HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Заярна Інна Сергіївна
к. пед. н. викладач кафедри Іноземних мов

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні комунікаційні навички отримала під час викладацької, виховної та науково-дослідної роботи. Навички роботи в групах та проведення тренінгів отримала під час серії семінарів-практикумів
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю організацію наукової діяльності кафедри іноземних мов юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (організації роботи секцій на конференції
Інші професійні навички: Академічний переклад, юридичний переклад, написання прес-релізів, здійснення наукових досліджень, проведення науково-педагогічного експерименту.
Області професійних інтересів: Юридична англійська мова, англійське аргументоване писемне мовлення, методика викладання англійської мови, інформаційні технології в освіті; дистанційне навчання; змішане навчання.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий
Комунікація: високий
Створення контенту (програм, сайтів): базовий
Інші комп'ютерні навички: Створення дистанційних курсів на платформі Moodle.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2015 до дотепер - Викладач кафедри іноземних мов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2014 до 2015 - Вчитель англійської мови, Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2002 до 2014 - Вчитель англійської мови, Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ стуленів № 4, Освіта

Навчання та стажування

з 27.11.2017 до 01.12.2017 - Люблінський науково-технологічний парк/Університет Марії Кюрі-Склодовської , Науково-педагогічне стажування на тему: «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 3 кредитів (108 годин).
з 08.07.2015 до 10.08.2015 - Cambridge English Language Assessment (Part of the University of Cambridge), Skills: teaching skills and professionalism, planning for effective teaching
з 01.09.2006 до 30.06.2008 - Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Спеціальність «Управління навчальним закладом», кваліфікація керівника навчального закладу (Диплом магістра з відзнакою)
з 01.09.2002 до 30.06.2007 - Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови, зарубіжної літератури та основ інформатики (Диплом спеціаліста з відзнакою).

Іноземна мова

Англійська C1
Російська C1

Додаткова інформація

Публікація - Zaiarna I. S. Psychological aspects of distance learning of English reasoning writing as a type of law students’ learning activity / I. S. Zaiarna // International scientific professional periodical journal "The unity of science", December, 2017 – January, 2018 / publishing office Beranových str., 130, Czech Republic – Prague, 2018; P. 27-32.
Публікація - Заярна І.С. Особливості застосування методу Сократа до навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю / І.С. Заярна // Ars linguodidacticae (Мистецтво лінгводидактики) : Науковий журнал. – №1 (1-2017). – К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 48-53.
Публікація - Заярна І.С. Психологічна комфортність як чинник ефективності дистанційного навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів-правників / І.С. Заярна // Роль інновацій в трансформації сучасної науки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 грудня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. У 2-х частинах. – Київ : ГО «Інститут інновацій
Публікація - Заярна І.С. Зміст навчання англійського аргументованого писемного мовлення майбутніх правників / І.С. Заярна // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2017. – Випуск 1-2 – С. 81-87.
Публікація - Заярна І.С. Особливості дистанційного навчання англійського юридичного аргументованого писемного мовлення на платформі Moodle / І.С. Заярна // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін.. – В 2-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 401 - 402.
Публікація - Zaiarna I.S. Competency-based Approach to Teaching English Reasoning Writing to Law Students: General Characteristics / I.S. Zaiarna // Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 вересня 2016 року) / [уклад.: А. С. Філіпенко та ін.]. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевчен
Публікація - Zaiarna I. Letter of Advice as a Type of English Reasoning Writing of Law Students: Teaching Methods and Techniques / І.С. Заярна // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін.. – В 3-х томах. – Том 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 287-289.
Публікація - Заярна І.С. Особливості застосування компетентнісного підходу до навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю / І.С. Заярна // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г.В. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – № 1 – С. 159 – 165.
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Роль інновацій в трансформації сучасної науки» (м. Київ, 29-30 грудня 2017 р.).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 року) .
Конференція - Українсько-польська міжнародна наукова конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the context of Challenges of the Epoch)» (м. Київ, 22-23 вересня 2016 року).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 року).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (Ченстхова – Ужгород – Дрогобич, 24 – 25 березня 2016 року).
Публікація - Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи» (17-18 травня 2007 року)
Семінар - Круглий стіл «Викладання іноземних мов за фаховим спрямуванням (право)» (м. Київ, 27 квітня 2017 р.)
Нагорода - Грамота Управління освіти Шосткинської міської ради за багаторічну сумлінну працю, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління (Наказ управління освіти 28.08.2013 № 172)
Членство в організації - Член Ради молодих вчених юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Членство в організації - Член профспілки юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Сертифікат - «Shaping the Way We Teach English», (October-November, 2012)
Сертифікат - «Pair and Group Work. Successful On-line Activities. Classroom Management» (October, 2012)
Сертифікат - «Intel Навчання для майбутнього» (квітень 2007 рік)
Публікація -

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88