HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Юзефович Катерина Анатоліївна
кафедри Іноземних мов

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Комунікаційні навички отримала під час викладання мовної дисципліни у вищому навчальному закладі
Організаційно-управлінська компетентність: Координація самостійної роботи студентів, створення презентацій
Інші професійні навички: Отримала гарний перекладацький досвід під час роботи в аудиторській та ІТ компаніях, беру участь у перекладі документів для освітньої програми «Українсько-Європейські правничі студії»
Області професійних інтересів: Формування професійної компетентності філолога, використання Smart технологій на заняттях з англійської мови, дистанційне навчання

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий рівень
Інші комп'ютерні навички: Використання соціальних мереж та продуктів Google у викладацькій роботі, ведення сторінки кафедри у Facebook

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2016 до дотепер - Викладач кафедри іноземних мов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 2013 до 2016 - Викладач кафедри англійської філології факультету філології, Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова , Освіта

Навчання та стажування

з 2015 до - Житомирський державний університет ім. Франка, Здобувач
з 2005 до 2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Магістр філології, викладач-дослідник англійської та німецької мов і зарубіжної літератури, перекладач з англійської та німецької мов

Іноземна мова

Англійська C2
Німецька B1
Іспанська A2

Додаткова інформація

Публікація - Yuzefovych, K. (2017). Analysis of the readiness of future philologists to use SMART technologies in professional work. In M. Koperska & Yu. Melnyk (Eds.), Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation (pp. 30-33). Warsaw: ANAGRAM; Kharkiv: KRPOCH. doi:10.26697/9789669726094.2017.30
Публікація - Юзефович К., Можливість використання Інтернет-ресурсів у вивченні юридичної іноземної мови, "Актуальні питання державотворення в Україні", с.413-414
Публікація - Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх філологів засобами Smart технологій // Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.- практ. А 43 конф., 10-11 листоп. 2016 р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Х. : ХОГОКЗ, 2016. – 500 с.
Семінар - Teacher Development Summer School: викладання професійно-орієнтованої англійської мови, Британська рада

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88