HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Вовк Олександр Йосипович
к.ю.н. доцент кафедри Історії права та держави

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час спілкування з студентами, слухачами, аспірантами, учасниками конференцій та круглих столів, практичними працівниками
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво магістрами
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів:

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий
Комунікація: високий
Створення контенту (програм, сайтів): відсутній
Мережева та програмна безпека: відсутній
Вирішення проблем: високий
Інші комп'ютерні навички: відсутній

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, . 1.Історія українського права, вищий, І, 2016-2017, лекції, семінари 2. Історія європейської юстиції, вищий, І, 2016-2017, лекції, семінари. 3. Історія міського самоврядування в Україні вищий, І, 2016-2017, лекції, семінари
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1.Історія українського права, вищий, І, 2017-2018, лекції, семінари 2. Історія європейської юстиції, вищий, І, 2017-2018, лекції, семінари.

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 1987 до 2012 - асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2012 до по нині - доцент кафедри історії права та держави, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Іноземна мова

англійська A1
російська A1
білоруська A1

Додаткова інформація

Конференція - • Міжнародна науково-практична конференція «Українське право та законодавство за доби Української революції 1917 – 1921 рр.» - Київ. – 30 ХІ. 2017.
Конференція - • Круглий стіл «Концепція та методологія історії українського права», присвячений пам’яті відомого дослідника історії українського права, професора Олександра Шевченка. – Київ. - 23 квітня 2017 р.
Конференція - • Міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення УНР)» Харків. - 23.ХІ.2017.
Публікація -
Конференція - • Міжнародна наукова конференція «Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум: історія і сучасність: - Одеса. - 28-29 жовтня 2016 р.
Публікація -
Конференція -
Конференція - • Науково – практична конференція «Норми права: соціологічні та філософські проблеми конституційної реформи». КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра теорії права та держави. – Київ. – 23 квітня 2015 р.
Конференція - • Перша науково-практична конференція присвячена 140-річчю Є. Сперанського. – Київ - 27 листопада 2015.
Конференція - • Перша науково-практична конференція присвячена 140-річчю Є. Сперанського. – Київ - 27 листопада 2015.
Конференція - • ІІ Всеукраїнська правова науково-практична конференція «Соціологічні та філософські проблеми права». – Київ. – 29 березня 2012 р.
Конференція - • Міжнародний науково-практичний стіл «Правова відповідальність: доктрина та практика застосування» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра теорії та історії права та держави. Київ. – 2 червня 2011 р.
Конференція - • Міжнародна конференція «» юридичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка. Київ. – 20. 05.2010.
Конференція - • Міжнародна наукова конференція «П`яті юридичні читання» 23-24 квітня 2009 року.
Конференція - • VII Міжнародна наукова конференція «Українська культура в історичному розвитку та державотворенні», присвячена 170 – річчю від народження Павла Чубинського - Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 21 квітня 2009.
Конференція - • Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка О. О. Малиновського і сучасність». - м. Рівне: Рівненський інститут Київського університету права НАН України. - 4 грудня.2008 р.
Конференція - • Міжнародної науково-практичної конференції «Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту» .- К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет – 20 квітня 2007 р.
Конференція - • ІІІ Міжнародна науково– практична конференція «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» КНУ імені Тараса Шевченка, військова кафедра – 21 листопада 2007.
Конференція - • Міжнародна наукова конференція «Наукові правничі школи Київського університету: Юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. – 27 жовтня 2005.
Публікація -
Публікація - • Вовк О.Й. Міська реформа 1917 р. та особливості її проведення в Україні / Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Українське право та законодавство за доби Української революції 1917 – 1921 рр.» - Київ. – 30 ХІ. 2018. – С. 50-57.
Публікація - • Вовк О.Й. Система нормативно – правового забезпечення реформи міського самоврядування 1917 р. в Україні. / Збірник Міжнародної наук. конференції «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення УНР)» Х. 23.ХІ.2017. – С. 26-33.
Публікація - • Вовк О.Й. Навчально-методичний комплекс з історії українського права. / Видавництво ТОВ «Аграр Медія Груп» – 2017. – 123 с.
Публікація - • Вовк О.Й. Литовський статут 1566 року – пам’ятка вітчизняного міського прав. Україна / Євроінтеграція. Інтермаріум: історія і сучасність: Міжнародна наукова конференція. - Одеса. 28-29 жовтня 2016 р. - С 59-65.
Публікація - • Вовк О.Й. Президія Верховної Ради УРСР /. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 томах. Том 1: Історія держави і права України. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право», 2016 – 848 с. - С. 606 – 608.
Публікація - • Вовк О.Й. Основний закон (Конституція) СРСР 1924. / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 томах. Том 1: Історія держави і права України. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право», 2016 – 848 с. - С. 535 – 539.
Публікація - • Вовк О.Й. Міська реформа 1870. / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 томах. Том 1: Історія держави і права України. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право», 2016 – 848 с. - С. 492 – 496.
Публікація - • Вовк О.Й. Конституція УРСР 1978. / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 томах. Том 1: Історія держави і права України. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право», 2016 – 848 с. – С.405-408.
Публікація - • Вовк О.Й. Княжі з’їзди (снеми). / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 томах. Том 1: Історія держави і права України. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право», 2016 – 848 с. – С 336-339.
Публікація - • Вовк О.Й. Договір про утворення СРСР. / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 томах. Том 1: Історія держави і права України. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право», 2016 – 848 с. – С. 275-277.
Публікація - • Вовк О.Й. Декларація про утворення СРСР 1922. / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 томах. Том 1: Історія держави і права України. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право», 2016 – 848 с. – 255-256
Публікація - • Вовк О.Й. Артанія. / Велика українська юридична енциклопедія: у 20 томах. Том 1: Історія держави і права України. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право», 2016 – 848 с. – С.55-57.
Публікація - • Вовк О.Й. Наукові погляди професора Є. Сперанського на місцеве самоврядування. / Збірник матеріалів Першої науково-практичної конференції присвяченої 140-річчю Є. Сперанського. – К.: Талком, 2015. - С.409-413.
Публікація -
Публікація - • Вовк О.Й. Конституційне закріплення норм місцевого самоврядування в Україні: історико-правовий аналіз. / Соціологія права. Науково-практичний журнал К.: Видавництво «Коло» - № 3-4 (14-15), 2015. – С.413-416.
Публікація - • Вовк О.Й. Сучасна правова енциклопедія. / За ред. О. Зайчука: О. Зайчук, О. Вовк та інші. К., Юрінком Інтер, 2015 – 408 с.
Публікація - • Вовк О.Й. Підстави кримінальної відповідальності за литовсько – руським правом другої половини XV - початку XVI століть. / Відповідальність у праві: Філософія. Історія. Теорія.: монографія – За ред. І. Безклубого. – К., Грамота, 2014. - С.243-259.
Публікація - • Вовк О.О. Зайчук О.В. Капелюшний В.П. Встановлення східного кордону УСРР в 1919 – 1925 роках (історико правовий аспект). Голос України № 198 (5948) 15. Х. 2014; Голос України № 203 (5953) 22. Х. 2014; Голос України № 208 (5958) 29. Х. 2014.
Публікація - • Вовк О.Й. Розвиток українського міського звичаєвого права у Великому князівстві Литовському періоду пізнього Середньовіччя. / Наше право – 2013. - № 10. – С. 11-16
Публікація - • Вовк О.Й. Літописні джерела українського права XV-XVI століть. / Європейські перспективи – 2013. – № 9. – С. 52-55.
Публікація - • Вовк О.Й. Робоча навчальна програма «Історія українського міського самоврядування». / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний ф-т. – 2013. – 38 с.
Публікація - • Вовк О.Й. Робоча навчальна програма «Історія європейської юстиції». / О.Й. Вовк, П.П. Захарченко: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний ф-т. – 2013. – 53 с.
Публікація - • Вовк О.Й. Робоча навчальна програма «Історія буржуазно зорієнтованих реформ в Україні ХІХ – початку ХХ століть». / О.Й. Вовк, П.П. Захарченко: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний ф-т. – 2013.- 40 с.
Публікація - • Вовк О.Й. Джерела міського права Києва XV-XVI століть. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. - № 90. - С. 27-33.
Публікація - • Вовк О.Й. Закон про міста 1791 року-пам‘ятка міського права України. / Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. - № 3. – С. 115-126.
Публікація - • Вовк О.Й. Литовські статути – джерело міського права України XVI-першої половини ХІХ століть. / Часопис Київського університету права – 2012. № 1. – С. 65-73.
Публікація - • Вовк О.Й. Грамоти упорядкування українських міст Великого князівства Литовського XV – XVI століть. / Форум права. Електронне фахове наукове видання. №4 -2011 – С. 83-91 E-mail:Jornals@meta. Ua.
Публікація - • Вовк О.Й. Уставні земські грамоти – джерело українського міського права XVI століття. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. - № 88. - С. 19-23.
Публікація - • Вовк О.Й. Підстави кримінальної відповідальності за литовсько – руським правом другої половини XV - початку XVI століть. / Збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного столу. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011 р. – 55 – 57
Публікація -
Публікація - • Вовк О.Й. Українське право другої половини XIV- середини XVII століть. // Історія українського права. Навчальний посібник. . /За ред. Безклубого І.А. – К.: «Грамота», 2010. - С.87-151.
Публікація - • Вовк О.Й. Конституційні хартії українських земель XVI століття. / Збірник наукових праць –Міжнародної конференції юридичного ф-ту КНУ – 20. 05.2010. – С. – 95-97.
Публікація - • Вовк О.Й. Правова культура в Україні у період середньовічного Відродження. Про українське право. / Збірник статей кафедри теорії та історії держави і права. Ч.4. – 2009. – С. 173-179
Публікація - • Вовк О.Й Етапи наукової розробки систематизації литовсько-руського права другої половини XV - початку XVI століть. / П`яті юридичні читання: матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 квітня 2009 року. - С. 94-97.
Публікація - • Вовк О.Й. Джерельна база дослідження литовсько-руського права. / Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 49. - Одеса: "Юридична література", - 2009. - С. 64-70.
Публікація - • Вовк О.Й. Жалувана грамота короля Казимира IV 1457 року — перший загально-земський законодавчий збірник Литовсько-Руської держави. / Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. - № 8. – С. 71-80.
Публікація - • Вовк О.Й. Павло Чубинський – видатний дослідник правових звичаїв України ХІХ ст. / Матеріали Міжнародної наукової конференції «Українська культура в історичному розвитку та державотворенні» - Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2009. – С. 21-22
Публікація - • Вовк О.Й. Сергійчук В.І. Програма курсу: «Історія України» («Історія державності України») для студентів юридичного факультету. / Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К., 2009.
Публікація - • Робоча навчальна програма « Історія українського права» / І. Гриценко, О. Вовк, В. Чехович та інші: Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К., 2009.
Публікація - • Вовк О.Й. Соціально – економічні та юридичні передумови систематизації литовсько-руського права в другій половині XV – початку XVI століть. / Про українське право. Збірник статей кафедри теорії та історії держави і права. Ч.3. – 2008. – С. 289 – 303.
Публікація - Вовк О.Й. Обставини прийняття Жалуваної грамоти 1457 р. у Великому князівстві Литовському. Друк. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукова спадщина академіка О. О. Малиновського і сучасність, Рівне: Рівненський інститут Київського університету права НАН України, 2008 року 4 грудня, - С. 50-52.
Публікація - • Вовк О.Й. Формування системи литовсько-руського права др. пол. ХV – початку ХVІ ст. / Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - № 9. – С. 115-126.
Публікація - • Вовк О.Й. Українська правова культура у суспільному поступі. Українознавство. Навчальний посібник /За ред. М.І. Обушного -К.: “Київський університет”, 2008. - С. 450-468.
Публікація - • Вовк О.Й. Проблеми правового статусу людини та його захисту періоду Відродження в Україні 15 -16 століть. / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту".-К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, 2007. - С. 100-102.
Публікація - • Вовк О.Й. Становлення воєнного права та законодавства в Україні XIV – XVI століть. / Матеріали ІІІ Міжнародної науково– практичної конференція «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» - 2007. – С. 15-17
Публікація - Вовк О.Й. Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Великого князівства Литовського кінця XIV – початку XVI ст. Друк. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2007. - Випуск 7.-С. 63-67.
Публікація - Вовк О.Й Міжнародна організація праці. Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією Ю.С. Шемшученка: Юридична думка. – К. – 2007 – С 453-454.
Публікація - Вовк О.Й., Чехович В.О. Основи історії держави і права України. Правознавство. Підручник. Гл. 3.–К. Юрінком. 2007.– С.136 – 184.
Публікація - Вовк О.Й. Причини систематизації литовсько-руського права в другій половині ХV століття. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 2006. - № 73. - С. 73-75.
Публікація - Вовк О.Й. Історіографія Судебника Казимира ІV 1468 року. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. - № 72. - С. 41-43.
Публікація - Вовк О.Й. Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія права України». / Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К., 2006.
Публікація - Вовк О.Й. Поняття литовсько-руського права в роботах вчених Київської історично-юридичної школи. / Наукові правничі школи Київського університету: Матеріали Міжнародної наукової конференції. -, 2005. - С.48-51.
Публікація - Вовк О.Й. Програма та плани семінарських занять «Правові системи сучасності». / Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К.. 2005.
Публікація - Вовк О.Й. Литовська метрика – комплекс джерел литовсько-руського права другої половини ХV – початку ХVІ століть. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. - № 63. – С. 19-22.
Публікація - Вовк О.Й. Історія законодавчої техніки в Україні періоду княжої доби ІХ – ХІV ст. / Держава і право – 2005 - № 28 – С. 149 158. Фахове видання.
Публікація -
Публікація - Програма курсу та плани семінарських занять з курсу: «Історія права України». / І.С. Гриценко, О.Й. Вовк, В.П. Самохвалов / Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К., 2003.
Публікація - Плани семінарських занять з курсу: «Історія державності на землях України». О.Й. Вовк, В.П. Самохвалов, В.А. Чехович. / Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К.. 2003.
Публікація - Вовк О.Й. Програма курсу «Історія державності на землях України. Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К., 2003.
Публікація - . Вовк О.Й. Українське звичаєве право литовсько-руської доби XIV – XVI ст.ст. / Вісник Академії праці і соціальних відносин – 2002. - №6. – С. 78-86.
Публікація - Вовк О.Й. Характеристика загальної частини Кримінального уложення 1903 року. / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право – 2002. - №1 – С. 154-162.
Публікація - Вовк О.Й. Політично – громадські органи Української Народної Республіки в екзині в 1920-1992 р.р. (історико - правовий аспект). / Часопис Київського університету права – 2002. № 4. – С. 65-73.
Публікація - Вовк О.Й. Магдебурзьке право в Києві. / Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України – 2002 - №2. - С. 69-71.
Публікація - Вовк О.Й. Пам‘ятки права України. Конституція 1791 р. / Держава і право – 2002. - № 17. – С. 42 47.
Публікація - Вовк О.Й. Шевченко О.О. Історія права України XV - XVI ст. Історія українського права. Навчальний посібник К.: Олан, 2001. –С.24-40.
Публікація - Історія права України (Програма курсу. Плани семінарських занять для студентів юридичного факультету). / О.Й. Вовк, І.С. Гриценко.: Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К.. 2001.
Публікація - Історія держави і права зарубіжних країн (плани семінарських занять) / О.Й. Вовк, О.О. Шевченко: Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К. 2001.
Публікація - Історія держави і права України (плани семінарських занять). / О.Й. Вовк, В.А. Чехович: Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К., 2001.
Публікація - Вовк О.Й. Історіографія історії Великого князівства Литовського XIV – XVI ст.ст. / Держава і право – 2001. - № 10. -С. 20-25.
Публікація -
Публікація - Вовк О.Й. Історія державності на землях України (Плани курсу для магістрів юридичного факультету) /Друк. Юридичний факультет. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К., 2000.
Публікація - Вовк О.Й. Історія державності на землях України (Програма курсу для магістрів юридичного факультету). / Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – К., 2000.
Публікація - Вовк О.Й. Порівняльний аналіз місцевого самоврядування в Україні. / Аспекти самоврядування – 1999. - № 1. – С. 28 – 33
Публікація - Вовк О.Й. Історія держави і права України (плани семінарських занять для студентів фінансово-правового коледжу). / Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К., 1999.
Публікація - Вовк О.Й. Історія держави і права України (програма курсу для студентів фінансово-правового коледжу). / Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К. 1999.
Публікація - Історія держави і права України. Хрестоматія. Навчальний посібник / О.Й. Вовк, В.П. Самофалов, О.О. Шевченко. – К.: Вентурі. 1998. – 224 с.
Публікація - Вовк О.Й., Самофалов В.П. Плани семінарських занять з предмету «Історія держави і права України» для студентів юридичного факультету: Друк. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – К., 1998
Публікація - Вовк О.Й. Історія розвитку законодавства про потерпілих. / Право України – 1997. - № 7. – С. 62-65.
Публікація - Вовк О.Й. Правове регулювання страйків у США. / Вісник Київського університету. Юридичні науки – 1995. - № 33/34. – С. 179-187.
Публікація - Вовк О.Й. Питання історії держави і права Київського князівства ХІІІ - ХІV століть в історичній та історико-правовій літературі. / Вісник Київського університету. Юридичні науки - 1990. - № 31. - С. 73-79.
Публікація -

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88