HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Альшева Анна Олексіївна
к.ф.н. викладач кафедри Іноземних мов

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Ефективно працюю з великою аудиторією під час практичних занять для студентів або слухачів курсу
Організаційно-управлінська компетентність: Координую студентську перекладацьку практику в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – переклад україномовної «Вікіпедії»
Інші професійні навички: Робота з базою публікацій КНУ (http://science.univ.kiev.ua/publication/), наповнення Бази по своїй кафедрі.
Області професійних інтересів: Методика викладання іноземних мов у ВНЗ, Інтернет-дискурс, переклад, теорія та практика юридичного перекладу, Гармонізація правничої термінології (юридична, IT), укладання двомовних баз даних, дикція, комунікативні стратегії.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації:
Створення контенту (програм, сайтів): працюю з Drupal та Joomla

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно орієнтована англійська мова
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Факультатив з німецької правничої мови.
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (німецька)
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (німецька)
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (німецька)
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно орієнтована англійська мова

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2015 до дотепер - Викладач кафедри іноземних мов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2015 до 2016 - Викладач кафедри іноземної філології та перекладу , Київський національний університет культури і мистецтв, Освіта
з 2011 до 2014 - Лектор та викладач німецької мови та перекладу на ІІІ-VІ курсах кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови в рамках педагогічної практики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2009 до 2012 - Викладач мовних курсів, курсів з перекладу, Центр розвитку мов, Вундеркінд, ТРІС , Освіта

Навчання та стажування

з до - ,
з 22.06.2015 до 10.07.2015 - Літня школа «Право в Німеччині», м. Київ на базі КМА, Стажування. Дізналась про актуальні проблеми правозастосування у ФРН та про особливості регулювання різних сфер суспільних відносин нормами національного законодавства Німеччини та права ЄС.
з 2011 до 2014 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура (кафедра теорії та практики перекладу з німецької мови) за спеціальністю “перекладознавство”
з 2004 до 2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр філології, викладач-дослідник, перекладач з німецької та англійської мов cum laude.

Іноземна мова

Німецька C2
Англійська C2
Польська A1

Додаткова інформація

Публікація - Альшева А. О. Перекладаємо німецьку Вікіпедію, або І хто ж тепер автор? / А. О. Альшева // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. - Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 395–396.
Публікація - Нетеса А.О. «Юридичний текст» ліцензії Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0.: перекладацький аспект / А.О. Нетеса // Актуальні питання державотворення в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. - Том 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – с.295-297.
Публікація - Альшева А.О. Німецька енциклопедична стаття у вигляді електронного гіпертексту: перекладацькі труднощі / Альшева А.О. // Наукові записки НУ «Острозька академія», Серія «Філологічна», випуск 45. – Острог: НУ «Острозька академія» , 2014. – C.187-190.
Публікація - Альшева А.О. Перекладність гіпертексту: нарис проблематики / Альшева А.О. // Наукові записки. – Випуск 126. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 303-307. http://www2.kspu.kr.ua/inmov/download/nz_2014_126.pdf
Публікація - Альшева А.О. Енциклопедичні відомості про Т.Г. Шевченка у вигляді електронного гіпертекста німецькою мовою / А.О. Альшева // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Випуск 47, частина 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 41–48
Публікація - Альшева А.О. Переклад німецької Вікіпедії як шлях до розширення UAnet / А.О. Альшева // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Випуск 46, частина 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 42-48.
Публікація - Альшева А.А. Специфика электронного гипертекста немецкой «Википедии» как объекта перевода // Гипертекст как объект лингвистического исследования : Материалы III международной научно-практической конференции, 20 июня 2013 / отв. редактор С.А. Стройков. – Самара : ПГСГА, 2013. – с. 5-16.
Публікація - Alschewa A. Der Hypertext der deutschen Wikipedia: Merkmale und Übersetzungsstrategien // Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур : Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2013 р.). – Львів: ПАІС, 2013. – c.15-16.
Презентація - 02.10.2015 – Презентація про умови співпраці та отримання фінансування від Німецького науково-дослідницького товариства (DFG, м. Бонн)
Проект - Багатомовна юридично-термінологічна база даних (http://rechtsdialog.org), виступаю в ролі перекладача, експерта та дописувача.
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні» (травень 2016 та 2017 рр.);
Конференція - VIII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, березень 2014);
Конференція - Всеукраїнська наукова конференція «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Київ, квітень 2014);
Конференція - VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, квітень 2014);
Конференція - IV Вікіконференція (Київ, липень 2014);
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід» (Київ, листопад 2014);
Конференція - VIІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики» (Чернівці, травень 2013);
Конференція - Міжнародна наукова конференція «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» (Київ, жовтень 2013);
Конференція - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Гипертекст как объект лингвистического исследования» (Самара, червень 2013);
Конференція - ХХ Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів «Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур» (Львів, вересень 2013);
Семінар - Всеукраїнській колоквіум аспірантів „Junge Germanistik diskutiert“ (Львів, вересень 2013)
Членство в організації - ГО Німецько-український правознавчий діалог
Курс - 2015 – курси «Укладання та оформлення заявок на гранти Німецького фонду академічних обмінів» та «Науковий стиль письма для навчання та дослідження у Німеччині» від DAAD
Курс - 2014 – кафедра іноземних мов юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, курс німецької правничої мови
Курс - 2012 – 2012 - Посольства США, курс American Studies
Курс - 2008 – курси німецької мови від Sprachcaffe (Німеччина, м. Дюссельдорф) С2
Сертифікат - 2015 – університети м. Майнц, м. Гейдельберг, м. Краків за сприяння DAAD, сертифікат від літньої школи “Recht in Deutschland” від КМА
Сертифікат - 2012 – сертифікат від Посольства США, American Studies
Сертифікат - 2008 – сертифікат про володіння нім. мовою на рівні С2 від Sprachcaffe (Німеччина, м. Дюссельдорф)
Сертифікат - 2008 – іспит з нім. мови ZMP та сертифікат Гете-інституту м.Києві (С1)
Посилання - Багатомовна юридично-термінологічна база даних (http://rechtsdialog.org)
Посилання - Фахівець Центру німецького права http://www.zdr.knu.ua/ua/holovne/2016-04-14-13-01-36/pratsivnyky/402-anna-alsheva

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88