HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кравець Катерина Юріївна
кафедри Іноземних мов

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час роботи усним перекладачем на ділових перемовинах, а також під час проведення тренінгів/майстер-класів
Організаційно-управлінська компетентність: Відповідаю за набір студентів на факультатив (2, 3 курси), залучаю студентів до участі у конференціях, круглих столах
Інші професійні навички: Гарні навички письмового перекладу, зокрема юридичного, отримала та регулярно удосконалюю під час роботи перекладачем-фрілансером
Області професійних інтересів: Комунікативний підхід до викладання юридичної англійської, переклад юридичної документації, міжкультурна комунікація, методи симпліфікації сучасної юридичної англійської мови

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий рівень
Інші комп'ютерні навички: Використання пакетів MS Office

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова(англійська)
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова(англійська)
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2014 до дотепер - Викладач іноземної мови, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2012 до 2014 - Викладач англійської мови, НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського, Освіта

Навчання та стажування

з 2007 до 2012 - НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського, факультет лінгвістики, Спеціалізація: філолог, викладач, перекладач з англійської та німецької мов

Іноземна мова

Англійська C2
Німецька B2

Додаткова інформація

Публікація - Modern Legal Writing: How to Deal with Compound Prepositions // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін.. – В 2-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – C. 405-406.
Публікація - Research Productivity of Modern Universities // Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22– 23 вересня 2016 року) / [уклад.: А. С. Філіпенко та ін.]. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016.– С. 252-253.
Публікація - Англомовні абревіатури в контексті євроінтеграції України та способи їх перекладу англійською мовою // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип.2(84). –Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 61-64
Публікація - Особливості перекладу англомовних абревіатур (на метеріалі текстів юридичного дискурсу) //Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція ( 20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін.. – В 2-х томах. – Том 3. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – С. 291-292.
Публікація - Нестандартне заняття з англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 1-2 березня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 94-97.
Публікація - Лексика з екології як об’єкт перекладу // Материалы IX международной научно-практической конференции "Бъдещите изследвания”. – Филологические науки. София: ООД «Бял ГРАД-БГ», 2013. – Том 18. – С. 37-38.
Публікація - «Друзья» переводчика // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference «Věda a vznik — 2012/2013». — Filologické vědy. Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o. – Díl 26. – С. 67-69.
Конференція - Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції .
Конференція - Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція.
Семінар - Практичний семінар з написання анотацій англійською мовою (“Writing an Abstract. Practical Aspects”) для викладачів юридичного факультету.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88