HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Погорецький Микола Анатолійович
д.ю.н. завідувач кафедри Правосуддя

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: збір інформації, навички ораторського мистецтва і ділового спілкування, навик зворотного зв'язку, вміння вирішувати конфлікти, лідерські навички.
Організаційно-управлінська компетентність: делегування повноважень, розподіл рішень, навички планування
Інші професійні навички: інтелектуальний рівень, навички аналізу, синтезу та узагальнення, знання специфіки конкретного виробництва, знання формальних принципів управління.
Області професійних інтересів: Загальні засади кримінального процесу;Кримінально-процесуальні правовідносини;Докази і доказування в кримінальному процесі;Використання результатів негласних розслідувань у кримінальному процесі;Методика розслідування окремих видів злочинів;Оперативно-роз

Цифрові компетенції:

Обробка інформації:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального процесу України
2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2014/15 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2015/16 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Прокурор в кримінальному провадженні
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Процесуальний статус учасників кримінального провадження
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Прокуратура в системі державних органів: м1 - Органи прокуратури та їх структура; м2 - Організація діяльності органів прокуратури Прокуратура в системі державних органів: м1 - Органи прокуратури та їх структура; м2 - Організація діяльності органів прокура
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право Кримінально-процесуальне право Кримінально-процесуальне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Процесуальний статус учасників кримінального провадження Процесуальний статус учасників кримінального провадження Процесуальний статус учасників кримінального провадження
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Теорія та практика доказів і доказування в юридичному процесі
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Кримінально-процесуальне доказування
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Докази і доказування у кримінальному провадженні
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Теорія та практика доказів і доказування в юридичному процесі

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2011 р. до 2012 р. - в.о. завідувача кафедри правосуддя юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2012 р. до т.ч. - завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2012 р. до т.ч. - голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 12.00.08; 12.00.09; 12.00.10, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2018 р. до т.ч. - голова науково-практичної ради, Рада адвокатів Київської області, Юридична практика

Навчання та стажування

з 1981 р. до 1985 р. - навчався в Харківському юридичному інституті на прокурорсько-судовому факультеті (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю “правознавство", отримав кваліфікацію "юрист".
з 1994 р. до 1997 р. - здобувач кафедри кримінального процесу Харківського юридичного інституту (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 на тему: "Правовідносини слідчого з органом дізнання, начальником слідчого відділу та прокурором"
з 2001 р. до 2006 р. - докторант Національної академії Служби безпеки України, захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 на тему: "Теоретичні і практичні проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі (за матеріалами практики органів СБ України)"
з 2009 р. до - отримав вчене звання професора кафедри кримінально-правових дисциплін,
з 2010 р. до - присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»,
з 2012 р. до 2015 р. - стажування, Головне слідче управління МВС України
з 2015 р. до 2018 р. - стажування, Головне слідче управління Національної поліції України
з 2013 р. до - стажування, Головне слідче управління Служби безпеки України
з 11.06.2018 до 15.06.2018 - науково-педагогічне стажування в Гуманітарно-природному університеті в Сандомирі на тему: «Заклади Вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців» за фахом «Юридичні науки», Польща
з 04.02.2019 до 08.02.2019 - учасник міжнародної програми в Раді Європи «Успішне звернення до ЄСПЛ: від теорії до практики», Страсбург, Франція

Іноземна мова

Російська A1
Англійська B2
Португальська B2
A1

Додаткова інформація

Публікація - Погорецький М. А. Криміналістична тактика: навч. посіб. / За ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, с.н.с. Д. Б. Сергєєвої. К., 2016. 244 с.
Публікація - Погорецький М. А. Криміналістична тактика: навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, с.н.с. Д. Б. Сергєєвої. – К., 2016. – 244 с.
Публікація - Погорецький М. А. Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні: монографія / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, І. О. Сухачова та ін; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2016. – 268 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: монографія: в 2 ч. / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергеєва, Л. І. Щербина; за ред. д.ю.н., проф. М.А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2016. – Ч. 2. – 256 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: монографія: в 2 ч. / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергеєва, Л. І. Щербина; за ред. д.ю.н., проф. М.А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2016. – Ч. 1. – 208 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Прокурорський нагляд за законністю здійсненняконтролю за вчиненням злочину / М. А. Погорецький // Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 223-226.
Конференція - Погорецький М. А. Прокурорський нагляд за дотриманням законів на початковому етапі досудового розслідування: окремі проблемні питання / М. А. Погорецький // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні: збірник матеріалів науково-практичної конференції ( м. Київ, 26 листопада 2015 року) / відп. ред. д-р юрид. наук проф. М. А. Погорецький; Київський національний університет імені Т. Шевченка
Публікація - Погорецький М. А. Порівняльно-правове дослідження інституту адвокатури як суб’єкта реалізації правана правову допомогу / Рецензія на книгу: Вільчик Т. Б. Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні: монографія / Т. Б. Вільчик. – Х.: Право, 2015. – 400 с./ М. А. Погорецький, О. Г. Яновська // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 186-188.
Публікація - Погорецький М. А. Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 113-123.
Публікація - Погорецький М. А. Гарантії адвокатської таємниці у рішеннях Європейського суду з правлюдини та їх імплементаційний вплив на кримінальне процесуальне законодавство України і правозастосовну практику / М. А. Погорецький, М. М. Погорецький // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 77-87.
Публікація - Погорецький М. А. Система засобів охорони державної таємниці щодо діяльності оперативних підрозділів правохоронних органів / М. А. Погорецький, О. О. Сухачов // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 25. ‒ С. 24‒37.
Публікація - Погорецький М. А. Застосування провокації в ході негласних розслідувань: питання правомірності / М. А. Погорецький //Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 1. – С. 33-43.
Публікація - Погорецький М. А. Злочини у сфері банківського кредитування: документування оперативними підрозділами: монографія / М. А. Погорецький, О. О. Сухачов, І. О. Сухорада; за ред. д-ра юрид. наук., проф. М. А. Погорецького. – К. : ДП «Розвиток», 2016. – 290 с.
Публікація - Погорецький М. А. Фактичні дані та їх значеннядля документування оперативними підрозділами злочинів у сфері рефінансування Національним банком України вітчизняних банків / М. А. Погорецький, А. С. Кумилко // Вісник кримінального судочинства України. – 2015. – № 4. – С. 54-62.
Публікація - Погорецький М. А. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень кримінального процесуального кодексу України / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, О. Ю. Татаров // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 3. – С. 200-204.
Публікація - Погорецький М. А. Нова концепція кримінального процесуального доказування / М. А. Погорецький // Вісник кримінального судочинства України. – 2015. – № 3. – С. 63-79.
Публікація - Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії у механізмі розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування / О. В. Лисенко, М. А. Погорецький // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2015. –№ 1 (68). – С. 150 – 156.
Конференція - Погорецький М. А. Перспективи взаємозв’язку оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування у ході подальшої правоохоронної реформи в Україні / М. А. Погорецький // Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 3-ї річниці КПК України). – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС, 2015. – С. 301-307.
Публікація - Погорецький М. А. Наслідки відсутності рішень прокурора та слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій в матеріалах кримінального провадження / М. А. Погорецький// Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференціїм. Харків, 4 грудня 2015 р. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 65-70.
Публікація - Погорецький М. А. Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці під час проведення обшуку: проблемні питання / М. А. Погорецький, М. М. Погорецький // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнарод. наук. конф. (м. Одеса, 14 литопада 2015 р.) / уклад.: І. В. Гловюк, О. В. Малахова, Л. Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 7-12.
Публікація - Погорецький М. А. Конспірація оперативної установки: зміст та засоби / М. А. Погорецький, О. О. Сухачов // Збірник наукових праць СБ України. – 2015. – № 55. – С. 38-45. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативна установка як засіб документування оперативними підрозділами СБ України злочинів у сфері банківського кредитування / М. А. Погорецький, І. О. Сухорада // Науковий вісник СБ України. – 2015. – № 55. – С. 135-142. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Візуальне спостереження: підручник / О.М. Джужа, М.Л. Грібов, В.І. Василинчук, М.А. Погорецький, Д.Й. Никифорчук та ін. – К.: ДП «Розвиток», 2015. – 214 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / О.В. Бишевець, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та ін.; за ред. М.А. Погорецького та Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 536 с.
Публікація - Погорецький М. А. Співвідношення кримінального переслідування та кримінального обвинувачення / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми досудового розслідування: зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац.акад. внутр. справ, 2015. – C. 51-53.
Публікація - Погорецький М. А. Забезпечення доказування одержання неправомірної вигоди службовою особою негласними заходами: проблемні питання / М. А. Погорецький // Оперативно-розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням: матеріали круглого столу (Київ, 24 червня 2015 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, І. М. Купранець, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2015. – С. 184-186.
Публікація - Погорецький М. Прокурор у кримінальному процесі: щодо визначення функцій / М. Погорецький // Право України. – 2015. – № 6. – С. 86-95.
Публікація - Погорецький М. Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їхня роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі / М. Погорецький, І. Ізарова // Право України. – 2015. – № 5. – С. 149-156.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів ОРД у кримінальному судочинстві: процесуальні та криміналістичні аспекти / М. А. Погорецький // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнародного круглого столу (м. Одеса, 29 травня, 2015 р.) / відп. За вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук; НУ ОЮА; ПРЦ НАПрН України. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 217-222.
Публікація - Погорецький М. Кримінальна відповідальність суддів за постановлення неправосудного рішення (ст. 375 КК України) / М. Погорецький // Юридичний вісник України. – 2015. – № 23 (1040). – С. 6-7.
Публікація - Погорецький М. А. Початковий етап розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: монографія / М.А. Погорецький, В.В. Вовк, М.О. Ленко, В.А. Пентєгов, Д.Б. Сергєєва, І.В. Ткачов, Л.І. Щербина / за ред. проф. М.А. Погорецького – К.: НА СБ України, 2015. – 287 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. Кримінальна відповідальність суддів за постановлення неправосудного рішення (ст. 375 КК України) / М. Погорецький // Юридичний вісник України. – 2015. – № 22 (1039). – С. 6-7.
Публікація - Погорецький М. А. Науково-консультативний висновок з питань, що містяться в ухвалі Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ України від 23 грудня 2014 року / М. А. Погорецький, О. Ю. Татаров // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 264-266.
Публікація - Погорецький М. А. Науково-правовий висновок щодо питань відповідальності суддів у контексті відповідності конституції україни положень пункту 6 частини першої, пунктів 2,13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року №1682-VII / М. А. Погорецький, О. В. Марцеляк, С. В. Прилуцький // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 249-263.
Публікація - Погорецький М. А. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ст. 375 КК України: проблемні питання матеріального та процесуального права / М. А. Погорецький // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 223-234.
Публікація - Погорецький М. А. Актуальне навчальне видання з кримінального процесуального права/ Рецензія на книгу: Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К. В. Бєляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров та ін.; за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с./ М. А. Погорецький, О. П. Кучинська // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 283-284.
Публікація - Погорецький М. А. Науково-правовий висновок щодо тлумачення окремихположень Кримінальногопроцесуального кодексу України/ М. А. Погорецький, О. Ю. Татаров, О. Г. Яновська // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 270-275.
Публікація - Погорецький М. А. Початок досудового розслідування:окремі проблемні питання / М. А. Погорецький // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 93-103.
Конференція - Погорецький М. А. Неправосудність і незаконність судового рішення: поняття та співвідношення/ М. А. Погорецький //Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 169-171.
Конференція - Погорецький М. А. Нова концепція кримінального процесуального доказування та її реалізація в чинному КПК України / М. А. Погорецький // Актуальні питання доказування у кримінальному процесі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2015 року). – К.: Видавець, 2015. – С. 22-27.
Конференція - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність і кримінальнийпроцес: стан та перспективи взаємозв'язку / М. А. Погорецький // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксеологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ україни. / матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2015 року. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 27-29.
Конференція - Погорецький М. А. Використання результатів негласних слідчих(розшукових) дій у кримінальному процесуальномудоказуванні: окремі проблемні питання/ М. А. Погорецький // Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнар. симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.); за ред. докт. юр. наук, проф. І. Г. Богатирьова / Буковинський держ. фінансово-економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської обл.
Публікація - Погорецький М. Сучасне теоретико-практичне видання, присвячене концептуальним питанням якості кримінальних процесуальних рішень / Рецензія на книгу: Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень: монографія / Н. В. Глинська. – К.: Істина, 2014 . – 588 с. / М. Погорецький // Право України. – 2015. – № 3. – С. 192-196.
Публікація - Погорецький М. А. Співвідношення предмету криміналістики і оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Актуальні питання теорії та практики криміналістичної науки. Матер. Всеукр. науко-практ. конф., присвуяч. 50-річчя кафедри та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, 23 січня 2015 р. // Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Вид. дім "Гельветика". – С. 27–30.
Публікація - Погорецький М. А. Розслідування економічних злочинів: навч. посібник. – 2-ге вид., пере-роб. та доп. / М. А. Погорецький, О. О. Вакулик, Д. Б. Сергєєва; за ред. проф.М. А. Погорецького.– К.: ВД «Дакор», 2015. – 184 с.
Публікація - Погорецький М. А. Розслідування зайняття гральним бізнесом: процесуальні й криміналістичні засади: монографія / М. А. Погорецький, З. М. Топорецька. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.
Публікація - Погорецький М. А. Розслідування зайняття гральним бізнесом: навч. посібник / за ред. проф. М.А. Погорецького. – К.: Алерта, 2015. – 176 с.
Публікація - Погорецький М. А. Судоустрій України: підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К. : Юрінком Iнтер, 2015. – 344 с.
Публікація - Погорецький М. А. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького, доц. Д. Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 168 с.
Публікація - Погорецький М. А. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.
Публікація - Погорецький М. А. Поняття, сутність та види судового контролю у досудовому провадженні / М. А. Погорецький, В. М. Циткіч // Наука і правоохорона. – 2014. – № 3 (25). – Ч. 2. – С. 178-186.
Публікація - Погорецький М. А. Чимало новел закону про прокуратуру є непродуманим популізмом та марнотратством / М. А. Погорецький // Офіційний сайт Racurs.ua: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.racurs.ua/656-prokuratura-zakon.
Публікація - Погорецький М. А. Розслідування терористичного акту: метод. рек. / Н.К. Макаренко, М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва та ін. – К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – 120 с. – Таємно.
Публікація - Pogoretskyi Meaning of the Therm "Conspiration" in the Law of Ukraine and Other Countries / Pogoretskyi, O. Sukhachov // Internal Security. – 2014. – № 2: [Electronic resource]. – Access: http://.
Публікація - Погорецький М. А. Актуальні питання застосування міжнародних стандартів відкритості судової системи в Україні / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська // Слово національної школи суддів України. – 2014. – № 2 (7). – С. 39-48.
Публікація - Погорецький М. А. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: монографія / М. А. Погорецький, О. Л. Польовий, О. Г. Яновська. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 308 с.
Публікація - Погорецький М. А. Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: монографія / М.О. Ленко, М. А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва; за ред. проф. М.А. Погорецького. – К.: Алерта, 2014. – 300 с.
Публікація - Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення / М. А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – № 2 (33). – С. 137-141.
Публікація - Погорецький М. А. Арешт майна: проблемні питання / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів: матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2014 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, В. Р. Сливенко, П. В. Дерев’янко, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2014. – С. 142-145.
Конференція - Погорецький М. А. Проблеми доказування в кримінальному провадженні за новим КПК України / М. А. Погорецький // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., м. Одеса, 07 листопада 2014 р. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 6-8.
Публікація - Погорецький М. А. Використання негласного співробітництва на стадії досудового розслідування / М. А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва // Збірник наукових праць НА СБ України. – 2014. – № 53. – С. 188-196. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів / М. А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва // Науковий вісник НА СБ України, 2014 – № 54. – С. 187-196. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Процесуальне керівництво провадженням слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування грабежів та розбоїв / М. А. Погорецький, Ю. А. Кушнерик // Право і громадське суспільство: науковий журнал. – 2014. – № 1 (6): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2014-1.pdf
Публікація - Погорецький М. А. Поняття кримінально-процесуальних гарантій / М. А. Погорецький // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2 (10): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14pmakph.pdf.
Конференція - Погорецький М.А. Щодо назви та предмету теорії кримінального процесуального доказування: проблемні питання / М. А. Погорецький // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 270-272.
Публікація - Погорецький М. Відомий український вчений-криміналіст і педагог Віталій Костянтинович Лисиченко / М. Погорецький, М. Шумило // Право України. – 2014. – № 10. – С. 241-246.
Публікація - Погорецький М. Теорія кримінального процесуального доказування: проблемні питання / М. Погорецький // Право України. – 2014. – № 10. – С. 12-25.
Публікація - Погорецький М. А. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення / За заг. ред. проф. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – № 10-11. – 560 с.
Публікація - Погорецький М. А. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник / колектив авторів; за заг. ред. М. А. Погорецького, О.П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 560 с.
Публікація - Погорецький М.А. Гральний бізнес: історія та правове регулювання / М. А. Погорецький, З.М. Топорецька. – К. : ВД «Дакор», 2014. – 104 с.
Публікація - Погорецкий Н. А. О соотношении розыска, дознания и следствия по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. / Н. А. Погорецкий // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 9 (46). – С. 1972-1979.
Публікація - Погорецький М. А. Адвокатура України: підручник / М. А. Погорецький, О.Г. Яновська. – Юрінком Інтер, 2014. – 368 с.
Публікація - Погорецький М. А. Розслідування терористичних актів: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: Дакор, 2014. – 160 с.
Публікація - Погорецький М. А. Розслідування масових заворушень: навч. посібник / М. А. Погорецький, О.Ю. Татаров, Д.Б. Сергєєва та ін.; за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: Дакор, 2014. – 140 с.
Публікація - Погорецький М. А. Розслідування економічних злочинів. Навчальний посібник / М. А. Погорецький, О.О. Вакулик, Д.Б. Сергєєва. – К.: Дакор, 2014. – 176 с.
Публікація - Погорецький М. А. Захисник – суб’єкт доказування на досудовому провадженні за чинним КПК України: проблемні питання / М. А. Погорецький // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23 травня 2014 р.) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П.С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 480-482.
Публікація - Погорецький М. А. Щодо структури кримінального процесу / М. А. Погорецький // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (м. Київ, 4 квітня, 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 18-20.
Публікація - Погорецький М. А. Виявлення зайняття гральним бізнесом оперативно-розшуковими підрозділами / М. А. Погорецький, З.М. Топорецька // Юрист України. – 2014. – № 1. – С. 34-38.
Публікація - Погорецький М. А. Тимчасовий доступ до речей і документів у слідчій практиці СБ України / М. А. Погорецький // Державна безпека України. – 2014. – № 22–23. –С. 201–208. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Чинний КПК України: позитивні тенденції правового регулювання кримінального провадження та проблеми реалізації його норм / М. А. Погорецький // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – С. 3-6.
Публікація - Погорецький М. А. Методика виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з наданням послуг у сфері грального бізнесу / В.В. Чернєй, В.І. Василинчук, М. А. Погорецький та ін. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53373. – Нац. акад. внутр. справ. – № 53655; заявл. 27.11.13 ; зареєстр. 29.01.14.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у практиці СБ Українни / Актуальні питання питання удосконалення організації досудового розслідувкання в системі СБ України: взаємодія науки та практики: матер. круглого столу (м. Київ, 26 листопада 2013 р.). – К.: Центр нав.-наук. та нак.–практ видань НА СБ України, 2014. – С. 112–117
Публікація - Погорецький М. А. Розслідування терористичного акту: метод. рекоменд. / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та ін. / за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2013. – 144 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Розслідування терористичного акту: навчальний посібник / М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва, Р.Л. Чорний. – К.: НА СБУ, 2013. – 167 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Розслідування масових заворушень: навчальний посібник / М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва, Р.Л. Чорний. – К.: НА СБУ, 2013. – 155 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Сучасний тероризм: проблемні питання / М. А. Погорецький // Екстремізм, сучасні прояви та напрями боротьби з ним, матеріали круглого столу (м. Полтава, 12-13 грудня 2013 р.) / за ред. Е.В. Федосова. – К.: ФОП Кандиба Т.П., 2013. – С. 83-85.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі досудового розслідування зайняття гральним бізнесом / М. А. Погорецький, З.М. Топорецька // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. при РНБО України. – 2013. – № 3 (31). – С. 215-225.
Публікація - Погорецкий Н. А. Негласные следственные (розыскные) действия как средства доказывания в уголовном процессе Украины / Н. А. Погорецкий, Д. Б. Сергеева // Правовая доктрина и практика: международная конференция (г. Санкт-Петербург, 14 декабря 2013 г.): Фонд развития юридической науки.– Санкт-Петербург: Центр академических публикаций
Публікація - Погорецький М. А. Дискреція у чинному КПК України як один із чинників зловживань / М. А. Погорецький // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав, наук України та обговоренню п’ятитомної монографії "Правова доктрина України", Харків, 20-21 листоп. 2013 р. – X. : Право, 2013. – С. 615-618.
Публікація - Погорецький М. А. Відкритість та прозорість судової системи: проблеми реалізації міжнародних стандартів в Україні / М.А. Погорецький, О.Г. Яновська // Право і громадське суспільство. – 2013. – № 3: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2013-2.pdf
Публікація - Погорецький М. Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії та практики / М. Погорецький // Право України. – 2013. – С. 42-54.
Публікація - Погорецький Н. Криминалистические аспекты изучения личности преступника, совершившего терористический акт с помощью самодельного взрывного устройства / Н. Погорецкий, М. Ленко // Закон и жизнь. – 2013. – № 12. – С. 8–11.
Публікація - Погорецкий Н. Прокурорский надзор за использованием материалов оперативно-розыскной деятельносати в ходе досудебного расследования в соответствии с новым КПК Украины / Н. Погорецкий, И. Сухачова // Закон и жизнь. – 2013. – № 11. – С. 8–11.
Публікація - Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні гарантії: до визначення поняття / М. А. Погорецький // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2013. – С. 289-292.
Публікація - Погорецький М. А. Доказування у кримінальному процесі: поняття, зміст, структура / М.А. Погорецький // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 17-21.
Публікація - Погорецький М. А. Мета і завдання кримінального процесу / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми кримінальнго права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвячена ХХ-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). – Одеса: Фенікс 2013. – С. 505-508.
Публікація - Погорецький М. А. Криміналістичне забезпечення досудового провадження: проблеми теорії та практики / М. А. Погорецький // Сучасні проблеми криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвячена 100 річчю з дня народження д.ю.н., проф. В. П. Колмакова (м. Одеса, 27-28 вересня). – Одеса. – 2013. – С. 250-253.
Публікація - Погорецький М. А. Доступ до правосуддя у практиці Європейського суду з прав людини / М. А. Погорецький // Організація роботи та адміністрування в господарських судах України: матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 23-34 квітня). – Харків. – 2013. – С. 123-129.
Публікація - Погорецький М. А. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у доказуванні / М. А. Погорецький // Матеріали всеукраїнської науково-практичної “Актуальні питання досудового розслідування слідчими органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики”: Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 року). – К: “Хлі-Тек Прес”, 2013. – С. 186-193.
Публікація - Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні / М. А. Погорецький // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – Київ. – 2013. – № 1. – С. 270-277.
Публікація - Погорецький М. А. Застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях про злочин, учинені організованими злочинними угрупуваннями / М. А. Погорецький, О. І. Коровайко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журн.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. – К., 2013. – № 1 (29). – С. 234–242.
Публікація - Погорецький М. Щодо визначення поняття “організація” у криміналістичній науці та його співвідношення із криміналістичною тактикою / М. Погорецький, Д. Сергєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 93. – С. 14-17.
Курс - Погорецький М. А. Теорія судових доказів. Робоча навчальна програма / М. А. Погорецький, М. Є. Шумило, Д. Б. Сергєєва // Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Юрид.ф-т. – К., 2012. – 20 с.
Курс - Погорецький М. А. Теорія кримінально-процесуального доказування. Робоча навчальна програма / М. А. Погорецький, М. Є. Шумило, Д. Б. Сергєєва // Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Юрид.ф-т. – К., 2012. – 28 с.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукові аспекти виявлення осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини в минулі роки: монографія / Я. О. Морозова, М. А. Погорецький, М. В. Стащак та ін. – Київ: ДП “Розвиток", 2012. –188 с – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А.Міжнародно-правовий досвід у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків / М. А. Погорецький, Р.Ф. Черниш // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 192 – 196.
Публікація - Погорецький М. А. Відомий український вчений-правознавець та педагог Михайло Макарович Михеєнко(до 75-річчя з дня народження) / М. Погорецький, В. Шибіко // Право України. – 2012. – № 12. – С. 442–445.
Публікація - Погорецький М. Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції / М. Погорецький, О. Костюченко // Право України. – 2012. – № 12. – С. 35–41.
Публікація - Погорецький М. А. Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій в правозастосовну практику / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. при РНБО України. –2012. – № 2 (28). – С. 56–63.
Публікація - Погорецький М. А. Актуальні питання теорії доказів // М. А. Погорецький // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д. В., 2013. – С. 15-22.
Публікація - Погорецький М. А. Монография М.М. Михеенко «Доказывание в советском уголовном судопроизводстве» – фундаментальный научный труд по теории доказательств// Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном супроизводстве / М. М. Михеенко. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 136 с. – С. I–III.
Публікація - Погорецький М. А. Збірка взірців процесуальних документів та коментарі до них: упоряд. С.М. Алфьоров, С.М. Міщеко, В.І. Фаринник та ін.; заз заг. ред. В.І. Сліпченка. – К.: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 198 с.
Публікація - Погорецький М. А. Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадженя: упоряд. С.М. Алфьоров, С.М. Міщеко, В.І. Фаринник та ін.; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – К.: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 250 с.
Публікація - ПогорецькийМ.А. Співвідношення криміналістичної та оперативно-розшукової тактики в контексті нового КПК України / М. А. Погорецький // Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми: збірник матеріалів Міжнар. науково-практичної конф. З нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії та 80-річчя з дня народження відомого вченого криміналіста сучасності,
Публікація - Погорецький М. А. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю / М. П. Водько, М. А. Погорецький // Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина: підручник / За ред. С. П. Черних, М. П. Водька, О. Ф. Долженкова. – К.: Відділ редакційно-видавничої діяльності ДНДІ Міністерства МВС України, 2012. – С. 615–644. – Таємно.
Публікація - ПогорецькийМ.А. Проблемні аспекти використання інформації, отриманої від конфідентів, в інтересах кримінального судочинства / М. А. Погорецький, Р.Ф. Черниш // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 19 жовтня 2012 р., м. Харків. Вип. № 4. – Х.: ТОВ «Оберіг», 2012. – С. 230–234.
Публікація - Погорецький М. А. Докази і доказування / М. А. Погорецький, М.Є. Шумило // Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажіський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В. П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – С. 247–308.
Публікація - ПогорецькийМ.А. Оперативно-розшукова діяльність / Д.Й. Никифорчук, М. А. Погорецький, В.В. Василинчук та ін. // Мультимедійний навчальний посібник. Програмний продукт. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45707 від 20.09.2012 року.
Публікація - Погорецький М. А. Кіберзлочини: до визначення поняття / М. А. Погорецький, В.П. Шеломенцев // Вісник прокуратури, 2012. – № 8. – С. 89–96.
Публікація - Погорецький М. А. Криміналістична тактика: щодо визначення поняття / М. А. Погорецький, Д. Б Сергєєва // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pmasvp.pdf
Публікація - Погорецький М. А. Судова влада в Україні: до визначення поняття / І. С. Гриценко, М. А. Погорецький // Право і суспільство: науковий журнал. – 2012. – № 2. – С.23–27.
Публікація - Погорецький М. А. Механізм забезпечення прав учасників кримінального процесу / М. А. Погорецький // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС, 2012. – № 4. – С. 93–101.
Публікація - Погорецький М. А. Право на справедливий суд / І. С. Гриценко, М. А. Погорецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – №91. – С. 4–7.
Публікація - Погорецький М. А. Судова влада у системі гілок влади в Україні / І. С. Гриценко, М. А. Погорецький // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2012. – №1000. – С. 264–269.
Публікація - Погорецький М.А. Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС: монографія / М.А. Погорецький, С.В. Єськов, Д.Б. Сергєєва; За заг. ред. проф. М. А. Погорецького / МВС України, ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2012. – 282 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Кримінально-процесуальна форма / М. А. Погорецький // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС, 2012. – № 2. – С. 144–151.
Публікація - Погорецький М. А. Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика): монографія / М. А. Погорецький, І.І. Приполов В.О. Черков та ін.; за ред. проф. М. А. Погорецького; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 260 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Внесок професора В. К. Лисиченка в розвиток кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Криміналістична наука: витоки, сучасність та перспективи: збірник матеріалів I-ї Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю з дня народження В.К. Лисиченка та 92-річчю з дня народженняя І. Я. Фрідмана. – Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2012. – С. 22–25
Публікація - Погорецький М. А. Удосконалення взаємозв'язку оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування в новому КПК України та його реалізація в діяльності СБ України: проблемні питання / М. А. Погорецький // Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації в діяльності СБ України: матеріали міжвід. наук.-пр. конф., 27 березня 2012, м. Київ, НА СБУ. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – С. 191–196.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом / М. А. Погорецький // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І-го Міжнародного науково- практичного семінару; м. Острог, 16 березня 2012 року. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – С. 191-195.
Публікація - Погорецький М. А. Новели проекту нового КПК України щодо стадії досудового розслідування й заходи забезпечення їх реалізації в правозастосовній діяльності / М. А. Погорецький // Проблеми формування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х. : Видавець Строков Д. В., 2012. – С. 12–17.
Публікація - Погорецький М. А. Судовий контроль за законністю обрання запобіжного заходу взяття під варту / М. А. Погорецький // Проблеми застосування кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: матер. круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листоп. 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т вутр. справ, 2012. – С. 135­–138.
Публікація - Погорецкий Н. А. Судебно-следственные действия как средства тактики при рассмотрении уголовных дел в суде / Н. А. Погорецкий, Д. Б. Сергеева // Судебная власть и правосудие в сфере уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы: Материалы Междунар. научно-практ. конф. (Екатеринбург, 30-31 марта 2011 г.). – Екатеринбург, 2012. – Часть 2. – С. 117-120.
Публікація - Погорецький М. А. Виявлення та розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів: навчальний посібник / За заг. ред.: д.ю.н., проф. М. А. Погорецького, к.ю.н., проф. І.Р. Шинкаренка. – Одеса : ОДУВС, 2011. – 342 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Органи кримінальної юстиції України: основні напрями реформування / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності: Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 р.). Одеса: Фенікс, 2011. –С. 296–299.
Публікація - Погорецький М. А. Оптимізація умов морально-правового регулювання взаємин конфіденційного співробітництва / М. А. Погорецький, О. І. Козаченко // Науковий вісник КНУВС України. – К., 2011. – Вип.2. Ч. 2.– С. 98­–105. Реестр. № 5-345.
Публікація - Погорецький М. А. Наукові досягнення України: спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: Довідник / упоряд. М. А. Погорецький, С.М. Стахівський, О.Ю. Татаров та ін.; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького: у 5 т. Т. 3 (2007–2008 роки). – Харків: Видавець Строков Д. В., 2011. – 480 с., гриф МОН.
Публікація - Погорецький М. А. Наукові досягнення України: спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: Довідник / упоряд. М. А. Погорецький, С.М. Стахівський, О.Ю. Татаров та ін.; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького: у 5 т. Т. 2 (2004–2006 роки). – Харків: Видавець Строков Д. В., 2011. – 496 с., гриф МОН.
Публікація - Погорецький М. А. Наукові досягнення України: спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: Довідник / упоряд. М. А. Погорецький, С.М. Стахівський, О.Ю. Татаров та ін.; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького: у 5 т. Т. 1 (1992–2003 роки). – Харків: Видавець Строков Д. В., 2011. – 480 с., гриф МОН.
Публікація - Погорецький М. А. Концепції нового КПКУкраїни та їх реалізація в ході реформування кримінальної юстиції України /М. А. Погорецький // Международные стандарты прав человека и проблемы их реализации в уголовном судопроизводстве стран СНГ: матер. междунар. научн. практ. конф., 28-29 мая 2010 г., у 2-х кн. Кн.1. – Харьков: Право, 2011. – С. 143–147.
Публікація - Погорецький М. А. Проблеми взаємозв’язку оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу в контексті реформування кримінальної юстиції України / М. А. Погорецький // Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14 жовтня 2014 р.) / МВС України, Харьк. нац. ун-т внутр. справ; Кримиінологічна асоціація України. Х.: ХНУВС, 2011. – С. 190–193.
Публікація - Погорецький М. А. Негласні слідчі дії в проекті нового КПК України / М. А. Погорецький // Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу (Київ, КНУВС, 7 жовтня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С. – С. 160–161.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для порушення провадження у кримінальній справі про торгівлю людьми / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. при РНБО України. –2011. – № 24. – С. 175–185.
Публікація - Погорецький М.А. Правове забезпечення боротьби з кіберзлочинами в Україні: проблемні питання / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8 (122). – С. 30­–38.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства: проблемні питання / М. А. Погорецький, Г. С. Берест // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Випуск № 945. Серія «Право».– Харків – 2011. – С.256–260;
Публікація - Погорецький М. А. Протидія незаконному обігу наркотичних засобів: навч. посіб. / О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук, О. М. Стрільців та ін.; за ред. проф. Джужі. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. ­– 312 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів для порушення провадження у кримінальній справі: сучасний стан та напрями удосконалення / М. А. Погорецький // Сучасні проблеми теорії і практики оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3 червня 2011 р. – Запоріжжя: Юридичний ін.-т ДДУВС, 2011. – С. 106–115.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-рошукова діяльність у кіберпросторі / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури. – 2011. – № 3. – С. 58­–­63.
Публікація - Погорецький М. А. Докази у кримiнальному процесi: проблемнi питання / М. А. Погорецький // Часопис Нацiонального унiверситету “Острозька академiя”. Серiя “Право”. – 2011.­ – № 1(3): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pmappp.pdf.
Публікація - Погорецький М. А. Порушення провадження у кримінальній справі за матеріалами оперативно-розшуковох діяльності за чинним КПК України / М. А. Погорецький // Теорія та практика кримінального судочинства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 2011 р.) / МВС України, Харьк. нац. ун-т внутр. справ, Навч. наук. ін.-т підготовки фахівців для підрозділів слідства і дізнання, каф. крим. процесу. – Харків, 2011. – С. 43–47.
Публікація - Погорецький М. А. Удосконалення захисту прав і законних інтересів особи в кримінальному процесі України / М. А. Погорецький // Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві: матеріали наук. семінару 20 травня 2011 р. / ред. кол.: В.І. Борисов (голов. ред.). – Харків: ФІНН, 2011. – С. 31­–33.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативне опитування: поняття, сутність та види / М. А. Погорецький // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 22 квіт. 2011 р.: матеріали у 2 ч. – Запоріжжя: Юрид. ін.-т ДДУВС, 2011. – Ч. ІІ. – С. 134–138.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукове супроводження досудового розслідування терористичного акту, вчиненого з використанням вибухового пристрою / М. А. Погорецький, Г. С. Берест // Від громадського суспільства – до правової держави: Теорія і практика протидії злочинності: VІ міжнародна науково-практична конференція, 15 квітня 2011 р., м. Харків: Зб. тез доповідей. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 156–159.
Публікація - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази: поняття та співвідношення / М. Погорецький, Д. Сергєєва // Вісник національної академії прокуратури. – 2011. – № 1. – С. 45–51.
Публікація - Погорецький М. А. Правові й організаційно-процедурні основи здійснення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ в Україні. Загальна частина: навч. пос. / [ Б.І. Бараненко, Д.О. Бабічев, О.В. Бочковий та ін.]; за ред. А. В. Іщенка, Б. І. Бараненка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 360 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Гуманізація кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: проблемні питання / М. А. Погорецький // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку:матеріали круглого столу (м. Одеса, 18 лют. 2011 р.). – Одеса, 2011. – С. 67–71.
Публікація - Погорецький М. А. Теорія відбиття –– методологічна основа розробки теоретичних і практичних засад діяльності СБ України у сфері боротьби зі злочинністю / М. А. Погорецький // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2010. – № 20. – С. 64–70.
Публікація - Погорецький М. А. Новий КПК України повинен ґрунтуватися на європейських стандартах і національних традиціях / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. при РНБО України. ­­– 2010. – № 3. – С. 241–250.
Публікація - Погорецький М. А. Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на досудових стадіях кримінального процесу / М. А. Погорецький, І. О. Сухачова // Вісник Акад. прокуратури. – 2010. – № 4. – С. 64–70.
Публікація - Погорецький М. А. Попередження злочинів засобами оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності: матеріали наук.практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2010 р.) / МВС України; Харків. Нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010. ­– С. 13–15.
Публікація - Погорецький М. А. Щодо організації оперативно-розшукового документування незаконного відшкодування податку на додану вартість / М. А. Погорецький // Напрями удосконалення протидії правопорушень у сфері відшкодування ПДВ: зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ конф. (м. Ірпінь, 26–27 листоп. 2010 р.) / НУДПС України. – К.: Алерта. – С. 327–331.
Публікація - Погорецький М. А. Методика розслідування терористичного акту / Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергеєва, В. В. Литвин; за ред. проф. О. М. Джужі. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2010. – С. 287–306. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Вплив наукового надбання професора М. М. Михеєнка на розвиток теорії доказів у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: матеріали ІІ-ї міжн. наук.-практ. конф., присвяч. світлій памяті вчених-процесуалістів Київської школи (м. Київ, КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 25–26 листоп. 2010 р.). – К., 2010. – С. 86–89.
Публікація - Погорецький М. А. Актуальне дослідження соціально-правових і кримінологічних проблем рецидивної злочинності в Україні. / Рецензія на книгу: Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми: монографія / В. С. Батиргареєва. – Х.: Право, 2009. – 576 с. / О. М. Джужа, М. А. Погорецький // Наук. вісник Нац. акад. внутр. справ. – 2010. – № 5 (72). – С. 275–278.
Публікація - Погорецький М. А. Тактика використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих дій / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Міжн. наук-практ. конф. (м. Запоріжжя, 5 листоп. 210 р.): у 3 ч.. – Запоріжжя: Юрид. ін.-т ДДУВС, 2010. – Ч. 1. – С. 310–313.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативна служба МВС України: участь у боротьбі із злочинами у сфері наркообігу: навч. посіб. / М. А. Погорецький, А. А. Венедиктов, М. Л. Грібов та ін.; за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: НАВС, 2010. – 262 c. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. Пошукові ознаки об’єктів оперативного пошуку: поняття та сутність / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник Акад. управління МВС. – 2010. ­ – № 4 (16). – С. 114–121.
Публікація - Погорецький М. Проект закону України “Про приватну детективну діяльність” потребує удосконалення / М. Погорецький, О. Бусол // Наука і правоохорона, 2010. – № 3. – С. 27–32.
Публікація - Погорецький М. А. Правові та організаційно-тактичні засади участі підрозділів оперативної служби МВС України у боротьбі з наркозлочинами: монографія / М. А. Погорецький, А. А. Венедиктов, М. Л. Грібов та ін.; за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: НАВС, 2010. – 312 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навч. посіб. / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, С. В. Єськов та ін.; за ред. проф. К.В. Антонова, проф. Б. І. Бараненка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Про співвідношення оперативно-розшукового забезпечення та оперативно-розшукового супроводження кримінального судочинства / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали ІІ-ї міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8 жовт. 2010 р.): [у 2 т.]. – Одеса, 2010. – Т. 2. – С. 267–270.
Публікація - Погорецький М. Взаємовідносини держави, суспільства і злочинності: боротьба чи протидія? / М. Погорецький, В. Шелеменцев // Вісник прокуратури. – 2010. – № 9 (111). – С. 36–42.
Публікація - Погорецький М. А. Теорія доказів – методологічна основа оперативно-розшукового документування організованої злочинної діяльності / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. при РНБО України. – 2010. – № 22. – С. 175–185.
Публікація - Погорецький М. А. Складні питання, що виникають при призначенні судово-психіатричної експертизи / М. А. Погорецький, В. І. Сліпченко // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 8 (120). – С. 30–35.
Публікація - Погорецький М. А. Теорія відбиття та її значення для пізнання обставин злочину / М. А. Погорецький // Юрид. психологія та педагогіка: наук. журнал. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – № 1(7). – С. 69–78.
Публікація - Погорецький М. А. Роль оперативно-розшукової діяльності у кримінально-процесуальному доказуванні злочинів, пов’язаних з незаконною легалізацією автотранспорту / М. А. Погорецький, Є. В. Скрипа // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2010. – № 18–19. – С. 187–193.
Публікація - Погорецький М. Формування внутрішнього переконання осіб, які ведуть кримінальний процес, під час прийняття процесуальних рішень за матеріалами оперативно-розшукової діяльності / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори : В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 1047–1049.
Публікація - Погорецький М. Фіксація фактичних даних про злочини / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 1042–1043.
Публікація - Погорецький М. Фактичні дані (дані про факти) / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 1041.
Публікація - Погорецький М. Теорія доказів як методологічна основа використання матеріалів оперативно-розшуковій діяльності у кримінальному процесі / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 1011–1020.
Публікація - Погорецький М. Тактичний прийом в оперативно-розшуковій діяльності / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 1006–1007.
Публікація - Погорецький М. Тактика (оперативно-розшукова тактика) / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 967–968.
Публікація - Погорецький М. Судовий контроль за законністю проведення оперативно-розшукових заходів, що обмежують права та свободи людини і громадянина / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 960–963.
Публікація - Погорецький М. Структура оперативно-розшукової діяльності / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 950–953.
Публікація - Погорецький М. Співвідношення матеріалів оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальних доказів / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 939–941.
Публікація - Погорецький М. Співвідношення джерел фактичних даних в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному процесу і джерел кримінально процесуальних доказів / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 937–939.
Публікація - Погорецький М. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю МВС та СБ України (повноваження щодо порушення кримінальної справи) / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: [у 10 т.] / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 930–932.
Публікація - Погорецький М. Роль оперативно-розшукової діяльності у кримінально-процесуальному доказуванні / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 890–897.
Публікація - Погорецький М. Розшукова діяльність поліції Франції / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 885–887.
Публікація - Погорецький М. Розшукова діяльність поліції ФРН / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: [у 10 т.] / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 882–885.
Публікація - Погорецький М. Розшукова діяльність поліції Об'єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 879–882.
Публікація - Погорецький М. Результати оперативно-розшуковій діяльності / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: [у 10 т.] / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 853–854.
Публікація - Погорецький М. Протокол, що складається за результатами оперативно-розшуковій діяльності / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI : Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 810–811.
Публікація - Погорецький М. Прокурорський нагляд за дотриманням законів в оперативно-розшуковій діяльності / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В.В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 803–805.
Публікація - Погорецький М. Принципи оперативно-розшуковій діяльності / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 786–789.
Публікація - Погорецький М. Предмет теорії оперативно-розшуковій діяльності (сутність) / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI : Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 774–776.
Публікація - Погорецький М. Предмет судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю / М. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 773.
Публікація - Погорецький М. Предмет навчальної дисципліни “оперативно-розшукова діяльність” / М. Погорецький, І. Приполов // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 772.
Публікація - Погорецький М. Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності (теоретичні дослідження) / М. Погорецький, І. Приполов, В. Черков // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 764–768.
Публікація - Погорецький М. Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності (поняття) / М. Погорецький, І. Приполов, В. Черков // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 764.
Публікація - Погорецький М. Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності (історія ретроспективи наукових досліджень) / М. Погорецький, І. Приполов // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 761–764.
Публікація - Погорецький М. Пошук фактичних даних про злочини / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 750–751.
Публікація - Погорецький М. А. Поліграф в оперативно-розшуковій діяльності: генезис та перспективи використання / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 725–726.
Публікація - Погорецький М. А. Організація оперативно-розшукової діяльності (зміст) / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 673–674.
Публікація - Погорецький М. А. Опитування в оперативно-розшуковій діяльності / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 652–654.
Публікація - Погорецький М. Оперативно-тактична ситуація (тактична ситуація в оперативно-розшуковій діяльності) / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 645–646.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукові заходи поліції західноєвропейських країн у практиці Європейського суду з прав людини / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 636–638.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукові засоби / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 628–629.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшуковий захід / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 625–626.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 624–625.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукове пізнання / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 620–623.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукове забезпечення досудового розслідування / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 613–616.
Публікація - Погорецький М. Оперативно-розшукове документування (документування в оперативно-розшуковій діяльності, оперативне документування) / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 611–613.
Публікація - Погорецький М. Оперативно-розшукова характеристика злочинів (сутність) / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори : В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 603–605.
Публікація - Погорецький М. Оперативно-розшукова характеристика злочинів (поняття) / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 600–603.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова справа / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 591–592.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова інформація / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 570–572.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність (визначення) / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 547–548.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність (види матеріалів) / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 546–547.
Публікація - Погорецький М. Оперативне обслуговування об’єктів, територій і ліній оперативно-розшукової роботи та його види / М. Погорецький, О. Стрільців // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 529–532.
Публікація - Погорецький М. А. Об'єкт (предмет) судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 507.
Публікація - Погорецький М. А. Негласний відеозапис та негласне візуальне спостереження поліції США / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 496–497.
Публікація - Погорецький М. А. Негласна діяльність поліцейських органів США та використання її результатів в інтересах кримінального судочинства / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. Редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 492–495.
Публікація - Погорецький М. А. Методологія оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 450–453.
Публікація - Погорецький М. А. Методи пізнання в теорії оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 445–447.
Публікація - Погорецький М. А. Мета й завдання оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 440–444.
Публікація - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності, що використовуються у кримінальному судочинстві / М. А. Погорецький, В.І. Галаган, С.С. Чернявський // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 437.
Публікація - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як приводи і підстави для прийняття рішення про застосування заходів безпеки до учасників кримінального судочинства, членів їх сімей та близьких родичів / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 43
Публікація - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі Литви / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 434–436.
Публікація - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі Латвії та Молдови / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 431–434.
Публікація - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності (поняття) / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI : Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 429–431.
Публікація - Погорецький М. А. Легалізація оперативно-розшукової інформації / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 421–424.
Публікація - Погорецький М. А. Кримінально-процесуальна інформація в оперативно-розшуковій діяльності / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В.В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 414–416.
Публікація - Погорецький М. А. Кримінально-правова оцінка матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 414.
Публікація - Погорецький М. А. Кримінально-процесуальна оцінка матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 411–412.
Публікація - Погорецький М. А. Концепції боротьби зі злочинністю поліції західноєвропейських країн і США та їх реалізація в національному законодавстві і правозастосовній діяльності цих країн / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 400–402.
Публікація - Погорецький М. А. Конфіденційні відносини (сутність, правове регулювання) / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 396–398.
Публікація - Погорецький М. А. Контрольована поставка в діяльності поліції США та країн Західної Європи / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 388–389.
Публікація - Погорецький М. А. Зняття інформації з каналів зв’язку у ФРН та використання його результатів у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 321–322.
Публікація - Погорецький М. А. Зняття інформації з каналів зв’язку та телекомунікаційний контроль у США, використання його результатів у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 320–321.
Публікація - Погорецький М. А. Засоби пізнання в оперативно-розшуковій діяльності / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 279–282.
Публікація - Погорецький М. А. Доручення слідчого органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 228–230.
Публікація - Погорецький М. А. Документ в оперативно-розшуковій діяльності / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 223–225.
Публікація - Погорецький М. А. Відомчий контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності / М. Погорецький, В. Поливода // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 163–167.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів для порушення кримінальної справи / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 140–143.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстав для порушення кримінальної справи / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 137–140.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі країн колишнього СРСР / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 134–137.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для провадження слідчих дій / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 130–134.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для прийняття процесуальних рішень у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 127–130.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для отримання доказів у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 123–127.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для затримання підозрюваного / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 120–123.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для застосування примусових заходів у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 117–120.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності вербального походження для отримання доказів у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: [у 10 т.] / відп. редактори: В.В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 114–117.
Публікація - Погорецький М. А. Види оперативно-розшукових заходів / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 105–106.
Публікація - Погорецький М. А. Види матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 104–105.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємозв’язок розшуку і кримінального процесу за часів “Руської Правди” / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 101.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємозв’язок розшуку і кримінального процесу (XIV – XVIII ст.) / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редакт.: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 100–101.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу (20-ті – 50- ті ХХ ст.) / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 99.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу (за КПК України 1960) / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 98–99.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 98.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і криміналістики / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 97–98.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємозв’язок оперативно-розшукових, кримінальних та кримінально-процесуальних відносин / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 94–97.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємодія органу дізнання, уповноваженого на здійснення оперативно-розшукової діяльності та слідчого / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 87–88.
Публікація - Погорецький М. А. Агентурне проникнення поліції США у злочинні наркоугруповання / М. А. Погорецький // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. редактори: В. В. Коваленко, Є. В. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2010. – Т. VI: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – С. 31–33.
Публікація - Погорецький М. А. Досудове розслідування: стан та засади реформування / М. А. Погорецький // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи: матеріали наук.-практ. конф., 14 трав. 2010 р. / ред. колегія: В. В. Сташис (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Одіссей, 2010. – С. 224–228.
Публікація - Погорецький М. А. Щодо боротьби з корупцією у сучасних умовах розбудови України як правової демократичної держави / М. А. Погорецький // Наукові записки Харківського економіко-правового ун-ту: зб. наук. статей. – 2010. – Спец. вип. № 1 (8). – С. 51–62.
Публікація - Погорецький М. А. Формування внутрішнього переконання слідчого при прийнятті процесуальних рішень на підставі матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Філософські, методологічні й психологічні проблеми права: тези доп. ІІІ Всеукр. наук-теорет. конф. (м. Київ, 23 квіт. 2010 р.) / ред. кол.: В. В. Коваленко, М. В. Костицький, О. М. Джужа та ін. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 171–173.
Публікація - Погорецький М. А. Поняття організації оперативно-розшукової діяльності / Погорецький М. А., Шелеменцев В. П. // Кримський юрид. вісник. – Сімферополь, 2010. – Вип. 1 (8). – Ч. І. – С. 18–28.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства: поняття та сутність / М. А. Погорецький // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23 квіт. 2010 р.): матеріали: у 2 ч. – Запоріжжя: Юрид. ін-т ДДУВС, 2010. – Ч. ІІ. – С. 104–107.
Публікація - Погорецький М. А. Правовий статус начальника слідчого відділу за чинним КПК України / М. А. Погорецький // Проблеми діяльності слідчих органів внутрішніх справ України: тези доп. круглого столу (м. Київ, 2 квіт. 2010 р.) / ред. кол.: В. Д. Сущенко, О. М. Джужа, М. А. Погорецький та ін. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 3–11.
Публікація - Погорецький М. А. Транснаціональна злочинність: тенденції та заходи протидії / М. А. Погорецький // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 берез. 2010 р.) / редкол.: М. Г. Вербенський, В. Я. Горбачевський, Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа та ін.; вступне сл. М. Г. Вербенського. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ. – С. 176–178.
Публікація - Погорецький М. А. Сутність оперативно-розшуково характеристики злочинів / Погорецький М. А., Шеломенцев В. П. // Вісник Запорізького юрид. ін-ту Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ, 2010. – №1. – С. 237–245.
Публікація - Погорецький М. А. Щодо реформування досудового розслідування злочинів в Україні / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України: тези доп. круглого столу (м. Київ, 3 берез. 2010 р.): / ред. кол.: В. Д. Сущенко, О. М. Джужа, М. А. Погорецький та ін. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 101–104.
Публікація - Погорецький М. А. Агентурна робота органів внутрішніх справ: навч. посіб. для вищих навчальних закладів МВС України / М. А. Погорецький, О. І. Козаченко, В. О. Черков, О. М. Чистолінов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2010. – 192 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Поняття та сутність легалізації оперативно-розшукової інформації / М. А. Погорецький // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: Вид-во ЛДУВС, 2010. – Спец. вип. № 4. – С. 26–40.
Публікація - Погорецький М. А. Поняття оперативно-розшукової характеристики злочинів / М. А. Погорецький, В.П. Шеломенцев // Наук. вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – Вип. № 1. – С. 192–201.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативна установка: організація і тактика проведення підрозділами Оперативної служби МВС України: навч. посібник / М. А. Погорецький, М. Л. Грібов. – К.: ВРВ КНУВС, 2010. – 172 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова характеристика злочинів та її значення для теорії і практики контррозвідувальної діяльності / М. А. Погорецький, В. П. Шеломенцев // Наук. вісник Нац. акад. Служби безпеки України. – 2010. – № 32. – С. 12–21. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Досудове провадження в Україні: історія та перспективи / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства: матеріали круглого столу (Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 29 трав. 2009 р). – Дніпропетровськ: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 5–8.
Публікація - Погорецький М. А. Поняття кіберпростору як середовища вчення злочину/ М. А. Погорецький, В. П. Шеломенцев // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави: наук.-практ. журнал. – К.: НАСБУ. – 2009. – № 2 (2). – С. 77–81.
Публікація - Погорецкий Н. А. Рецензия на монографию Быргэу М. М. “Теоретико-управленческое понимание профилактики преступности: важная прикладная задача современной правоохранительной системы” / Н. А. Погорецкий, А. В. Ищенко, Р. А. Калюжный, Н. С. Карпов и др. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадського. Серия “Юридические науки”. – 2009. – № 2. – Т. 22 (61). – С. 438–439.
Публікація - Погорецький М. А. Корупція в Україні: нове антикорупційне законодавство та проблеми його практичної реалізації / М. А. Погорецький // Підготовка та підвищення кваліфікації оперуповноважених та слідчих щодо методик виявлення, розкриття і розслідування кримінальних справ про злочини з ознаками корупції: матеріали наук.-метод семінару (м. Київ, 10 груд. 2009 р.). – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2009. – С. 113–119.
Публікація - Погорецький М. А. Допуск адвоката як захисника до участі у кримінальних справах, матеріали яких становлять державну таємницю / М. А. Погорецький // Вісник Акад. правових наук. – 2009. – № 3 (59). – C. 209–220.
Публікація - Погорецький М. А. Доказування шахрайства з фінансовими ресурсами / М. А. Погорецький, Д. С. Паламар // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2009. – № 17. – С. 87–93. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Комп’ютерна система як знаряддя вчинення злочину / М. А. Погорецький, В. П. Шеломенцев // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. М. Каразіна. Серія “Право”. – 2009. – № 872. – Вип. 6. – С. 117–121.
Публікація - Погорецький М. А. Основні напрями протидії рейдерству як соціально-правовому явищу / М. А. Погорецький, О. Г. Кальман // Актуальні проблеми протидії рейдерству в Україні: зб. наук. праць / за заг. ред. В. М. Куца. – К.: Нац. акад. прокуратури України, 2009. – С. 21–36.
Публікація - Погорецький М. А. Проблеми протидії незаконному відшкодуванню податку на додану вартість засобами оперативно розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарської діяльності: зб. наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. семінару, 10 груд. 2009 р. / Нац. ун-т Держ. податкової служби України; Наук.-досл. ін-т фінансового права. – К.: Вік прінт, 2009. – С. 173–176
Публікація - Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниці: до визначення поняття / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2009. – № 11. – С. 88–96.
Публікація - Погорецький М. А. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю – важливий засіб забезпечення законності у цій сфері / Рецензія на книгу: Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності: монографія / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с. / М. А. Погорецький // Наук. вісник Київського нац. ун-ту внутр. справ: наук.-теоретич. журн. – 2009. – № 6. – С. 249–252.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування терористичного акту із застосуванням вибухового пристрою / М. А. Погорецький, Г. С. Берест // Вісник Запорізького юрид. ін-ту Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ, 2009. – № 4. – С. 211–225.
Публікація - Погорецький М. А. Судовий контроль за дотриманням конституційних прав людини у кримінальному процесі та оперативно-розшуковій діяльності: стан та перспективи розвитку / М. А. Погорецький // Забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов: матеріали Міжн. наук-практ. конф. (м. Київ, 4 груд. 2009 р.) / Держ. наук.-досл. ін-т МВС України; Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС
Публікація - Погорецький М. А. Оперативний пошук в контексті реформування кримінальної юстиції / М. А. Погорецький // Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах: матеріали наук.-практ. конф. на базі Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 28 листоп. 2009 р. / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Навч.-наук. ін-т підготовки фахівців кримінальної міліції. – Х. : ХНУВС, 2009. – С. 7–10.­
Публікація - Погорецький М. А. Поліграф: генезис і перспективи допустимості використання у кримінальному процесі та в оперативно-розшуковій діяльності / М. А. Погорецький // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності: матеріали ІV Міжн. наук-практ. конф. (Україна, м. Київ, 26–27 листоп. 2009 р.). – К.: КНУВС. – С. 97–103.
Публікація - Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниці у кримінальних справах проти основ національної безпеки України / М. А. Погорецький // Національні інтереси та проблеми забезпечення безпеки України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 5–6 листоп. 2009 р. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2009. – С. 23–25.
Публікація - Погорецький М. А. Проблеми правового регулювання охорони інтелектуальної власності / М. А. Погорецький // Збірник матеріалів щорічних традиційних засідань круглого столу з актуальних питань права інтелектуальної власності (2007–2009 рр.). – Київ: КНУВС, юр. фак., 2009. – С. 86–95.
Публікація - Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниціна стадії порушення кримінальної справи / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 30 жовт. 2009 р.): матеріали: у 2-х ч.с. – Запоріжжя : ЗЮІ ДДУВС, 2009. – Ч. 1. – С. 41–43.
Публікація - Погорецький М. А. Актуальне дослідження функції захисту в кримінальному судочинстві України / Рецензія на монографію: Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В. О. Попелюшко. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2009. – 634 с.] / М. А. Погорецький // Право України. – 2009. – № 10. – С. 280–283.
Публікація - Погорецький М. А. Криміналістика і оперативно-розшукова діяльність: взаємозв’язок та співвідношення (генезис і перспективи розвитку) / М. А. Погорецький // Криміналістика у протидії злочинності: тези доповід. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 жовт. 2009 р.); видання присвячене 45-річчю кафедри КНУВС. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2009. – С. 69–72.
Публікація - Погорецкий Н. А. Основания назначения судебно-психиатрической экспертизы / Н. А. Погорецкий, В. И. Слипченко // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: материалы Междунар. научн.-практ. конф., 24–25 июня 2009 г.; кафедра судебных экспертиз Московской гос. юрид. акад. – М., 2009. – С. 88–92.
Публікація - Погорецький М. А. Податок на додану вартість: генезис і проблеми протидії ухиленню від його сплати та незаконному відшкодуванню / М. А. Погорецький, Є. В. Коваленко // Вісник прокуратури. – 2009. – № 9. – С. 78–86.
Публікація - Погорецький М. А. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / М. А. Погорецький; відп. ред. Є. М. Моісеєв, Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2009. – Т. V: Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцейських організацій. – С. 70–71; 812–813.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність підрозділів органів внутрішніх справ в умовах надзвичайного стану: проблеми правового регулювання / М. А. Погорецький // Проблеми оперативно-технічного забезпечення діяльності оперативних підрозділів ОВС України: матеріали наук.-практ. семінарів (2007–2009 р.р.) – Сімферополь: Кр.ЮІ ОДУВС, 2009. – С. 22–29.
Публікація - Погорецький М. А. Попередження незаконного обігу наркотиків у вищих навчальних закладах МВС та СБ України / М. А. Погорецький, Д. В. Волков // Оперативно-розшукова діяльність: проблеми та шляхи їх розв’язання. Додаток до випуску № 3 Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка: у 2 ч. – 2009. – Ч. 2. – С. 21–30.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства на початку 20-х років 20-го століття / М. А. Погорецький // 90 років карному розшуку України та проблеми вдосконалення його діяльності в сучасних умовах боротьби зі злочинністю. Спец. вип. № 3 Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка: у 2 ч. – 2009. – Ч. 1. – С. 88–100.
Публікація - Погорецький М. А. Корупція і хабарництво на заочній формі навчання навчальних закладів МВС України та заходи протидії їм / М. А. Погорецький, Д. В. Волков // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем боротьби з орг. злоч. при РНБО України. – К., 2009. – № 20. – С. 122–130.
Публікація - Погорецький М. А. Удосконалення механізму декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей як один із чинників зниження рівня корупції в Україні / М. А. Погорецький, О. Ю. Бусол // Вісник Нац. акад. прокуратури України. – 2009. – № 2. – С. 85–92.
Публікація - Погорецкий Н. А. Обоснование производства уголовно-процессуальных действий / Н. А. Погорецкий // Бюллетень Уральского отделения Международной ассоциации содействия правосудию: научн.-теорет., информац. и практ. изд. – № 1 (1). – Екатеринбург, 2009. – С. 77–79.
Публікація - Погорецький М. А. Способи вчинення злочинів у кредитно-банківській сфері та їх значення для оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу / М. А. Погорецький, О. О. Сухачов // Кримський юрид. вісник. – Сімферополь, 2009. – Вип. 2 (6). – С. 14–22.
Публікація - Погорецький М. А. Рейдерство: причини та заходи протидії / О. Г. Кальман, М. А. Погорецький // Вісник Запорізького юрид. ін-ту Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ, 2009. – № 3. – С. 150–160.
Публікація - Погорецкий Н. А. Возбуждение уголовного дела по УПК Украины : проблемные вопросы / Н. А. Погорецкий // Закон и жизнь: междунар. науч.-практ. правовой журн. – Кишинев, 2009. – С. 19–23.
Публікація - Погорецький М. А. Корупція в Україні: стан та заходи протидії / М. А. Погорецький // Протидія корупції в Україні: взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства: матер. міжвід. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 квіт. 2009 р.). – К.: НВВ НА СБ України, 2009. – С. 41–43.
Публікація - Погорецький М. А. Особливості досудового провадження у справах про злочини проти інтелектуальної власності / М. А. Погорецький // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2009 р.): у 2 ч. – Запоріжжя: Юрид. ін.-т ДДУВС, 2009. – Ч. ІІ. – С. 84–88.
Публікація - Погорецький М. А. Удосконалення кримінально-процесуальних гарантій державної таємниці / М. А. Погорецький // Процесуальне та організаційне забезпечення діяльності органів досудового слідства і дізнання системи МВС України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 24 квіт. 2009 р.). – Сімферополь: Кримський юрид. ін-т Одеського держ. ун-ту внутр. справ, 2009. – С. 75–80.
Публікація - Погорецький М. А. Захист права інтелектуальної власності в мережі Іnternet за міжнародним та національним правом України / Погорецький М. А., Погорецька Н. В.// Інтелектуальна власність в ХХІ сторіччі: матеріали ІІІ міжн. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2009 р. / Уклад. В. М. Мамчур, Н. О. Халаїм. – К.: ІВЦ Вид-во “Политехника”, 2009. – С. 130–137.
Публікація - Погорецький М. А. Категоріальний апарат оперативно-розшукового документування / М. А. Погорецький // Наука – 2009: теоретичні і прикладні дослідження: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 23–24 квіт. 2009 р.). – Черкаси: СУЕМ, 2009. – С. 112–113.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування: методологічні аспекти / М. А. Погорецький // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10 квіт. 2009 р.). – Одеса: ОДУВС, 2009. – С. 313–314.
Публікація - Погорецький М. А. Власний розсуд у сучасному кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій та правозастосовній діяльності: Тези доп. та повід. наук.-практ. конф. (м. Київ, 3 квіт. 2009 р.); Вид. присвяч. пам’яті проф. А. Я. Дубинського. – К.: Атіка, 2009. – С. 340–345.
Публікація - Погорецький М. А. Щодо поняття “доказ” за проектом нового Кримінально-процесуального кодексу України / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2009. – № 3. – С. 94–101.
Публікація - Погорецький М. А. Внесок професора М. М. Михеєнка у теорію кримінально-процесуальних доказів / М. А. Погорецький // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права: матер. Міжн. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті професорів кафедри правосуддя М. М. Михеєнка та М. Й. Штефана. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – С. 28–31.
Публікація - Погорецький М. А. Охорона інтелектуальної власності в Україні засобами кримінальної юстиції / М. А. Погорецький // Юрид. радник. – 2009. – № 2 (28). – С. 87–92.
Публікація - Погорецький М. А. Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання / М. А. Погорецький // Право України. – 2009. – № 2. – С. 29–35.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у розслідуванні господарських злочинів / М. А. Погорецький // Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності : матеріали Міжн. постійно діючого наук.-практ. семінару. – Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2009. – С. 270–289.
Публікація - Погорецький М. А. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Право України. – 2009. – № 1. – С. 80–85.
Публікація - Погорецкий Н. А. Содержание оснований для производства следственных действий по УПК Украины / Н. А. Погорецкий // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью в современных условиях: материалы науч.-практ. конф. (г. Орел, 26 февр. 2009 г.). – Орел: ОЮИ МВД РФ, 2009. – С. 66–70
Публікація - Погорецький М. А. Методи пізнання в теорії ОРД / М. А. Погорецький // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: матер. ІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 31 січ. 2009 р.) / Ред. кол.: Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, О. М. Костицький та ін.; передмова О. М. Джужі. – К.: КНУВС, 2009. – С. 88–90.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова профілактика у системі заходів попередження відмивання коштів в Україні / М. А. Погорецький, О. Є. Користін // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2009. – № 15–16. – С. 95–99. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Джужи. – Київ: НАВСУ, 2009. ­– 564 с.
Публікація - Погорецький М. А. Роль оперативно-розшукової діяльності у доказуванні шахрайства з фінансовими ресурсами / Погорецький М. А., Паламар Д. С. // Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2008. – № 4. – С. 52–60. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Корисне дослідження економічної безпеки та попередження злочинів в інвестиційній діяльності банківських і фінансових установ. [Рецензія на книгу: Савченко О. О. Основи економічної безпеки і попередження злочинів у процесі інвестиційної діяльності банківських та фінансових установ: наук.-практ. посіб. / О. О. Савченко, Н. І. Новікова, Е. В. Рижков; за заг. ред. О. О. Савченка. – Донецьк: ДЮІ, 2008. – 164 с. / М. А. Погорецький //
Публікація - Погорецький М. А. Юридична природа правовідносин в оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 11–12 груд. 2008 р.). – Сімферополь: Крим. юрит. ін-т ОДУВС, 2008. – С. 19­–21.
Публікація - Погорецький М. А. Підвищення ефективності боротьби з сучасною контрабандою / М. А. Погорецький // Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2008. – № 3. – С. 65–67.
Публікація - Погорецький М. А. Проблеми національної безпеки України потребують адміністративно правового врегулювання / Рецензія на книгу: Ліпкан В. А. Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України: монографія / В. А. Ліпкан. – К.: Текст, 2008. – 440 с. / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журн.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем боротьби з орг. злоч. при РНБО України.
Публікація - Погорецький М. А. Опитування в оперативно-розшуковій діяльності / М. А. Погорецький, М. М. Руденко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем боротьби з орг. злоч. при РНБО України. – К., 2008. – № 19. – С. 58–65
Публікація - Погорецький М. А. Протидія організованій злочинності на каналі міжнародного студентського обміну / Погорецький М. А., Левковський В. Ф., Черняк А. М. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем боротьби з орг. злоч. при РНБО України. – К., 2008. – № 19. – С. 49–57.
Публікація - Погорецкий Н. А. Взаимодействие органов следствия и дознания при расследовании нераскрытых преступлений / Н. А. Погорецкий // Проблемы расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: материалы межвуз. научн. семинара (г. Москва, Акад. Управления МВД России, 13 ноября 2008 г.). – М.: АУ МВД РФ, 2008. – С. 82–86.
Публікація - Погорецький М. А. Використання можливостей оперативної служби у боротьбі із наркозлочинами/ М. А. Погорецький, А. В. Венедиктов // Наук. вісник Київського нац. ун-ту внутр. справ: наук.-теорет. журн. – 2008. – № 3. – Ч. 2. – С. 78–88.
Публікація - Погорецький М. А. Доказування у кримінальному процесі: гносеологічні і правові проблеми / М. А. Погорецький // Вісник Акад. правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 266–275.
Публікація - Погорецький М. А. Державна таємниця у кримінальному процесі України / М. Погорецький, Д. Куценко // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2008. – № 13–14. – С. 94–98.
Публікація - Погорецький М. А. Контрабанда в Україні: сучасний стан та заходи протидії / М. А. Погорецький // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2008. – № 13–14. – С. 81–85.
Публікація - Погорецький М. А. Причини вбивств на замовлення / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 31 жовт. 2008 р.): у 2 ч. – Запоріжжя: ЮІ ДДУВС, 2008. – Ч. 1. – С. 142–144.
Публікація - Погорецький М. А. Міжнародне співробітництво у сфері протидії комп’ютерній злочинності / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Юрид. радник. – 2008. – № 6 (26). – С. 6–9.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємозв’язок розшукової діяльності і кримінального процесу за Статутом кримінального судочинства 1864 р. / М. А. Погорецький // Сторіччя розшуку: історія, сучасність та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24 жовт. 2008 р.). – Одеса: ОДУВС, 2008. – С. 169–174.
Публікація - Погорецький М. А. Документування економічних злочинів: проблеми оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу / М. А. Погорецький, Є. О. Коваленко // Сторіччя розшуку: історія, сучасність та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24 жовт. 2008 р.). – Одеса: ОДУВС, 2008. – С. 114–116.
Публікація - Погорецький М. А. Підвищення ефективності протидії злочинності / М. А. Погорецький // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю: матеріали наук.-практ. конф. / Ред. кол.: В. І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2008. – С. 98–101.
Публікація - Погорецький М. А. Оптимізація судової влади у контексті судової реформи в Україні / М. А. Погорецький // Конституційні аспекти судової реформи: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 26–27 черв. 2008 р.); НЮАУ, ІВПЗ АПрН України. – Х.: Право, 2008. – С. 67–71.
Публікація - Погорецький М. А. Торгівля людьми: тенденції розвитку та заходи протидії / М. А. Погорецький // Боротьба з торгівлею людьми: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 26 черв. 2008 р.); Донецьк. юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка; Фонд Ганнса Зайделя. – Донецьк: Донецьк. юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – С. 106–109.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукове забезпечення досудового слідства / М. А. Погорецький // Слідча діяльність : проблеми теорії та практики: матеріали наук-практ. конф. та круглого столу (м. Дніпропетровськ, ДДУВС, 22 і 26 трав. 2008 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2008. – С. 162–165.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність і кримінальний процес: проблеми взаємозв’язку: монографія: у 2 ч. / М. А. Погорецький. – Луганськ: Луганський держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – Ч. 2 – 252 с. – Таємно. / Рецензії: 1. Берназ В. Д. Нова концепція взаємозв’язку оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу відповідає виклику часу / Берназ В. Д., Водько М. П., Поддобний О. О. // Південноукраїнський правни
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність і кримінальний процес: проблеми взаємозв’язку: монографія: у 2 ч. / М. А. Погорецький. – Луганськ: Луганський держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – Ч. 1 – 216 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Методологія науки оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ, 2008. – Спец. вип. № 4. – Ч. 2. – С. 3–9.
Публікація - Погорецький М. А. Взаємозв’язок мети та завдань ОРД і кримінального процесу: теоретико-правові проблеми / М. А. Погорецький // Кримський юрид. вісник. – Сімферополь, 2008. – Вип. 3 (4). – С. 5–12
Публікація - Погорецький М. А. Проект нового Кримінально-процесуального кодексу України в контексті реформування органів кримінальної юстиції / М. А. Погорецький // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ, 2008. – Спец. вип. № 3: Удосконалення норм кримінально-процесуального законодавства України. – С. 20–22.
Публікація - Погорецький М. А. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними картками потребує посилення / М. А. Погорецький, В. П. Шеломенцев // Юрид. радник. – 2008. – № 4 (24). – С. 100–104.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності вербального походження для отримання доказів у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2008. – № 9. – С. 71–84.
Публікація - Погорецький М. А. Проект Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” потребує подальшого удосконалення / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журн.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. – К., 2008. – № 18. – С. 303–313
Публікація - Погорецький М. А. Правовідносини у сфері взаємодії органів досудового слідства та підрозділів, що здійснюють ОРД / М. А. Погорецький, В. О. Черков // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2008. – № 11–12. – С. 155–161.
Публікація - Погорецький М. А. Концептуальные подходы к реформированию уголовной юстиции Украины / М. А. Погорецький // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи удосконалення досудового слідства: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 30 трав. 2008 р.). – Одеса: ОДУВС, 2008. – С. 3–8.
Публікація - Погорецький М. А. Мета і завдання кримінального процесу в новому КПК України / М. А. Погорецький // Українське правосуддя: здобутки та перспективи: матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Чернівці, 16 трав. 2008 р.). – Чернівці: Рута, 2008. – С. 363–368
Конференція - Погорецький М. А. Проблеми взаємодії органів дізнання і слідства при розслідуванні злочинів, вчинених організованими угрупуваннями / М. А. Погорецький // Актуальні проблеми взаємодії оперативних та слідчих підрозділів у протидії організованій злочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 квіт. 2008 р.). – Одеса: ОДУВС, 2008. – С. 30–34.
Публікація - Погорецький М. А. Роль творчої спадщини професора Е. О. Дідоренка в науковому розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу / М. А. Погорецький // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка: у 2 ч. – Луганськ: Вид-во ЛДУВС, 2008. – Спец. вип. № 1. – Ч. 1: Проблеми оперативно-розшукового супроводження кримінального судочинства в Україні. – С. 10–18
Публікація - Погорецький М. А. Забезпечення змагальності на досудовому слідстві / М. А. Погорецький // Часопис Акад. адвокатури України. – 2008. – № 1 (1). – С. 68–71.
Конференція - Погорецький М. А. Сприйняття обставин злочину особами, що ведуть кримінальний процес / М. А. Погорецький // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: тези доп. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 січ. 2008 р.) / Редкол.: Є. Д. Моісєєв, О. М. Джужа, М. В. Костицький та ін. – К.: КНУВС, 2008. – С. 140–143.
Публікація - Погорецький М. Проект Закону “Про приватно-детективну діяльність” – важливий крок в удосконаленні правового регулювання підприємницької діяльності і захисту законних прав та інтересів людини / М. Погорецький, О. Бусол // Юрид. радник. – 2008. – № 3 (23). – С. 72–76.
Публікація - Погорецький М. А. Запобігання та протидія злочинам правоохоронними органами України: монографія / О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд, І. О. Христич та ін.; за ред. проф. О. Г. Кальмана. – ДНТБ України, 2008. – 284 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Слідчі дії: поняття і класифікація / М. А. Погорецький // Наук. вісник Київського нац. ун-ту внутр. справ: наук.-теорет. журн. – 2008. – № 1.– С. 142–148
Публікація - Погорецкий Н. А. Влияние идей И. Я. Фойницкого на определение роли розыска в современном уголовном процессе / Н. А. Погорецкий // Стратегии уголовного судопроизводства: сб. матер. науч. конф. к 160-летней годовщине со дня рождения И. Я. Фойницкого; Отв. ред. Н. В. Радутная (+ CD-диск). – М. : Рап, 2008. – C. 82-85.
Публікація - Погорецький М. А. Теоретико-правові проблеми оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Наук. вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. – 2007. – № 4. – С. 22
Публікація - Погорецький М. А. Диспозитивність у кримінальному процесі: проблемні питання / М. А. Погорецький // Кримінальний процес України в контексті європейських стандартів судочинства: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 груд. 2007 р.) / Ред. кол.: О. М. Джужа, Н. В. Бочкарьов, С. М. Стахівський та ін. – К.: НУВС, 2008. – С. 130–133.
Конференція - Погорецький М. А. Боротьба з організованою злочинністю у сучасних умовах розвитку України потребує удосконалення / Рецензія на книгу: Джужа О. М. Організована злочинність в Україні та країнах Європи: посібник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, Н. В. Кулакова та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Джужі. – К.: РВВ КНУВС, 2007. – 248 с. / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал.; Міжвід.
Публікація - Погорецький М. Рейдерство в Україні: проблеми кримінальної відповідальності / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Юрид. радник. – 2008. – № 2 (22). – С. 15–19.
Публікація - Погорецький М. А. Співвідношення матеріалів оперативно-розшукової діяльності і доказів у кримінальній справі / М. А. Погорецький // Сучасні проблеми, тенденції і перспективи розвитку криміналістики та судової експертизи: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 9–10 листоп. 2007 р., присвяч. ювілею проф. М. В. Салтевського. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2007. – С. 349–353.
Публікація - Погорецький М. А. Роль кримінально-процесуальної інформації в ініціюванні оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2007. – № 9–10. – С. 125–132.
Публікація - Погорецький М. А. Підстави для проведення слідчих дій / М. А. Погорецький // Адвокат. – 2007. – № 10. – С. 3–7
Конференція - Погорецький М. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукового документування і досудового розслідування контрабанди / М. А. Погорецький // Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії злочинам у сфері економіки: зб. матеріалів. наук.-практ. конф. (Київський нац. ун-т внутр. справ, 24–25 жовт. 2007 р.,). – К.: КНУВС, 2007. – С. 28–31.
Конференція - Погорецький М. А. Актуальні проблеми кримінального процесу / Рецензія на книгу: Розовский Б. Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: Эссе / Б. Г. Розовский. – Луганск: РИО ЛАВД, 2004. – 600 с. / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. Журн.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. – К., 2007. – № 16. – С. 273–280.
Конференція - Погорецький М. А. Рейдерство в Україні: сутність та засоби протидії / М. А. Погорецький, М. І. Камлик, В. П. Шеломенцев // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журн.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. – К., 2007. – № 17. – С. 69–88.
Конференція - Погорецький М. А. Досвід ФРН використання даних контролю засобів телекомунікації у кримінальному судочинстві / М. А. Погорецький // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності: матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, КНУВС, 25–26 жовт. 2007 р.). – К.: Вид-во КНУВС, 2007. – С. 110–113.
Публікація - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності: до визначення поняття / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2007. – № 12. – С. 43–50.
Конференція - Погорецький М. А. Незаконне переправлення осіб через державний кордон: проблемні питання оперативно-розшукового документування та досудового розслідування / М. А. Погорецький // Проблеми теорії та практики реалізації правоохоронних функцій в охороні державного кордону: матеріали. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницьк, 22–23 листоп. 2007 р.). – Хмельницьк: Вид-во Нац. акад. Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, 2007. – С
Конференція - Погорецький М. А. Організована злочинність: тенденції розвитку та заходи протидії / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журн.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. – К., 2007. – № 16. – С. 99–110.
Публікація - Погорецький М. А. Затримання підозрюваного: проблеми обґрунтування рішення / М. А. Погорецький // Юрид. радник. – 2007. – № 6 (20). – С. 92–97.
Публікація - Погорецький М. А. Використання кримінально-процесуальної інформації в оперативно-розшуковій діяльності / М. А. Погорецький // Наук. вісник Київського нац. ун-ту внутр. справ: наук.-теорет. журн. – 2007. – № 2. – Ч. 2. – С. 115–124. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів для порушення провадження у кримінальній справі / М. А. Погорецький // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць / Ред. кол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.). – Х.: Кроссроуд, 2007. – Вип.14. – С. 169–180.
Публікація - Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М. А. Погорецький. – Х.: Арсіс ЛТД, 2007. – 576 с. / Рецензії: 1. Бахін В. П. Актуальне наукове дослідження функціонального призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі / В. П. Бахін, Н. С. Карпов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журнал.; Міжвід. наук.-досл.
Публікація - Погорецький М. А. Агентурна робота федеральних правоохоронних органів США у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів / М. А. Погорецький, І. В. Смирнова // Юрид. радник. – 2007. – № 5 (19). – С. 101–105.
Публікація - Погорецький М. А. Навчальний посібник “Комп’ютерна етика” – важливий крок на шляху правового регулювання етики комп’ютерних відношень в Інтернет-середовищі / Рецензія на книгу: Зеленецький В. С. Компьютерная этика. Морально-этические и правовые нормы для пользователей компьютерных сетей: учеб. пособие / В. С. Зеленецький, Л. Я. Филиппова. – Х.: “Кроссроуд”, 2006. – 212 с. / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (те
Публікація - Погорецький М. А. Види матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Наук. вісник Київського нац. ун-ту внутр. справ: наук.-теорет. журн. – 2007. – № 5. – С. 214–222
Публікація - Погорецький М. А. К вопросу о правоотношениях в оперативно-розыскной деятельности / М. А. Погорецький, М. Є. Шумило // Закон и жизнь: междунар. науч.-практ. правовой журн. – Кишинев, 2007. – С. 19–23.
Публікація - Погорецький М. А. Гносеологічні аспекти удосконалення оперативно-розшукової діяльності у сфері боротьби з організованою злочинністю / М. А. Погорецький // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ. Проблеми вдосконалення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у напрямку боротьби з організованою злочинністю: у 4 ч. – 2007. – Спец. вип. № 2. – Ч. 1. – С. 15–31.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі окремих країн СНД / М. А. Погорецький // Вісник Акад. адвокатури України. – 2007. – № 2 (9). – С. 99–105.
Публікація - Погорецький М. А. Щодо установлення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору 1932–1933 років в Україні та Голокосту єврейського народу (до проекту Закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України”) / М. А. Погорецький, Б. В. Романюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журн.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. – К.,
Публікація - Погорецький М. А. Проблеми взаємозв’язку оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу / М. А. Погорецький // Вісник Акад. правових наук України. – 2007. – № 3 (50). – С. 174–184.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Республік Латвії та Молдови / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2007. – № 9. – С. 122–128.
Публікація - Погорецький М. А. Основні напрями реформування Служби безпеки України за сучасних умов розбудови правової демократичної держави / М. А. Погорецький //З нагоди 15-річниці створення Служби безпеки України: матеріали. наук.-практ. конф. – К.: Наук. вид. відділ НА СБ України, 2007. – С. 162–164.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстав для порушення провадження у кримінальній справі / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2007. – № 8. – С. 51–58.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Литовської Республіки / М. А. Погорецький // Вісник Акад. прокуратури України. – 2007. – № 3. – С. 97–101.
Публікація - Погорецкий Н. А. Корпоративные конфликты о праве собственности в Украине и пути их решения / Н. А. Погорецкий, В. П. Шеломенцев // Закон и жизнь: междунар. науч.-практ. правовой журнал. – Кишинев, 2007. – С. 19–23. – Октябрь.
Публікація - Погорецький М. А. Порушення провадження у кримінальній справі органами СБ України за матеріалами оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2007. – № 8. – С. 101–107. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Порушення провадження у кримінальній справі органами СБ України за матеріалами оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2007. – № 8. – С. 101–107. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність як передумова кримінального процесу / М. А. Погорецький // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ: у 2 ч. – 2007. – Спец. вип. № 1. – Ч. 1: Удосконалення оперативної розробки об’єктів ОРД оперативними підрозділами органів внутрішніх справ у сучасних умовах. – С. 66–77.
Конференція - Погорецький М. А. Право власності у системі забезпечення національної безпеки України / М. А. Погорецький, В. П. Шеломенцев // Проблеми національної та міжнародної безпеки: матеріали. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 квіт. 2007 р.) / Київський нац. ун-т внутр. справ). – К., 2007. – С. 92–96.
Публікація - Погорецький М. А. Результати оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Право України. – 2007.– № 7. – С. 102–105.
Публікація - Погорецький М. А. Засоби пізнання злочину в оперативно-розшуковій діяльності і в кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Вісн. Акад. прокуратури України. – 2007. – № 1. – С. 77–82.
Публікація - Погорецький М. А. Кримінально-процесуальна оцінка матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2007. – № 1. – С. 121–129.
Публікація - Погорецький М. А. Шляхи удосконалення реалізації конституційного права обвинуваченого на захист / М. А. Погорецький // Вісник Акад. адвокатури України. –2007. – Вип.1 (8). – С. 28–33.
Публікація - Погорецький М. А. Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2007. – № 2. – С. 86–93.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукова інформація : до визначення поняття / М. А. Погорецький // Вісник Харківського нац. ун-ту внутр. справ. – 2007. – Вип. 36. – С. 13–19.
Публікація - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як приводи та підстави для прийняття рішення про забезпечення безпеки учасників кримінального процесу / М. А. Погорецький // Наук. вісник Київського нац. ун-ту внутр. справ: наук.-теорет. журн. – 2007. – № 1. – Ч. 2. – С. 141–148. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Методи пізнання в теорії оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ: наук.-теорет. журн. – 2007. – Вип. 1. – С. 70–79.
Публікація - Погорецький М. А. Результати оперативно-розшукової діяльності у практиці органів кримінальної юстиції / М. А. Погорецький. – К.: “КИТ”, 2007. – 64 с.
Публікація - Погорецкий Н. А. К вопросу о реализации права обвиняемого на защиту / Н. А. Погорецкий // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории и практики (к 5-летию УПК РФ). – М.: МГЮА, 2007. – С. 164–167.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності органів СБ України для застосування запобіжних заходів / М. А. Погорецький // Наук. вісн. Нац. акад. Служби безпеки України. – 2007. – № 27. – С. 180–188. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю / М. А. Погорецький // Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи: матеріали. міжн. наук.-практ. конф., 2–3 жовт. 2006 р. – К.: Вид-во Ген. прокуратури України; Акад. прокуратури України, 2007. – С. 124–127.
Конференція - Погорецький М. А. Оперативно-розшукові заходи: проблеми правового регулювання / М. А. Погорецький // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журн.; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем б-би з орг. злоч. – К., 2007. – № 14. – С. 135–145
Публікація - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як інформаційна основа прийняття рішень у кримінальному процесі / М. А. Погорецький // Наук. вісн. Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 4. – С. 300–306.
Конференція - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як привід до проведення слідчих дій / М. А. Погорецький // Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 24 листоп. 2006 р.). – Донецьк: Норд Комп’ютер, 2006. – С. 20–25.
Публікація - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як підстави до проведення окремих слідчих дій / М. А. Погорецький // Зб. наук. праць Нац. акад. Служби безпеки України. – К.: Вид-во НА СБ України, 2006. – № 17. – С. 84–88. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Про основні напрями удосконалення Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” / В. С. Зеленецький, М. В. Куркін, М. А. Погорецький // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць / Ред. кол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.). – Х.: “Кроссроуд”, 2006. – Вип. 11. – С. 206–217.
Конференція - Погорецкий Н. А. Использование материалов оперативно-розыскной деятельности для получения доказательств в уголовном процессе / Н. А. Погорецкий // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве: материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Киев, 22–23 июня 2006 г.): в 3 кн. – К.: Ун-т экономики и права “Крок”, 2006. – Кн. 2. – С. 31–36.
Конференція - Погорецький М. А. Щодо удосконалення законодавчого врегулювання діяльності Служби безпеки України в контексті положень Конституції України та розбудови правової демократичної держави / М. А. Погорецький // Проблеми законодавчого врегулювання діяльності Служби безпеки України в контексті положень Конституції України та побудови демократичного суспільства: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 лют., 2006 р., НКЦ “Інститут оперативної діяльності
Публікація - Погорецький М. А. Удосконалення правового врегулювання конфіденційних відносин у контексті проекту Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” / М. А. Погорецький // Наук. вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. – Вип. 2. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2006. – С. 340–346.
Публікація - Погорецький М. А. До проекту Концепції державної політики у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні / М. А. Погорецький // Вісник Запорізького юрид. ін-ту ДДУВС. – 2006. – № 4. – С. 166–173.
Публікація - Погорецький М. А. Правовий статус оперативно-розшукової діяльності в новому КПК України / М. А. Погорецький // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006. – № 1. – С. 160–168.
Публікація - Погорецкий Н. А. Обеспечение законности использования материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе средствами судебного контроля / Н. А. Погорецкий // Проблемы теории и практики уголовного процесса: история и современность. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. – С. 695–702.
Публікація - Погорецький М. А. До проекту Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” / М. А. Погорецький // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2006. – № 3 (7). – С. – 75–81. – Таємно.
Конференція - Погорецький М. А. Роль захисника при обранні запобіжного заходу підписки про невиїзд / М. А. Погорецький // Роль захисника на досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів не пов’язаних з взяттям під варту: матеріали міжн. наук.- практ. конф. (м. Харків, 22–23 лют. 2006 р.) / ред. кол. В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – Х.; К. : ПП „СЕРГА”, 2006. – С. 114–118.
Публікація - Погорецький М. А. Удосконалення інституту порушення провадження у кримінальній справі зав новим КПК України: окремі питання / М. А. Погорецький // Наук. вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. Актуальні питання кримінального процесу. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2006. – Спец. вип. № 1. – С. 28–35.
Публікація - Погорецький М. А. Предмет доказування у кримінальних справах про тероризм / М. А. Погорецький, В. П. Ємельянов // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2006. – № 1 (5). – С. 139–146. – Таємно.
Конференція - Погорецький М. А. Розгляд клопотань обвинуваченого та його захисника на досудовому слідстві в новому КПК України / М. А. Погорецький // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: матеріали міжн. наук.- практ. семінару (м. Харків, 1–2 груд. 2005 р.) / Редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – Х. ; К.: ЦНТ, „Гопак”, 2006. – С. 165–170.
Конференція - Погорецький М. А. Структурні елементи кримінально-процесуального доказування / М. А. Погорецький // Відповідальність за злочини в сфері господарської діяльності: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 5–6 жовт. 2005 р.) / Ред. кол.: В. В. Сташис (голов. ред) та ін. – Х.: Кроссроуд, 2006. – С. 139–143.
Публікація - Погорецький М. А. Теоретичні й практичні проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі (за матеріалами Служби безпеки України): автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: спец. спец. 12.00.09. / М. А. Погорецький. – К.: КНУВС, 2006. – 36 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Теоретичні й практичні проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі (за матеріалами Служби безпеки України): дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. / М. А. Погорецький. – К.: Нац. акад. Служби безпеки України, 2005. – 531 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин та проблеми удосконалення структури кримінально-процесуального доказування / М. А. Погорецький // Наук. вісник юрид. акад. Міністерства внутрішніх справ. Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин у сучасних умовах. – Дніпропетровськ: ЮА МВС, 2005. – Спец. вип. № 2 (25). – С. 283–288.
Публікація - Погорецький М. А. Удосконалення взаємодії органів слідства і дізнання в новому КПК України / М. А. Погорецький, Л. М. Леженіна // Питання реформування кримінального судочинства: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 25 листоп. 2005 р.). – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2005. – С. 423–429.
Публікація - Погорецький М. А. Удосконалення правового регулювання боротьби з тероризмом / М. А. Погорецький // Наук. вісник Нац. акад. Служби безпеки України. –2006. – № 24. – С. 200–208. – Таємно.
Конференція - Погорецький М. А. Проблеми використання досвіду діяльності спецслужб західних країн для удосконалення правового регулювання діяльності СБ України у боротьбі зі злочинністю / М. А. Погорецький // Проблеми правового регулювання діяльності органів державної безпеки в контексті реформування СБ України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, СБУ, 15 черв. 2005 р.). – К.: НКЦ “Інститут оперативної діяльності та державної безпеки”, 2005. – С. 95–103. –
Публікація - Погорецький М. А. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування – нове монографічне дослідження. [Рецензія на книгу: Астафьев Ю. В.Доказывание и оперативно-розыскная деятельность: проблемы соотношения и взаимодействия / Астафьев Ю. В., Изотова Н. В. – Курск: ФГУИПП. – 2002. – 256 с./ М. А. Погорецький. – Право і безпека: наук. журн. – Х.: Нац. ун-т МВС. – 2005. – Т. 4. – № 5. – С. 200–202.
Публікація - Погорецький М. А. Подолання протидії організованої злочинності в ході досудового слідства / М. А. Погорецький, В. П. Сапальов // Зб. наук. праць Нац. акад. Служби безпеки України. – К.: НА СБУ, 2005. – № 13. – С. 148–152. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Співвідношення джерел судових доказів і джерел матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Наук. вісник Нац. акад. Служби безпеки України. – 2005. – № 23. – С. 129 –137. – Таємно.
Конференція - Погорецький М. А. До питання про удосконалення юридичної освіти слідчих / М. А. Погорецький // Проблеми вдосконалення підготовки слідчих та експертів в умовах реформування правоохоронної системи в Україні: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 10 черв. 2005 р.). – Львів: ЮІ МВС, 2005. – С. 285–289.
Публікація - Погорецький М. А. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю: окремі питання практики застосування (за матеріалами Харківської області) / М. А. Погорецький, Ю. Д. Долгов // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС ім. 10-ти річчя незалежності України: наук.-теорет. журн. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – Спец. вип. 4: Методологічні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах. – С. 175–184. – Таємно.
Публікація - Погорецкий Н. А. Актуальное исследование проблем соотношения и взаимодействия доказывания и оперативно-розыскной деятельности. Рецензія на книгу: Астафьев Ю. В. Доказывание и оперативно-розыскная деятельность: проблемы соотношения и взаимодействия / Ю. В. Астафьев, Н. В. Изотова – Курск: ФГУИПП. – 2002. – 256 с./ Н. А. Погорецкий // Рос. следователь. – М., 2005. – № 11. – С. 61–62.
Конференція - Погорецький М. А. Матеріали оперативно-розшукової діяльності і докази у кримінальному процесі: проблеми співвідношення / М. А. Погорецький // Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24–25 трав. 2005 р.) / Відп. за вип. Ю. М. Грошевий, М. І. Панов. – Х.: НЮАУ, 2005. – С. 617–621.
Публікація - Погорецький М. А. Джерела судових доказів / М. А. Погорецький // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць / Ред. кол.: Ю. В. Баулін (голов. редактор). – Х.: Право, 2005. – Вип. 10. – С. 167–178.
Публікація - Погорецький М. А. Навчальна програма спеціальної дисципліни СД-1 “Основи та правове регулювання оперативно-розшукової діяльності органів СБ України” / М. А. Погорецький, С. Є. Кучерина. – Х.: ІПСК для СБУ в складі НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2005. – 36 с. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Оперативно-розшукові заходи: поняття і види / М. А. Погорецький // Державна безпека України: наук.-практ. зб. НАН України і СБ України. – К., 2005. – № 1 (3). – С. 62–67. – Таємно.
Публікація - Погорецький М. А. Використання екстрасенсорики в оперативно-розшуковій діяльності / М. А. Погорецький, М. В. Даньшин // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС ім. 10-ти річчя незалежності України: наук.-теорет. журн. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – Вип. 2. – С. 164–168.
Публікація - Погорецький М. А. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстав для затримання підозрюваного / М. А. Погорецький // Процесуальні гарантії дотримання конституційних прав громадян у кримінальному судочинстві: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 26 листоп. 2004 р.). – Донецьк: ДІВС, 2005. – С. 9–13.
Конференція - Погорецький М. А. Питання попередження службових злочинів у сфері господарської діяльності оперативно-розшуковими заходами / М. А. Погорецький // Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 9 листоп. 2004 р.) / Редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 147–149.
Публікація - Погорецький М. А. Поняття судового доказу і його значення для оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів СБ України / М. А. Погорецький // Наук. вісник Нац. Акад. Служби безпеки України. – 2005. – № 22. – С. 176–182. – Таємно.
Конференція - Погорецький М. А. Інформатизація оперативно-розшукової діяльності і проблеми інформаційної безпеки: правовий аспект / М. А. Погорецький // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ., 20–21 квіт. 2004 р.). – К.: НАВСУ, 2005. – Ч. 1. – С. 114–120.
Публікація - Погорецький М. А. Об’єкт оперативно-розшукової діяльності / М. А. Погорецький // Вісник Луганської акад. МВС ім. 10-ти річчя незалежності України. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – Спец. вип. № 3. – Ч. 1: Методологічні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах. – С. 93–102. – Таємно.
Публікація - Погорецький М., Кучинська О. Актуальне наукове дослідження предмета регулювання кримінального процесуального права / Рецензія на книгу: Лоскутов Т. О. Предмет регулювання кримінального процесуального права: монографія / Т. О. Лоскутов. – К. : Юридичний світ, 2016. – 416 с. Право України. 2016. № 9. С. 196-198.
Публікація -
Публікація - Погорецький М., Кучинська О. Актуальне наукове дослідження предмета регулювання кримінального процесуального права / Рецензія на книгу: Лоскутов Т. О. Предмет регулювання кримінального процесуального права: монографія / Т. О. Лоскутов. – К. : Юридичний світ, 2016. – 416 с. Право України. 2016. № 9. С. 196-198.
Публікація - Погорецький М. А., Гринюк В.О. Визначення прокурором підслідності кримінального провадження. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 60-68.
Публікація - Погорецький М. А., Гринюк В.О. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 186-192.
Публікація - Погорецький М. А., Подобний О.О. Сучасне наукове дослідження, присвячене питанню формування політики протидії кримінальним правопорушенням в Україні (оперативно-розшуковий аспект). Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 207-210.
Публікація - Погорецький М. А., Сергєєва Д.Б. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 188-191.
Публікація - Погорецький М. А., Чернявський С. С., Чернєй В. В. та ін. Оперативна установка: підручник. За ред. В. В. Чернєя. К. : Нац. акад. СБУ, 2016. 216 с.
Конференція - Pogoretskyi M. Problematic issues of implementation of the guarantees of the victim’s procedural status in the criminal proceedings of Ukraine. Fifth International scientific conference on the topic of “The forensic process and the participation of victims in criminal proceedings” (Wroclaw, 22 November 2016). Wroclaw, 2017. P. 4-5.
Конференція - Погорецький М. А Охорона державної таємниці в діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.); упоряд. к.ю.н., доц. В.С. Бондар, к.ю.н. М.В. Кривонос. Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справім. Е.О. Дідоренка, 2017. С. 396-400.
Публікація - Pogoretskyi M. Procedural status of victim under the Criminal Procedure Code of Ukraine (2012) and its implementation issues. Ochrona prawna pokrzywdzonego. Pod redakcja Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthill, Justyny Zylinskiej. Wroclaw, 2017. P. 15-25.
Публікація - Погорецький М. А. Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит : навч. посіб. За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. П. Кучинської; д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького; д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. К.: Алерта, 2017. 862 с.
Публікація - Погорецький М. А. Криміналістична тактика: навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, с.н.с. Д. Б. Сергєєвої. 2-ге вид. доп. та перер. К., 2017. 244 с.
Публікація - Погорецький М. А., Волкотруб С. Г. Удосконалення кримінального процесуального законодавства України щодо підслідності органів досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 71-80.
Публікація - Погорецький М. А., Кучинська О. П. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень чинного законодавства України. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 164-173.
Конференція - Погорецький М. А. Про основні напрями реформування СБ України. Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення. Київ: ВПЦ «Київський Університет», 2017. С. 27-28.
Конференція - Погорецький М. А. Проблемні питання притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України. Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квітня 2017 р. За ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес.
Публікація - Погорецький М. А., Сергєєва Д. Б. Співвідношення криміналістичної методики та організації розслідування злочину. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. 19. С. 60-72.
Публікація - Погорецький М. А. Підслідність органів досудового розслідування: проблемні питання. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2017. Спец. № 1 (76). С. 332-339.
Конференція - Погорецький М. А. Дотримання правил підслідності у кримінальному провадженні: окремі проблемні питання. Процесуальні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 07 квітня 2017 р. Одеса : ОДУВС, 2017. С. 177-179.
Публікація - Погорецький М. А., Старенький О. С. Здійснення кримінального провадження щодо народних депутатів: окремі проблемні питання. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 79-90.
Публікація - Погорецький М. А. Вплив литовських статутів 1529, 1566, 1588 рр. Та законодавства російської імперії ХVІІІ-ХІХ ст.ст. на становлення інституту гарантій адвокатської таємниці у кримінальному процесі України. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. P. 182-204.
Публікація - Погорецький М. А., Сергєєва Д. Б. Проблемні питання реалізації процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. № 46. Том 2. С. 118-123.
Публікація - Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії як спосіб формування доказів: навчальний посібник. За заг. ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького. К.: НА СБ України, 2017. 92 с.
Конференція - Погорецький М. А. Сучасні концепції кримінального процесуального доказування. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 309-312.
Конференція - Погорецький М. А. Проблемні питання обшуку особи. Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 листоп. 2017 р.): у 2 ч. Редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. Ч. 1. С. 182-184.
Публікація - Погорецький М. А. П’ять років чинності кримінального процесуального кодексу: уроки для правотворчої діяльності. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 11-27.
Публікація - Погорецький М. А., Старенький О. С. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень чинного законодавства України (притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності). Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 234-243.
Публікація - Погорецький М. А., Старенький О.С., Баганець О. В. та ін. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні: монографія. За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького та С. С. Чернявського. К.: НАВС, 2017. 250 с.
Публікація - Погорецький М. А., Баганець О. В. Обшук особи у кримінальних провадженнях щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Право України. 2017. № 12. С. 62-73.
Конференція - Погорецький М. А. Вплив eтичних засад професійної діяльності адвоката в країнах ЄС на їх розвиток в Україні. Етичні засади адвокатської професії: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 12 грудня 2017 р.) (Відповідальний ред. д-р юрид. наук, проф. М. А. Погорецький). К. : Алерта, 2018. С. 73-83.
Публікація - Погорецький М. А. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. За ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н. П. Сизої. К.: Алерта, 2018. 232 с.
Публікація -

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net