HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Мяловицька Ніна Анатоліївна
д.ю.н. професор кафедри Конституційного права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Комунікабельна; володіє змістовною інформацією та вміє оперувати нею; здатна до партнерської взаємодії та досягнення взаєморозуміння
Організаційно-управлінська компетентність: Здатна приймати оптимальні управлінські рішення; сприймати, аналізувати і реалізовувати управлінські інновації у професійній діяльності
Інші професійні навички: Високий рівнь професійної освіти, досвід та індивідуальні здібності до викладання, мотивовані прагнення до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, творче та відповідальне ставленням до роботи
Області професійних інтересів: теорія конституційного права, джерела конституційного права, принципи конституційного права, конституційно-правовий статус людини і громадянина, конституційні засади організації та здійснення державної влади

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Інші комп'ютерні навички: Використання поштових сервісів; використання пошукових систем із ранжуванням результатів пошуку, використання сервісів та ресурсів Інтернету для здійснення навчальної та наукової діяльності

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Конституційне право
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Конституційне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Конституційні системи країн світу
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Гарантії реалізації права голосу
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Органи адміністрування виборів в Україні та державах ЄС

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2012 до сьогодні - Професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1992 до 2012 - Доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1990 до 1991 - Доцент, Інститут політології та соціального управвління, Освіта
з 1989 до 1990 - Старший викладач, Інститут політології та соціального управвління, Освіта
з 1987 до 1989 - Науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Освіта
з 1986 до 1987 - Молодший науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Освіта

Навчання та стажування

з 1983 до 1986 - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Кандидат юридичних наук по спеціальності 12.00.0

Іноземна мова

Російська C2
Англійська B1

Додаткова інформація

Публікація - Особливості застосування виборчих систем у країнах Європи
Публікація - Проведення люстрації у зарубіжних країнах: практика та досвід для України
Публікація - Європейський досвід конституційного правосуддя
Публікація - Особливості законодавчого регулювання компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах
Публікація - Права національних меншин: європейський досвід
Публікація - Сучасні тенденції видозмін державного устрою як структурного елемента форми держави
Публікація - Європейський Союз: структура органів влади та перспективи подальшого розвитку
Публікація - Сучасні концепції визначення форми державного управління та її різновиди
Публікація - Автономія та її роль у державному будівництві 9країни Європи: монографія
Публікація - Конституційне право України / за ред..В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999 (у співавторстві); перевид. 2000 р., 2002 р
Конференція - Міжнародна наук. прак. конф. ’’Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прйняття нормативно-правових актів” - Київ, 2-3 лист. 2017
Конференція - Міжнародна наук. прак. конф. Вороновські читання. Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин. – м. Чернівці, 4-5 жовтня. – 2017р.
Конференція - Міжнародна наук. прак. конф. Людиноцентризм у праві: теоретично-прикладні засади – м. Київ, 20-21 квітня 2017 р.
Конференція - Міжнародна наук. конф. : Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчалиних закладах України. – м. Київ, 22-23 червня 2017 р.
Конференція - Міжнародна наук. прак. конф. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – м. Київ, 19-20 квітня 2016
Нагорода - Відзнака ’’ Кращий викладач юридичного факультету у 2010-2011 році.” ( Протокол №13 від 20 червня 2011 р.).
Нагорода - Знак ” Відмінник освіти України” посвідчення № 84670 від 31.07.2008 р.).
Нагорода - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ № 287 від 12.05.2005 р.
Нагорода - Подяка Київського міського голови від 5 квітня 2003 р. № 11278

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88