HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Коваленко Тетяна Олександрівна
д.ю.н. професор кафедри Земельного та аграрного права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час виконання обов’язки завідувача кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Організаційно-управлінська компетентність: Виконує обов’язки завідувача кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інші професійні навички: юридичний консультант газети «Агробізнес сьогодні»
Області професійних інтересів: приватизація та паювання земель сільськогосподарського призначення, розпаювання майна в сільському господарстві, реструктуризація недержавних сільськогосподарських підприємств, право орендного землекористування, правове забезпечення біобезпеки, джерела зе

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: базовий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Земельне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми правового регулювання аграрних відносин
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Аграрне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Тлумачення та застосування права / Interpretation and application of law

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2000 до 2003 - Асистент , кафедра трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2003 до 2016 - Доцент, кафедри земельного та аграрного права (до 2011 року – кафедри трудового, земельного та екологічного права) юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2016 до 2018 - Професор, кафедра земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 1997 до 2000 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук Назва дисертації «Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств»
з 2009 до 2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук Назва дисертації «Проблеми законодавчого забезпечення реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні»

Іноземна мова

Російська C2
Англійська C1
Німецька A1

Додаткова інформація

Публікація - Реалізація принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні : проблеми законодавчого забезпечення: монографія / Т. О. Коваленко. – К. : Правова Єдність,2017. – 672 с.
Публікація - Коваленко Т. О. Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні : монографія / Т. О. Коваленко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”; Юрінком Інтер, 2013. – 632 с.
Публікація - Правові засади забезпечення продовольчої, біологічної та генетичної безпеки як складових екологічної безпеки // Проблеми права екологічної безпеки : навч. посіб. / М.В. Краснова, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкова [та ін.] ; за ред. М. В. Краснової та Р.С. Кіріна; відп. ред. В.І. Андрейцев; М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2016. – С. 406-421.
Публікація - Коваленко Т. О., Марченко С. І. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України : навч. посібник / Т. О. Коваленко, С. І. Марченко. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 296 с.
Публікація - Мірошниченко А. М., Коваленко Т. О. Земельне право зарубіжних країн // Земельне право України : підручник / М. В. Шульга, Н. О. Багай, В. І. Гордєєв та ін.; за ред. М. В. Шульги. – Х. : Право, 2013. – С. 477-496.
Публікація - Коваленко Т. О. Правові аспекти державного контролю та нагляду у сфері забезпечення якості та безпечності продуктів харчування і побуту // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / Краснова М. В., Позняк Е. В., Коваленко Т. О. та ін. (за ред. Краснової М. В.). – К. : Алерта, 2012. – С. 652-708.
Публікація - Коваленко Т. О. Право власності на землю в Україні // Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – С. 705-721.
Публікація - Коваленко Т. О. Договір оренди земельної ділянки // Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – С. 393-419.
Публікація - Коваленко Т. О. Договір оренди земельної ділянки // Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / Т.В.Бондар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова та ін.: за ред. О.В.Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – С. 216-247.
Публікація - Коваленко Т. О. Джерела земельного права України // Земельне право України : підруч. / Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В. Носік та ін. ; за ред. В. В. Носіка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. – 2008. – С. 47-78.
Публікація - Носік В. В., Коваленко Т. О. Право на оренду землі: поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст, набуття, реалізація, припинення // Земельне право України : підруч. / Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В. Носік та ін. ; за ред. В. В. Носіка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. – 2008. – С. 128-134.
Публікація - Носік В. В., Коваленко Т. О., Мірошниченко А. М. Право на земельну частку (пай): поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст, набуття, реалізація, припинення // Земельне право України : підруч. / Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В. Носік та ін. ; за ред. В. В. Носіка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. – 2008. – С. 153-156.
Публікація - Носік В. В., Коваленко Т. О. Юридичні обов’язки власників та користувачів землі Земельне право України : підруч. / Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В. Носік та ін. ; за ред. В. В. Носіка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. – 2008. – С. 159-178.
Публікація - Коваленко Т. О., Марченко С. І. Землі оборони: поняття, склад, функціональне використання та особливості здійснення правового використання й охорони // Земельне право України : підруч. / Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В. Носік та ін. ; за ред. В. В. Носіка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”.– 2008. – С. 435-438.
Публікація - Носік В.В., Коваленко Т.О. Правове забезпечення оренди землі у сільському господарстві // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник / Кол. авт.; За ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 61-90.
Публікація - Носік В.В., Коваленко Т.О. Правова охорона здоров’я працівників сільськогосподарських підприємств // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник / Кол. авт.; За ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 338-366.
Конференція - виступ на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів» (2-3 листопада 2017 року, м. Київ) на тему: «Змістовне правоположення як засіб подолання колізій у земельному праві України»;
Конференція - виступ на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України», 26 травня 2017 р. (м. Київ, Україна) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) на тему: «Аграрно-правова наукова спадщина професора Василя Лук’яновича Мунтяна»;
Конференція - виступ на Міжнародному Конгресі «Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах Євроінтеграції», присвяченому 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», 2-4 червня 2017 р. (м. Одеса, Україна) (Національний університет «Одеська юридична академія») на тему: «Сфера та межі земельно-правового регулювання»;
Конференція - виступ на Всеукраїнській науково-практичній конференції з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України» (м. Івано-Франківськ, 8–10 вересня 2017 р.) на тему: «Міжгалузева аналогія у процесі реалізації земельно-правових норм: pro et contra»;
Конференція - виступ на Всеукраїнському круглому столі «Децентралізація влади як чинник розвитку аграрного, екологічного, земельного та інших природоресурсних галузей права» (м. Київ, 22 вересня 2017 р.) (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) на тему: «Статут територіальної громади як джерело земельного права України»;
Конференція - виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади ведення органічного землеробства» (м. Харків, 29-30 вересня 2017 р.) (Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого) на тему: «Правове регулювання маркування органічної сільськогосподарської продукції в Україні: апроксимація до вимог ЄС»;
Конференція - виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20–21 жовтня 2017 року) (Хмельницький університет управління та права) на тему: «Принципи земельного права як засіб мінімізації юридичних дефектів»;
Конференція - виступ на Всеукраїнському науково-практичному круглому столі «Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення», присвяченому 70-річчю академіка НАПрН України Володимира Івановича Андрейцева (27 жовтня 2017 року, м. Дніпро) на тему: «Поняття, ознаки та критерії продовольчої безпеки за законодавством України та інших держав»;
Конференція - виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні», присвяченій Дню науки юридичного факультету, 20 травня 2016 р. (м. Київ) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет), на тему: «Legal defects of Ukrainian land legislation»;
Конференція - виступ на «круглому столі» «Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку», 27 травня 2016 р. (м. Київ) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет), на тему: «Розвиток науки аграрного права на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка»;
Конференція - виступ на Першому зібранні фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України, 9-10 вересня 2016 року (м. Одеса), на тему: «Розвиток законодавства України про фермерські господарства: здобутки і проблеми»;
Конференція - виступ на Всеукраїнському науково-практичному круглому столі «Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу», 28 жовтня 2016 р. (м. Дніпро, Україна) (Національний гірничий університет, юридичний факультет), на тему: «Напрями та перспективи адаптації земельного законодавства України до вимог Європейського Співтовариства»;
Конференція - виступ на V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку національного законодавства» з нагоди 15-ти річчя юридичного факультету, 4-5 листопада 2016 р. (м. Київ, Україна) (Національний університет біоресурсів і природокористування України), на тему: «Акти Конституційного Суду України як засіб мінімізації юридичних дефектів земельно-правового регулювання»;
Конференція - виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин», присвячена 90-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора Титової Ніни Іванівни, 18 листопада 2016 р. (м. Львів, Україна) (Львівський національний університет імені Івана Франка) на тему: «Правові аспекти дерегуляції у сфері використання та охорони земель».

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net