HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Отраднова Олеся Олександрівна
д.ю.н. професор кафедри Цивільного права

Заступник декана юридичного факультету

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні комунікаційні навички, здобуті за роки викладання в університеті. Здатність пояснювати складні речі простими словами.
Організаційно-управлінська компетентність: Гарні управлінські та організаційні здібності. Досвід керування науковими та науково-практичними проектами (проекти кафедри цивільного права, міжнародні проекти (Tempus EUNEG)
Інші професійні навички: Водійські права, категорія В
Області професійних інтересів: Цивільне право, Цивільно-правові способи захисту прав людини , Civil remedies of Human rights

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Робота з юридичним програмним забезпеченням (системи «ЛІГА:ЗАКОН», «Вердіктум», судовий реєстр

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Topical issues of Private law.
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Civil remedies of Human rights
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Недоговірні зобов‘язання: доктрина та юридична практика
2014/15 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Особисті права та деліктні зобов‘язання
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.01.2016 до 2018 - Заступник декана юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.01.2016 до 2018 - Професор кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 15.06.2015 до 31.12.2015 - Заступник декана юридичного факультету з міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.03.2005 до 31.12.2015 - Доцент кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 28.02.2001 до 28.02.2005 - Асистент кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 04.01.2018 до 04.02.2018 - Університет Мачерата (Італія), Проведення досліджень в рамках проекту GRAGE Horizon 2020
з 01.07.2015 до 31.07.2015 - Університет Мачерата (Італія), Проведення досліджень в рамках проекту GRAGE Horizon 2020
з 02.05.2015 до 12.05.2015 - Університет Марібор (Словенія), Робота за проектом Tempus EUNEG

Іноземна мова

Англійська C2

Додаткова інформація

Публікація - Сімейне право. Навчальний посібник /за ред. О.В. Дзери, Т.В. Боднар. – К.: Юрінком Інтер, 2016. (Family law. Textbook) Reports In 2013-2016
Публікація - Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика 3-тє вид. - К.: Юрінком Інтер, 2010. (Civil law. Special part)
Публікація - Цивільне право. Практикум. Навчальний посібник. 2-ге видання, за ред.. Р.А. Майданика – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. (Civil law. Educational cases)
Публікація - Договірне право України. Особлива частина. Навчальний посібник. – К.: «Юрінком інтер», 2009 (Contract law. Special part)
Публікація - Цивільне право. Підручник. під ред. проф. О.В. Дзери та проф. Н.С. Кузнєцової. 2-е видання, доповнене і перероблене, Ч. 2. - К.: Юрінком Інтер, 2004.(Civil law. Part 2)
Публікація - Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань. – К: Юрінком Інтер, 2014. – 328 с. (Problems of impruvement of civil torts regulation mechanism. Monograph. . – Kiev: “Jurincome Inter Publisher”, 2009. – 328 p.)
Публікація - Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України. Навчальний посібник. К.: «ЮрінкомІнтер», 2009. – 240 c. (Non-Contractual obligations in Ukrainian civil law. Monograph. – Kiev: “Jurincome Inter Publisher”, 2009. – 240 p.
Публікація - Цивільне право. Навчальний посібник. під ред. проф. О.В. Дзери та проф. Н.С. Кузнєцової. Ч. 2. - К.: Юрінком Інтер, 2002.(Civil law. Part 2)
Публікація - Глави 36 // Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, 2009 р. (Comments for Chapter 36 of the Commercial code of Ukraine) Textbooks (co-author):
Публікація - Розділи І, V, VI, VII / Науково-практичний коментар до Житлового кодексу УРСР // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, 2009 р. (Comments for Parts I, V, VI, VII of the Housing code of Ukraine)
Публікація - Глави 1, 16, Розділ VI // Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, 2008 (Comments for the Chapters 1, 16, Part VI of the Family code of Ukraine)
Публікація - Глави 12, 14, 15, 47, 48, 50, 51, 58, 59, 60, 67, 80, 81, 82, 83// Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України// Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, 2007 р. (Comments for the Chapters 12, 14, 15, 47, 48, 50, 51, 58, 59, 60, 67, 80, 81, 82, 83 of the Civil code of Ukraine)
Членство в організації - Асоціація правників України. Асоціація цивілістів України. Ліга професорів права. Асоціація випускників юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
Проект - GRAGE (Horizon 2020). Tempus PICASA. Tempus EUNEG

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net