HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Воєводін Богдан Володимирович
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Пройшов курс BASIC MEDIATION TRAINING від Chapman University. Fowler school of law. Califorlia, USA. Отримано сертифікат на право зайняття діяльністю медіатора
Організаційно-управлінська компетентність: Маю досвід управління проектами середнього та великого рівня, навичками менеджменту, GTD та організації роботи
Інші професійні навички: Маю досвід та знання у сфері: інформаційних правовідносин та правовідносин в мережі Інтернет, реклами і діяльності з замовлення, створення, виготовлення та розповсюдження реклами.
Області професійних інтересів: Право, медіа, реклама, контракти, IT право, комунікації, менеджемент, організаційна робота, комунікації

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Pages, Numbers, Keynote
Інші комп'ютерні навички: Вільно працюю з програмними пакетами графічної обробки Adobe Lightroom 5 та Nikon Capture NX2. Досвід роботи з Adobe Photoshop і з Apple Final Cut Pro X.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Практика вирішення корпоративних спорів
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Договірне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Legal contracts between EU and non-EU residents
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Римське право
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Право інтелектуальної власності
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми інформаційного права
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Організація юридичного бізнесу
2015/16 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 09.2009 до 2018 - Асистент кафедри цивільного права, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.2010 до 06.2014 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кандидат юридичних наук
з 09.2007 до 01.2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Магістр,
з 09.2003 до 06.2007 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Бакалавр

Іноземна мова

Англійська B2
A1

Додаткова інформація

Публікація - Місце інституту реклами в правовій системі України Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 100, 2016. – С. 50-55.
Публікація - Дискусійні аспекти надання згоди на донорство органів та (або) тканин для трансплантації в Україні та шляхи їх вирішення Стаття Право і громадянське суспільство . Вип. 2, 2015. – С. 38-43
Публікація - Реклама як інформація у розрізі цивільно-правової доктрини Стаття Адміністративне право і процес . Вип. 2(12), 2015. – С. 255-261.
Публікація - Щодо питання охорони та захисту цивільних прав учасників правовідносин у сфері реклами Стаття Часопис академії адвокатури. №1(26), 2015. Том. 8 – С. 3-10
Публікація - Реклама як об’єкт цивільних правовідносин Стаття Право і громадянське суспільство . Вип. 4, 2014. – С. 10-19
Публікація - Поняття реклами та її види. Реклама як об’єкт правового регулювання Стаття Порівняльно-аналітичне право . Вип. 8, 2014. – С. 71-74
Публікація - Етика, естетика реклами та суспільна мораль Стаття Юридичний вісник Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." Вип. 1, 2015. – С. 96-100
Публікація - Проблеми правового регулювання кредитування в іноземній валюті Стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки . Вип. 6-2, 2014. Том. 1 – С. 141-144.
Публікація - Суб’єктний склад правовідносин у сфері реклами (цивільно-правовий аспект) Стаття Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 94, 2012. – С. 49-54.
Публікація -
Публікація - Теорія розпізнавального комерційного оформлення (трейд дрес – trade dress) та її використання в рекламі Стаття Часопис Київського університету права. Вип. 2, 2013. – С. 245-250.
Публікація - Цивільно-правові аспекти тарґетованої (цільової) реклами, персоналізації та приватності у рекламі Стаття Науково-практичний журнал «Європейські перспективи». Вип. 11, 2013. – С. 114-125.
Публікація - Цивільно-правовий захист прав споживачів реклами Стаття Науково-практичний журнал «Наше право». Вип. 11, 2013. – С. 138 – 147
Публікація - Особенности правового регулирования в сфере рекламы в Украине и Российской Федерации на примере отраслевых законов: гражданско-правовые аспекты Стаття Вестник Пермского университета. Юридические науки. Вып. 1(19), 2013. – С.107-117.
Проект - заступник відповідального секретаря приймальної комісії юридичного факультету.
Проект - Брав участь у дебат-турнірах, тренінгах по медіації, займався кураторством юридичної клініки та студентської організації ILRA.
Проект - Суддівство національних раундів Jessup Competition.
Проект - Куратор гуртка цивільного права “Civil Circle”.
Конференція - До питання про захист прав споживачів реклами Тези доповідей Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвеєвські цивілістичні читання), Київ, 3 жовтня 2013 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – С. 161 – 164.
Конференція - Поняття реклами: цивільно-правові аспекти Тези доповідей Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у двох томах, Київ, 19 жовтня 2012 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – С. 141 – 145.
Конференція - Щодо питання визначення реклами як об’єкта цивільного права Тези доповідей Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 19-20 квітня 2012 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – С. 197 – 201.
Конференція - Теорія розпізнавального комерційного оформлення (трейд дрес – trade dress) та її використання в рекламі Тези доповідей Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин: зб. наук. доп. і ст.: Шості цивілістичні читання, присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори: «Розвиток права інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства» (22 березня 2012 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр
Конференція - Інститут реклами в США: цивільно-правовий аспект Тези доповідей Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х частинах. – Частина третя. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С. 57 – 60.
Сертифікат - BASIC MEDIATION TRAINING Chapman University. Fowler school of law. Califorlia, USA. Отримано сертифікат на право зайняття діяльністю медіатора

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net