HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Мірошніченко Марія Іванівна
д.ю.н. завідувач кафедри Історії права та держави

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички з комунікації отримала протягом тривалої роботи із студентами та колегами. Робота куратора академічної групи в контексті особистісно-орієнтованої парадигми освіти. Провідний принцип - су
Організаційно-управлінська компетентність: -
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: 1.Психологія -диференційно-психологічний напрям – (знання про особливості засвоєння навчального матеріалу у відповідності з індивідуальними та віковими характеристиками); соціально психологічний напрям- (знання про особливості навчально-пізнавальної і к

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1.Історія українського права. Бакалаври.1 курс . 2017/2018 н.р. Лекції, семінарські заняття. 2. Правова система України: порівняльно-правові проблеми. Магістри.1 курс
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. Історія України, Основи філософських знань, Правознавство. Підготовче відділення . 1987/88 - 1996/1997 н. рр. 2. Історія держави і права зарубіжних країн, Історія держави і права України. 1курс . Курсанти. 1997/1998 -2000/2001 н.рр. 3. Історія політ

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 10.2013 до по нині - Професор , Київський національний університет імені Тараса Шевченка; м.Київ, вул..Володимирська, 60 , Освіта
з 1987 до 1997 - викладач , ст. викладач, Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, м. Київ; Київський інститут внутрішніх справ при національній академії МВС України, м.Київ; , Освіта
з 1997 до 2013 - доцент, ; Національний авіаційний університет, м.Київ, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м.Київ., Освіта

Навчання та стажування

з 2001 до 2003 - Докторантура Національного авіаційного університету юридичного інституту, м.Київ Дисертація: « Генезис правової системи України:теоретико-методологічний аспект»., доктор юридичних наук

Іноземна мова

німецька B1
англійська англійська (В1) – Довідка #470 про склад. кваліфікац. іспиту. КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут філології. B1

Додаткова інформація

Публікація - Монографії: індивідуальні Мірошниченко М.і. Теоретичні і методологічні засади генезису правової системи України. – К.: Ун-т «Україна» , 2010. – 451 с.
Публікація - Funczional Integritiyof Legal System as Skientific Research Subject // Premeni ustavnego prava-continuita a diskontinuita: zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie cjnanej dna 25/9/2014/ s 167-173
Публікація - Мірошниченко М.І. Методологический аспект проблемы идентичности нацилнальных правовых систем в условиях глобализации // Генетические закономерности в праве . - Минск., Бизнесофсет. – 2013. – С.113-119
Публікація - Підручники: колективні 1.Історія держави і права України : [підруч.] / [А.С.Чайковський, В.І.батрименко, Л.О.Зайчук, О.Л.Копиленко, …. М.І. Мірошниченко та ін.] за заг. ред. А.С.Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. Навчальні посібники:
Конференція - Міжнар. наук.-практ. конф. « Українське право і законодавство за доби Української революції 1917-1921 рр.» ( 30 листопада, 2017 р., м.Київ);
Публікація - Мірошниченко М.І. Монографія: Генезис національних правових систем: теоретико-методологічний аспект.- – К.: Ун-т «Україна» , 2007. – 271 с.
Публікація - Мірошниченко М.І. Монографія: Державність і право України: генезис у європейському контексті ( З найдавніших часів до початку Х1Х ст.. – К.: Атіка. – 2006. – 544 с..
Публікація - Методологія в праві [монографія]; за заг ред.. І.Безклубого. – К.: Грамота.- 2017 – 658 с. – С.44-53
Публікація - Контамінація раціонального та ірраціонального в методології правознавства [монографія]; - за ред.. М.Г.Братасюк. – К.: Вид-во Європейського університету, 2013. – 262с. – С.167-173
Публікація - Громадянське суспільство і правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації [монографія]; за ред.. В.Д.Гвоздецького. – К.: Вид-во Європейського університету, 2012. -328 с. – С.15-22
Публікація - Мірошниченко М. Ідея конституційної держави в стратегії державотворення за доби Української Народної Республіки . // Право України- 2017 №11. – С.48-58
Публікація - Мірошниченко М.І. «Закон про національно-персональну автономію» Української Народної Республіки: історичне значення для сучасної конституційно-правової практики України // Право України. – 3/2017. – С.38-46
Публікація - Мірошниченко М.І. До проблеми критеріїв структурування генезису правових систем // Evropesky politicky a pravni diskjurs. Svazek. 3 vydani/ 2015. P.127-131
Публікація - Мірошниченко М.І. До проблеми критеріїв типології правових систем в сучасних умовах правових трансформацій // Evropesky politicky a pravni diskjurs. Svazek.1.6. vydani 2. -2014. – p 59-68
Публікація - Пізнавальний потенціал понять « право України» та «українське право» у контексті проблеми становлення та розвитку права в Україні // Журнал Східноєвропейського права. 2015. -№16. – С.31-37
Публікація - Мірошниченко М.І. До «вузького» та «широкого» розуміння правової системи // Журнал Східноєвропейського права. – 2014. - № 10. – С.12-17
Публікація - Історія держави і права України : [підруч.] / [А.С.Чайковський, В.І.Батрименко, Л.О.Зайчук, О.Л.Копиленко, …. М.І. Мірошниченко та ін.] за заг. ред. А.С.Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.
Публікація - Мірошниченеко М.І. Навч. пос. Історія України. Джерела. – К: Київ. Нац.. ун-т імені Тараса Шевченка. – 2015.- Ч.1. – 178 с.
Публікація - Мірошниченко М.І.Навч.пос. Історія вчень про державу і право : [навч. посіб] / М.І.Мірошниченко. – К.: РВВ КІВС, 2001. – 98 с.
Публікація - Історія вчень про державу і право : [навч. посіб.] / М.І.Мірошниченко, В.І.Мірошниченко. – К., Атіка, 2001. – 224 ( перевидано у 2004, 2007 рр.).
Публікація - Історія держави і права України [навч. посіб.] за ред.. А.С.Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 384 с.
Публікація - Всеукр.наук. конф. « Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн»( 19 жовтня 2017 р., м.Львів).
Публікація - Круглий стіл, присвячений памяті відомого дослідника українського права, професора Олександра Шевченка, м.Київ, 28 квітня 2017 р.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88