клімату в національних правових системах Краснова Марія Василівна 2019 Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.) c.38-41
Публікація - Матеріали конференції Еколого-правова наука як чинник верховенства права та екологічного правопорядку в Україні Краснова Марія Василівна 2019 Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України c.75-77
Публікація - Наукова стаття Науково-правові питання екологічного оцінювання Краснова Марія Василівна 2018 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки в.2(107) c.47-51
Публікація - Тези Вклад В. К. Попова у формування науки екологічного права Краснова Марія Василівна 2019 Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.) c.45-47
Публікація - Енциклопедія Витрати екологічні; витрати на відтворення природних ресурсів; екологічне інформаційне забезпечення; нормативний спосіб обчислення шкоди; об’єкти екологічного права // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. ; Т. 14: Екологічне право Краснова Марія Василівна 2018 Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого т.14 c.83-85, 85-88,283-284,533-534,539-5
Публікація - Матеріали конференції Екологізація як пріоритетний напрямок розвитку аграрного права і законодавства Краснова Марія Василівна 2018 Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матеріали наук.-практичн. конф. (Харків, 20 квітня 2018 р.) / за заг. ред.. А.М. Статівки. – Харків: Юрайт, 2018. – 414 с. c.20-23
Публікація - Матеріали конференції Сучасні тенденції розвитку екологічного права Краснова Марія Василівна 2018 Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / за заг. ред.. д.ю.н., проф.. В.М. Єрмоленка. – К., 2018. c.58-62
Публікація - Матеріали конференції Еволюційні тенденції розвитку екологічного права Краснова Марія Василівна 2018 «Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України»: матер.конф.(м. Одеса, 7-10 червня 2018 року). c.44-48
Публікація - Наукова стаття Екологічне оцінювання: науково-правові аспекти Краснова Марія Василівна 2018 Juridic national: Teorie si Practica в.4 c.110-113
Публікація - Тези Науково-правові питання екологічного оцінювання Краснова Марія Василівна 2018 https://law.knu.ua/ua/scientific-events-in-knu/4198
Публікація - Тези Формы межгосударственных интеграционных процессов и их влияние на развитие экологического права Краснова Марія Василівна 2018 Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018 c.50-52

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua