HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Діковська Ірина Андріївна
д.ю.н. професор кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала читаючи лекції, ведучи семінарські заняття, гурток з цивільного та міжнародного приватного права, проходячи стажування
Організаційно-управлінська компетентність: Є Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Міжнародне приватне право, міжнародне договірне право, міжнародне спадкове право, міжнародний комерційний арбітраж, цивільне право

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми колізійного договірного права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Контракти за правом окремих правових
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Legal aspects of business contracts between EU and non-EU enterprises
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Commercial Disputes Resolution
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми колізійного договірного права
2015/16 навчальний рік, 2 рік магістри, Commercial Disputes Resolution
2015/16 навчальний рік, 2 рік магістри, Міжнародний комерційний арбітраж
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Основи порівняльного цивільного права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 09.2015 до 2018 - Професор кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 04.2007 до 09.2015 - Доцент кафедри цивільного права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 09.2002 до 04.2007 - Асистент кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.08.2017 до 31.08.2017 - Інститут Макса Планка з порівняльного та міжнародного приватного права (Гамбург, Німеччина),
з 01.08.2016 до 31.08.2016 - Інститут Макса Планка з порівняльного та міжнародного приватного права (Гамбург, Німеччина),
з 03.2016 до - Дистанційний тренінг “Право ЄС: сучасна ситуація, проблеми і перспективи” для науковців та професійних менеджерів, Варшава, Польща,
з 02.2016 до - Курс медіації від професора Девіда Доулінга у Київському університеті імені Тараса Шевченка(Fowler School of Law of Chapman University),
з 07.2003 до - Літня сесія з міжнародного приватного права Гаазької академії з міжнародного права,
з 09.2000 до 09.2002 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Аспірантура. Спеціалізація – цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право,
з 09.1995 до 06.1999 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Аспірантура. Спеціалізація – цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право,

Іноземна мова

Англійська IELTS Academic, June 2016 B2
Німецька A2
Польська A1
Російська C2

Додаткова інформація

Публікація - Діковська І.А. (2017): Колізійне регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. У: Журнал східноєвропейського права. № 36. (Київ: ВНЗ «Університет сучасних знань»), 13-20.
Публікація - Діковська І.А. (2016): Новели регулювання спадкових відносин у Європейському міжнародному приватному праві. У: Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 94 річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П.Маслова, лютий 2016. (Харків: Право), 60-62.
Публікація - Dikovska I.A. (2015): Material Freedom of International Private Contract: Content and Limits. In: Journal of Eastern European Law. N 16 (Kyiv: VNZ “Univesytet Suchasnyh Znan”), 18-24.
Публікація - Dikovska I.A. (2015): Unification of Rules Regulating International Private Contractual Obligations. In: Recht der Osteuropäischen Staaten. № 2. (Göttingen, Kiew: Georg-August-Universität Göttingen; Taras Shevchenko National University of Kyiv), 113-121.
Публікація - Діковська І.А. (2015): Застосування недержавних норм державними судами до вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних договорів. У: Журнал східноєвропейського права. № 14. (Київ: ВНЗ «Університет сучасних знань»), 8-14.
Публікація - Діковська І.А. (2015): Застосування lex mercatoria міжнародним комерційним арбітражем. У: Журнал східноєвропейського права. № 12. (Київ: ВНЗ «Університет сучасних знань»), 18-24
Публікація - Діковська І.А. (2015): Дострокове виконання договірного зобов’язання у міжнародних уніфікованих документах та за правом окремих країн. У: Pravna Veda A prax v Tretori Tisicroci. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. (Košice: Universite Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach), 80-83 .
Публікація - Діковська І.А. (2015): Винятки із принципу реального виконання договірних зобов’язань у праві зарубіжних країн та міжнародних уніфікованих документах. У: Юридичний вісник.№1/2 (Одеса: Одеська юридична академія), 179-182.
Публікація - Діковська І.А. (2015): Цивільний та комерційний кодекси як джерела регулювання комерційних правочинів за правом Франції та Німеччини. У: Юридичний науковий електронний журнал. № 2. (Запоріжжя: Запорізький національний університет), 59-61.
Публікація - Діковська І.А. (2015): Форма угод про вибір застосовуваного до договору права. У: Альманах міжнародного права. № 7 (Одеса: Міжнародний гуманітарний університет), 133-141.
Публікація - Диковская И.А. (2015): Квалифицирующие признаки частноправовых договоров, поименованных международными конвенциями. У: Молдавский журнал международного права и международных отношений. N 2. (Кишинев: Ассоциация международного права Республики Молдова), 46-54.
Публікація - Діковська І.А. (2015): Можливість вибору недержавних правових норм для регулювання міжнародних приватних договорів за правом США. У: Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Львів: Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка), 217-225.
Публікація - Діковська І.А. (2015): Правовий звичай як джерело регулювання цивільних відносин за правом окремих країн. У: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». №32. (Ужгород: Ужгородський національний універчситет), 29-31.
Публікація - Діковська І.А. (2015): Комерційні правочини у приватному праві окремих країн. У: Журнал східноєвропейського права. № 13. (Київ: ВНЗ «Університет сучасних знань»), 13-17
Публікація - Діковська І.А. (2015): Особливості регулювання пророгаційної угоди відповідно до Гаазької конвенції про угоди про вибір суду. У: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». №31. (Ужгород: Ужгородський національний універчситет),123-125.
Публікація - Діковська І.А. (2015): Відповідальність за непривернення уваги контрагента до стандартних умов договору за правом окремих країн. У: Юридичний науковий електронний журнал. № 1. (Запоріжжя: Запорізький національний університет), 51-53.
Презентація - Legal Regulation of International Succession Relationships in Ukraine: Conflict of Laws and Some Substantive Law Issues (20 September 2017) - Guest lecture in Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburg, Germany)
Конференція - Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії і практики. Міжнародна науково-практична конференція. 6-7 жовтня 2017 року м. Івано-Франківськ, 2017.
Конференція - Symposium “Mehr Freiheit wagen” (Risking Greater Freedom). 29-30 September 2017. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburg, Germany).
Конференція - Закарпатські правові читання. Міжнародна науково-практична конференція 20-22 квітня 2017 року м. Ужгород.
Конференція - VII Міжнародний цивілістичний форум «Принципи та тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн», 11-12 травня 2017 року, м. Київ.
Конференція - Науково-практична конференція, присвячена 94 річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П.Маслова, лютий 2016
Членство в організації - Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 26.001.06 – 12/2015 – до цього часу;
Членство в організації - Українське бюро з міжнародного приватного права -11/2013 – до цього часу
Членство в організації - Українська асоціація цивільного права – 11/2012 – до цього часу
Членство в організації - Рада адвокатів м. Києва – 12/2004 – до цього часу

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net