HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Пришва Надія Юріївна
д.ю.н. завідувач кафедри Фінансового права

Рідна мова: Українська мова
Комунікаційна компетентність: Комунікативні навички отримала під час роботи викладачем в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка протягом 31 року.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво кафедрою Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом 12 років.
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів: Податкове право; бюджетне право

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Комунікація: Професійний
Створення контенту (програм, сайтів): Базовий
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем:
Інші комп'ютерні навички:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Фінансове право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Джерела податкового права
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми теорії податкового права
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Фінансове право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Джерела податкового права
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми теорії податкового права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 3 2008 р до дотепер - Завідуюча кафедрою фінансового права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60, Освіта
з З 2005 р. до До 2008 р. - Виконуюча обов’язки завідуючої кафедрою конституційного та адміністративного права, професор кафедри конституційного та адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , Освіта
з 3 2004 р. до До 2005 р. - професор кафедри конституційного та адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , Освіта
з З 2001р. до До 2004 р. - докторант кафедри конституційного та адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , Освіта
з З 1990 р. до До 2001 р. - Доцент кафедри конституційного та адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , Освіта
з З 1986 р. до До 1990 р. - Асистент кафедри конституційного та адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , Освіта

Навчання та стажування

з 3 2001р. до До 2004 р. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , Доктор юридичних наук, назва дисертації «Правові проблеми регулювання обовязкових платежів»
з 3 1983 р. до До 1986 р. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , кандидат юридичних наук, тема дисертації – «Правові основи фінансування освіти»

Іноземна мова

Російська мова - B1
Французька мова - B1

Додаткова інформація

Публікація - Проблеми вдосконалення правового регулювання місцевого оподаткування в умовах фінансової децентралізації // Проблеми теорії фінансового права в сучасний період, пам’яті Л. К. Воронової : матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу . - Запоріжжя : КПУ, 2017. – С.78-80.
Публікація - Питання правового регулювання бюджетної системи України // Вороновські читання (Фінансове право : сучасний стан та перспективи) / Редкол.: А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін. – Київ : Асоціація фінансового права України, 2016. – С.194-197. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://afl.org.ua/2016/12/10/voronovsbki-chitannya-2016-zbirnik-tez/
Публікація - Правове регулювання бюджетної системи в умовах фінансової децентралізації // Юридичний журнал (ТОВ «Юстініан»). - 2016. - №1-2 (163-164). - С. 28- 32.
Публікація - Питання бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування // Право України. – 2013. - №1-2.- С.72-78.
Публікація - Теоретичні проблеми бюджетних доходів// Правова доктрина України: у 5 т.- Х.: Право, 2013.- Т.2.Публічно-правова доктрина України / за аг. ред.. Ю.П. Битяка. – С.535-552.
Публікація - Public Revenues as a Base Financial-Law Category// The legal system of Ukraine: Past, Present, and Future V. II Constitutional Foundations of the legal system of Ukraine and Problems of Improvement / General Editor of Volume II Iu..P,Bytiak. – Kharkiv: Pravo, 2013. - p. 445 -462.
Публікація - Податкове право (навч. посіб). К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с. З грифом МОН
Публікація - Фінансове право України (Навч. Посібник) К.: Правова єдність, 2009. – 395 с. З грифом МОН
Публікація - Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання: (Монографія). К., КНТ, 2008. – 200 с.
Публікація - Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів (Монографія). К., ЕксОб, 2003.- 280 с.
Проект - Конференція на тему «Відповідальність за податкові правопорушення». Організатори: Асоціація податкових радників спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Асоціацією адміністративних суддів і TaxLink, м. Київ, 12 грудня 2017 року
Проект - ІV Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Проблеми теорії фінансового права в сучасний період, пам’яті Л. К. Воронової», м.Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 грудня 2016 р.
Проект - Вороновські читання (Фінансове право : сучасний стан та перспективи) /Асоціація фінансового права України. – Київ, 5 жовтня 2016 р.
Проект - Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Податкові спори в Україні: стан, особливості вирішення та перспективи врегулювання», 19 травня 2016 р., Класичний приватний університет, м.Запоріжжя
Нагорода - Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (наказ Міністерства освіти і науки України № 325-к від 03.04.2008 р.).
Премія - Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого 2012 року
Членство в організації - Член Президії Асоціації фінансового права України

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88