HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Захарова Олена Семенівна
к.ю.н. доцент кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Приймає участь у міжнародних та інших науково-практичних конференціях, семінарах, підготовці експертних висновків кафедри правосуддя юридичного факультету щодо проектів законодавчих актів
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснює наукове керівництво написання кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами;Викладає в Національній школі суддів України
Інші професійні навички: Приймає участь в якості тренера-викладача у семінарах-тренінгах в рамках Програми підвищення професійної кваліфікації адвокатів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України
Області професійних інтересів: Цивільний процес України

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільний процес України
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми цивільного процесу України
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Гарантії здійснення цивільного судочинства

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 1990 до 1995 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 1995 до 1998 - доцент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 1998 до 2010 - проректор з наукової роботи, Академія адвокатури України, Наука
з 2000 до 2010 - завідувач кафедри цивільного права та процесу, Академія адвокатури України, Наука
з 2010 до 2018 - доцент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Додаткова інформація

Публікація - Захарова О.С. Деякі питання апеляційного провадження/ О.С.Захарова// Адвокат. -2001.- № 4-5. – С. 11-15.
Публікація - 2. Захарова О.С. Популярна юридична енциклопедія/ О.С.Захарова, В.С.Ковальський [та інш.] – К.: “Юрінком Інтер”, 2002. – 528 с.
Публікація - Захарова О.С. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Навчальний посібник/ О.С.Захарова, В.С.Ковальський, В.Т.Білоус[та інш.] – К.: “Юрінком Інтер”, 2002. – 320 с.
Публікація - Захарова О.С. Юридичні терміни. Тлумачний словник/ О.С.Захарова, В.Г.Гончаренко [та інш.] – К.: “Либідь”, 2003. – 320 с.
Публікація - Захарова О.С. Забезпечення доказів у цивільній справі та засобів доказування/ О.С.Захарова // журнал "Адвокат". – 2003.- №4. – С.28-31.
Публікація - Захарова О.С. Закон “Про Судоустрій України” [науково-практичний коментар] / О.С.Захарова (глави 11, 12, 13, 14), за заг.ред. В.Т. Маляренка / – К.: “Юрінком Інтер”, 2003. – 461c.
Публікація - Захарова О.С. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. 2-е видання, доповнене та перероблене. /За загальною редакцією Маляренка/ – К.: “Юрінком Інтер”.- 2004.- 320с.
Публікація - Захарова О.С. Стан та перспективи розвитку цивільних процесуальних відносин в Україні/ О.С.Захарова // Вісник Академії адвокатури України. – 2004. - № 1. – С. 28-29.
Публікація - Захарова О.С. Проблеми виконання судових рішень в контексті реформування цивільного процесуального законодавства /О.С.Захарова // журнал "Адвокат" – 2004.- № 4.
Публікація - Захарова О.С. Науково-практичний коментар до законів України “Про державну виконавчу службу”, “Про виконавче провадження” / О.С.Захарова, В.Б. Авер’янов, Л.К. Горбунова, В.В. Комаров та ін.; відпов. ред. О.В. Лаврінович. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
Публікація - Захарова О.С. Науково-практичний коментар цивільного кодексу України: У 2 т. /За відповід. ред. О.В. Дзери , Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер.- 2005. – 1100с.
Публікація - Захарова О.С. Цивільне право для адвокатів: Навч. Посібник / О.С.Захарова кол. авт. – К.: Юрінком Інтер.- 2006. – 256 с.
Публікація - Захарова О.С. Цивільно-процесуальне законодавство: Посібник. О.С.Захарова – К.: Прецедент.- 2006. – 102 с.
Публікація - Захарова О.С. Механізми реалізації завдань суду при здійсненні правосуддя/ О.С.Захарова// Питання удосконалення судової системи Матер. міжнар. Наук.-практ. конф., м.Харків, 1-2 лютого 2007 р. – Харків.: вид-во «Кроссроуд».- 2007. – С.58-61.
Публікація - Захарова О.С. Реалізація конституційних принципів територіальності і спеціалізації судів у нових проектах закону України “Про судоустрій в Україні” /О.С.Захарова // Вісник Академії адвокатури України. - №8 (1).- 2007.- С. 46-49.
Публікація - Захарова О.С. Відшкодування витрат на правову допомогу /О.С.Захарова // Адвокат. – 2007.- № 11-12.- С. 85-86.
Публікація - Захарова О.С. Спадковий договір ( коментар до законодавства ) /О.С.Захарова // Адвокат. – 2007.- № 3.- С. 25-27.
Публікація - Захарова О.С. Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2007 рік. - /О.С.Захарова, за заг. ред. А.Алексєєва, Центр суддівських студій. – К.- 2007. – 96 с.
Публікація - Захарова О.С. Процесуальні питання в справах, що випливають із спадкових правовідносин/ О.С.Захарова // Новий Цивільний кодекс України: проблемні питання застосування: Матер. міжнар. Наук.-практ. конф.,Київ, 14-15 лютого 2008 р. – К.: Поліграф-Експрес.- 2008. – С.80-86.
Публікація - Захарова О.С. Незалежність суддів: міжнародні стандарти та національна практика: Навч.-практ. посіб. / О.С.Захарова, Луць Л.А. (та ін); Центр суддівських студій. – К.: Поліграф – Експрес.- 2008. – 128 с.
Публікація - Захарова О.С. Науково-практичний коментар цивільного кодексу України: У 2 т. /За відповід. ред. О.В. Дзери , Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Глава 90, с. 1076-1082; гл. 58, пар.5 (у співавторстві з О.С. Хотинською).
Публікація - Захарова О.С. Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2008 рік. - /За заг. ред. А.Алексєєва, Центр суддівських студій. – К.: Поліграф – Експрес.- 2008. – 104 с.
Публікація - Захарова О.С. Витрати на правову допомогу за ЦПК України: євроінтеграційний аспект/ О.С.Захарова // Вища школа. – 2008. - № 6 – 25-28.
Публікація - Захарова О.С. Відшкодування витрат на правову допомогу за цивільним процесуальним законодавством України О.С.Захарова // Часопис Академії адвокатури України.- 2008.-№ 1.С.52-54.
Публікація - Захарова О.С. Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2009 рік. - /За заг. ред. А.Алексєєва, Центр суддівських студій. – К.: Поліграф-Експрес.- 2009. – 120 с.
Публікація - Захарова О. Теоретичні та практичні питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів/ О.Захарова // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. № 1(14).- С. 6-11.
Публікація - Захарова О. До питання про цивільну процесуальну форму/ О.Захарова// Вісник Академії адвокатури України. – 2009. № 2(15).- С. 27-31
Публікація - Захарова О. Суб’єктний склад цивільних процесуальних відносин/ О.Захарова// Вісник Академії адвокатури України. – 2009. № 3 (16).- С. 27-31
Публікація - Захарова О.Завдання цивільного судочинства. Деякі теоретичні проблеми/ О.Захарова// "Адвокат" – 2009, № 11 – С.10-14
Публікація - Захарова О. Строки в процесуальному законі: окремі теоретичні аспекти подолання проблем нормативного регулювання провадження у зв’язку з винятковими обставинами/ О.Захарова// Вісник Академії адвокатури України. – № 1 – 2010.- С. 167 -171
Публікація - Захарова О. Строки в процесуальному законі: окремі теоретичні аспекти подолання проблем нормативного регулювання провадження у зв’язку з винятковими обставинами/ О.Захарова// Вісник Академії адвокатури України. – № 1 – 2010.- С. 167 -171
Публікація - Захарова О. Проблеми процесуального примусу у цивільному процесі України/ О.Захарова// Вісник Академії адвокатури України. – № 2 – С.134 – 136
Публікація - Захарова О. Процесуальні гарантії в цивільному процесі/ О.Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.- Випуск №83.- 2010.- С.32-34.
Публікація - Захарова О., Грабовська О. Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві/ О.Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.- Випуск №88.- 2011.- С.14-16.
Публікація - Захарова О. Гарантії доступності правової допомоги в цивільному процесі України/ О.Захарова // Судова апеляція.- № 2(27).- 2012.- С.69-73.
Публікація - Захарова О. Єдність судової практики через призму завдань цивільного судочинства/ О.Захарова// Право України.- № 11-12. – 2012,- С.151-157.
Публікація - Захарова Е. Обеспечение доказательств в гражданском процессе Украины и России: сравнительно-правовой анализ / Е. Захарова // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 13: в 2т. Т.2.- М.: ООО «Издательство «Юрист», 2013.- 876с.
Публікація - Захарова Е. Принцип гласности в гражданском процессе: сравнительно – правовой анализ/ Е. Захарова // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 13: в 2т. Т.2.- М.: ООО «Издательство «Юрист», 2013.- 876с.
Публікація - Захарова Е. Принцип гласности в гражданском процессе: сравнительно – правовой анализ/ Е. Захарова // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 13: в 2т. Т.2.- М.: ООО «Издательство «Юрист», 2013.- 876с.
Публікація - Захарова О. Процесуальні строки як гарантія своєчасного розгляду цивільної справи/ О. Захарова // Форум права.- 2014.- №4.- С.142-146. [Електронний ресурс].- режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_4_27.pdf
Публікація - Захарова О. Моніторинг доступності, ефективності та неупередженості правосуддя в Україні ( аналітичний звіт та результати опитування громадян – відвідувачів судів в рамках Всеукраїнської акції «Змінимо довіру громадян до суду» 1-5 вересня 2014 року/ Вісник Центру суддівських студій №15,- 2014, С.04-19.
Публікація - Захарова О.С. Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України. Практикум: навч. посібник для студентів юрид. спец. вищих. навч. закладів/ Притика Ю.Д., Василина Н.В., Грабовська О.О. [та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, професора Притики Ю.Д.; відповід. ред. Ізарова І.О..- К.: ВД "Дакор", 2014.- 208с.
Публікація - Захарова О.С. Судоустрій України: підручник/ за ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської.- К.: Юрінком Інтер, 2015.- 344с.
Публікація - Захарова О. Система процесуальних гарантій у цивільному процесі/ О.Захарова// National law journal:theory and practice.- 2015.- №3.- С.53-56.
Публікація - Захарова О. Визначення сутності та поняття цивільної процесуальної форми/ О.Захарова// Слово національної школи суддів України. - №1(10).- 2015.- С.127-137.
Публікація - Захарова О. Фактор волевиявлення у реалізації гарантій у цивільному процесі України/ О.Захарова// Юридична Україна. - №4-5.- 2015.
Публікація - Захарова О. Цивільні процесуальні відносини в системі правових відносин в Україні/ О.Захарова// Вісник Академії адвокатури України. – № 2(33) – 2015.- С.34-41.
Публікація - Захарова О.С. Сутність інституту апеляції в цивільному процесі України/О.Захарова// National law journal:theory and practice.- 2015.- №6.- 129-131.
Публікація - Захарова О.С.Відновлення втраченого провадження: порівняльний огляд процесуального законодавства/ О.Захарова// National law journal:theory and practice.- 2016.- №6.- С.116-122.
Публікація - Захарова О.С. Деякі питання викладання цивільного процесу України. Науково-практичний посібник Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers/ Pan-European University.- Bratislava.- Slovak Republic.- 2016.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net