HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Цюра Вадим Васильович
д.ю.н. професор кафедри Цивільного права

Керуючий партнер ТОВ «ЕКВІТАС ПАРТНЕРС»

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Отримав гарні комунікаційні навички під час роботи на посадах юриста, асистента та доцента кафедри цивільного права.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво та управління ТОВ «ЕКВІТАС ПАРТНЕРС». Маю досвід організації наукових проектів, конференцій, круглих столів. Є науковим керівником курсових, дипломних та магістерських робіт.
Інші професійні навички: Правове забезпеченння діяльності підприємств, організацій; Підготовка необхідних досліджень, меморандумів, юридичних висновків; Підготовка різних юридичних документів.
Області професійних інтересів: Цивільне право, договірне право, речове право, сімейне право, особисті немайнові права, практика Європейського суду з прав людини.

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Впевний користувач MS office (Ms Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook), працюю з базами даних (ІДС “Законодавство”, “ЛІГА Закон” тощо).

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Представництво в цивільному праві
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Договірне право
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право
2014/15 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Основи римського (приватного) права,
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право,
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Сімейне право
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Правочини з нерухомістю

Навчання та стажування

з до - ,

Іноземна мова

Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Особливості реалізації права на захист за допомогою представництва, Бюлетень Міністерства Юстиції України, 2016, № 2.
Публікація - Актуальні питання здійснення законного представництва батьками (усиновлювачами), Право.UA, № 2, 2016, стр. 58-164.
Публікація - Правові наслідки неналежного здійснення повноважень в межах недоговірного представництва, Бюлетень Міністерства Юстиції України, 2016, № 8.
Публікація - Правове регулювання відносин представництва в германській та романській системах приватного права, Юридична Україна, 2016, № 3-4, стр. 17-24.
Публікація - До питання форми окремих представницьких договорів, Науковий вісник ужгородського національного університету ПРАВО, 2016, № 39, стр. 75-81.
Публікація - Осуществление представительских полномочий при опекунстве в соответствии с законодательством Украины, ЛИГАЛ СВЯТА, 2016, № august, 157-160.
Публікація - Ґенеза дослідження інституту представництва у зарубіжній правовій доктрині, Национальный юридический журнал: теория и практика, № 4, 2016.
Публікація - Сотношение воли и волеихъявления при осуществлении договорного представитпельства. VISEGRAD JOURNAL on human rights? 4/2, 2016. 213-218.
Публікація - Правові підстави та наслідки припинення недоговірного представництва, Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Одеса, 2016, випуск 22. Стр. 96-101.
Публікація - 1. Учення про представництво у працях науковців дореволюційного періоду, Бюлетень Міністерства Юстиції України, 2015, № 1. Стр. 93-101.
Публікація - Внесок професора А.Й. Гордона у розвиток вчення про представництво, Право України, 2015, № 1. Стр. 116-123.
Публікація - Некоторые вопросы определения признаков представительства в гражданском праве, Закон и Жизнь, 2013, октябрь, стр 234-237.
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії і практики», 6-7 жовтня 2017 року. м. Івано-Франківськ, 2017. Деякі питання визначення представництва як форми реалізації права на захист. стр. 252-254.
Конференція - Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного права», Харків, 19 лютого 2016 року, «Вчення про представництво у працях Нерсеса Йосиповича Нерсесова».
Конференція - Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму «Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції і перспективи », Київ, 14-15 квітня 2016 року, «Особливості регулювання відносин представництва відповідно до німецького права».
Конференція - Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання», м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року, «Правове регулювання комерційного представництва в германській системі приватного права».
Конференція - 1. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», Одеса, 20-21 травня 2016 року, «особливості правового регулювання представництва за законодавством Франції».
Конференція - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях., Київ, 20 листопада 2015 року, «До питання універсальності застосування інституту представництва у різних галузях права».
Конференція - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», Одеса, 16 травня 2014 року, «Уніфікація правового регулювання представництва Принципах європейського контрактного права».
Конференція - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства», Київ, 3 жовтня 2014 року, «Погляди окремих дореволюційних вчених на інститут представництва».
Конференція - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Треті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», Одеса, 17 травня 2013 року, «Підходи до визначення принципу фідуціарності відносин представництва».
Конференція - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права», Харків, 15 лютого 2013 року, «Еволюція критеріїв поділу представництва в цивільному праві».
Конференція - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива», Одеса, 19-20 квітня 2012 року. «Порівняльний аналіз представництва за цивільним та цивільно-процесуальним законодавством України»

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net