HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Москаленко Катерина Вікторівна
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

Головний юрисконсульт благодійної організації “Благодійний фонд “Меморіал Голокосту “Бабин яр”

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Отримала гарні комунікаційні навички під час роботи на посадах юриста, адвоката та асистента кафедри цивільного права
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво юридичним відділом у благодійній організації. Маю досвід організації наукових проектів, конференцій, круглих столів. Є науковим керівником курсових, магістерських робіт.
Інші професійні навички: Професійні навички, набуті під час здійснення викладацької діяльності: читання лекцій, ведення семінарів; виступ із презентаціями на конференціях, круглих столах, семінарах та ін.
Області професійних інтересів: Цивільне право, договірне право, медичне право, право інтелектуальної власності, особисті немайнові права, практика Європейського суду з прав людини.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Комунікація: Базовий
Інші комп'ютерні навички: Впевний користувач MS office (Ms Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook), працюю з базами даних (ІДС “Законодавство”, “ЛІГА Закон” тощо), вмію готувати презентації в Prezi.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Медичне право: цивільно-правові аспекти
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Складання юридичних документів
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливості цивільно-правового регулювання окремих видів діяльності
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного права
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми загальної частини цивільного права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Topicable issues of Private Law
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Маркетингові аспекти юридичної діяльності
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільне право
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Сімейне право
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Основи римського (приватного) права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Вирішення міжнародних комерційних спорів
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Problems of International Private Law

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 1.11.2012 до 1.03.2018 - Асистент кафедри цивільного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.05.2014 до 10.05.2014 - Стажування на факультеті міжнародного права та міжнародних відносин Університету міста Марібор (Словенія), -
з 01.09.2011 до 30.06.2013 - Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Отримана кваліфікація: магістр, спеціальність “Інтелектуальна власність”
з 01.10.2010 до 20.12.2010 - Стажування в Європейському парламенті в офісі Депутата Європейського парламенту, Марека Мацєя Сівєца, -
з 01.09.2009 до 30.06.2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Отримана кваліфікація: магістр, спеціальність “Правознавство”
з 01.09.2005 до 30.06.2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Отримана кваліфікація: бакалавр, спеціальність “Правознавство”
з 1.08.2009 до 30.08.2009 - Літня школа з міжнародного приватного права в Академії міжнародного права м. Гаага (Королівство Нідерланди),

Іноземна мова

Англійська назва сертифікату - ICLEC (International Cambridge Legal English Certificate), TOLES (Test of Legal English Skillls). C1
Французька B2

Додаткова інформація

Публікація - Право осіб, народжених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє генетичне походження// Підприємництво, господарство і право.-2018.-No1.-с.27-30.
Публікація - Розголошення лікарської таємниці: деякі питання теорії та практики// Підприємництво, господарство і право. – 2016. - № 8. – с. 27 – 31.
Публікація - До питання про співвідношення права на приватність артистів-виконавців і права на свободу слова // Вісник Запорізького національного університету - 2015. - No 1. - с. 71 - 78

Публікація - The right of Publicity in the USA, the EU, and Ukraine, International Comparative Jurisprudence, Availbale online 8 December, 2015, ISSN 2351-6674// http://www.sciencedirect.com
Публікація - Contracting Minors in the Sphere of Music Show Business: World Experience and Ukrainian Challenges // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Випуск 73. - с. 268 - 273

Публікація - Продюсерський договір в сфері музичного шоу-бізнесу: цивільно-правові аспекти: дис... канд. юрид. наук. Київ, 2014. – 189 с.

Публікація - Поняття та загальна характеристика договорів у сфері музичного шоу-бізнесу //ЮридичнаУкраїна.–2014.-No4.–с.72-29

Публікація - Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне право. Частина друга»/ укл. Москаленко К.В., Отраднова О.О. – К., 2013. – 57 с.

Публікація - Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов`язань за продюсерським договором / К.В. Москаленко // Європейські перспективи. – 2014. - No 3. – с. 188 – 192

Публікація - Третейський розгляд спорів: продюсерський договір/ К. Москаленко // Підприємництво, господарство і право. – 2014. - No 3. – с. 30 - 33

Презентація - Producer contract in Music Show Business under the Civil Law of Ukraine: http://prezi.com/_xdushn1-ai8/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Презентація - Про інформовану згоду пацієнта: http://prezi.com/fakcdvzdzih1/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Презентація - Protection of Medical Data: Theory and Practice: http://prezi.com/wriiy-ltx6zr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Презентація - Постмортальна репродукція у медичному праві: http://prezi.com/1olvumptfxbk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Публікація - Проведення перинатальної діагностики: окремі біоетичні та цивільно-правові аспекти: http://prezi.com/fmxpc2hilugy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Конференція - Development of Mediation in the Entertainment Industry in Ukraine: Some New Challenges// Evolution of Private Law: New Approach/ edited by P. Pinior, E. Zielinska, M. Zaba. - Katowice: Uniwersitet Slaski w Katowicah, 2016. – p. 221 – 230
Конференція - Про інформовану згоду пацієнта/Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні" 27 листопада, 2015 року, м. Полтава. – с. 119 – 123.
Конференція - Producer contract in music show business under the Civil Law of Ukraine// Evolution of Private Law. Vol. II. – Katowice: Uniwersitet Slaski, Oficyna Wydawnicza, 2015. – p. 117 – 128
Конференція - Істотні, звичайні та випадкові умови продюсерського договору: загальна характеристика// Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2014 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – с. 147 – 147.
Конференція - Строк як істотна умова продюсерського договору // «Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 26 – 27 квітня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – с. 126 – 128.

Конференція - Продюсер як сторона продюсерського договору // Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин: зб. наук. доп. і ст.: «Шості цивілістичні читання, присвячені пам`яті професора О.А. Підопригори «Розвиток права інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства» (22 березня 2012 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – с. 252 – 255.

Членство в організації - Асоціація адвокатів України, Асоціація правників України.
Сертифікат - Сертифікована Експертною радою з питань акредитації та сертифікації при Національній асоціації адвокатів України в якості експерта для організації та/або проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України за наступною темою: “До питання про право дітей, народжених в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє генетичне походження”.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net