HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Занфірова Тетяна Анатоліївна
д.ю.н. професор кафедри Трудового права та права соціального забезпечення

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час роботи викладачем, вченим секретарем та проректором
Організаційно-управлінська компетентність: Навички організації навчального процесу та управління персоналом отримала під час роботи вченим секретарем та проректором
Інші професійні навички: добре обізнаний з процесами контролю якості
Області професійних інтересів: трудове право, філософія права, соціологія права

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Філософія трудового права
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Філософія трудового права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Трудові спори та залагодження виробничих конфліктів
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи охорони праці
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права та основ підприємницької діяльності
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми тлумачення та застосування трудового законодавства України
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Філософія трудового права
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Філософія трудового права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми трудового права України
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.09.2015 до - професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, Освіта
з 2012 до - Професор кафедри трудового, земельного та господарського права; вчений секретар Вченої ради;проректор з перспективного розвитку , Класичний приватний університет , Запоріжжя, Жуковського, 70 Б , Освіта
з 2007 до 2012 - Професор кафедри трудового, земельного та господарського права; вчений секретар Вченої ради, Класичний приватний університет, Запоріжжя, Жуковського, 70 Б, Освіта
з 2001 до 2007 - Старший викладач кафедри адміністративного та господарського права; вчений секретар Вченої ради , Класичний приватний університет, Запоріжжя, Жуковського, 70 Б, Освіта

Навчання та стажування

з до 2017 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, вул. Володимирська, 60, Доктор юридичних наук 12.00.05 трудове право та право соціального забезпечення,Свобода праці в трудовому праві України
з до 2011 - Класичний приватний уніерситетт, Запоріжжя, вул. Жуковського, 70 Б, Доктор юридичних наук 12.00.12 філософія права, Методологічні засади трудових відносин у філософії права
з до 2005 - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, вул. Пушкінська, 77 , Кандидат юридичних наук 12.00.05 трудове право та право соціального забезпечення, Правове регулювання трудових відносин за участю роботодавця-фізичної особи

Іноземна мова

англійська A2
російська C2

Додаткова інформація

Публікація - Проблеми правового забезпечення свободи праці в Україні : монографія / Т. А. Занфірова. – Х. : Золота миля, 2017. – 496 с.
Публікація - Свобода труда в философско-правовом аспекте // Право и политика : научно-методический журнал. – 2014. – Специальный выпуск. – С. 12–18.
Публікація - Специфіка свободи праці осіб з особливими потребами за трудовим законодавством України // Наука і правоохорона. – 2014. – № 4. – Ч. 2. – С. 116–117.
Публікація - Забезпечення свободи праці малолітніх та неповнолітні осіб за трудовим законодавством України // Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. – 2014. – № 29. – С. 95–98.
Публікація - Совершенствование правового регулирования свободы труда в Украине в процессе проведения собеседования при приёме на работу // Право и политика : научно-методический журнал. – 2015. – Специальный выпуск. – С. 34–38.
Публікація - Досвід правового регулювання свободи праці в Китайській Народній Республіці // Visegrad journal on human rights. – 2015. – № 6/2. – С. 45–51.
Публікація - Обеспечение свободы труда лиц, ищущих работу на рынке труда в Украине // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 33. – Ч. 2. – Т. 4. – С. 88–91.
Публікація - Економічні проблеми забезпечення свободи праці в сучасній Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34. – Ч. 2. – Т. 4. – С. 45–49.
Публікація - Досвід правового регулювання свободи праці в Бурунді та Руанді // Наука і правоохорона. – 2015. – № 2. – Ч. 2. – С. 56–59.
Публікація - Досвід правового регулювання свободи праці в Республіці Індонезія // Наука і правоохорона. – 2015. – № 3. – Ч. 2. – С. 60–63.
Публікація - Стратегічний план дій щодо забезпечення свободи праці в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 6-2. – Т. 4. – С. 55–58.
Публікація - Правовое регулирование свободы труда на этапе заключения трудового договора в Украине // Право и политика: научно-методический журнал. – 2016. – Специальный выпуск. – С. 20–25.
Публікація - Інституційні проблеми забезпечення свободи праці в Україні та шляхи їх вирішення // Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. пр. / НДІ публічного права. – 2016. – № 2. – С. 112–116.
Публікація - Становлення свободи праці в історії України та світу (до XVII ст.) // Право і інновації. – 2016. – № 3 (16). – С. 94–99.
Публікація - Сутність феномену свободи через історико- правовий аналіз // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 19–22.
Публікація - До питання про принцип свободи праці в трудовому праві України // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 5. – С. 146–149.
Публікація - Забезпечення принципу свободи праці в умовах антитерористичної операції // Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. пр. – 2016. – № 32. – С. 317–323. 35
Публікація - Сучасний досвід правового регулювання свободи праці в республіці Індія // Visegrad journal on human rights. – 2017. – № 1. – С. 71–74.
Публікація - История становления свободы труда в Украине и зарубежных странах в период с XVIII по XIX века // Jurnalul juridic national. – 2017. – № 1 (23). – С. 106–108.
Публікація - Особливості принципу свободи праці в трудовому праві України // Публічне право. – 2017. – № 1. – С. 57–63.
Публікація - Джерела принципу свободи праці в Україні // Право і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 68–72.
Публікація - Загальні проблеми забезпечення свободи праці в Україні (2014–2017 роки) // Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2017. – № 2 – С. 48–51.
Публікація - Обеспечение свободы труда мигрантов в Украине // Legea si viate. – 2017. – № 4/2. – С. 49–52.
Публікація - Забезпечення принципу свободи праці в умовах воєнного стану // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 4. – С. 77–80.
Публікація - Забезпечення свободи праці в різних умовах існування людини // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2017. – № 43. – С. 176–179.
Конференція - Правовий аспект регулювання свободи праці в Бурунді та Руанді. Теорія і практика розвитку правових інститутів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10–11 березня 2016 р.)
Конференція - Сучасний досвід Республіки Індії в правовому регулюванні свободи праці. Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства : матеріали 36 ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7–8 квітня 2017 р.)
Конференція - Теоретико-правові аспекти, проблеми забезпечення свободи праці в Україні (2014–2017 роки) Проблеми кодифікації трудового законодавства України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2017 р.)
Конференція - Особливості правового забезпечення принципу свободи праці в умовах воєнного стану. Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1–2 квітня 2017 р.)
Конференція - . Особливості джерела принципу свободи праці в Україні. Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14–15 квітня 2017 р.)
Конференція - Підходи до розуміння свободи праці в Китайській Народній Республіці. Актуальні проблеми сучасного правознавства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 січня 2016 р.)
Конференція - Деякі питання регулювання свободи праці в Республіці Індонезія. Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.)
Публікація - Роботодавці – фізичні особи: поняття та класифікація Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 4. – С. 103-108
Публікація - Теоретичні основи роботодавчої правосуб’єктності фізичної особи Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 24. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С.293-299
Публікація - Особливості виникнення трудових правовідносин за участю роботодавців – фізичних осіб Право і безпека. – 2004. – Т. 3. – № 2. – С. 135-138.
Публікація - Характер трудових правовідносин між фізичними особами і необхідність його врахування у Трудовому кодексі України Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи: матеріали науково-практичної конференції (Запоріжжя, 25-26 червня 2004 р.). – Х.: Вид-во Нац. Ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 140-143.
Публікація - Централізоване регулювання трудових відносин: деякі теоретичні аспекти Нове законодавство України та проблеми його застосування: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників наукової конференції молодих учених та здобувачів (Харків, 26-27 грудня 2003 р.). – Х.: Нац. юр. акад. України, 2004. – С. 68-70
Публікація - Правові аспекти Луїза Келсо Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2005. – № 2. – С. 42–46
Публікація - Шляхи узгодження інтересів акціонерів в акціонерному товаристві Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: збірник наукових праць. – 2005. – № 4 (24). – С. 204–209
Публікація - Охорона праці жінок – як законодавче забезпечення їх трудової діяльності Влада. Людина. Закон. – 2005. – № 12. – С. 73–75. Малихіна І. В.
Публікація - Деякі пропозиції щодо забезпечення трудових прав працівників, які працюють у фізичних осіб Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах : матеріали науково-практичної конференції (м. Суми, 2–4 червня 2005 р.) / за ред. проф. В. С. Венедіктова. – Харків : Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С. 125–126
Публікація - Правові проблеми трудових мігрантів Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2005. – 24 с. Смолярова М. Л.
Публікація - Теоретичні питання договірного регулювання трудових відносин у сучасних умовах Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 97–99
Публікація - Контракт як особливий вид трудового договору: правові питання Влада. Людина. Закон. – 2007. – № 1. – С. 50–52
Публікація - Правова характеристика принципів з вирішення трудових спорів і кофліктів на сучасному етапі Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 77–79
Публікація - Еволюція наукових поглядів на регулювання трудової діяльності й мотивацію Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 82–84
Публікація - Теорії трудових відносин і мотивації праці Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2007. – № 7. – С. 86–88
Публікація - Правові проблеми соціального партнерства Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць. – 2007. – № 3 (34). – С. 124–130
Публікація - Процесуальні правовідносини з вирішення трудових спорів і конфліктів Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 86–88
Публікація - Філософсько-ідеологічні аспекти розвитку трудового права Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. – № 4. – С. 43–46
Публікація - Гарантії прав працівників на охорону праці Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – № 2. – С. 68–73
Публікація - Аспекти визначення поняття та змісту трудового договору в сучасних умовах Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – № 2. – С. 8–12
Публікація - Комуканікаційні аспекти трудового права Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – № 4. – С. 31–34.
Публікація - Изменение собственности в Украине и их последствия Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2008. – Вип. 33. – С. 150–160. Малахова Ж. Д.
Публікація - Державне регулювання етичних та правових аспектів медичної діяльності в Україні (вступ до проблеми) Україна. Здоров’я нації : науково-практичне видання / Міністерство охорони здоров’я України. Український Інститут громадського здоров’я “Експерт”. – 2008. – № 1 (5). – С. 65–68.
Публікація - Кадровая политика в современной Украине Социальные технологии: актуальные вопросы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Московский государственный социальный университет, Одесский национальний университет им. И. И. Мечникова, Класический приватный университет. – Запорожье : КПУ, 2008. – Вып. 37. – С. 130–135.
Публікація - Правовые основы социального партнерства Дні науки – 2008 : зб. тез доповідей : в 3 т. / Класичний приватний університет, 23–24 жовтня 2008 р. ; ред. кол. В. М. Огаренко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – Т. 2. – С. 70–71.
Публікація - Філософська проблематика трудового права Трудове право України: сучасний стан та перспективи : матеріали науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 22–24 травня 2008 р.) / за ред. проф. В. С. Венедіктова. – Сімферополь : Українська асоціація фахівців трудового права, Кримський юридичний інститут, 2008. – С. 46–52.
Публікація - Етико-правові засади регулювання медичної діяльності в Україні (за матеріалами літературних джерел) Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення) : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 квітня 2008 р.) м. Львів, Благодійний фонд “Медицина і право”, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Радиш Я. Ф.
Публікація - Філософські аспекти трудового права Запоріжжя: КПУ, 2009. – 168 с. Монографія
Публікація - Поняття і структура правового простору в трудових відносинах Вісник національної академії прокуратури України. – 2009. – № 2 (14). – С. 79–85.
Публікація - Неправовые практики в сфере труда: философский аспект Социальное и пенсионное право : научно-практическое информационное издание. – М. : Юрист, 2009. – № 4. – С. 38–41.
Публікація - Етико-правові механізми регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров’я України Держава та регіони. Серія: Право. – 2009. – № 3. – С. 8–12.
Публікація - Особливості правового нігілізму у сфері трудових відносин Право і суспільство : науковий журнал. – 2009. – № 1. – С. 58-62.
Публікація - Історичне та логічне в методології філософії права Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відповід. за вип. Ю. М. Оборотов. – Одеса : Юридична література, 2009. – Вип. 48. – С. 22-29.
Публікація - Філософсько-антропологічні аспекти принципу рівності у трудових правовідносинах Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – 2009. – № 3. – С. 133-136.
Публікація - Діалектика необхідності й свободи у трудових правовідносинах Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – Вип. 45. – С. 296-301.
Публікація - Зміст поняття “праця”: філософсько-правові питання Запорізькі правові читання : тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15–16 травня 2009 р.) : у 2 т. / за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Т. 1. – С. 299–302.
Публікація - Філософсько-правові аспекти справедливості в трудовому праві Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні : матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 5–6 червня 2009 р.) / за ред. проф. В. С. Венедіктова. – Харків : Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2009. – С. 26–32.
Публікація - Мета і визначення предмету філософії трудового права Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнародної конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю. М. Оборотов. – О. : Фенікс, 2009. – С. 477–479.
Публікація - Філософсько-правові аспекти проблематики локальних нормативних актів трудового права Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис. – 2010. – № 3. – С. 129-133.
Публікація - Філософсько-правові проблеми у сфері реалізації права на працю Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – Вип. 50. – С. 339-344.
Публікація - Трудове право як синергитична система Вісник національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3 (19). – С. 74-80.
Публікація - Філософська проблематика правоутворення та правотворчості у трудовому праві Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. XXIV. – С. 24-29.
Публікація - Аксіологічно-нормативні засади філософії трудового права Запоріжжя: КПУ, 2010. – 300 с. Монографія
Публікація - Теоретичні питання проекту нового Трудового кодексу України Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – № 4. – С. 166–169.
Публікація - Ідеологічні чинники формування норм трудового права Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – № 3. – С. 41–44.
Публікація - Правовідносини як форма суспільних відносин Вісник Чернівецького національного університету. Правознавство : збірник наукових праць. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – Вип. 533. – С. 76–81.
Публікація - Праця як філософсько-правова проблема Наука і правоохорона. – 2010. – № 4 (10). – С. 254–258.
Публікація - Трансформація поняття трудових правовідносин Наше право. – 2011. – № 1. – Ч. 1. – С. 123–127.
Публікація - Категоріально-понятійний апарат трудового права в аспекті проблем політичної економії Наука і правоохорона. – 2011. – № 1 (ІІ). – С. 241–250. Іванов С. А.
Публікація - Управління охороною праці у вищих навчальних закладах Запоріжжя: КПУ, 2011. – 82 с. Практичний посібник Опрятна О. С., Опрятний С. М., Смолярова М. Л.
Публікація - Трансформація розуміння трудового права в умовах глобалізації Європейські перспективи. – 2011. – № 1. – Ч. 1. – С. 154-158.
Публікація - Соціальні цінності трудового права в умовах глобалізації Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – 2011. – № 1. – С.113-117.
Публікація - Реалізація конституційного права людини та громадянина на здійснення підприємницької діяльності Влада. Людина. Закон. – Запоріжжя. – № 3, 2011. – С. 31–38.
Публікація - Термінологічні питання побудови дискурсу трудового права Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – 2011. – № 2. – С. 70-74.
Публікація - Проблеми щодо окремих актуальних проблем Трудового кодексу України Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – №21. – С. 19-32.
Публікація - Методологічні засади протиставлення модерного і постмодерного дискурсу в філософії права Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – 2011. – № 3. – С. 26-30.
Публікація -
Публікація - Політико-ідеологічні чинники трансформації трудових правовідносин у СРСР (20–50-ті рр. ХХ ст.) Європейські перспективи: науково-практичний журнал. – № 3. – 2011. – С. 113-118.
Публікація - Аксіологічні, онтологічні та гносеологічні засади норм трудового права: проблема взаємозв’язку Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. /редкол.: В.Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2011. – №3. – С. 187-196.
Публікація - Структура трудових правовідносин як предмет дискусій у радянському трудовому праві (1920–1950-ті рр.) Право та державне управління. – 2011. – № 3. – С. 101-105.
Публікація - Справедливість в античній філософії права та християнській патристиці Науковий вісник УжНУ. Серія "Право". – Вип. № 15. – Частина 1. – С. 31-33.
Публікація - Проблема співвідношення рівності і справедливості в дискурсі економіки та філософії права Європейські перспективи: науково-практичний журнал. – 2011. – № 4. – Ч. 1. – С. 104-108.
Публікація - Соціальна справедливість в ринковій економіці: між лібералізмом і соціалізмом Наше право. – 2011. – № 4. – Ч. 2. – С. 105-108.
Публікація - Свобода, рівність і справедливість праці як етико-правові універсалії в християнській профетиці, апологетиці і патристиці Вісник Національної академії прокуратури України. – К.: Національна академія прокуратури України, 2011. – № 3. – С. 16-22.
Публікація - Трудове право України Харків: Видавництво „ФІНН”, 2011. – 800 с. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів Прилипко С. М., Ярошенко О. М.
Публікація - Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) з трудового права України Авторське право на твір Міністерства освіти і науки України № 40293 від 21.09.2011 р. (Державний департамент інтелектуальної власності) Прилипко С. М., Ярошенко О. М., Гончаров В. О., Іванов С. М., Карасюк В. В., Іванова Ю. С.
Публікація - Побудова дискурсу трудового права Актуальні питання публічного права: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 19-20 травня 2011 р.) / за ред. В. М. Огаренка, В. Г. Лукашевича. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 93-96.
Публікація - Проблематика цінностей трудового права в умовах глобалізації Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 червня 2011 р.) / редкл.: С.М. Прилипко, Ю.Є. Отаманова, Д.В. Задихайло. – Х. : "ФІНН", 2011. – С. 229-233.
Конференція - Еволюція праворозуміння у трудових відносинах Актуальні питання публічного права: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 листопада 2011 р.) / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 169-171.
Публікація - Синергетичні аспекти трудового права Актуальні питання сучасної юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 05-06 жовтня 2011 р.). – Київ: Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т. 2. – С. 14-16.
Конференція - Розвиток змісту поняття „трудові правовідносини” Роль права у забезпеченні законності та правопорядку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11-12 жовтня 2001 р.). – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація „Істина”, 2011. – С. 11-13.
Публікація - Ідеологічні чинники формування локальних норм трудового права Людина і закон: публічно-правовий вимір : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „VII при бузькі юридичні читання” (м. Миколаїв, 25-26 листопада 2011 р.) / за ред. С. В. Ківалова, В.О. Туликова, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2011. – С. 214-215.
Конференція - Синергетика як основа нової епістемології Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми. Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 7-8 жовтня 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 80.
Семінар - Трудовий аспект ресоціалізації засуджених Захист прав людини та створення превентивних механізмів проти катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання в Україні: матеріали науково-практичного семінару (м. Запоріжжя, 8-9 вересня 2011 р.). – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 88-90.
Публікація - Правова регламентація засобів технічного регулювання Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – 2011. – № 4. – С. 38-43 Гамбург І.А.
Публікація - Охорона праці в галузі: Методичні вказівки до вивчення дисципліни Запоріжжя: КПУ, 2012. – 64 с. Організаційно-методична розробка. М.Л. Смолярова М. Л.
Конференція - Щодо деяких аспектів глобалізації і духовності Духовність і громадянське суспільство в умовах глобалізації: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції „Андріївські читання” (м. Запоріжжя, 15 грудня 2011 р.). – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С 135-137.
Публікація - Якість товарів: поняття та особливості правової регламентації в Україні Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – 2012. – № 1. – С. 120-125.
Публікація - Правовые основы институционализации социального партнерства в Украине и Российской Федерации Материалы Х Афанасьевских чтений "Социальная политика в условиях государственных и муниципальных реформ" (г. Руза, Московская обл., 27-03 января 2012 г.). – М. : Перспектива, 2012, – С. 131-134.
Публікація - Правові основи інституціоналізації соціального партнерства в Україні та Російській Федерації. Збірник наук. праць. Заставська Л.П.
Публікація - Право соціального забезпечення в Україні Харків : ФІНН, 2012. – 640 с. Підручник. Іншин М.І., Прилипко С.М.
Публікація - Концептуалізація проблеми нерівності трудових правовідносин в марксизмі Актуальні питання публічного та приватного права : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 03 жовтня 2012 р.). – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 55-57. Заставська Л.П.
Конференція - Форми трудових правовідносин: правові проблеми Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : тези доповідей науково-практичного круглого столу (м. Запоріжжя, 21 листопада 2012 р.). – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 9-10.
Публікація - Методологічні засади визначення інституту інтелектуальної власності в Україні Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 15-16 листопада 2012 р.). – Харків : НДІ ПЗІР, 2012. – С. 9-12.
Публікація - Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України – К. : „Хай-Тек Прес”, 2012. – 1192 с. навчальний посібник (рекомендовано МОНмолодьспорт України, лист №1/11-11226 від 10.07.12 р.) за заг. ред. д.ю.н., проф. М.І. Іншина
Публікація - Вища освіта як ресурс ноосфери Запорожье и Запорожская область на пути к ноосферной цивилизации : материалы научно-практической конференции (м. Запорожье, 23-25 ноября 2012 р.); под ред. Ж.Д. Малаховой. – Москва - Запорожье : 2013. – С. 103-106. Зоська Я.В.
Публікація - Правовые основы социального партнерства в Украине в сфере ноосферного мішления В.И. Вернадского Запорожье и Запорожская область на пути к ноосферной цивилизации : материалы научно-практической конференции (м. Запорожье, 23-25 ноября 2012 р.); под ред. Ж.Д. Малаховой. – Москва - Запорожье : 2013. – С. 84-93.
Конференція - Вдосконалення правового регулювання трудових відносин в умовах трансформації сучасного суспільства Трудове законодавство : шляхи реформування : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 квітня 2013 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харківський національний університет внутрішній справ. – Х. : ХНУВС, 2013. – С. 19-22.
Публікація - Аксіологічні засади захисту прав людини в Україні: європейський вектор модернізації трудового законодавства Захист прав людини – Європейський вимір України : матеріали міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої 10 – річчю УАФТП (м. Севастополь, 6 – 9 червня 2013 р.)/за ред. д-ра юрид. наук, професора В.С. Венедіктова–Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Українсь
Публікація - Компетентність як набута гуманістична чеснота Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Випуск 665-666. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 260-265 Зоська Я.В.
Публікація - Консьюмеристські настрої української молоді – відповідь на виклики глобалізації Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наук. праць. – Дрогобич-Премишль : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 135-142. Зоська Я.В.
Публікація - Заборона дискрімінації – основна засада правового регулювання відносин у сфері праці Харків : ЮрАЙС, 2013. – 360 с. Монографія С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, І.М. Твардовський за наук. ред. проф. Ярошенка О.М.
Публікація - Молодь як суб’єкти інформаційно-споживчого суспільства Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Вип. 57. – С.195-203. Я.В. Зоська
Публікація - Основы юридической риторики: работа с предметом речи и композиционирование речевой структуры Запорожье : Классический приватній університет, 2014 – 164 с. Учебное пособие Т.А. Огаренко, Я.В. Зоська, Л.П. Заставська
Публікація - Компетентность как основная универсальная гуманистическая добродетель представителей информационного общества Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 63. – С. Я.В.Зоська
Конференція - Использование юридической риторики в практической деятельности юристов как залог повышения их конкурентоспособности Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції 25 жовтня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 122-126.
Публікація -
Публікація - Організаційно-правові засади професійного навчання працівників ОВС К. : "Хай-Тек Прес", 2014. – 536 с. Навчальний посібник за заг. ред. д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України М.І. Іншина, д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра
Публікація - Контроль за діяльністю правоохоронних органів К.: "Хай-Тек Прес", 2014. – 408 с. Навчальний посібник за заг. ред. д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України М.І. Іншина, д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра
Публікація - Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ К.: "Хай-Тек Прес", 2014. – 840 с. Навчальний посібник за заг. ред. д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України М.І. Іншина, д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра.
Публікація - Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ К.: "Хай-Тек Прес", 2014. – 378 с. Навчальний посібник за заг. ред. д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України М.І. Іншина, д-ра юрид.наук., проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра
Публікація - Філософія права Запорожье : Классический приватный университет, 2014 – 230 с. Учебное пособие М.В. Занфиров
Публікація - Основы философии трудового права Запорожье : Классический приватный университет, 2015 – 230 с.
Нагорода - Відмінник освіти України
Членство в організації - Член спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук: Д 26.001.46 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (12.00.05-трудове право; право соціального забезпечення); Д 17.127.07 у Класичному приватному університеті (спеціальності: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Публікація - Почесне звання "Заслужений юрист України"

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88