HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Дзера Олександр Васильович
д.ю.н. професор кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час роботи адвокатом, юридичним радником, юрисконсультом, юридичним експертом, викладачем ряду ВНЗ.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснював неодноразово керівництво науковими проектами, у яких працювало від 10 і більше осіб.
Інші професійні навички: адвокатська, консультативна і експертна юридична діяльність
Області професійних інтересів: цивільне право, житлове право, сімейне право, спадкове та речове право, договірне право.

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільне право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Житлове право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Абсолютні цивільні права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2007 до 2018 - професор кафедри цивільного права, Київського національного університету ім. Т.Шевченка., Освіта
з 2001 до 2006 - завідувач кафедри цивільного права , Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1998 до 2001 - професор кафедри цивільного права , Київського університету ім. Т.Шевченка, Освіта
з 1995 до 1998 - доцент кафедри цивільного права , Київського університету ім. Т.Шевченка, Освіта
з 1993 до 1995 - старший науковий співробітник доцент кафедри цивільного і трудового права , Київського університету ім. Т.Шевченка, Освіта
з 1988 до 1993 - доцент кафедри цивільного і трудового права , Київського університету ім. Т.Шевченка, Освіта
з 1984 до 1985 - заступник декана юридичного факультету , Київського університету ім. Т.Шевченка, Освіта
з 1981 до 1988 - доцент кафедри цивільного , Київського університету ім. Т.Шевченка, Освіта
з 1979 до 1981 - старший викладач кафедри цивільного права і процесу , Київського університету ім. Т.Шевченка, Освіта
з 1974 до 1979 - асистент кафедри цивільного і господарського права , Київського університету ім. Т.Шевченка, Освіта

Додаткова інформація

Членство в організації - . Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України)
Членство в організації - Член науково-консультативної ради Вищого господарського суду України
Членство в організації - Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Верховного Суду України
Членство в організації - науково – консультативної ради Верховної Ради України
Публікація -
Публікація - Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. –К.: Юрінком Інтер, 2008. –Т. 1. (коментар до глав 12 (ст. 177-178), гл. 12 (ст. 214 у співавторстві з А.М.Блащуком), гл. 13 (ст. 179-193), гл. 16 (ст. 202-236), гл. 23 (ст. 316-324), гл. 26 (ст 355-372) – заг. обсяг 7 д.а.)
Публікація - Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. –К.: Юрінком Інтер, 2008. –Т. 2 (коментар до глави 55 (ст. 717-730 у співавторстві з В.Р.Домбруговою), глави 59 (ст. 810-826 у співавторстві з Т.П.Базовою), глави 61 пар.1 (ст. 837-864 у співавторстві з І.А.Діковською), глави 66 пар. 1 (ст. 936-955 у співавторстві з Е.М.Грамацьким) – заг.обсяг 3 д.а.
Публікація - Договірне право України: Загальна частина: навч.посіб. / Т.В.Боднар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова та ін..; за ред.. О.В.Дзери. –К.: Юрінком Інтер, 2008. –896 с. (гл. 1 (§1; §3,4 – спільно з С.М.Бервено), гл. 2 (§1,2 – спільно з С.М.Бервено), гл. 4 (§1); гл. 6 (спільно з А.М.Блащуком), гл.20.
Публікація - Договірне право України: Особлива частина: навч.посіб. / Т.В.Боднар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова та ін..; за ред.. О.В.Дзери. –К.: Юрінком Інтер, 2009. -1200с. (гл. 2 (спільно з Дзерою І.О.), гл. 6 (спільно з Бервено С.М.), гл. 7 (спільно з Домбруговою А.Р.), гл. 32.
Публікація - Цивільне право України : в 2- т.. підручник / За ред.. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей, 2008. – Т.І – 832 с. (глава 21).
Публікація - Цивільне право України: Підручник. Книга перша / За редакцією О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 3-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер. – К., 2010. –976 с. (гл.1, гл.2 (§1,2 - співавт. С.М.Бервено), гл.3 (§2,3 – співавт. С.М.Бервено), гл. 9, гл.26, гл. 30, гл. 31 (§1), гл. 31 (§2 – співавт. О.С.Харченко), гл. 35.
Публікація - Цивільне право України: Підручник. Книга друга / За редакцією О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 3-е вид., допов. і перероб. –К.: Юрінком Інтер. – К., 2010. -640 с. (у співавторстві, 10 д.а.).
Публікація - Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. –К.: Юрінком Інтер, 2013. –Т. 1 (коментар до глави 12, гл. 16 (ст.. 214 у сіпав. З А.М.Блащуком), гл. 13, гл. 16, гл. 22 (ст. 295), гл. 23, гл. 26.
Публікація - Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. –К.: Юрінком Інтер, 2013. –Т. 2 (коментар до глави 55 (ст. 717-730 у співавторстві з В.Р.Домбруговою), глави 59 (ст. 810-826 у співавторстві з Т.П.Базовою), глави 61 пар.1 (ст. 837-864 у співавторстві з І.А.Діковською), глави 66 пар. 1 (ст. 936-955 у співавторстві з Е.М.Грамацьким) – заг.обсяг 3 д.а.
Публікація - Сімейне право України: Підручник / За ред. Т.В.Боднар, О.В.Дзери. –К.: Юрінком Інтер, 2016
Публікація - Дзера О.В, Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики. –К.: Юрінком Інтер, 2016. -872с.
Публікація - Непорушність права власності в механізмі захисту майнових прав // Механізми охорони та захисту майнових прав в Україні та ЄС. Збірник матеріалів круглого столу (м. Київ, 12 листопада 2008 р.). –К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2008. –С. 34-44.
Публікація - Розвиток інституту права власності та інших речових прав : [підрозд. 2.1] // Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне право. -Х.:Право, 2008.-С.144-182
Публікація - Договорное право в системе права Украины // Альманах цивилистики: Сборник статей / Под ред. Р.А.Майданика. –К.: Правова єдність, 2008 (у співавторстві з Бервено С.Н.).
Публікація - Деякі аспекти збитків за цивільним та господарським законодавством України // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання: за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. , м. Київ, 20 лист. 2008 р.. -К.:НДІ приватного права і підприємництва АПН України, 2009.-С.97-110.
Публікація - 10 статей в Енциклопедії цивільного права України / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького «Ін Юре».
Публікація - Проект постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику розгляду цивільних прав про визнання правочинів недійсними” / Юридичний вісник України, Юрінком Інтер,
Публікація - Историко-правовые аспекты развития института права собственности и иных вещных прав в Украине // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 1 / Под ред. Р.А. Майданика. –К.: Всеукраинская ассоциация издателей «Правова еднисть», 2009. Вып. 2. –С.253-305
Публікація - Питання формування судової практики в справах про визнання правочинів недійсними // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару 25-26 вересня 2009 р. –Івано-Франківськ: прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. –С. 25-32.
Публікація - Непорушність – визначальний принцип інституту права власності / Юридичний вісник України, 2009. -№ 49, 50, 51.
Публікація - Актуальні проблеми інституту правочину/О. В. Дзера // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. -К.:ВПЦ "Київський ун-т", 2009,N Вип. 81.-С.108-114
Публікація - Деякі проблемні питання інституту правочину // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. -2010/2. -№ 8. –С. 56-66.
Публікація - Питання впровадження стандартів Болонського процесу в юридичній освіті України та його науково-методичне забезпечення // Міжнародний науковий вісник. –Ужгород. -2010. –с. 247-255 (у співавторстві з Р.А.Майдаником).
Публікація - Питання формування судової практики в справах про визнання правочинів недійсними // Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в сучасних умовах. Збірник наукових статей. –Івано-Франківськ, 2010. –С. 25-33.
Публікація - Некоторые вопросы гражданско-правовой конфискации по законодательству Украины / Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.4 / Под ред. Р.А.Майданика. –К.: Правова єдність, 2011. –С. 86-98.
Публікація - Правовий аналіз законодавчих змін щодо поширення правового режиму спільної сумісної власності подружжя на приватизоване майно (житло та земельні ділянки) // Мала енциклопедія нотаріуса. -Х., 2011, N 5.-С.150-153 (у співавторстві з М.М. Дякович).
Публікація - Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України // Право України. -2011. -№ 5. –с. 69-77.
Публікація - Регулювання відносин власності на сучасному етапі розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства» (25 лютого 2011 р.) –Харків: Кроссроуд, 2011. –С. 54-64 (у співавторстві з Шишкою Р.Б.).
Публікація - Некоторые вопросы гражданско-правовой конфискации по законодательству Украины / Ежегодник украинского права: сб.науч.тр. –Харьков: право, 2012. -№ 4. –С. 307-319.
Публікація - Общие основы охраны и защиты права собственности в гражданском праве Украины / Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.5 / Под ред. Р.А.Майданика. –К.: Правова єдність, 2012. –С. 225-240.
Публікація - Правові наслідки антипублічного правочину // Проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: зб. наук. пр. / За ред. В.В. Луця – К.: Право України, 2013. С. 8-11.
Публікація - Встановлення моменту виникнення права власності за цивільним законодавством радянського та сучасного періодів // Вісник Укрдержреєстру. – 2013. - №2. –С.12-21.
Публікація - Общие принципы охраны и защиты права собственности/ Ежегодник украинского права: сб. научных трудов. – Харьков. – 2013. - №5. С. 275-289.
Публікація - Віндикаційний позов у теорії та судовій практиці // Приватне право. -№ 2/2013. –С. 179-194 (у співавторстві з Дзерою І.О.).
Публікація - Вчення про речові права // Правова доктрина України. -Х.: Право, 2013. -Т. 3: Доктрина приватного права України.-С.264-290.
Публікація - Способи захисту цивільних прав та інтересів //Актуальні проблеми приватного права України: Збірник статей / Відп. Ред.. Р.А.Майданик та О.В.Кохановська. – К.: ПрАТ «Юридична практика», 2014. – С.127-153. (у співавторстві з Дзерою І.О.).
Конференція - врегулювання суспільних відносин. Статика та динаміка відносин власності: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30 травня 2014 р. [В.В.Луць, Р.Б.Шищка, О.Г.Боднар, М.О.Ткалич та ін.] / За заг.ред Р.Б.Шишки, О.Г.Бондаря. – Запоріжжя: ЗНУ. -2014 р. –С. 13-15.
Публікація - До питання про визначення моменту виникнення права власності за законодавством України. – Укрдержрєєстр. – 2014. №2.
Конференція - Деякі питання розгляду справ про право власності в судовій практиці // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2013 року. –К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. –С. 15-24. (у співавторстві з Дзерою І.О.).
Конференція - Дзера О.В. Принцип непорушності права власності вимагає додаткових законодавчих гарантій // Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2014 року. –К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. –С. 30-37.
Публікація - Дзера О.В. Деякі питання співвідношення сімейного та корпоративного законодавства у сфері майнових відносин подружжя // Міжнародний журнал «Право і суспільство». –Випуск 1. –Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. –С. 42-48.
Конференція - VII Міжнародний цивілістичний форум "Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн" м.Київ, КНУ ім. Т.Шевченка 11-12 травня 2017 року
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція "Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації (Матвєєвські цивілістичні читання)" Київ, КНУ ім.. Т.Шевченка, 27 жовтня 2017 р.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net