HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Клавдіч Вікторія Олександрівна
к.ф.н. викладач кафедри Іноземних мов

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Ефективні комунікативні навички викладання іноземної мови студентам та організації самостійної роботи студентів
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво проектами кафедри іноземних мов з написання навчально-методичних комплектів. Координую виконання перекладів, що здійснюється кафедрою іноземних мов для юридичного факультету.
Інші професійні навички: Розробляю навчально-методичні комплекси для студентів юридичного профілю, зокрема навчально-методичний комплекс для студентів галузі знань 08 “Право” освітнього рівня “Магістр права”
Області професійних інтересів: Методика викладання англійської мови за професійним спрямуванням, розробка курсів для викладання юридичної англійської мови, переклад текстів євроінтеграційного дискурсу, академічне письмо англійською, дослідження професійної термінології.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий рівень
Інші комп'ютерні навички: Використання пакетів MS Office

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно орієнтована англійська мова
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2013 до дотепер - Викладач кафедри іноземних мов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2010 до 2013 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кандидат філологічних наук
з 2007 до 2010 - Академія праці та соціальних відносин, Спеціаліст з маркетингу
з 2007 до 2008 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Магістр філології, викладач-дослідник французької та англійської мов та зарубіжної літератури
з 2003 до 2007 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Бакалавр філології (французька мова і література)

Іноземна мова

Англійська C1
Французька C2

Додаткова інформація

Публікація - Використання прецедентів у викладанні англійської мови за професійним спрямованням (право). Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. - Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – C. 402-40
Публікація - Agile Based Teaching of Legal English. Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція 2016. – 3с.
Публікація - Правове регулювання реклами алкогольних напоїв у Франції та його вплив на французький рекламний дискурс. Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 6 с.
Публікація - Concept “vin” dans les proverbes français. Украински и балкански междудисциплинарни изследвания. – София: Богиана 2013. – 4с.
Публікація - Особливості номінації психосоматичного компонента французької енологічної культури. Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / відп. ред. А.Д. Бєлова – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2013. – Вип. 43, част. 2. – 6 с.
Публікація - Особливості номінації вина у французькій лінгвокультурі. Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / відп. ред. О.І. Чередниченко. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 38. – 6 с.
Публікація - Особливості вживання французької енологічної лексики в професійному та непрофесійному спілкуванні. Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / відп. ред. А.Д. Бєлова. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – 7 с.
Публікація - Лінгвопрагматичні аспекти реклами винних виробів (на матеріалі французької мови). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Логос, 2012. – Вип. 21. – 7 с.
Публікація - Французький енологічний дискурс та його різновиди у теоретичному висвітленні. Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 27. – 8 с.
Публікація - Перцептивний концепт “запах” в енологічному дискурсі французької мови. Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / відп. ред. О.І. Чередниченко. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 36. – 5 с.
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання державотворення в Україні” (Київ, 2016 р.)
Конференція - Міжнародна наукова конференція “Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність” (Київ, 2012 р.).
Конференція - Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених “Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки” (Київ, 2012 р.)
Конференція - Міжнародна наукова конференція “Творчий спадок А.О. Білецького в новітніх парадигмах наукового знання: до 100-річчя від дня народження” (Київ, 2011 р.)
Конференція - Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених “Концепти та константи в мові, літературі, культурі” (Київ, 2011 р.)
Конференція - ХХ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” імені Сергія Бураго (Київ, 2011 р.)
Конференція - V Міжнародна конференція “Пріоритети германського та романського мовознавства” (Луцьк, Світязь, 2011 р.)
Семінар - У 2014-му проводила практичний семінар з написання анотацій до статей англійською мовою для викладачів юридичного факультету

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net