HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Топорецька Зоряна Миколаївна
к.ю.н. асистент кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Хороші навички комунікації отримала під час 5-річної роботи в юридичній компанії "Юрімекс" при спілкуванні з клієнтами, виступах в судових засіданнях, спідкуванні з представниками державних органів;
Організаційно-управлінська компетентність: Організаційну та управлінську компетентність отримала під час 5 річної роботи в юридичній компанії "Юрімекс", де працювала на посаді старшого юриста і більше 3 років очолювала окремий відділ
Інші професійні навички: Добре обізнана з питаннями законотворчої діяльності, маю досвід підготовки та супроводження законопроектів з моменту їх внесення до ВРУ і до підписання Президентом України;
Області професійних інтересів: Кримінальний процес України, криміналістика, криміналістичне забезпечення процесу розслідування злочинів, правове регулювання ігор на гроші як в Україні, так і за кордоном.

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: ВідсутнійУміння працювати зі стандартним програмним збезпеченням Майкрософт офіс, створювати графіки, діаграми тощо для обгрунтування наукових досліджень, презентації Power Point

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми розслідування злочинів проти громадської безпеки, порядку та моральності
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми розслідування злочинів у сфері службової діляьності
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми розслідування економічних злочинів
2015/16 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальний процес України
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінальний процес України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2013 до 2018 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 12.11.2017 до 15.11.2017 - Закордонне стажування: Університет Суспільних Наук (UNS), м. Лодзь, Польща, Сертифікат про проходження післядипломного закордонного стажування №2017/11/031
з 10.09.2019 до 20.10.2019 - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, Стажування

Іноземна мова

російська A1
англійська сертифікат від 23.06.2017 B2

Додаткова інформація

Публікація - Топорецька З. М. Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посібн. За ред. професорів М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. – К.: Алерта, 2018. – 254 с.
Публікація - Топорецька З. М. Гральний бізнес як один з основних видів діяльності організованих злочинних угрупувань / З. М. Топорецька // Вісник кримінального судочинства. – 2017. – № 1. – С.134-141.
Публікація - Топорецька З. Позапланові перевірки в кримінальному провадженні (за матеріалами судової практики 2017 року) / З. Топорецька // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №7. – С. 148-152.
Публікація - Топорецька З.М. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / За ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н. П. Сизої. – К.: Алерта, 2018. – 232 с
Публікація - Топорецька З. М. Криміналістична тактика : навчальний посібник / колектив авторів; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, доц. Д. Б. Сергєєвої. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К.: Алерта, 2017. – 244 с.
Публікація - Топорецька З.М. Криміналістичне забезпечення адвоката під час проведення допиту підзахисного / З. М. Топорецька // Вісник кримінального судочинства. – 2016 – № 2. – С. 124-128.
Публікація - Топорецька З.М. Криміналістичне забезпечення доказування стороною захисту в кримінальних провадженнях про службові злочини в Україні / З. М. Топорецька // Visegrad journal on human rights. – 2016. – №4/1. – С. 211-215.
Публікація - Топорецька З. М. Криміналістична тактика: навч. посіб. / колектив авторів; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, с.н.с. Д. Б. Сергєєвої. – К., 2016. – 244 с.
Публікація - Топорецька З. М. Система конституційних засад нового кримінального судочинства в Україні / З. М. Топорецька // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 1. – С. 58-63.
Публікація - Топорецька З. М. Розслідування окремих видів злочинів : навчальний посібник / колектив авторів; за ред. М. А. Погорецького та Д. Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 536 с.
Публікація - Топорецька З. М. Криміналістичне забезпечення доказування події кримінального правопорушення в кримінальних провадженнях про зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 201-207.
Публікація - Топорецька З.М. Проблеми визначення поняття та змісту криміналістичного забезпечення доказування у кримінальному провадженні/ З. М. Топорецька // Вісник кримінального судочинства. – 2015– № 4. – С. 135-140.
Публікація - Топорецька З. М. Прокурорський нагляд за законністю повідомлення особі про підозру / З. М. Топорецька // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. - №2 (27). – С. 132-136.
Публікація - Топорецька З. М. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навчальний посібник / колектив авторів; за ред. проф. М. А. Погорецького, доц. Д. Б. Сергєєвої. – К.:Алерта, 2015. 168 с.
Публікація - Топорецька З. М. Практикум з кримінального процесу України: навчальний посібник / колектив авторів; за ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н. П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.
Публікація - Топорецька З. М. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник / колектив авторів; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с.
Публікація - Топорецька З. М. Розслідування зайняття гральним бізнесом: процесуальні й криміналістичні засади: монографія / М. А. Погорецький, З. М. Топорецька. – К.: Алерта, 2015. – 250 с.
Публікація - Топорецька З. М. Розслідування зайняття гральним бізнесом: навчальний посібник / колектив авторів; за заг. ред. М. А. Погорецького. – К.: Алерта, 2015. – 176 с.
Публікація - Топорецька З. М. Особливості початку кримінального провадження по фактах зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – №1. – С. 119-125.
Публікація - Топорецька З. М. Гральний бізнес: історія та правове регулювання: монографія / М. А. Погорецький, З. М. Топорецька. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 92 с.
Публікація - Топорецька З. М. Виявлення зайняття гральним бізнесом оперативно-розшуковими підрозділами / М. А. Погорецький, З. М. Топорецька // Юрист України. – 2014. – №1. – С.34-38.
Публікація - Топорецька З. М. Використання слідчим допомоги ЗМІ при виявленні та розслідуванні фактів зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – №1/2014. – С. 187-195.
Публікація - Топорецька З. М. Запровадження експертизи спеціального обладнання як механізм боротьби з гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – №2. – С. 322-325: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/2_2013/Toporetska.pdf
Публікація - Топорецька З. М. Прийняття законодавства у сфері грального бізнесу як ефективний механізм боротьби з незаконними азартними іграми / З. М. Топорецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 22. Частина І. Том 3. – 2013. – №22. – С. 115-118
Публікація - Топорецька З. М. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі досудового розслідування зайняття гральним бізнесом / М. А. Погорецький, З. М. Топорецька // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – №3. – С. 215-225.
Публікація - Топорецька З. М. Зайняття гральним бізнесом: поняття та його значення для процесу розслідування / З. М. Топорецька // Право України. – 2012. – №3-4. – С. 515-520.
Публікація - Топорецька З. М. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – №16 (3). – С. 1-6.
Публікація - Топорецька З. М. Призначення судових експертиз при розслідуванні незаконного зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Юридична Україна. – 2012. – № 10. – С. 93-98.
Публікація - Топорецька З. Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері грального бізнесу / З. Топорецька // Адвокат. – 2011. – №9(132). – С. 44-48.
Публікація - Топорецька З. Особа потерпілого від грального бізнесу. Механізм формування лудоманії / З. Топорецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (юридичні науки). – 2011. – № 89/2011. – С. 111-113.
Публікація - Топорецька З. Проблеми формування методики розслідування злочинів у сфері грального бізнесу / З. Топорецька // Адвокат. – 2011. – №3(126). – С. 40-42.
Публікація - Топорецькая З. Результаты оперативно-разыскной деятельности как повод возбуждения уголовного дела за совершение преступлений в сфере игорного бизнеса / З. Топорецкая // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 20011. – №10(33). – С. 192-194.
Конференція - Топорецька З. М. Проблема позапланових документальних перевірок в кримінальному провадженні / З. М. Топорецька // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – С. 294-296.
Конференція - Топорецька З.М. Сучасні інформаційні системи, які використовуються для розслідування злочинів в Україні / З. М. Топорецька // International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». - Р. 224-227.
Конференція - Топорецька З. М. Криміналістичне забезпечення доказування винуватості обвинуваченого в кримінальних провадженнях про зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17-18 березня 2017 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – С. 111-113.
Конференція - Топорецька З. М. Проблема нелегального грального бізнесу в Україні потребує нагального вирішення / З. М. Топорецька // «Juridica stiintifica in conditile de integrare europeana Ucraina si Moldova: repere moderne de dezvoltare juridica», conferinta internationala stiintifico-practica (2017; Crisinau), 24-25 martie, 2017 / com. org.: V. Bujor (presedinte) [et al.]/ - Crisinau: S. n., 2017 (tipogr. «Setatea de Sus»). – P. 274-277.
Конференція - Топорецька З. М. Криміналістичне забезпечення доказування події кримінального правопорушення у кримінальних провадженнях про зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька //Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 2 квітня 2016р. / відп. за вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, І.В. Гловюк, М.В. Шкрибайло; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса: Юридична літе
Конференція - Топорецька З. Що робити з гральним обладнанням під час винесення вироку у кримінальних провадженнях про зайняття гральним бізнесом / З. Топорецька // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. - Том 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 179-180.
Конференція - Топорецька З. М. Щодо розуміння криміналістичного забезпечення як діяльності / З. М. Топорецька // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. Наук. Конференції (14 листопада 2015 року, м. Одеса) / Уклад: І.В. Гловюк, О.В. Малахова, Л.Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 190-191.
Публікація - Топорецька З. М. Критерії розмежування прокурорського нагляду та процесуального керівництва / З. М. Топорецька // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксеологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 квітня 2015 року. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 163.
Конференція - Топорецька З. М. Щодо співвідношення понять «судочинство», «правосуддя», «судова влада» при визначення конституційних засад (принципів) судочинства / З. М. Топорецька // Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнар. симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.) / за ред. докт. юр. наук, проф. І. Г. Богатирьова, Буковинський держ. фінансово-економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської обл.
Конференція - Топорецька З. М. Криміналістичне забезпечення: проблеми визначення поняття / З. М. Топорецька //Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 115-116.
Конференція - Топорецька З. М. Щодо визначення поняття та змісту криміналістичного забезпечення доказування у кримінальному провадженні / З. М. Топорецька // Оперативно-розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням: матеріали круглого столу (Київ, 24 червня 2015 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М.М. Алексійчук, О. В.Хуторянський, І. М. Купранець, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2015. – С. 224-225.
Конференція - Топорецька З. М. Підстави проведення окремих видів обшуку / З. М. Топорецька // Актуальні питання доказів і доказування у кримінальному процесі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2015 року). – К.: Прецедент, 2015. – С. 180-182.
Конференція - Топорецька З. М. Прокурорський нагляд та процесуальне керівництво на досудовому розслідуванні: проблеми співвідношення / З. М. Топорецька // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 року): в 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. 2. – С. 379-383
Конференція - Топорецька З. М. Провадження щодо кримінальних проступків як вид спрощеного кримінального провадження / З.М. Топорецька // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Одеса, 07 листопада 2014 р). – Одеса: ОДУВС, 2014. – С. 92-93.
Конференція - Топорецька З. М. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування у кримінальному провадженні про зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів: матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2014 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, В. Р. Сливенко. П. В. Дерев’янко, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2014. – С. 180-181
Конференція - Топорецька З. М. Використання слідчим допомоги громадськості при виявленні та розслідуванні фактів зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня 2014 року). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 154-156.
Конференція - Топорецька З. М. Приватне обвинувачення за новим КПК України: новели та проблеми / З. М. Топорецька // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 497-499.
Конференція - Топорецька З. М. Характеристика особи злочинця у справах про зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). / ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – С. 182-186.
Конференція - Топорецька З. М. Правове регулювання грального бізнесу / З. М. Топорецька // Правові відносини: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції за різними юридичними напрямками (м. Київ 21 жовтня 2012р.). – Київ, 2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1285
Конференція - Топорецька З. М. Проблеми допиту підозрюваних (обвинувачених) при розслідування зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Правові відносини: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції за різними юридичними напрямками (м. Київ 21 жовтня 2012р.). – Київ, 2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1284.
Конференція - Топорецька З. М. Значення негласних слідчих (розшукових) дій для розслідування зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Новітні наукові дослідження держави і права – 2013: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С. 79-81
Конференція - Топорецька З. М. Форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні злочинів у сфері грального бізнесу / З. М. Топорецька // Дослідження та сучасність. Випуск 2.: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, 15 серпня 2011 р. – Київ, 2011. – С. 19-23.
Конференція - Топорецька З. М. Тактичні операції, які використовуються при розслідуванні грального бізнесу / З. М. Топорецька // Теоретико-практичні механізми розбудови правової держави: матеріали Всеукраїнської конференції науковців та практиків, м. Львів, 23-24 вересня 2011р., у 2-х частинах. – Львів: західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – Ч. ІІ. – С. 100-101
Конференція - Топорецька З. М. Слідова картина, як джерело первинної інформації про вчинення злочинів у сфері грального бізнесу / З. М. Топорецька // Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29-30 вересня 2011р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч. 2. – С. 105-108.
Конференція - Топорецька З. М. Об’єкт та предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної характеристики зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // «Питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах історії»: Матеріали І Всеукраїнської наукової історико-правової конференції молодих учених. – Х.: НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», 2011. – С. 105-108.
Конференція - Топорецька З. М. Розслідування злочинів у сфері грального бізнесу: проблеми та шляхи вирішення / З. М. Топорецька // Актуальні питання державотворення очима молодих учених: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2010 р. – Київ: у 2-х частинах. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – ч. 2. - С. 389-391.
Публікація - опорецька З. М. (у співавт.) Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посібн. За ред. професорів М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. ​К.: Алерта, 2018. 254 с.
Публікація - Топорецька З.М. (у співавт.) Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. за ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н. П. Сизої. К.: Алерта, 2018. 232 с.
Публікація - Топорецька З. М. Особливості початку кримінального провадження та обставини, які підлягають встановленню при розслідування службової недбалості. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1. С.115-122.
Публікація - Топорецька З. М. (у співавт.) Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посіб. 2-ге вид., перероб. та доповн. За ред. професорів М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. К.: Алерта, 2018. 274 с.
Публікація - Топорецька З. М. Криміналістична характеристика декларування недостовірної інформації. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С.156-166.
Публікація - Mykola Pohoretskyi, Diana Serhieieva, Zoriana Toporetska Sanctions as an Instrument for the Lottery Market Monopolization in Ukraine . Oxford Journal of Legal Studies Volume 38 Issue 4 (2) Winter 2018 Р. 1237-1248 (Scopus).
Публікація - Топорецька З. М. (розділ 3 у співавтор. з Бойко Ю. Ю) Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньоі професії: навч. посіб.: теорет. част. 2-ге видан. зі змін. і доповн. та з урахув. прав. позиц. Верховного Суду. За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. П. Кучинської, д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. К.: Алерта, 2019. 932 с.
Публікація - Pohoretskyi, M. Доказування події шахрайства з фінансовими ресурсами у банківському секторі: проблемні питання. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. T. 1, №28. С. 36-45. DOI: 10.18371/fcaptp.v1i28.163692. (Web of Science)
Публікація - Топорецька З.М. Криміналістична характеристика незаконного збагачення. Криміналістика і судова експертиза. 2019. випуск. 64. С. 305-319. URL: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.27
Публікація - Топорецька З. М. Виграш у лотерею як спосіб легалізації корупційних доходів. International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. Р. 399-402
Публікація - Топорецька З. М. Лотереї: 50 питань і відповідей: наук.-практ. вид.; за наук. ред. д. ю.н., проф. М. А. Погорецького. Київ: Алерта, 2019. 222 с.
Публікація - Топорецька З. М. (у співавт.) Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар. за заг.ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького, д-ра юрид. наук, доц. О. З. Хотинської-Нор та д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. Київ: Алерта, 2019. 668 с.
Публікація - Топорецька З. М. Бюро фінансових розслідувань як незалежний орган по боротьбі з економічними злочинами та інструмент подолання корупції в податковій службі. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: мат. міжн. наук-практ. конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, О. А. Полтавський, О. В. Юдіна. К.:КНДІСЕ Мінюста України, 2019. С. 548-551.
Публікація - Топорецька З. М. (у співавт.) Судові експертизи у процесуальному праві України: навч. посіб. за заг. ред. О. Г. Рувіна. Київ: Видавництво Ліра. К. 2019. 424 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net