HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Майданик Роман Андрійович
д.ю.н. завідувач кафедри Цивільного права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час роботи адвокатом, юридичним радником, юрисконсультом, юридичним експертом, викладачем ряду ВНЗ.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснювала неодноразово керівництво науковими проектами, у яких працювало від 10 і більше осіб.
Інші професійні навички: адвокатська, консультативна і експертна юридична діяльність
Області професійних інтересів: цивільне право, методологія приватного права,міжнародне приватне право, медичне право, юридичний маркетинг, довірча власність.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: базовий
Комунікація: базовий
Створення контенту (програм, сайтів): базовий
Мережева та програмна безпека: базовий
Інші комп'ютерні навички: Використання програмного забезпечення для пошуку нормативних джерел.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври,
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври,
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Договори в медичній діяльності
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Довірча власність і траст: імплементація у право України
2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Марктингові аспекти юридичної практики

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2.01.2007 до 2018 - завідувач кафедри цивільного права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 17.01.2005 до 01.01.2007 - професор кафедри цивільного права , Київський национальний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1.09.1999 до 16.01.2005 - доцент кафедри цивільного права, Київський национальний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1.10.1997 до 1.06.1999 - завідувач кафедрою правового забезпечення , Бердянського інституту підприємництва;, Освіта
з 15.02.1997 до 29.08.1997 - завідувач кафедрою права , Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, Освіта

Іноземна мова

Англійська B2
Німецька B2

Додаткова інформація

Премія - Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Публікація - Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2007. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – 912
Публікація - Майданик Р. А. Право на турнір. «Невизнані права» // Юридичний журнал. – 2003. – № 11. – С. 50–58.
Публікація - Майданик Р. А. Натуральні зобов’язання в цивільному праві: поняття і правова природа // Юридична Україна. – 2005. – № 5.
Публікація - Майданик Р. А. Поняття «ризикових зобов’язань» у цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 5 (43). – С. 26–33.
Публікація - Майданик Р. А. Поняття «ризикових зобов’язань» у цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 5 (43). – С. 26–33.
Публікація - Майданик Р. А. Трастові відносини з іноземним елементом (юридична кваліфікація за українським правом) // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 3–5.
Публікація - Майданик Р. А. Трастові відносини з іноземним елементом (юридична кваліфікація за українським правом) // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 3–5.
Публікація - Іпотека житла: поняття, природа, підстави виникнення // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 3 (65) – С. 27–38.
Публікація - Інститут довірчої власності в праві України: пріоритети і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 4 (66) – С. 101–113.
Публікація - Спадковий договір у цивільному праві України // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2 (22) – С. 90–105.
Публікація - Сімейне право України : підручник / Т. В. Боднар, В. С. Гопанчук, О. В. Дзера [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Боднар та О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – (520 с.). – (Майданик Р. А. – гл. I пар. 1, 2, 5: С. 9–15, 22–28).
Публікація - Договір про надання медичних послуг: загальні положення // Медичне право. – 2016. – № 1 (17). – С. 139–158
Публікація - . Право фізичної особи на життя : поняття, елементи, виникнення і припинення // Публічне право. – 2016. – № 3. – С. 9–20;
Публікація - Право бенефіціарної власності: теорія і практика застосування // Юридичний журнал. – 2016. – № 7–8 (145–146). – С. 106–120;
Публікація - Ліберальне вчення про судове тлумачення норм права України (крізь призму «добудови» права ) // Право України. – 2016. – № 7. – С. 69–77;
Публікація - Основи аргументації рішення суду в цивільному судочинстві України // Право України. – 2016. – № 10. – С. 95–107;
Публікація - Юридичні особи публічного права: поняття та місце в системі права України // Спогади про Людину, Вченого, Вчителя (до 60-річчя від Дня народження професора Ірини Миколаївни Кучеренко) : за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2016. – (305 с.). – С. 165–175.
Конференція - The Impact of the Association Agreement with the EU on the Development of the Private Law of Ukraine // Alexander Trunk, Nazar Panych (eds.) The Future of Cooperation between the EU and Ukraine. Materials of a Conference in Kiel on July 2014. – BMV.BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH, 2016. – (93 p.). – P. 59–62.
Конференція - Методика вирішення цивільно-правових спорів на практичних заняттях // Науково-методологічні проблеми викладання цивілістичних дисциплін в юридичних ВНЗ та факультетах України: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 березня 2016 р. (м. Київ). / За заг. ред. професорів Ю. Л. Бошицького, В. В. Луця, Р. Б. Шишки, доцента О. В. Чернецької. – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2016. – (200 с.). – С. 18–2
Конференція - Юридичні особи публічного права: поняття та місце в системі права України // Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 8 листопада 2016 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – (186 c.). – C. 12–18
Конференція - Основи юридичної аргументації: особливості судової аргументації в процесі судової правотворчості // Міжнародна конференція «Судова правотворчість у механізмі забезпечення принципу верховенства права в умовах реформування правосуддя» (м. Київ, 24–25 листопада 2016 року);
Конференція - Похідний позов: підстава відповідальності директора товариства за заподіяну шкоду // IV Міжнародний судово-правовий форум. – 2016, 17–18 березня. – К.: Юридична практика, 2016. – (290 с.). – С. 187–190;
Конференція - Лібералізація українського вчення про тлумачення норм права: доктрина «добудови» права // Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму (Київ, 14–15 квітня 2016 року). – Біла Церква, ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – (280 с.). – С. 9–15;
Конференція - Фидуциарный титул и передача собственности в праве Украины (Roman Maydanyk, The Fiduciary Title and Transfer of Ownership in the Ukrainian Law) // Збірник матеріалів Спільної конференції «Власність і стабільність права: трансформація поняття власності», Тбілісі, Грузія, Тбіліський державний університет, 5-6 листопада 2015 р
Публікація - «Розвиток українського приватного права період з 1991 по 2016 роки» (Roman Maydanyk, Die Entwicklung des ukrainischen Privatrechts in den Jahren 1991–2016, Max-Planck-Institut fuer den auslaendischen und internationalen Privatrecht, Hamburg, Deutschland, 02 Mai, 2016) // гостьова доповідь в Інституті іноземного та міжнародного приватного права імені Макса Планка (м. Гамбург, Німеччина, 02 травня 2016 року).
Конференція - Методика вирішення цивільно-правових спорів на практичних заняттях // Науково-методична конференція «Методика викладання юридичних дисциплін» (Київський університет права, м. Київ, 16 березня 2016 р.).
Конференція - Звільнення від цивільно-правової відповідальності за невиконання приватно-правових зобов’язань // науково-практична конференція «Гарантії здійснення права власності та його захист в особливих умовах», 10 червня 2016 року, м. Київ, Верховний Суд України
Конференція - Договори в сфері охорони здоров’я // ASFER-School-Health Care, 18–22 липня 2016 р., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
Семінар - Договори в сфері медицині; Договори в сфері фармацевтики // Відеолекції, Семінар 10 лютого 2016 р., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
Членство в організації - дійсний член (академік) Національної Академії правових наук України
Членство в організації - член Європейської Академії науковців приватного права (м. Павія, Італія
Членство в організації - член Асоціації міжнародного права (м. Лондон, Велика Британія);
Публікація - . ‘Ukraine’. In International Encyclopaedia of Laws: Property and Trust Law, edited by Alain Verbeke & Vincent Sagaert. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2017. – 474 p.
Публікація - Речове право України. Загальні положення // Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) ; за ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2017. – (389 с.). – С. 226–249.
Публікація - Die Entwicklung des ukrainischen Privatrechts in den Jahren 1991–2016: ZEuP-Zeitschrift fuer Europaeisches Privatrecht Heft 2 2017 Heidelberg: Verlag C. H. BECK, 373-395 s. (In translation: Maydanyk R. A. (2017): Development of the Private Law of Ukraine in 1991–2016 years In: Journal of European Private Law. 2/2017 (Heidelberg: Publisher “C. H. BECK”), 373-395 p
Публікація - Relations of property foundations of engaging in commercial activity in Ukrainian. In: Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. – Kharkiv: Law, № 9. – 2017. (Kyiv), 144–165
Публікація - . Вчення про джерела цивільного права України // Право України. – 2017. – № 6 (17). – С. 53–63;
Публікація - Выбор применимого права к договору по законодательству Украины и Европейского союза // Международный коммерческий арбитраж: вызовы современности. Сборник статей и докладов. К 25-летию деятельности МКАС при ТПП Украины и развития международного коммерческого арбитража в Украине. – К.: 2017. – (265 с.). – С. 118–143
Публікація - Правовідносини медичного обслуговування і надання медичних послуг за законодавством України // Медичне право. – Спеціальний випуск. – 2017. – № 3. – (148 с.). – С. 48–70.
Публікація - Корпоративні правовідносини: поняття і суміжні конструкції // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики [текст]: Збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції (6–7 жовтня 2017 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. – Івано-Франківськ, 2017. – (290 с.).
Публікація - Еволюція речового права України / Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. Учасників наук.-практ. конф., присвяч. cвітлій пам’яті О. А. Пушкіна, 19 – 20 трав. 2017 р. / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУС, 2017. – (392 с.). – С. 33–39.
Публікація - Методологія цивільного права України: поняття, рівні, елементи // Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації (Матвєєвські цивілістичні читання) [текст]: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017р., м. Київ) / юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України Р. А. Майданика. – Київ.
Конференція - . XV Міжнародна науково-практична конференція «Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики» // (6–7 жовтня 2017 р., м. Івано-Франківськ), Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – Івано-Франківськ, 2017
Конференція - Еволюція речового права України / Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. Учасників наук.-практ. конф., присвяч. cвітлій пам’яті О. А. Пушкіна, 19–20 трав. 2017 р. / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУС, 2017. – (392 с.). – С. 33–39;

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net