Програма розвитку кафедри історії права та держави доктора юридичних наук професора Кіндюка Бориса Володимировича – кандидата на посаду завідувача кафедри історії права та держави

 

           Розвиток кафедри, як базового структурного підрозділу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Університет), ґрунтується на положеннях Закону України «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актах, Статуту Університету та Положення про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На підставі цих нормативно-правових актів кафедра проводить освітню, методичну, наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей. На сьогодні на кафедри проводяться заняття з наступних дисциплін: Історія держави і права зарубіжних країн; Історія українського права для бакалаврів, для магістрів; Історія європейської юстиції; Конституційне порівняльне право країн Європейського Союзу.

          Даною програмою планується підвищити ефективність функціонування кафедри як підрозділу національного закладу вищої освіти в системі Міністерства науки і освіти України. Вирішення цього завдання передбачає:

  • забезпечення високого рівня освіти для підготовки висококваліфіко­ваних фахівців-юристів, спрямованих на оволодіння глибокими теоретичними знаннями в сфері історії держави і права України та інших дисциплін, що повинно забезпечити подальшу повноцінну реалізацію особи у професійній сфері та високу конкурентоспроможність на ринку праці в умовах нинішнього інтенсивного розвитку правої сфери;
  • подальший розвиток науково-педагогічного потенціалу кафедри проводиться шляхом сприянням її працівникам у здійсненні наукової, науково-дослідної роботи за профілем кафедри, шляхом залучення спонсорської допомоги від підприємств, організацій та установ, які зацікавлені у висококваліфікованих спеціалістах;
  • підготовка монографій, навчально-методичної літератури на українській та англійській мовах для забезпечення відповідних навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі;
  • вивчення та залучення зарубіжного передового досвіду для підвищення рівня проведення занять з дисциплін: Історія держави і права зарубіжних країн; Історія європейської юстиції; Конституційне порівняльне право країн Європейського Союзу, а також наукових досліджень, які проводяться кафедрою на основі наукових програм факультету та університету;
  • передбачити, що при викладенні усіх дисциплін кафедри необхідно виховувати студентів у дусі підтримки незалежної, суверенної, демократичної, соборної України, рідної мови, культури, патріотизму, соціальної відповідальності та громадянської активності;
  • сприяння студентській ініціативі, шляхом створення студентського кружка «Історія держави і права України», підтримка талановитих студентів, організація обміну студентами з Канадським центром «Українська думка» у м. Монреалі та Університетом імені Яна Кохановського у м. Кельце (Польща);
  • встановлення тісних зв’язків кафедри із судовими та правоохоронними органами, правозахисними організаціями, науковими та науково-дослідними інститутами, такими як Інститут Законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, державними органами, підприємствами, установами;
  • розвиток міжнародного співробітництва з центром «Українська думка» у м. Монреалі, Вищої школи економіки, права імені Е. Ліпінського у м. Кельце (Польща) шляхом обміну викладачами та співробітниками кафедри, направлення їх на стажування;
  • приймати участь в конкурсах на отримання грантів, з метою підвищення рівня соціальної забезпеченості викладачів та студентів, а також у конкурсах кафедр відповідного профілю у закладах вищої освіти України.

 

Доктор юридичних наук, професор                                    Б.В. Кіндюк

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua