HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
к.ю.н. доцент кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримала під час навчання медіації, застосовую при врегулюванні спору
Організаційно-управлінська компетентність: здійснюю керівництво науковим проектом, у якому працює 10 осіб
Інші професійні навички: добре обізнаний з процесами контролю якості (в даний час відповідаю за перевірку якості)
Області професійних інтересів: Цивільне процесуальне право, представництво у судах, медіація,

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Використання програмного забезпечення для редагування фотографій (фотограф-аматор)) використання комп’ютерних і мультимедійних технологій, цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільний процес України
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Учасники цивільного процесу
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми спрощеного провадження в цивільному судочинстві

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2005 до 2009 - викладач цивільного поцесуального права, Фінансово-правовому коледжі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Наука
з 2009 до 2018 - доцент кафедри правосуддя , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 10.08.2016 до 13.08.2016 - Paneuropska Vysoka Skola, Bratislava, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ INTERNSHIP «INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: EUROPEAN UNION EXPERIENCE AND ITS IMPLEMENTATION TO THE TRAINING OF LAWYERS»
з 4.02.2017 до 5.02.2017 - Центр курсової підготовки Українське бюро психофізіологічних досліджень та безпеки, пройшла навчальний курс "Психологічна оцінка достовірності інформаціїї, що повідомляються, на основі вербальних і невербальних критеріїв"
з 16.04.2018 до 20.04.2018 - Весняна правнича школа «Вплив законодавства Європейського Союзу на національні правові системи: досвід Литви та України».м. Київ. , Отримано сертифікат про проходження стажування
з 17.03.2018 до 18.03.2018 - Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Новації у процесуальних кодексах України", Отримано сертифікат про проходження стажування
з 16.03.2018 до - Участь у I Судовому форумі Асоціації Адвокатів України 16 березня 2018 року, м.Київ. ,

Іноземна мова

Англійська мова B1
Польська мова B1

Додаткова інформація

Публікація - VASYLIEVA-SHALAMOVA ZHANNA Osobliwości cywilnego pozwu pokrzywdzonego w ukraińskim postępowaniu karnym / Ochrona prawna pokrzyw dzonego. Pod redakcjaTomasza Kaczmarka, Wroclaw —2017. — С. 638—646. Wroclav CNFNNNZ GJKMOF.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Окремі аспекти судової та поза судової процедури врегулювання цивільно-правових спорів / науково-практична конференція «Альтернативи вирішення правових конфліктів» нац..унів «Києва-моглянська академія» 27 січня 2017 року м.Київ. 2017.- С.3-6.
Публікація - Vasylieva-Shalamova Zhanna Osobliwości cywilnego pozwu pokrzywdzonego w ukraińskim postępowaniu karnym / Z. Vasylieva-Shalamova // V Miedzynarodowej konferencji naukowej „PROCESOWO-KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA UDZIALU POKRZYWDZONEGO W POSTEPOWANIU KARNYM” (c.Wroclav 22 listopada 2016 r. ) Wyzsza Szkola Prava im. Heleny Chodkowskiej —W, 2017. — С. 21—22.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Учасники цивільного процесу» для студентів 2 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2017
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Інститут відводу судді у цивільному процесі право на захист чи зловживання правами / Міжнародна наукова конференція «Шістнадцяті осінні юридичні читання», (м. Хмельницький 20–21 жовтня 2017 року) в Хмельницькому університеті управління та права, 2017. — С. 170—172.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми спрощеного провадження в цивільному судочинстві» для студентів 1 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2017.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний процес України» для студентів іноземців 3 курсу ОКР «бакалавр» юридичного факультету – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2017
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Перспективи запровадження медіації в цивільному процесі України / Ж. В. Васильєва-Шаламова // цивільний процес на зламі століть : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування каф. цив. процесу (м.Харків, 20-21 жовт.2016 р.) / за заг.ред. К.В. Гусарова. – Х. : Право, 2016 С.136-138
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма «Актуальні проблеми спрощеного провадження в цивільному судочинстві» для студентів 1 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2016.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма з дисципліни «Учасники цивільного процесу» для студентів 2 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету К.: юридичний ф-т. КНУ, 2016.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма курсу «Цивільний процес України» для студентів 3 курсу ОКР «бакалавр» юридичного факультету / [Василина Н.В., Грабовська О.О., Захарова О.С. та ін.] – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2016
Публікація - Практикум з цивільного процесуального права України: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За заг.ред. І.С. Ярошенко. — К. : ВД Дакор, 2016. — 348с.
Публікація - Визначення компетентного суд / Автор-упорядник Т.В. Руда Видання виправлене і доповнене за ред. к.ю.н., доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової к.ю.н., доц. О.Ю. Костюченко. – К., 2016. — 60 с.
Публікація - Що потрібно знати у зв’язку із поданням позову до суду? / Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда Видання виправлене і доповнене за ред. к.ю.н., доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової к.ю.н., доц. О.Ю. Костюченко. – К., 2016. – 64с.
Публікація - Путівник для учасника цивільного процесу / Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда, видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н., доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової к.ю.н., доц. О.Ю. Костюченко. – К., 2016. – 176 с.
Публікація - Судові витрати у цивільній справі / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Судові витрати в адміністративній справі / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6
Публікація - Як подати цивільний позов до суду / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Як оскаржити судове рішення у адміністративній справі? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Що таке судовий наказ? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Виконання судових рішень у цивільних справах / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Чи можливо залагодити спір без суду? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.
Публікація - Як подати до суду адміністративний позов / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 c.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Наближення вищої освіти до потреб юридичної практики в Україні / Ж. В. Васильєва-Шаламова // INTERNSHIP «INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: EUROPEAN UNION EXPERIENCE AND ITS IMPLEMENTATION TO THE TRAINING OF LAWYERS» (august 10-13, 2016 r Bratislava, Slovak Republic), Paneuropska Vysoka Skola, — Bratislava, 2016. — C.23—26.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Окремі аспекти відводу судді(в) у цивільному процесі України. Друга міжнародна науково-практична конференція «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми» — 25.03.2016р., м.Київ. С. 381—385.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Підстави обмеження цивільної дієздатностності особи та доказування їх наявності в цивільному судочинстві / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Jurnalul juridic national: teorie şi practică / нац. юридч. журнал Теория и практика — 2015. — № 1. — С. 75—78.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Роль та місце перекладача у реалізації принципу мови судочинства у цивільному процесі України / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Вісник Академії адвокатури України. — 2015. — № 32. число 1 (32) — С. 59—67.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Окремі аспекти визначення поняття сторін в цивільному процесі України / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Міжнар.наук.-прак.конф. «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (м.Кошице, Словацька Республіка 26-27 лют. 2015 р.). / Університет Павла Йозефа Шафарика, Ф-т. права. — Кошице, 2015. — С. 70—73
Публікація - Васильева-Шаламова Ж. В. Отдельные аспекты определения судом оснований ограничения гражданской дееспособности физического лица и их доказывания в гражданском судопроизводстве / Ж. В. Васильева-Шаламова // «Legea si Viata» Международний научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь» Republicii Moldova, 2015. — № 2/2(278). — С. 12—15.
Публікація - Васильева-Шаламова Ж.В. Определение наличия оснований для ограничения дееспособности/ Ж. В. Васильева-Шаламова // Меж. наук.-прак. конф. «Актуальные проблемы современного публичного и частного права», 9 апреля 2015 года, Минск БГЕУ, С.129-131.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Проблеми запровадження медіації в цивільному судочинстві як європейські стандарти захисту / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Міжнар.наук.-прак.конф. «Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві випробування часом» (м.Київ, 26 верес. 2014 р.). / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. — К, 2014. — С. 55—58.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. До питання про поняття сторін як основних учасників цивільного процесу / Ж. В. Васильєва-Шаламова, К. П.Гуменюк // Актуальні проблеми держати і права: збірник наукових праць — 2014. — № 74. — С. 205—211.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Відвід судді(в) у цивільному процесі: деякі теоретико–прикладні аспекти / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Порівняльно-аналітичне право — 2014. — № 7. — C.66—69 // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.pap.in.ua/7_2014/19.pdf.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма з дисципліни «Учасники цивільного процесу» для студентів 2 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету К.: юридичний ф-т. КНУ, 2014.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма «Актуальні проблеми спрощеного провадження в цивільному судочинстві» для студентів 1 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2014.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма курсу «Цивільний процес України» для студентів 3 курсу ОКР «бакалавр» юридичного факультету / [Василина Н.В., Грабовська О.О., Захарова О.С. та ін.] – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2014, - 23 с. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http: // www.law.univ.kiev.ua/biblioteka/28 – literatura-kafedra-pravosuddia
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Окремі аспекти доказузування у справах про обмеження цивільної дієздатностності фізичних осіб / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Міжнар. Цивілістичний форум «Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення» (м.Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. — К, 2013. — С. 360—363.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма з дисципліни «Учасники цивільного процесу» для студентів 1 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2013.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма «Актуальні проблеми спрощеного провадження в цивільному судочинстві» для студентів 1 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2013.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма курсу «Цивільний процес України» для студентів 3 курсу ОКР «бакалавр» юридичного факультету . / [Кіреєва Н.О., Грабовська О.О., Захарова О.С. та ін.] ; – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012.
Публікація - Васильева-Шаламова Ж. В. Медиация в Украине: проблемы развития / Ж. В. Васильева-Шаламова // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 12: в 2 т. Т.2. – М.: ООО «Издательство «Юрист», 2012. – С.157 – 161.
Публікація - . Васильева-Шаламова Ж. В. О некоторых проблемах правовой регламентации процессуального статуса переводчика в гражданском процессе Украины и других странах СНГ: сравнительно-правовой аспект / Ж. В. Васильева-Шаламова // «Осуществление правосудия арбитражными (хозяйственными) судами и судами общей юрисдикции в сфере гражданского судопроизводства в России и других странах СНГ»: материалы Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 25—26 ноября 2012 г.)
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма з дисципліни «Особливості судочинства в різних категоріях цивільних справ:М1- особливості розгляду справ позовного та наказного проваджень; М2 особливості розгляду справ окремого провадження» для студентів 1 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2011.
Публікація - Васильева-Шаламова Ж. В. Некоторые проблемы реализации прав и обязанностей эксперта в гражданском процессе / Ж. В. Васильева-Шаламова // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 25—26 января 2011 г.) / Моск. гос. юрид. акад. — Москва, 2011. — С. 78—81.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Дослідження висновку експерта, як засобу доказування у цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // „Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення ” Збір. наук. праць Міжнар. наук.-прак. конф. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. — К, 20 травня 2010 м.Київ — С. 196—198.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Актуальні проблеми юридичної відповідальності експерта у цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // „Юридична відповідальність: Проблеми теорії та практики: Альманах права; науково-практичне видання.” – К.: Ін-т. Дер. і права ім.В.М.Корецького НАН України – К, 3 червня 2010 м.Київ. — С.62—65.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Проблемі правової регламентації процесуального статусу перекладача в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Друга міжнар.наук.-прак.конф. «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність» (м.Київ, 25-26 лист. 2010 р.). / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. — К, 2010. — С. 149—151.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма з дисципліни «Представництво в цивільному процесі» для студентів 2 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2009.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Експертиза як основна форма застосування спеціальних знань у цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2009. — № 1. — С. 107—112.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. До питання про поняття та правову природу висновку експерта в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // „Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права”, присвячена пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М.Михеєнка та М.Й.Штефана матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. — К, 2009. — С. 124—127.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж.В. Проблемні питання процесуальних строків для проведення експертизи в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Міжнар. наук.-прак. конф. молодих вчених «Восьмі осінні юридичні читання» (13–14 листоп. 2009 р.) / Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2009. — С.434—435
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж.В. Процесуальне оформлення призначення експертизи у цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // „Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період” Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. — К, 8-9 жовтня 2009 м.Київ. С.107-108.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Застосування спеціальних знань в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24—25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. — К, 2008. — С. 73—74.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Участь у цивільному процесі експерта та спеціаліста : (порівнял.-правовий аспект) / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2008. — № 5. — С. 103—110.
Публікація - Васильева-Шаламова Ж. В. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы / Ж. В. Васильева-Шаламова // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: материалы Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 14—15 февр. 2007 г.) / Моск. гос. юрид. акад. — Москва, 2007. — С. 105—107.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж.В. Процесуальний порядок призначення судової експертизи в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Судоустрій і судочинство в Україні. — 2007. — № 4. — С. 43—50.
Публікація - Васильева-Шаламова Ж. В. Комплексные и комиссионные экспертизы в гражданском процессе / Ж. В. Васильева-Шаламова // Правовое обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь в контексте интеграционных процессов : сб. тез. Первой респ. науч.-практ. конф. (г. Гомель, 6—7 апр. 2006 г.) : в 2 ч. / ред. Богданов Е. В. — Гомель, 2006. — Ч. 2. — С. 218—221.
Публікація - Васильєва Ж. В. Зміст та структура висновку експерта в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва // Університетські наукові записки: часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. — 2005. — № 3. — С. 111—116.
Публікація - Васильєва Ж. В. Підстави призначення експертизи в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва // Держава і право. — 2005. — Вип. 27. — С. 353—358.
Публікація - Васильєва Ж.В. Проблемні питання додаткової та повторної експертизи в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. ст. / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — 2004. — Вип. 14. — С. 157—161.
Публікація - Васильєва Ж. В. Висновок експерта як засіб доказування / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Молодь у юридичній науці: зб. тез доп. Міжнар. наук. конф. молодих вчених «Другі осінні юридичні читання» (14–15 листоп. 2003 р.) / Хмельниц. ін-т регіон. упр. та права. — Хмельницький, 2003. — С. 296—298.
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В До питання про вдосконалення цивільно-процесуального та медичного законодавства у справах про визнання фізичної особи недієздатною. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» ( Київ, 12 грудня 2018 р.). Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т.. К, 2018. С. 34—37
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Деякі питання розгляду справ у порядку спрощеного провадження. Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 лист. 2018 р.). за заг. ред. Ірини Ізарової, Радослава Флейшара, Роксолани Ханик. ВД «Дакор», 2018 м.Київ. С. 20—25.
Публікація - ZHANNA VASYLIEVA-SHALAMOVA On the Issues of Repeater Forensic Medical Examination in Ukrainian Procedural Law. Special Issue for the 24th World Congress on Medical Law and Bioethics. Medicine and law. number 2 part 2, august. 2018. c.108
Публікація - Васильєва-Шаламова Ж. В. Деякі аспекти врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі України International scientific-practical conference «The development of legal sciences problems and solutions»: April 27-28. Kaunas. 2018. C.97. 100.
Публікація - Zhanna Vasylieva-Shalamova ,Sytnik V. Значення запровадження процесуальних «фільтрів» доступу до суду касаційної інстанції International scientific and practical conference “New challrngers of legal science in Ukraine and EU countries” Miskolc, Hungary, April 19-20, 2019. Miskolc 464 pages. (C.97-100)
Публікація - Zhanna Vasylieva-Shalamova, Mamatiuk I. Проблемні питання розгляду малозначних справ у цивільному судочинстві International scientific and practical conference “New challrngers of legal science in Ukraine and EU countries” Miskolc, Hungary, ApriL 19-20, 2019. Miskolc 464 pages.(С.93-96).

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net