HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Мацелюх Іванна Андріївна
к.ю.н. асистент кафедри Історії права та держави

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час практичної роботи на посаді юриста в компанії ТОВ «Інтелект Сервіс Інвест», де працювала у сфері проведення державних закупівель (тендерів).
Організаційно-управлінська компетентність: Виконую обов’язки Вченого секретаря Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інші професійні навички: Робота у сфері практичної юриспруденції Навички у сфері державних закупівель
Області професійних інтересів: Проведення наукових досліджень у сфері історії українського права, державності, канонічного права, церковних правовідносин, їх ґенези у правовому просторі України

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2014/15 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів ОС «Бакалавр» 1-го курсу, лекції. 2. «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів ОС «Бакалавр» 1-го курсу, семінари. 3. «Історія українського права» для студентів ОС «Бакалавр» 1-го
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів ОС «Бакалавр» 1-го курсу, лекції, семінари. 2. «Історія українського права» для студентів ОС «Бакалавр» 1-го курсу, семінари. 3. «Релігійно-традиційна правова сім’я» для студентів 1-го року навча

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 31.11.2013 до 13.11.2017 - Посада – асистент кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Назва підприємства – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, http://www.univ.kiev.ua/ru/, Освіта
з 15.10.2017 до по нині - Докторантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, , Освіта
з 31.11.2010 до 27.09.2013 - Аспірантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, , Освіта

Додаткова інформація

Публікація - 1. Мацелюх І. А. Стратифікація та юридичний аналіз злочинів проти віри у Візантійській імперії / І. А. Мацелюх // Вісник кримінального судочинства: науково-практичний журнал. – №2. – 2017. – С. 135 – 140
Публікація - 2. Мацелюх І. А. Характерні риси злочинів проти сім’ї та моралі в Римо-Візантійській правовій традиції / І. А. Мацелюх // Юридичний вісник: науково-практичний журнал. – №2. – 2017. – С. 220 – 224
Публікація - 3. Мацелюх І. А. До проблеми стратифікації церковних правопорушень Руської держави в історіографічній літературі / І. А. Мацелюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – №1 (104) /2017. – С. 41 – 43
Публікація - 4. Мацелюх І. А. Інститут церковного правопорушення в законодавстві Руської держави / І. А. Мацелюх // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Випуск 3. – Том 1. – 2017. – С. 12 – 16
Публікація - 5. Мацелюх І. А. Преступления против семьи, морали и чести в правовой системе Руси / І. А. Мацелюх // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – №8/2 (308). – August. – 2017. – С 90 – 93
Публікація - 6. Мацелюх І. А. Генезис інституту юридичної відповідальності у сфері регулювання державно-церковних відносин у Візантійській імперії / І. А. Мацелюх // Eurasian Academic Research Journal. – №10. – 2017 – S. 24 – 30
Публікація - 7. Мацелюх І. А. До проблеми стратифікації церковних покарань в Руській державі / І. А. Мацелюх // Збірник наукових праць «Право та державне управління». – №4. – 2017 – С. 32 – 38
Публікація - 8. Мацелюх І. А. Особливості функціонування інституту церковного покарання в Римській імперії (І – ІV ст.) / І. А. Мацелюх // «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». – № 5/2017 – С. 11 – 14
Публікація - 9. Мацелюх І. А. Феномен української національної державності ХХ ст. / І. А. Мацелюх // Соціологія права: науково-практичний журнал № 1 – 2– К, 2017
Презентація - 1. Мацелюх І. А. Національна державність у фокусі правонаступництва: український феномен ХХ ст. / І. А. Мацелюх // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених до Дня науки юридичного факультету. – Київ, 19 травня 1917 року: до Дня науки юридичного факультету. – Т. 1. – К., 2017. – С. 83 – 85
Презентація - 2. Мацелюх І. А. Державні гарантії незалежності Української православної церкви в Законі Ради народних міністрів Директорії УНР від 1 січня 1919 р. / І. А. Мацелюх // Міжнародна науково-практична конференція «Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.)», 30 листопада 2017 року
Проект - 1. Міжнародна науково-практична конференція: «Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.)», м. Київ, 30 листопада 2017 року
Проект - 2. Круглий стіл: «Концепція та методологія історії українського права», присвяченого пам’яті професора Олександра Шевченка, м. Київ, 28 квітня 2017 року
Проект - 3. Перша Міжнародна науково-практична конференція «Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених», м. Київ, 27 листопада 2015 року
Конференція - 1. Мацелюх І. А. До проблеми стратифікації церковних правопорушень в історіографічній літературі / І. А. Мацелюх // Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Rozwój regulacji prawnej w Europie Wschodniej: doświadczenia Polski i Ukrainy», Sandomierz, Polska, 27–28 styczeń 2017 – S. 27 – 29
Конференція - 2. Мацелюх І. А. Витоки національної правової системи: сучасний науковий дискурс / І. А. Мацелюх // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн: виклики і загрози», м. Львів, 19-20 жовтня 2017. – С. 126 – 129
Конференція - 3. Мацелюх І. А. Нормативно-правове регулювання інституту правопорушення та юридичної відповідальності в Галицько-Волинській державі / І. А. Мацелюх // Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Rzeczywiste problemy prawa na obecnym etapie rozwoju państwowości» Lublin, Polska, 20–21 października, 2017. – S. 43 – 46
Конференція - 4. Мацелюх І. А. Інститут юридичної відповідальності за церковні правопорушення в джерелах права Руської держави / І. А. Мацелюх // Збірник матеріалів «Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє», м. Харків 3-4 листопада 2017 р. – С. 20 – 22
Конференція - 5. Мацелюх І. А. Витоки та організаційно-правові засади становлення та функціонування церковного судочинства у Візантійській імперії / І. А. Мацелюх // Православ’я в Україні : Збірник за матеріалами VІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 25-літтю Київської православної богословської академії, 23 листопада 2017 року. – Київ: Київська православна академія, 2017 – Ч.1. – С. 192 – 202
Конференція - 6. Мацелюх І. А. Національна державність у фокусі правонаступництва: український феномен ХХ ст. / І. А. Мацелюх // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених до Дня науки юридичного факультету. – Київ, 19 травня 1917 року: до Дня науки юридичного факультету. – Т. 1. – К., 2017. – С. 83 – 85
Публікація - 7. Мацелюх І. А. Становлення виборчого права в новоствореній Чехословацькій республіці на початку ХХ ст../ І. А. Мацелюх // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року. – С. 161 – 165
Публікація - 8. Мацелюх І. А. Джерела церковного права: невикористаний потенціал історико-правової науки./ І. А. Мацелюх // Матеріали круглого столу «Концепція та методологія історії українського права», присвяченого пам’яті професора Олександра Шевченка. – К. – 28 квітня 2017 року. – С. 117 – 120
Сертифікат - . Certifikat Matseliukh Ivanna Andriivna Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov», Bratislava, Slovenská republika, 27-28 novembra 2015 r.
Сертифікат - Certifikate of participation is hereby Matseliukh Ivanna Andriivna for participating in the International research and practice conference «Urgent problems of law on the moderns stage of statehood, Lublin, Republic of Poland, October 20-21, 2017»

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88