HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Волгіна Світлана Анатоліївна
кафедри Іноземних мов

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Комунікаційні навички притаманні специфіці викладання мовної дисципліни у вищому навчальному закладі
Організаційно-управлінська компетентність: Організаційна компетентність включає керування самостійною роботою студентів, створення презентацій та навчальних проектів
Інші професійні навички: Обізнана з менеджментом педагогічної діяльності
Області професійних інтересів: Методика викладання іноземної мови, специфіка викладання правничої англійської мови

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий рівень

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова(англійська)
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова(англійська)
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова(англійська)
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова(англійська)
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2015 до дотепер - Викладач кафедри іноземних мов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1997 до 2015 - Старший викладач іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту, Національний авіаційний університет, Освіта

Навчання та стажування

з 06.04.2012 до 06.05.2012 - НТУУ “Київський політехнічний інститут”, Диплом з курсу “Менеджмент педагогічної діяльності”
з 1992 до 1997 - Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, природничо-географічний факультет, спеціальність “іноземна мова – біологія”, вчитель англійської мови, біології
з 2012 до 2016 - Національний авіаційний університет, аспірантура за спеціальністю “Теорія та методика професійної освіти”

Іноземна мова

Англійська C2

Додаткова інформація

Публікація - Компонентно-структурний аналіз поняття “готовність до самоосвіти майбутніх фахівців економічного профілю.
Публікація - Дефінітивний аналіз поняття готовності студентів вищих навчальних технічних закладів до самовдосконалення.
Публікація - Мотиваційно-вольовий компонент у структурі професійного самовдосконалення у ВНЗ.
Публікація - Definitive analysis of the concept of readiness for professional self-improvement in the context of future economists’ education.
Публікація - Когнітивний компонент як елемент професійного самовдосконалення студентів-майбутніх фахівців у економічній галузі.
Публікація - English-language training of future aviation specialists: influence on flight safety.
Публікація - Особистісно-орієнтовані технології у процесі вивчення іноземної мови студентами вищого навчального закладу.
Публікація - Мовленнєва діяльність як об’єкт навчання у викладанні іноземної мови.
Публікація - Роль додаткових занять у вивченні іноземної мови.
Публікація - Переклад науково-технічної літератури у практичному та теоретичному аспекті.
Конференція - Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Міжнародна науково-практична конференція.
Конференція - Classic University in the context of Challenges of the Epoch) : українсько-польська міжнародна наукова конференція.
Конференція - Open educational e-environment of modern University. Міжнародна науково-практична конференція.
Конференція - VI Всесвітній конгрес з безпеки авіації.
Конференція - Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Міжнародна науково-практична конференція
Конференція - Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Дніпропетровська сесія ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.
Конференція - Гуманітарна освіта у профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи: міжнародна науково-практична конференція
Конференція - Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: Всеукраїнська науково-практична конференція

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88