HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Безклубий Ігор Анатолійович
д.ю.н. професор кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час викладацької роботи на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка (читання лекцій та проведення практичних занять)
Організаційно-управлінська компетентність: здійснюю редагування науковим правничим збірником «Про українське право»
Інші професійні навички: добре обізнаний з процесами контролю якості освіти та навчання
Області професійних інтересів: цивільне право, римське право, відповідальність в праві, методологія права, історія права, банківські правочини, інтелектуальні права

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: базовий
Комунікація: базовий
Інші комп'ютерні навички: Використання програмного забезпечення для пошуку нормативних джерел.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Римське право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, , Методологія та організація цивілістичних досліджень
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Застосування юридичних норм та юридичної відповідальності
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Банківські правочини

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2011 до 2018 - професор кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2006 до 2011 - завідувач кафедри теорії та історії держави і права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2012 до 2013 - Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві ,

Іноземна мова

Англійська A1

Додаткова інформація

Публікація - Методологія в праві : монографія / [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2017. – 658 с. – (Серія «Про українське право»).
Публікація - Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія : монографія / [І. Безклубий, С. Бобровник, І. Гриценко та ін.] ; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2014 – 448 с. – (Серія «Про українське право»).
Публікація - Відповідальність у приватному праві : монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.] ; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2014 – 416 с. – (Серія «Про українське право»).
Публікація - Відповідальність у публічному праві : монографія / [П. Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач та ін.] ; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2014 – 496 с. – (Серія «Про українське право»).
Публікація - Безклубий І.А. Банківські правочини: Монографія. – К. Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”. 2007. – 456 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88