HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Грамацький Ернест Мірчевич
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час читання лекцій протягом 20 років
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво адвокатською фірмою (за сумісництвом), у якої працює 40 осіб
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Міжнародне приватне право, Бизнес-консалтинг, договірне право

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Інші комп'ютерні навички: Word, Excel, Access, 1С

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Правовий консалтинг/ Legal consulting
2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Організація юридичного бізнесу
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.09.2005 до 01.03.2018 - Доцент кафедри цивільного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.1996 до 01.09.2005 - Асистент кафедри цивільного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 1995 до 1998 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук
з 1990 до 1995 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Спеціаліст

Іноземна мова

Англійська B2
Російська C2

Додаткова інформація

Публікація - К вопросу темпоральной локализации коллизионной привязки в международном частном праве Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 5/по ред. Проф. Р.А. Майданика. – К.: Алерта.2012. С. 582 – 588.
Публікація - Деякі аспекти визначення права, що регулює автономію волі сторін Часопис Київського університету права, 2013/3 С. 164 – 167.
Публікація - До питання темпоральної локалізації колізійної прив’язки Часопис Київського університету права, 2011/1 С. 161 – 164.
Публікація - Проблема мобільного конфлікту в міжнародному приватному праві Журнал «Підприємництво, господарство і право», травень, 2011, № 5 С. 62 -64.
Публікація - Напрями уніфікації та гармонізації міжнародного приватного права у контексті євроінтеграційних процесів. Журнал «Підприємництво, господарство і право», жовтень, 2010, № 10. С. 107-109.
Публікація - Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин Глава 25. Цивільне право України: Підручник. Книга 1/ За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової – 3-е вид., перероб. і допов.-К.: Юрінком Інтер, 2010 С. 494-501.
Публікація - Договір комерційної концесії. Глава 54. Цивільне право України: Підручник. Книга 2/ За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової – 3-е вид., перероб. і допов.-К.: Юрінком Інтер, 2010 С. 904-920.
Публікація - Актуальні проблеми міжнародного приватного права у світлі гармонізацій них процесів в Європі. Часопис Київського університету права, 2010/3. С. 126-129.
Публікація - 1. Міжнародне приватне право. Практикум. Навчальний посібник. К.: Логос, 2010. – за ред.. Р.А. Майданика, Н.С. Кузнєцової, Т.В. Боднар, Е.М. Грамацького С.134 – 166.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net